Popis projektu

Projekt je zameraný na refundáciu mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov sekcie  Operačný program Slovensko (ďalej SOPS) Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej MIRRI) ako riadiaceho orgánu pre Program Slovensko v programovom období 2021 - 2027.

Projekt plynule nadväzuje na projekt s názvom „Financovanie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov SOPS MIRRI SR - 2“, a kódom ITMS2014+ 301011CPS7, ktorého aktivity boli ukončené 30.06.2022. 

Hlavným cieľom je zabezpečiť stabilizáciu oprávnených zamestnancov SOPS MIRRI.

Projekt je realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity "Refundácia miezd oprávnených zamestnancov MIRRI“ a realizácia tejto aktivity je stanovená na , t. j. obdobie realizácie je od do. Celkový rozpočet na dané obdobie projektu je vo výške , na základe reálne vynaložených prostriedkov.

Implementáciou hlavnej aktivity projektu bude zabezpečená refundácia mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov MIRRI  v období od do. Podpora oprávnených zamestnancov  je dôležitým predpokladom pre dosiahnutie efektívnej a účinnej koordinácie EŠIF. Merateľný ukazovateľ P0740 „Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP“ je stanovený na hodnotu , kde je zohľadnená reálna obsadenosť oprávnených pracovných pozícií a ostatné skutočnosti ( skrátený pracovný úväzok ). Práceneschopnosť zamestnancov nad 10 dní, ktorá nie je hradená zamestnávateľom, ale sociálnou poisťovňou, sa počas realizácie hlavnej aktivity projektu nevyskytla.

V rámci evidencie mzdových výdavkov počas obdobia 07-08/2022 týkajúcich sa tohto pripravovaného projektu, bolo použité označenie ITMS2014+ 301010BWZ8, nakoľko v danom období nebola zrejmá časová oprávnenosť  realizovaných projektov na rok 2022, keďže bol plánovaný jeden projekt na celý rok.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Košický kraj, Trnavský kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Bratislavský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2022 - 01.08.2022
Celková suma
164,707 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Refundácia miezd oprávnených zamestnanc…
Typ
A. Refundácia miezd…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
01.07.2022
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP
Hodnota
-
Cieľ
21,7333 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

637 033 Platby štátnej rozpočtovej organizácii na projekty EÚ

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl - august 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
164,707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.