Popis projektu

Cieľom projektu "Slovensko v mobile" (ďalej len "SvM") je umožniť občanom SR a podnikateľom jednoduchým a prirodzeným spôsobom využívať elektronické služby verejnej správy SR s použitím registrovaného mobilného zariadenia. Taktiež vytvoriť bezpečný spôsob autentifikácie fyzickej osoby pomocou natívnej mobilnej aplikácie, ktorá okrem vytvorenia základov pre kanál mobilného prístupu koncových používateľov k službám štátu v súlade so strategickou prioritou Multikanálový prístup umožní fyzickej osobe v procese samoobslužnej alebo asistovanej registrácie mID vytvoriť pomocou mobilného zariadenia FO autentifikačný certifikát, ktorý bude FO vedieť použiť opäť pomocou mobilného zariadenia FO na účely elektronickej komunikácie, využitie elektronickej identity osoby pre všetky prístupové miesta integrované na jednotné prihlásenie pomocou ústredného portálu na autentifikáciu FO.

Navrhované riešenie sa sústredí na tieto prípady použitia:
- Vytvorenie autentifikačného certifikátu FO pomocou mobilného zariadenia a jeho zápis do registra autentifikačných certifikátov mID,
- Autentifikácia FO pomocou mobilného zariadenia,
- Prihlásenie k službe štátu pomocou autentifikácie FO použitím mobilného zariadenia,
- Správa a zasielanie mobilných PUSH notifikácií na registrované mobilné zariadenia s aktivovanou aplikáciou “Slovensko v mobile”,
- Získanie informácie o termínoch povinností občana a podnikateľa,
- Odoslanie, uloženie a doručenie notifikácie pomocou mobilného zariadenia (kontextovej správy) fyzickej osobe identifikovanej cez PČO do aktivovanej aplikácie,
- Poskytovanie služieb autentifikácie FO pre verejný aj privátny sektor pomocou mobilného zariadenia v súlade s rozhodnutiami MIRRI najmä vo vzťahu ku komerčnému využitiu autentifikácie cez mID.


Rozsah projektu môžeme rozdeliť na 4 ucelené časti:

V Inkremente 1 sa projekt zameria na vytvorenie technického riešenia integrovaného na spoločné moduly ÚPVS, najmä IAM, pre samoobslužnú registráciu mID a odosielanie mobilných PUSH notifikácií. Inkrement 2 doplní služby pre odoslanie, uloženie a doručenie kontextovej správy pre FO, ktorá ma registrované MOA SVM. Inkrement 3 sa sústredí na integráciu Sociálne poisťovne ako tretej strany, ktorá využije služby SVM. Inkrement 4 sa sústredí na rozšírenie počtu integrácií SVM na ďalšie 2 IS OVM, integruje SDK od MV SR pre použitie eID2.0 s NFC a vytvorenie webového portálu pre podporu prezenčnej registrácie a aktivácie MOA SVM pre FO. (Projektový zámer, Kapitola 3.1 Manažérske zhrnutie)

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Nitra, Trenčín, Trnava, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Banská Bystrica, Žilina, Košice - mestská časť Staré Mesto, Prešov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2021 - 01.12.2023
Celková suma
2,537,429 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nákup technických prostriedkov, program…
Typ
C. Zavedenie služie…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
01.10.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Nákup technických prostriedkov, program…
Typ
C. Zavedenie služie…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
01.10.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza a dizajn
Typ
B. Rozšírenie možno…
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
01.09.2021
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
01.09.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
01.09.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
01.09.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Nasadenie
Typ
C. Zavedenie služie…
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
01.06.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Imlementácia a Testovanie
Typ
C. Zavedenie služie…
Plánovaný začiatok
01.11.2021
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia a Testovanie
Typ
C. Zavedenie služie…
Plánovaný začiatok
01.11.2021
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Nasadenie
Typ
B. Rozšírenie možno…
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
01.06.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet nových MSP využívajúcich zdieľané služby verejnej správy
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
5520,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.08.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 22VF00203

Faktúra č. 22VF00203 Zmluva o dielo 974/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
535,167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2022
Názov

Faktúra č. 22VF00203

Faktúra č. 22VF00203 Zmluva o dielo 974/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
167,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2022
Názov

Faktúra č. 22VF00203

Faktúra č. 22VF00203 Zmluva o dielo 974/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2022
Názov

Faktúra č. 21VF00041

Faktúra č. 21VF00041 Zmluva o dielo 974/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Faktúra č. 21VF00041

Faktúra č. 21VF00041 Zmluva o dielo 974/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280,799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Faktúra č. 22VF00092

Faktúra č. 22VF00092 Rámcová dohoda 1098/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
194,581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Faktúra č. 22VF00201

Faktúra č. 22VF00201 Rámcová dohoda 1098/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2022
Názov

Faktúra č. 2023025

Faktúra č. 2023025

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
109,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2023
Názov

Faktúra č. 13012023

Faktúra č. 13012023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Faktúra č. 13012023

Faktúra č. 13012023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Faktúra č. 22VF00204

Faktúra č. 22VF00204 ZoD č. 3166/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Faktúra č. 23VF00023

Faktúra č. 23VF00023 ZoD č. 3166/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov IČO
Názov
Slovensko IT, a. s.
IČO
53268652
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.