Popis projektu

Cieľom projektu je zabezpečenie čerpania prostriedkov z technickej pomoci Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len "IROP") v rámci prioritnej osi 6.

Prioritná os č. 6 vytvára podporný mechanizmus pre orgány zapojené do riadenia IROP najmä Riadiaceho orgánu (ďalej len "RO") pre IROP. Vzhľadom  na multicieľový charakter IROP, vytvorenie Prioritnej osi č.6 umožňuje flexibilnejšiu podporu pre dosahovanie cieľov operačného programu a zabezpečenia jeho implementácie.

Schválenie projektu je  preto nevyhnutné na personálne zabezpečenie administratívnych kapacít orgánov zapojených do realizácie a vykonávania efektívnej implementácie IROP v rámci prioritnej osi 6 a z toho vyplývajúcej potreby zabezpečenia plynulého refundovania mzdových prostriedkov pracovníkov podieľajúcich sa na realizácii a implementácii IROP v programovom období 2014 – 2020 v rámci prioritnej osi 6.

Cieľom projektu je zabezpečenie efektívneho fungovania RO pre IROP a orgánov zapojených do realizácie a vykonávania efektívnej implementácie IROP a to prostredníctvom zabezpečenia financovania ich osobných výdavkov.

Ako merateľný ukazovateľ bude stanovený priemerný počet refundovaných administratívnych kapacít všetkých zainteresovaných orgánov. Presný výpočet merateľného ukazovateľa je súčasťou prílohy rozpočtu projektu.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2022 - 01.12.2023
Celková suma
9,411,765 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Mzdové náklady interných a externých pr…
Typ
Podpora administrat…
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
01.02.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Priemerný počet refundovaných AK
Hodnota
131,1764 (FTE)
Cieľ
105,96 (FTE)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Sumár mzdy 02-09/2022 IROP TPP

Sumár mzdy 02-09/2022 IROP - TPP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,192,207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Sumár mzdy 02-09/2022 IROP dohodári

Sumár mzdy 02-09/2022 - dohodári

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
243,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Sumár mzdy 10-12/2022 CLB5 -TPP

Sumár mzdy 10-12/2022 CLB5-TPP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,391,369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Mzdy 10/2022 CLB5 dohodári

Mzdy 10/2022 CLB5 dohodári

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Mzdy 10/2022 CLB5 - dohodári

Mzdy 11/2022- CLB5 - dohodári

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30,511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Mzdy 12/2022 - CLB5 - dohodári

Mzdy 12/2022 - CLB5 - dohodári

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26,077 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

SH dohodári IROP 01/2023 - 11/2023

SH dohodári IROP 01/2023 - 11/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
422,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy IROP 09/2023

mzdy IROP 09/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumár mzdy 1-3/2023 CLB5 -TPP

Sumár mzdy 1-3/2023 CLB5 -TPP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,249,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Sumár mzdy 04 - 08/2023 CLB5 - TPP

Sumár mzdy 04 - 08/2023 CLB5 - TPP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,421,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.