Popis projektu

Cieľom projektu je zabezpečiť priestorové vybavenie, t.j. nájom a energie za obdobie od 07/2022 do 11/2022, pre príslušné administratívne kapacity orgánov zapojených do realizácie a vykonávania efektívnej implementácie Integrovaného Regionálneho Operačného Programu (ďalej len "IROP"). Ako merateľný ukazovateľ bude stanovený priemerný počet refundovaných administratívnych kapacít všetkých orgánov zapojených do tohto projektu, pričom celková cieľová hodnota bola stanovená ako priemerná hodnota refundovaných administratívnych kapacít za obdobie od januára 2022 do júna 2022. Výpočet týchto údajov je súčasťou príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok, pričom podkladom k výpočtu bola evidencia zamestnancov zamestnaných na trvalý pracovný pomer evidovaných osobným úradom. K dátumu podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok Oddelenie technickej pomoci IROP a PCS disponovalo s údajmi z osobného úradu k 30.06.2022. 

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2022 - 01.11.2022
Celková suma
218,314 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Priestorové a prevádzkové zabezpečenie …
Typ
Materiálno – techni…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
01.07.2022
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
30.11.2022
Názov
Priestorové a prevádzkové zabezpečenie …
Typ
Materiálno – techni…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
01.07.2022
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
30.11.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
-
Cieľ
142,5001 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných zasadnutí výborov, pracovných skupín a komisií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Nájom 07/2022 VRR

Nájom 07/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Energie 07/2022 VRR

Nájom 07/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Energie 07/2022 MRR

Nájom 07/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Nájom 07/2022 MRR

Nájom 07/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Nájom 09/2022 VRR

Nájom 09/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2022
Názov

Energie 09/2022 VRR

Nájom 09/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2022
Názov

Nájom 09/2022 MRR

Nájom 09/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2022
Názov

Energie 09/2022 MRR

Nájom 09/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2022
Názov

Nájom 08/2022 VRR

Nájom 08/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Energie 08/2022 VRR

Nájom 08/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Nájom 08/2022 MRR

Nájom 08/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Energie 08/2022 MRR

Nájom 08/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Energie 11/2022 VRR

Nájom 11/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

Nájom11/2022 VRR

Nájom 11/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

Nájom11/2022 MRR

Nájom 11/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

Energie 11/2022 MRR

Nájom 11/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

Nájom 10/2022 MRR

Nájom 10/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Energie 10/2022 MRR

Nájom 10/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Energie 10/2022 VRR

Nájom 10/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Nájom 10/2022 VRR

Nájom 10/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov IČO
Názov
Rimo, s.r.o.
IČO
35861185
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.