Popis projektu

Cieľom projektu je zabezpečiť priestorové vybavenie pre príslušné administratívne kapacity orgánov zapojených do realizácie a vykonávania efektívnej implementácie Integrovaného Regionálneho Operačného Programu (ďalej len "IROP"). Ako merateľný ukazovateľ bude stanovený priemerný počet zrefundovaných administratívnych kapacít všetkých orgánov zapojených do tohto projektu, pričom celková cieľová hodnota bola stanovená ako hodnota z výročnej monitorovacej správy k projektu Personálne zabezpečenie administratívnych kapacít RO IROP.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2017 - 01.11.2018
Celková suma
508,447 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
479,690 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Priestorové a prevádzkové zabezpečenie …
Typ
Materiálno – techni…
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
01.11.2017
Plánovaný koniec
01.11.2018
Skutočný koniec
31.10.2018
Názov
Priestorové a prevádzkové zabezpečenie …
Typ
Materiálno – techni…
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
01.11.2017
Plánovaný koniec
01.11.2018
Skutočný koniec
31.10.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Priestorové a prevádzkové zabezpečenie …
Typ
Materiálno – techni…
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
01.11.2017
Plánovaný koniec
01.11.2018
Skutočný koniec
31.10.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Priestorové a prevádzkové zabezpečenie …
Typ
Materiálno – techni…
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
01.11.2017
Plánovaný koniec
01.11.2018
Skutočný koniec
31.10.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných zasadnutí výborov, pracovných skupín a komisií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
127,034 (počet)
Cieľ
121,86 (počet)
Naposledy aktualizované
31.10.2018
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Energie 11/2017- VRR

Rimo, s.r.o. - november 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
919 €
Schválené na preplatenie
781 €
Realizácia
01.12.2017
Názov

Energie 11/2017- MRR

Rimo, s.r.o. - november 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,116 €
Schválené na preplatenie
12,857 €
Realizácia
01.12.2017
Názov

Nájom 11/2017- MRR

Rimo, s.r.o. - november 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,827 €
Schválené na preplatenie
24,827 €
Realizácia
01.12.2017
Názov

Nájom 11/2017- VRR

Rimo, s.r.o. - november 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,509 €
Schválené na preplatenie
1,509 €
Realizácia
01.12.2017
Názov

Nájom 12/2017 - MRR

Rimo, s.r.o. - december 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,827 €
Schválené na preplatenie
24,827 €
Realizácia
14.12.2017
Názov

Nájom 12/2017 - VRR

Rimo, s.r.o. - december 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,509 €
Schválené na preplatenie
1,509 €
Realizácia
14.12.2017
Názov

Enegie 12/2017 - MRR

Rimo, s.r.o. - december 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,116 €
Schválené na preplatenie
12,857 €
Realizácia
14.12.2017
Názov

Enegie 12/2017 - VRR

Rimo, s.r.o. - december 2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
919 €
Schválené na preplatenie
781 €
Realizácia
14.12.2017
Názov

Nájom 01/2018 - MRR

Rimo, s.r.o. - január 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,827 €
Schválené na preplatenie
24,827 €
Realizácia
31.01.2018
Názov

Nájom 01/2018 - VRR

Rimo, s.r.o. - január 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,509 €
Schválené na preplatenie
1,509 €
Realizácia
31.01.2018
Názov

Energie 01/2018 - MRR

Rimo, s.r.o. - január 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,116 €
Schválené na preplatenie
12,857 €
Realizácia
31.01.2018
Názov

Energie 01/2018 - VRR

Rimo, s.r.o. - január 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
919 €
Schválené na preplatenie
781 €
Realizácia
31.01.2018
Názov

Nájom 02/2018 - MRR

Rimo, s.r.o. - február 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,827 €
Schválené na preplatenie
24,827 €
Realizácia
23.02.2018
Názov

Nájom 02/2018 - VRR

Rimo, s.r.o. - február 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,509 €
Schválené na preplatenie
1,509 €
Realizácia
23.02.2018
Názov

Energie 02/2018 - MRR

Rimo, s.r.o. - február 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,116 €
Schválené na preplatenie
12,857 €
Realizácia
23.02.2018
Názov

Energie 02/2018 - VRR

Rimo, s.r.o. - február 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
919 €
Schválené na preplatenie
781 €
Realizácia
23.02.2018
Názov

Nájom 03/2018 - VRR

Rimo, s.r.o. - marec 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,509 €
Schválené na preplatenie
1,509 €
Realizácia
20.03.2018
Názov

Energie 03/2018 - MRR

Rimo, s.r.o. - marec 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,116 €
Schválené na preplatenie
12,857 €
Realizácia
20.03.2018
Názov

Energie 03/2018 - VRR

Rimo, s.r.o. - marec 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
919 €
Schválené na preplatenie
781 €
Realizácia
20.03.2018
Názov

Nájom 03/2018 - MRR

Rimo, s.r.o. - marec 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,827 €
Schválené na preplatenie
24,827 €
Realizácia
20.03.2018
Názov

Energie 04/2018 - MRR

Rimo, s.r.o. - apríl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,116 €
Schválené na preplatenie
12,857 €
Realizácia
23.04.2018
Názov

Energie 04/2018 - VRR

Rimo, s.r.o. - apríl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
919 €
Schválené na preplatenie
781 €
Realizácia
23.04.2018
Názov

Nájom 04/2018- MRR

Rimo, s.r.o. - apríl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,827 €
Schválené na preplatenie
24,827 €
Realizácia
23.04.2018
Názov

Nájom 04/2018- VRR

Rimo, s.r.o. - apríl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,509 €
Schválené na preplatenie
1,509 €
Realizácia
23.04.2018
Názov

Energie 05/2018 - VRR

Rimo, s.r.o. - máj 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
919 €
Schválené na preplatenie
781 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

Energie 05/2018 - MRR

Rimo, s.r.o. - máj 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,116 €
Schválené na preplatenie
12,857 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

Nájom 05/2018 - MRR

Rimo, s.r.o. - máj 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,827 €
Schválené na preplatenie
24,827 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

Nájom 05/2018 - VRR

Rimo, s.r.o. - máj 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,509 €
Schválené na preplatenie
1,509 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

Energie 06/2018 - MRR

Rimo, s.r.o. -jún 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,116 €
Schválené na preplatenie
12,857 €
Realizácia
27.06.2018
Názov

Nájom 06/2018 - VRR

Rimo, s.r.o. -jún 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,509 €
Schválené na preplatenie
1,509 €
Realizácia
27.06.2018
Názov

Nájom 06/2018 - MRR

Rimo, s.r.o. -jún 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,827 €
Schválené na preplatenie
24,827 €
Realizácia
27.06.2018
Názov

Energie 06/2018 - VRR

Rimo, s.r.o. -jún 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
919 €
Schválené na preplatenie
781 €
Realizácia
27.06.2018
Názov

Nájom 08/2018 - MRR

Rimo, s.r.o. -august 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,827 €
Schválené na preplatenie
24,827 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Nájom 08/2018 - VRR

Rimo, s.r.o. -august 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,509 €
Schválené na preplatenie
1,509 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Energie 08/2018 - MRR

Rimo, s.r.o. -august 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,116 €
Schválené na preplatenie
12,857 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Energie 08/2018 - VRR

Rimo, s.r.o. -august 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
919 €
Schválené na preplatenie
781 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Nájom 07/2018 - MRR

Rimo, s.r.o. - júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,827 €
Schválené na preplatenie
24,827 €
Realizácia
20.07.2018
Názov

Nájom 07/2018 - VRR

Rimo, s.r.o. - júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,509 €
Schválené na preplatenie
1,509 €
Realizácia
20.07.2018
Názov

Energie 07/2018 - MRR

Rimo, s.r.o. - júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,116 €
Schválené na preplatenie
12,857 €
Realizácia
20.07.2018
Názov

Energie 07/2018 - VRR

Rimo, s.r.o. - júl 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
919 €
Schválené na preplatenie
781 €
Realizácia
20.07.2018
Názov

Nájom 09/2018 - MRR

Rimo, s.r.o. - september 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,827 €
Schválené na preplatenie
24,827 €
Realizácia
21.09.2018
Názov

Nájom 09/2018 - VRR

Rimo, s.r.o. - september 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,509 €
Schválené na preplatenie
1,509 €
Realizácia
21.09.2018
Názov

Energie 09/2018 - MRR

Rimo, s.r.o. - september 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,116 €
Schválené na preplatenie
12,857 €
Realizácia
21.09.2018
Názov

Energie 09/2018 - VRR

Rimo, s.r.o. - september 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
919 €
Schválené na preplatenie
781 €
Realizácia
21.09.2018
Názov

Energie 10/2018- VRR

Rimo, s.r.o. - október 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
919 €
Schválené na preplatenie
781 €
Realizácia
23.10.2018
Názov

Energie 10/2018- MRR

Rimo, s.r.o. - október 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,116 €
Schválené na preplatenie
12,857 €
Realizácia
23.10.2018
Názov

Nájom 10/2018- MRR

Rimo, s.r.o. - október 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,827 €
Schválené na preplatenie
24,827 €
Realizácia
23.10.2018
Názov

Nájom 10/2018- VRR

Rimo, s.r.o. - október 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,509 €
Schválené na preplatenie
1,509 €
Realizácia
23.10.2018
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Suma celkom
28,757 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Produkt, druh, proj… Zadanie dodatočných…
Stav
Bez finančného dopa…
Názov IČO
Názov
Rimo, s.r.o.
IČO
35861185
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.