Popis projektu

Cieľom národného projektu s názvom „Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie“ je naplnenie princípu „Jedenkrát a dosť“ a to s vybudovaním infraštruktúry a s sprístupňovaním otvorených údajov pre Orgánov verejnej moci.

Hlavným cieľom národného projektu je:

  • Identifikácia „rozhodujúcej“ masy OVM s možnosťou zdieľať objekty evidencie a otvorené dáta pomocou platformy pre dátovú integráciu,
  • 39 nových OVM registrovaných v Dátovej integrácii v roli konzumenta,
  • 31 nových OVM registrovaných v Dátovej integrácii v roli poskytovateľa,
  • 223 nových objektov evidencie Otvorených dát registrovaných v Dátovej integrácii a dostupných pre konzumentov alebo úložisko Otvorených dát,
  • 515 nových integračných väzieb na objekty evidencie pre konzumovanie,
  • Dátový model zapojených OVM pre „Jedenkrát a dosť“, ktorých dátové prvky bude postavený na centrálnym modelom údajov verejnej správy,
  • MetaData model VS pre „Jedenkrát a dosť“, ktorý bude súčasťou Centrálneho modelu údajov verejnej správy a ktorý umožní dokumentovať používanie dát v súvislosti s výkonom agend VS, používanie Otvorených údajov a Analytických údajov,
Registrácia jednotných URI identifikátorov pre dátové entity AIS OVM, ktoré sú predmetom dátovej integrácie v Meta-informačnom systéme.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2021 - 01.12.2023
Celková suma
14,445,377 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nasadenie
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
01.07.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Testovanie
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia a Testovanie
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
01.07.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza a dizajn
Typ
H. Implementácia ná…
Plánovaný začiatok
01.08.2021
Skutočný začiatok
03.08.2021
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2021
Skutočný začiatok
03.08.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2021
Skutočný začiatok
03.08.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napríklad pre analýzu rizík)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dodatočný počet inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre integráciu údajov a centrálnou platformou pre otvorené dáta
Hodnota
34,0 (počet)
Cieľ
39,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie
Hodnota
21,83 (%)
Cieľ
18,53 (%)
Naposledy aktualizované
31.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy
Hodnota
72,0 (počet)
Cieľ
70,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.10.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Položka zo ZoNFP č. 67

Zaúčtovanie na projekt 08_2021 3900028, 3900029

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

Položka zo ZoNFP č. 27

Zaúčtovanie na projekt 08_2021 3900028, 3900029

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

Položka zo ZoNFP č. 34

Zaúčtovanie na projekt 08_2021 3900028, 3900029

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,973 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

Položka zo ZoNFP č. 66

Zaúčtovanie na projekt 08_2021 3900028, 3900029

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

Položka č. 66 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 09_2021 3900031, 3900032

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

Položka č. 67 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 09_2021 3900031, 3900032

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

Položka č. 34 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 09_2021 3900031, 3900032

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

Položka č. 27 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 09_2021 3900031, 3900032

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

Položka č. 27 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 10_2021 3900034, 3900035

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2021
Názov

Položka č. 66 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 10_2021 3900034, 3900035

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2021
Názov

Položka č. 67 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 10_2021 3900034, 3900035

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2021
Názov

Položka č. 34 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 10_2021 3900034, 3900035

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2021
Názov

Položka č. 21 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 11_2021 3900037, 3900038

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Položka č. 59 zo ZoNPF

Zaúčtovanie na projekt 11_2021 3900037, 3900038

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Položka č. 25 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 11_2021 3900037, 3900038

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Položka č. 58 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 11_2021 3900037, 3900038

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Položka č. 58 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekte 12_2021 3900041, 3900042

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Položka č. 25 zo ZoNPF

Zaúčtovanie na projekte 12_2021 3900041, 3900042

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Položka č. 59 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekte 12_2021 3900041, 3900042

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Položka č. 21 zo ZoNPF

Zaúčtovanie na projekte 12_2021 3900041, 3900042

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Položka č. 58 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 01_2022 3900001, 3900002

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

Položka č. 25 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 01_2022 3900001, 3900002

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

Položka č. 21 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 01_2022 3900001, 3900002

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

Položka č. 59 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 01_2022 3900001, 3900002

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

Položka č. 58 zo ZoNPF

Zaúčtovanie na projekt 01_2022 3900001, 3900002

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

Položka č. 21 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 02_2022 3900012, 3900013

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

Položka č. 25 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 02_2022 3900012, 3900013

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,973 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

Položka č. 58 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 02_2022 3900012, 3900013

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

Položka č. 59 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 02_2022 3900012, 3900013

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

Položka č. 58 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 03_2022 3900016, 3900017, 3900018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

Položka č. 21 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 03_2022 3900016, 3900017, 3900018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

Položka č. 59 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 03_2022 3900016, 3900017, 3900018

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

Položka č. 58 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 04_2022 3900021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2022
Názov

Položka č. 21 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 04_2022 3900021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2022
Názov

Položka č. 59 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 04_2022 3900021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2022
Názov

Položka č. 59 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 05_2022 3900024, 3900025, 3900026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Položka č. 58 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 05_2022 3900024, 3900025, 3900026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Položka č. 33 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 05_2022 3900024, 3900025, 3900026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Položka č. 33 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 06_2022 3900028, 3900029, 3900030

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

Položka č. 59 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 06_2022 3900028, 3900029, 3900030

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

Položka č. 58 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 06_2022 3900028, 3900029, 3900030

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

Položka č. 33 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 07_2022 3900032, 3900033, 3900034

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2022
Názov

Položka č. 59 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 07_2022 3900032, 3900033, 3900034

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2022
Názov

Položka č. 58 zo ZoNFP

Zaúčtovanie na projekt 07_2022 3900032, 3900033, 3900034

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2022
Názov

Faktúra č. 6012489

Faktúra č. 6012489 ZoD 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
88,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

Faktúra č. 6012489

Faktúra č. 6012489 ZoD 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
6,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

Faktúra č. 6012489

Faktúra č. 6012489 ZoD 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
374,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

Faktúra č. 311220293

Faktúra č. 311220293 ZoD 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
MIM, s.r.o.
Žiadaná suma
88,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

Faktúra č. 311220293

Faktúra č. 311220293 ZoD 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
MIM, s.r.o.
Žiadaná suma
6,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

Faktúra č. 311220293

Faktúra č. 311220293 ZoD 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
MIM, s.r.o.
Žiadaná suma
374,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

Faktúra č. FO220592

Faktúra č. FO220592 ZoD 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
2,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

Faktúra č. FO220592

Faktúra č. FO220592 ZoD 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
131,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

Faktúra č. FO220592

Faktúra č. FO220592 ZoD 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
31,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

Faktúra MIM č. 311210268

Faktúra č. 311210268 Zmluva o dielo č. 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
MIM, s.r.o.
Žiadaná suma
192,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2022
Názov

Faktúra MIM č. 311210268

Faktúra č. 311210268 Zmluva o dielo č. 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
MIM, s.r.o.
Žiadaná suma
192,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra DXC č. 6011798

Faktúra č. 6011798 Zmluva o dielo č. 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
192,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2022
Názov

Faktúra DXC č. 6011798

Faktúra č. 6011798 Zmluva o dielo č. 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
192,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra DITEC č. FO210625

Faktúra č. FO210625 Zmluva o dielo č. 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
68,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2022
Názov

Faktúra DITEC č. FO210625

Faktúra č. FO210625 Zmluva o dielo č. 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
68,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. F0220823

Faktúra č. F0220823 zo ZoD č. 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
99,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Faktúra č. F0220823

Faktúra č. F0220823 zo ZoD č. 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
7,842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Faktúra č. F0220823

Faktúra č. F0220823 zo ZoD č. 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
66,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Faktúra č. 6012764

Faktúra č. 6012764 zo ZoD č. 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
279,727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Faktúra č. 6012764

Faktúra č. 6012764 zo ZoD č. 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
26,141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Faktúra č. 6012764

Faktúra č. 6012764 zo ZoD č. 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
185,673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Faktúra č. 311220412

Faktúra č. 311220412 zo ZoD č. 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
MIM, s.r.o.
Žiadaná suma
279,727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Faktúra č. 311220412

Faktúra č. 311220412 zo ZoD č. 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
MIM, s.r.o.
Žiadaná suma
26,141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Faktúra č. 311220412

Faktúra č. 311220412 zo ZoD č. 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
MIM, s.r.o.
Žiadaná suma
185,673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č.32

Zaúčtovanie na projekt 08_2022 3900037, 3900038, 3900039

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 58

Zaúčtovanie na projekt 08_2022 3900037, 3900038, 3900039

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 59

Zaúčtovanie na projekt 08_2022 3900037, 3900038, 3900039

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Položka zo ZoNFP č.59

Zaúčtovanie na projekt 09_2022 3900041, 3900042, 3900043

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Položka zo ŽoNFP č.32

Zaúčtovanie na projekt 09_2022 3900041, 3900042, 3900043

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 19

Zaúčtovanie na projekt 09_2022 3900041, 3900042, 3900043

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Položka zo ZoNFP č. 58

Zaúčtovanie na projekt 09_2022 3900041, 3900042, 3900043

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 59

Zaúčtovanie na projekt 10_2022 1200201, 1200206, 3900046, 3900047, 390048, 3900049

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 58

Zaúčtovanie na projekt 10_2022 1200201, 1200206, 3900046, 3900047, 390048, 3900049

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 32

Zaúčtovanie na projekt 10_2022 1200201, 1200206, 3900046, 3900047, 390048, 3900049

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 19

Zaúčtovanie na projekt 10_2022 1200201, 1200206, 3900046, 3900047, 390048, 3900049

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 58

Zúčtovanie na projekt 11_2022 3900051, 3900053

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 32

Zúčtovanie na projekt 11_2022 3900051, 3900053

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 19

Zúčtovanie na projekt 11_2022 3900051, 3900053

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 58

Zaúčtovanie na projekt 12_2022 3900058

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 32

Zaúčtovanie na projekt 12_2022 3900058

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 19

Zaúčtovanie na projekt 12_2022 3900058

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Faktúra č. F0230247

Faktúra č. FO230247 zo ZoD č. 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
3,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Faktúra č. F0230247

Faktúra č. FO230247 zo ZoD č. 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
61,598 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Faktúra č. F0230247

Faktúra č. FO230247 zo ZoD č. 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
96,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Faktúra č. 311230096

Faktúra č. 311230096 zo ZoD č. 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
MIM, s.r.o.
Žiadaná suma
8,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Faktúra č. 311230096

Faktúra č. 311230096 zo ZoD č. 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
MIM, s.r.o.
Žiadaná suma
171,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Faktúra č. 311230096

Faktúra č. 311230096 zo ZoD č. 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
MIM, s.r.o.
Žiadaná suma
274,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Faktúra č. 6012959

Faktúra č. 6012959 zo ZoD č. 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
171,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Faktúra č. 6012959

Faktúra č. 6012959 zo ZoD č. 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
274,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Faktúra č. 6012959

Faktúra č. 6012959 zo ZoD č. 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
8,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Faktúra č. 6013179

Faktúra č. 6013179 zo ZoD č. 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
42,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

Faktúra č. 6013179

Faktúra č. 6013179 zo ZoD č. 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
30,397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

Faktúra č. 6013179

Faktúra č. 6013179 zo ZoD č. 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
486,179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

Faktúra č. FO230458

Faktúra č. FO230458 zo ZoD č. 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
14,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

Faktúra č. FO230458

Faktúra č. FO230458 zo ZoD č. 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
172,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

Faktúra č. FO230458

Faktúra č. FO230458 zo ZoD č. 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
10,965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

Faktúra č. 311230206

Faktúra č. 311230206 zo ZoD č. 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
MIM, s.r.o.
Žiadaná suma
486,179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

Faktúra č. 311230206

Faktúra č. 311230206 zo ZoD č. 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
MIM, s.r.o.
Žiadaná suma
30,397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

Faktúra č. 311230206

Faktúra č. 311230206 zo ZoD č. 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
MIM, s.r.o.
Žiadaná suma
42,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 19

Zaúčtovanie na projekt 03_2023 - 1010023, 1010024, 1010026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 55

Zaúčtovanie na projekt 03_2023 - 1010023, 1010024, 1010026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 49

Zaúčtovanie na projekt 03_2023 - 1010023, 1010024, 1010026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 54

Zaúčtovanie na projekt 03_2023 - 1010023, 1010024, 1010026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 44

Zaúčtovanie na projekt 03_2023 - 1010023, 1010024, 1010026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 44

Zaúčtovanie na projekt 06_2023 - 1010053, 1010054, 1010055, 1010057

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 27

Zaúčtovanie na projekt 06_2023 - 1010053, 1010054, 1010055, 1010057

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 55

Zaúčtovanie na projekt 06_2023 - 1010053, 1010054, 1010055, 1010057

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 54

Zaúčtovanie na projekt 06_2023 - 1010053, 1010054, 1010055, 1010057

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 49

Zaúčtovanie na projekt 06_2023 - 1010053, 1010054, 1010055, 1010057

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 49

Zaúčtovanie na projekt 01_2023 - 1010001, 1010002, 1010004

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 54

Zaúčtovanie na projekt 01_2023 - 1010001, 1010002, 1010004

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 19

Zaúčtovanie na projekt 01_2023 - 1010001, 1010002, 1010004

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 30

Zaúčtovanie na projekt 01_2023 - 1010001, 1010002, 1010004

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 54

Zaúčtovanie na projekt 02_2023 - 1010007, 1010008, 1010009, 1010011

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 49

Zaúčtovanie na projekt 02_2023 - 1010007, 1010008, 1010009, 1010011

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 55

Zaúčtovanie na projekt 02_2023 - 1010007, 1010008, 1010009, 1010011

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 19

Zaúčtovanie na projekt 02_2023 - 1010007, 1010008, 1010009, 1010011

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 44

Zaúčtovanie na projekt 02_2023 - 1010007, 1010008, 1010009, 1010011

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 55

Zaúčtovanie na projekt 04_2023 - 1010027, 1010028, 1010029, 1010031

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 27

Zaúčtovanie na projekt 04_2023 - 1010027, 1010028, 1010029, 1010031

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 54

Zaúčtovanie na projekt 04_2023 - 1010027, 1010028, 1010029, 1010031

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 49

Zaúčtovanie na projekt 04_2023 - 1010027, 1010028, 1010029, 1010031

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 44

Zaúčtovanie na projekt 04_2023 - 1010027, 1010028, 1010029, 1010031

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 49

Zaúčtovanie na projekt 05_2023 - 1010032, 1010033, 1010036

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 44

Zaúčtovanie na projekt 05_2023 - 1010032, 1010033, 1010036

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 55

Zaúčtovanie na projekt 05_2023 - 1010032, 1010033, 1010036

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 54

Zaúčtovanie na projekt 05_2023 - 1010032, 1010033, 1010036

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 49

Zaúčtovanie na projekt 05_2023 - 1010032, 1010033, 1010036

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 27

Zaúčtovanie na projekt 05_2023 - 1010032, 1010033, 1010036

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Faktúra č. 6013412 zo ZoD č. 295/2021

Faktúra č. 6013412 zo ZoD č. 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
2,230,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 6013412 zo ZoD č. 295/2021

Faktúra č. 6013412 zo ZoD č. 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
292,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 6013412 zo ZoD č. 295/2021

Faktúra č. 6013412 zo ZoD č. 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
14,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. FO230649

Faktúra č. FO230649 zo ZoD č. 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
103,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. FO230649

Faktúra č. FO230649 zo ZoD č. 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
5,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. FO230649

Faktúra č. FO230649 zo ZoD č. 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
787,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 311230320 zo ZoD č. 295/2021

Faktúra č. 311230320 zo ZoD č. 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
MIM, s.r.o.
Žiadaná suma
2,230,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 311230320 zo ZoD č. 295/2021

Faktúra č. 311230320 zo ZoD č. 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
MIM, s.r.o.
Žiadaná suma
14,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 311230320 zo ZoD č. 295/2021

Faktúra č. 311230320 zo ZoD č. 295/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
MIM, s.r.o.
Žiadaná suma
292,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.