Popis projektu

Projekt vecne aj časovo nadväzuje na projekt s názvom "Aktivity riadiaceho orgánu súvisiace s výkonom prvostupňovej kontroly programu SK-CZ". Cieľom projektu je zabezpečenie správneho a efektívneho výkonu prvostupňovej kontroly v rámci Riadiaceho orgánu programu INTERREG V-A SK-CZ.

Projekt je zameraný na vytvorenie dostatočnej personálnej základne, jej stabilizáciu a optimálne fungovanie odboru, a to refundáciou mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov na SPCS MIRRI SR.

Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2021 - 01.09.2022
Celková suma
289,212 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácie aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
01.06.2021
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
30.09.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov, ktorých platy sú spolufinancované z technickej pomoci
Hodnota
-
Cieľ
6,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Vykonané štúdie a hodnotenia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
289,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.