Popis projektu

Cieľom projektu je zabezpečiť priestorové vybavenie, t.j. nájom a energie za obdobie od 11/2020 do 06/2022, pre príslušné administratívne kapacity orgánov zapojených do realizácie a vykonávania efektívnej implementácie Integrovaného Regionálneho Operačného Programu (ďalej len "IROP"). Ako merateľný ukazovateľ bude stanovený priemerný počet refundovaných administratívnych kapacít všetkých orgánov zapojených do tohto projektu, pričom celková cieľová hodnota bola stanovená ako priemerná hodnota refundovaných administratívnych kapacít za obdobie od novembra 2020 do júna 2022. Výpočet týchto údajov je súčasťou príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok, pričom podkladom k výpočtu bola evidencia zamestnancov zamestnaných na trvalý pracovný pomer evidovaných osobným úradom. K dátumu podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok, Oddelenie technickej pomoci IROP a PCS disponovalo s údajmi z osobného úradu k 01.08.2021. Následné mesiace zahrnuté v projekte, budú posudzované podľa posledne dostupných údajov k 01.08.2021.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Žilinský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Košický kraj, Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2020 - 01.07.2022
Celková suma
799,248 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Priestorové a prevádzkové zabezpečenie …
Typ
Materiálno – techni…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
01.11.2020
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
30.06.2022
Názov
Priestorové a prevádzkové zabezpečenie …
Typ
Materiálno – techni…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
01.11.2020
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
30.06.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
133,7334 (počet)
Cieľ
131,5001 (počet)
Naposledy aktualizované
15.02.2022
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných zasadnutí výborov, pracovných skupín a komisií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Energie 02/2022 MRR

Nájom 02/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2022
Názov

Nájom 02/2022 MRR

Nájom 02/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2022
Názov

Energie 02/2022 VRR

Nájom 02/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2022
Názov

Nájom 02/2022 VRR

Nájom 02/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2022
Názov

Nájom 01/2022 MRR

Nájom 01/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2022
Názov

Energie 01/2022 MRR

Nájom 01/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Energie 01/2022 VRR

Nájom 01/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2022
Názov

Nájom 01/2022 VRR

Nájom 01/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2022
Názov

Nájom 03/2022 MRR

Nájom 03/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2022
Názov

Energie 03/2022 MRR

Nájom 03/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2022
Názov

Energie 03/2022 VRR

Nájom 03/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2022
Názov

Nájom 03/2022 VRR

Nájom 03/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2022
Názov

Nájom 04/2022 MRR

Nájom 04/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

Energie 04/2022 MRR

Nájom 04/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

Energie 04/2022 VRR

Nájom 04/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

Nájom 04/2022 VRR

Nájom 04/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

Nájom 05/2022 MRR

Nájom 05/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

Energie 05/2022 MRR

Nájom 05/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

Nájom 05/2022 VRR

Nájom 05/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

Energie 05/2022 VRR

Nájom 05/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

Energie 06/2022 MRR

Nájom 06/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2022
Názov

Nájom 06/2022 MRR

Nájom 06/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2022
Názov

Energie 06/2022 VRR

Nájom 06/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2022
Názov

Nájom 06/2022 VRR

Nájom 06/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2022
Názov

Nájom 02/2021 VRR

Nájom 02/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Nájom 02/2021 MRR

Nájom 02/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Energie 02/2021 VRR

Nájom 02/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Energie 02/2021 MRR

Nájom 02/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Nájom 03/2021 VRR

Nájom 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Nájom 03/2021 MRR

Nájom 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Energie 03/2021 MRR

Nájom 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Energie 03/2021 VRR

Nájom 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Energie 01/2021 MRR

Nájom 01/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2021
Názov

Nájom 01/2021 VRR

Nájom 01/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2021
Názov

Nájom 01/2021 MRR

Nájom 01/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2021
Názov

Energie 01/2021 VRR

Nájom 01/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2021
Názov

Energie 12/2020 MRR

Nájom 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Nájom 12/2020 MRR

Nájom 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Nájom 12/2020 VRR

Nájom 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Energie 12/2020 VRR

Nájom 12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Energie 11/2020 VRR

Nájom 11/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Nájom 11/2020 VRR

Nájom 11/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Energie 11/2020 MRR

Nájom 11/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Nájom 11/2020 MRR

Nájom 11/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Nájom 04/2021 VRR

Nájom 04/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Energie 04/2021 MRR

Nájom 04/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Nájom 04/2021 MRR

Nájom 04/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Energie 04/2021 VRR

Nájom 04/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Nájom 05/2021 VRR

Nájom 05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2021
Názov

Nájom 05/2021 MRR

Nájom 05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2021
Názov

Energie 05/2021 VRR

Nájom 05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2021
Názov

Energie 05/2021 MRR

Nájom 05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2021
Názov

Energie 06/2021 VRR

Nájom 06/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2021
Názov

Nájom 06/2021 MRR

Nájom 06/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2021
Názov

Nájom 06/2021 VRR

Nájom 06/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2021
Názov

Energie 06/2021 MRR

Nájom 06/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2021
Názov

Energie 07/2021 VRR

Nájom 07/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2021
Názov

Nájom 07/2021 VRR

Nájom 07/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2021
Názov

Energie 07/2021 MRR

Nájom 07/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2021
Názov

Nájom 07/2021 MRR

Nájom 07/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2021
Názov

Nájom 08/2021 VRR

Nájom 08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2021
Názov

Energie 08/2021 VRR

Nájom 08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2021
Názov

Nájom 08/2021 MRR

Nájom 08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2021
Názov

Energie 08/2021 MRR

Nájom 08/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2021
Názov

Energie 09/2021 MRR

Nájom 09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2021
Názov

Nájom 09/2021 VRR

Nájom 09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2021
Názov

Nájom 09/2021 MRR

Nájom 09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2021
Názov

Energie 09/2021 VRR

Nájom 09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2021
Názov

Nájom 10/2021 VRR

Nájom 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

Energie 10/2021 MRR

Nájom 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

Nájom 10/2021 MRR

Nájom 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

Energie 10/2021 VRR

Nájom 10/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

Energie 11/2021 VRR

Nájom 11/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Nájom 11/2021 VRR

Nájom 11/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Energie 11/2021 MRR

Nájom 11/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Nájom 11/2021 MRR

Nájom 11/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Nájom 12/2021 VRR

Nájom 12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2021
Názov

Nájom 12/2021 MRR

Nájom 12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2021
Názov

Energie 12/2021 VRR

Nájom 12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2021
Názov

Energie 12/2021 MRR

Nájom 12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2021
Názov IČO
Názov
Rimo, s.r.o.
IČO
35861185
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.