Popis projektu

Predmetom projektu je zriadenie a prevádzkovanie pobočky Informačno-poradenského centra pre EŠIF v rámci Prešovského samosprávneho kraja. Novo vzniknuté informačno - poradenské centrum bude v meste Humennom a rozširuje terajší model Integrovanej siete informačno-poradenských centier. Lokalizácia nového centra vychádza z analýzy, ktorú si interne vypracoval gestor, koordinátor Integrovanej siete informačno-poradenských centier Centrálny koordinačný orgán, ktorý je jednou zo sekcií Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej MIRRI).

Cieľom informačno-poradenského centra v Humennom je najmä zabezpečiť efektívne informovanie a komunikáciu o európskych štrukturálnych a investičných fondoch v regiónoch, prostredníctvom systematického a koordinovaného poskytovania včasných, aktuálnych, komplexných, presných a jednotných informácií, vrátane zabezpečenia podpory pre potenciálnych žiadateľov, žiadateľov a prijímateľov poskytovaním odborného poradenstva. Informačné poradneské centrum v Humennom plánuje poskytovať informácie o EŠIF organizovaním Informačných seminárov k výzvam, semináre pre žiadateľov, prijímateľov, ktorých predpokladaný počet počas trvania projektu je 24(2 semináre/mesačne). Zamestnanci IPC v Humennom budú k dispozícii potenciálnym žiadateľom, žiadateľom a prijímateľom minimálne 40 hodín týždenne, počas ktorých poskytujú osobné, resp. telefonické a e-mailové konzultácie. Aktivity informačného centra monitorované a hodnotené zo strany CKO a riadiacich orgánov.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Partneri
Prešovský samosprávny kraj
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2020 - 01.12.2021
Celková suma
147,951 €
Vlastné zdroje
6,981 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Prevádzkovanie informačno-poradenského …
Typ
B. Podpora realizác…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.02.2020
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov
Zabezpečenie činnosti na podporu rozšír…
Typ
B. Podpora realizác…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.02.2020
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
25,0 (počet)
Cieľ
26,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
-
Názov
Počet organizácií regionálnych sietí zapojených do poskytovania poradenstva o EŠIF
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 01.- 06.2020

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 01.- 06.2020

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 Na invalidné poistenie

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 01.- 06.2020

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 Na starobné poistenie

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 01.- 06.2020

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 01.- 06.2020

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 Na nemocenské poistenie

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 01.- 06.2020

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 Na úrazové poistenie

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 01.- 06.2020

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 01.- 06.2020

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prevádzkové stroje

Interiérové vybavenie

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok do kancelárie a do školiacej miestnosti

Nábytok do kancelárie a školiacej miestnosti

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelársky nábytok

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

512 Sumarizačný hárok - Cestovné náhrady

512 Sumarizačný hárok _ Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 07.- 12.2020

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 07.- 12.2020

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 Na invalidné poistenie

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 07.- 12.2020

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 Na úrazové poistenie

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 07.- 12.2020

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 Na starobné poistenie

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 07.- 12.2020

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 Na nemocenské poistenie

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 07.- 12.2020

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 07.- 12.2020

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

614 Odmeny vyplácané z prostriedkov technickej pomoci

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 07.- 12.2020

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 07.- 12.2020

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 01.- 06.2021

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 Na starobné poistenie

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 01.- 06.2021

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 Na nemocenské poistenie

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 01.- 06.2021

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 Na invalidné poistenie

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 01.- 06.2021

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 01.- 06.2021

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 Na úrazové poistenie

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 01.- 06.2021

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

614 Odmeny vyplácané z prostriedkov technickej pomoci

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 01.- 06.2021

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 01.- 06.2021

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

521_Sumarizačný hárok_zamestnanci 01.- 06.2021

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Propagačný materiál

Propagačný materiál

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Sumarizačný hárok Osobné výdavky 07/2021 -12/2021

521 Sumarizačný hárok Osobné výdavky 07/2021 -12/2021

Vlastník dokladu
Prešovský samosprávny kraj
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.