Popis projektu

Cieľom projektu je zabezpečiť priestorové vybavenie, t.j. nájom a energie za obdobie od 11/2019 do 10/2020, pre príslušné administratívne kapacity orgánov zapojených do realizácie a vykonávania efektívnej implementácie Integrovaného Regionálneho Operačného Programu (ďalej len "IROP"). Ako merateľný ukazovateľ bude stanovený priemerný počet refundovaných administratívnych kapacít všetkých orgánov zapojených do tohto projektu, pričom celková cieľová hodnota bola stanovená ako priemerná hodnota refundovaných administratívnych kapacít za obdobie od novembra 2019 do októbra 2020.Výpočet týchto údajov je súčasťou príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok, pričom podkladom k výpočtu bola evidencia zamestnancov zamestaných na trvalý pracovný pomer evidovaných osobným úradom. K dátumu podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok, Odbor technickej pomoci programov EÚ a ŠP disponoval s údajmi z osobného úradu k 30.04.2020. Následné mesiace zahrnuté v projekte, budú posudzované podľa posledne dostupných údajov k 30.04.2020.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2019 - 01.11.2020
Celková suma
479,549 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Priestorové a prevádzkové zabezpečenie …
Typ
Materiálno – techni…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
31.10.2020
Názov
Priestorové a prevádzkové zabezpečenie …
Typ
Materiálno – techni…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
31.10.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Priestorové a prevádzkové zabezpečenie …
Typ
Materiálno – techni…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Priestorové a prevádzkové zabezpečenie …
Typ
Materiálno – techni…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zakúpeného MTZ
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných zasadnutí výborov, pracovných skupín a komisií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodaných expertných služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
131,0001 (počet)
Cieľ
131,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.01.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

2.Energie 03/2020 MRR

Nájom 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

1.Energie 03/2020 MRR

Nájom 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

2.Nájom 03/2020 MRR

Nájom 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

1.Nájom 03/2020 MRR

Nájom 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

1.Nájom 03/2020 VRR

Nájom 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

2.Nájom 03/2020 VRR

Nájom 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

1.Energie 03/2020 VRR

Nájom 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

2.Energie 03/2020 VRR

Nájom 03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

2.Energie 08/2020 MRR

Nájom 08/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

1.Energie 08/2020 MRR

Nájom 08/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

2.Nájom 08/2020 MRR

Nájom 08/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

1.Nájom 08/2020 MRR

Nájom 08/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

1.Nájom 08/2020 VRR

Nájom 08/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

2.Nájom 08/2020 VRR

Nájom 08/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

1.Energie 08/2020 VRR

Nájom 08/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

2.Energie 08/2020 VRR

Nájom 08/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

2.Energie 07/2020 MRR

Nájom 07/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2020
Názov

1.Energie 07/2020 MRR

Nájom 07/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2020
Názov

2.Nájom 07/2020 MRR

Nájom 07/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2020
Názov

1.Nájom 07/2020 MRR

Nájom 07/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2020
Názov

1.Nájom 07/2020 VRR

Nájom 07/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2020
Názov

2.Nájom 07/2020 VRR

Nájom 07/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2020
Názov

1.Energie 07/2020 VRR

Nájom 07/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2020
Názov

2.Energie 07/2020 VRR

Nájom 07/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2020
Názov

2.Energie 06/2020 MRR

Nájom 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2020
Názov

1.Energie 06/2020 MRR

Nájom 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2020
Názov

2.Nájom 06/2020 MRR

Nájom 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2020
Názov

1.Nájom 06/2020 MRR

Nájom 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2020
Názov

1.Nájom 06/2020 VRR

Nájom 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2020
Názov

2.Nájom 06/2020 VRR

Nájom 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2020
Názov

1.Energie 06/2020 VRR

Nájom 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2020
Názov

2.Energie 06/2020 VRR

Nájom 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2020
Názov

2.Energie 05/2020 MRR

Nájom 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

1.Energie 05/2020 MRR

Nájom 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

1.Nájom 05/2020 MRR

Nájom 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

1.Nájom 05/2020 VRR

Nájom 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

2.Nájom 05/2020 VRR

Nájom 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

1.Energie 05/2020 VRR

Nájom 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

2.Energie 05/2020 VRR

Nájom 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

2.Nájom 05/2020 MRR

Nájom 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

1.Energie 04/2020 VRR

Nájom 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

2.Energie 04/2020 MRR

Nájom 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

1.Energie 04/2020 MRR

Nájom 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

2.Nájom 04/2020 MRR

Nájom 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

1.Nájom 04/2020 MRR

Nájom 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

1.Nájom 04/2020 VRR

Nájom 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

2.Nájom 04/2020 VRR

Nájom 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

2.Energie 04/2020 VRR

Nájom 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

2.Energie 02/2020 MRR

Nájom 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2020
Názov

1.Energie 02/2020 MRR

Nájom 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2020
Názov

2.Nájom 02/2020 MRR

Nájom 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2020
Názov

1.Nájom 02/2020 MRR

Nájom 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2020
Názov

1.Nájom 02/2020 VRR

Nájom 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2020
Názov

2.Nájom 02/2020 VRR

Nájom 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2020
Názov

1.Energie 02/2020 VRR

Nájom 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2020
Názov

2.Energie 02/2020 VRR

Nájom 02/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2020
Názov

2.Energie 01/2020 MRR

Nájom 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2020
Názov

1.Energie 01/2020 MRR

Nájom 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2020
Názov

2.Nájom 01/2020 MRR

Nájom 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2020
Názov

1.Nájom 01/2020 MRR

Nájom 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2020
Názov

1.Nájom 01/2020 VRR

Nájom 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2020
Názov

2.Nájom 01/2020 VRR

Nájom 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2020
Názov

1.Energie 01/2020 VRR

Nájom 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2020
Názov

2.Energie 01/2020 VRR

Nájom 01/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2020
Názov

2. Energie 12/2019 MRR

Nájom 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

1. Energie 12/2019 MRR

Nájom 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

2.Nájom12/2019 MRR

Nájom 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

1.Nájom 12/2019 MRR

Nájom 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

1.Nájom 12/2019 VRR

Nájom 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

2.Nájom12/2019 VRR

Nájom 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

1.Energie 12/2019 VRR

Nájom 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

2. Energie 12/2019 VRR

Nájom 12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

1.Nájom 11/2019 VRR

Nájom 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2019
Názov

1. Nájom 11/2019 MRR

Nájom 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2019
Názov

2.Nájom 11/2019 MRR

Nájom 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2019
Názov

1 Energie 11/2019 MRR

Nájom 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2019
Názov

2.Energie 11/2019 MRR

Nájom 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2019
Názov

2.Nájom 11/2019 VRR

Nájom 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2019
Názov

2.Energie 11/2019 VRR

Nájom 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2019
Názov

1.Energie 11/2019 VRR

Nájom 11/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2019
Názov

1.Energie 09/2020 MRR

Nájom 09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

1.Nájom 09/2020 MRR

Nájom 09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

1.Nájom 09/2020 VRR

Nájom 09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

2.Nájom 09/2020 MRR

Nájom 09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

2.Nájom 09/2020 VRR

Nájom 09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

1.Energie 09/2020 VRR

Nájom 09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

2.Energie 09/2020 MRR

Nájom 09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

2.Energie 09/2020 VRR

Nájom 09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

2.Energie 10/2020 VRR

Nájom 10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

2.Energie 10/2020 MRR

Nájom 10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

1.Energie 10/2020 VRR

Nájom 10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

1.Energie 10/2020 MRR

Nájom 10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

2.Nájom 10/2020 VRR

Nájom 10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

2.Nájom 10/2020 MRR

Nájom 10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

1.Nájom 10/2020 VRR

Nájom 10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

1.Nájom 10/2020 MRR

Nájom 10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov IČO
Názov
Rimo, s.r.o.
IČO
35861185
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.