Popis projektu

Cieľom projektu je stanoviť rámec pre rozvoj centralizácie a optimalizácie riadenia IT aktív v organizáciách verejnej správy vychádzajúci z cieľov a priorít Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy – strategického dokumentu vypracovaného ÚPPVII, ktorý určuje princípy budovania eGovernment cloudu na Slovensku v rámci nasledujúcich relevantných oblastí: Finančný manažment, Verejné obstarávanie, Manažment vnútorných úloh, Správa IKT a Vnútorná kontrola a audit.

Organizácie verejnej moci (OVM) nemajú v mnohých prípadoch dostatočný prehľad o skutočnom využívaní hardvéru (a jeho životnom cykle) a softvérových licenciách, a ani o skutočnej potrebe využívania jednotlivých softvérov (SW) alebo informačných systémov a súvisiacej licenčnej potrebe. Takýto stav vytvára podmienky pre neefektívne hospodárenie a správu IT majetku štátu. Najmä pri SW licenciách je bežný stav taký, že organizácie buď platia za licencie, ktoré nepotrebujú, príp. majú licencií nedostatok, čím dochádza k nesúladu s licenčnými podmienkami SW výrobcu.

Implementáciou centrálneho nástroja riadenia IT aktív budú uvedené nedostatky adresované, takýto informačný systém umožní zber presných a aktuálnych informácií o IT aktívach jednotlivých OVM, čím sa vytvoria predpoklady pre následnú optimalizáciu správy a zefektívnenie vynakladania finančných prostriedkov na IT aktíva v rámci OVM.

Z pohľadu typu projektov zadefinovaných vo výzve OPII-2019/7/10-DOP je predkladaný projekt typom projektu vzhľadom na skutočnosť, že predkladaný projekt je zameraný na Identifikáciu neefektívnosti v prevádzke jednotlivých inštitúcii, benchmarking nákladov, optimalizáciu využitia hmotného a nehmotného majetku.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Prešovský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2022 - 01.12.2023
Celková suma
2,700,498 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Testovanie
Typ
M. Podpora využívan…
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
01.12.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Analýza a dizajn
Typ
M. Podpora využívan…
Plánovaný začiatok
01.11.2022
Skutočný začiatok
04.11.2022
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov
Implementácia a testovanie
Typ
M. Podpora využívan…
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
01.12.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
01.06.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Nasadenie
Typ
M. Podpora využívan…
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
01.03.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Nákup HW a krabicového softvéru
Typ
M. Podpora využívan…
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
06.12.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napríklad pre analýzu rizík)
Hodnota
0,9 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra SK-PSI-004770

Faktúra SK-PSI-004770 z Objednávky č. 81935 (Rezervácie 10/2023)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004726

Faktúra SK-PSI-004726 z Objednávky č. 81935 (Rezervácie 09/2023)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004569

Faktúra SK-PSI-004569 z Objednávky č. 81935 (Rezervácie 07/2023)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004673 - (Licencia IS ITAM (devices), Licencia IS ITAM (server), modul optimalizácie Cloud)

Faktúra SK-PSI-004673 zo ZoD č. 1608/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
227,627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004713 (Podpora prevádzky 06/23)

Faktúra SK-PSI-004713 zo ZoD č. 1608/2022 (Podpora prevádzky 06/23)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004716 (Podpora prevádzky 08/23)

Faktúra SK-PSI-004716 zo ZoD č. 1608/2022 (Podpora prevádzky 08/23)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004758 (Podpora prevádzky 09/23)

Faktúra SK-PSI-004758 zo ZoD č.1608/2022 (Podpora prevádzky 09/23)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004725

Faktúra SK-PSI-004725 z Objednávky č. 81935 (Spotreba 08/2023)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004503

Faktúra SK-PSI-004503 z Objednávky č. 81935 (Rezervácie 06/2023)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004567

Faktúra SK-PSI-004567 z Objednávky č. 81935 (Spotreba 06/2023)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004771

Faktúra SK-PSI-004771 z Objednávky č. 81935 (Spotreba 09/2023)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Faktúra SK-PSI004714 (Podpora prevádzky 07/23)

Faktúra SK-PSI-004714 zo ZoD č. 1608/2022 (Podpora prevádzky 07/23)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004814 (Windows Server Std per Core 16 lic) 36 months

Faktúra SK-PSI-004184 z Objednávky č. 81935

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004814 (Window Server Std per Core 16lic)

Faktúra SK-PSI-004184 z Objednávky č. 81935

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 60

Zaúčtovanie na projekt 11_2023 - 10100117, 1010120, 1010121

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 62

Zaúčtovanie na projekt 11_2023 - 10100117, 1010120, 1010121

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 65

Zaúčtovanie na projekt 11_2023 - 10100117, 1010120, 1010121

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 63

Zaúčtovanie na projekt 11_2023 - 10100117, 1010120, 1010121

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 61

Zaúčtovanie na projekt 11_2023 - 10100117, 1010120, 1010121

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 66

Zaúčtovanie na projekt 11_2023 - 10100117, 1010120, 1010121

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 61

Zaúčtovanie na projekt 10_2023 - 1010099, 1010102, 1010103

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 65

Zaúčtovanie na projekt 10_2023 - 1010099, 1010102, 1010103

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 60

Zaúčtovanie na projekt 10_2023 - 1010099, 1010102, 1010103

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 46

Zaúčtovanie na projekt 10_2023 - 1010099, 1010102, 1010103

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 47

Zaúčtovanie na projekt 10_2023 - 1010099, 1010102, 1010103

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 66

Zaúčtovanie na projekt 10_2023 - 1010099, 1010102, 1010103

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 47

Zaúčtovanie na projekt 09_2023 - 1010093, 1010096, 1010097

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 49

Zaúčtovanie na projekt 09_2023 - 1010093, 1010096, 1010097

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 66

Zaúčtovanie na projekt 09_2023 - 1010093, 1010096, 1010097

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 46

Zaúčtovanie na projekt 09_2023 - 1010093, 1010096, 1010097

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 45

Zaúčtovanie na projekt 09_2023 - 1010093, 1010096, 1010097

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 44

Zaúčtovanie na projekt 09_2023 - 1010093, 1010096, 1010097

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Položka zo ŽoNPF č. 45

Zaúčtovanie na projekt 07_2023 - 1010069, 1010070, 1010072, 1010073

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 66

Zaúčtovanie na projekt 07_2023 - 1010069, 1010070, 1010072, 1010073

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Položka zo ŽoNPF č. 14

Zaúčtovanie na projekt 07_2023 - 1010069, 1010070, 1010072, 1010073

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 44

Zaúčtovanie na projekt 07_2023 - 1010069, 1010070, 1010072, 1010073

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 49

Zaúčtovanie na projekt 07_2023 - 1010069, 1010070, 1010072, 1010073

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 47

Zaúčtovanie na projekt 07_2023 - 1010069, 1010070, 1010072, 1010073

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004184 (SQL Server Std per Core 2 lic - podpora SA - 3 mesiace)

Faktúra SK-PSI-004184 z Objednávky č. 81935

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004634

Faktúra SK-PSI-004634 z Objednávky č. 81935 (Rezervácie 08/2023)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.09.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004502

Faktúra SK-PSI-004502 z Objednávky č. 81935 (Spotreba 05/2023)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004633

Faktúra SK-PSI-004633 z Objednávky č. 81935 (Spotreba 07/2023)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 49

Zaúčtovanie na projekt 08_2023 - 1010075, 1010078, 1010079

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 66

Zaúčtovanie na projekt 08_2023 - 1010075, 1010078, 1010079

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 47

Zaúčtovanie na projekt 08_2023 - 1010075, 1010078, 1010079

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 44

Zaúčtovanie na projekt 08_2023 - 1010075, 1010078, 1010079

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 45

Zaúčtovanie na projekt 08_2023 - 1010075, 1010078, 1010079

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 14

Zaúčtovanie na projekt 08_2023 - 1010075, 1010078, 1010079

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004824 - Podpora prevádzky 10/2023

Faktúra SK-PSI-004824 zo ZoD 1608/2022 (VO1 - Podpora prevádzky 10/23)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004918

Faktúra SK-PSI-004918 zo Zmluvy o PS 3157/2022 (VO2 - 35 000 HW)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
134,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004918

Faktúra SK-PSI-004918 zo Zmluvy o PS 3157/2022 (VO2 - 35 000 HW)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004918

Faktúra SK-PSI-004918 zo Zmluvy o PS 3157/2022 (VO2 - 35 000 HW)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004921 - Podpora prevádzky 11/23

Faktúra SK-PSI-004921 zo ZoD 1608/2022 (VO1 - Podpora prevádzky 11/23)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004917

Faktúra SK-PSI-004917 zo ZoD 1608/2022 (VO1 - Licencie))

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004917 - Modul optimalizácie Cloud (Office 365) - 9m

Faktúra SK-PSI-004917 zo ZoD 1608/2022 (VO1 - Licencie))

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004847 (Rezervácie)

Faktúra SK-PSI-004847 z Objednávky 81935 (Rezervácie)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004914 (Rezervácie)

Faktúra SK-PSI-004914 z Objednávky 81935 (Rezervácie)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Faktúra-SK-PSI-004919 - IS ITAM

Faktúra SK-PSI-004919 zo ZoD 1608/2022 (VO1 - IS ITAM - 35 000 HW)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Faktúra-SK-PSI-004919 - IS ITAM

Faktúra SK-PSI-004919 zo ZoD 1608/2022 (VO1 - IS ITAM - 35 000 HW)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Faktúra-SK-PSI-004919 - IS ITAM

Faktúra SK-PSI-004919 zo ZoD 1608/2022 (VO1 - IS ITAM - 35 000 HW)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Faktúra - SK-PSI-004920

Faktúra SK-PSI-004920 zo Zmluvy o PS 3157/2022 (VO2 - 5 000 HW)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Faktúra - SK-PSI-004920

Faktúra SK-PSI-004920 zo Zmluvy o PS 3157/2022 (VO2 - 5 000 HW)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Faktúra - SK-PSI-004920

Faktúra SK-PSI-004920 zo Zmluvy o PS 3157/2022 (VO2 - 5 000 HW)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004846 (Spotreba)

Faktúra SK-PSI-004846 z Objednávky 81935 (Spotreba)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004924 (Spotreba)

Faktúra SK-PSI-004924 z Objednávky 81935 (Spotreba)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004819

Faktúra SK-PSI-004819 zo ZoD 1608/2022 (VO1 - Licencie)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004232 (Spotreba)

Faktúra SK-PSI-004232 z Objednávky 81935 (Spotreba)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 15

Zaúčtovanie na projekt 03_2023 1010022, 1010024, 1010026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 14

Zaúčtovanie na projekt 03_2023 1010022, 1010024, 1010026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,003 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 13

Zaúčtovanie na projekt 03_2023 1010022, 1010024, 1010026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 12

Zaúčtovanie na projekt 03_2023 1010022, 1010024, 1010026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 17

Zaúčtovanie na projekt 03_2023 1010022, 1010024, 1010026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 15

Zaúčtovanie na projekt 04_2023 1010027, 1010029, 1010031

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 43

Zaúčtovanie na projekt 04_2023 1010027, 1010029, 1010031

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 47

Zaúčtovanie na projekt 04_2023 1010027, 1010029, 1010031

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 14

Zaúčtovanie na projekt 04_2023 1010027, 1010029, 1010031

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 42

Zaúčtovanie na projekt 04_2023 1010027, 1010029, 1010031

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 43

Zaúčtovanie na projekt 06_2023 1010054, 1010056, 1010057

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 42

Zaúčtovanie na projekt 06_2023 1010054, 1010056, 1010057

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 45

Zaúčtovanie na projekt 06_2023 1010054, 1010056, 1010057

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 47

Zaúčtovanie na projekt 06_2023 1010054, 1010056, 1010057

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 14

Zaúčtovanie na projekt 06_2023 1010054, 1010056, 1010057

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 64

Zaúčtovanie na projekt 06_2023 1010054, 1010056, 1010057

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
911 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 17

Zaúčtovanie na projekt 12_2022 3900057,3900058

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 13

Zaúčtovanie na projekt 12_2022 3900057,3900058

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 12

Zaúčtovanie na projekt 12_2022 3900057,3900058

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 64

Zaúčtovanie na projekt 12_2022 3900057,3900058

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 42

Zaúčtovanie na projekt 05_2023 1010032, 1010033, 1010036

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 43

Zaúčtovanie na projekt 05_2023 1010032, 1010033, 1010036

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 47

Zaúčtovanie na projekt 05_2023 1010032, 1010033, 1010036

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 14

Zaúčtovanie na projekt 05_2023 1010032, 1010033, 1010036

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 15

Zaúčtovanie na projekt 05_2023 1010032, 1010033, 1010036

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004020 - Licencia IS ITAM server

Faktúra SK-PSI-004020 zo ZoD č. 1608/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004020 - modul optimalizácie Cloud (Office 365)

Faktúra SK-PSI-004020 zo ZoD č. 1608/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004020 - Licencia IS ITAM device

Faktúra SK-PSI-004020 zo ZoD č. 1608/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 13

Zaúčtovanie na projekt 01_2023 1010001, 1010002, 101004

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 14

Zaúčtovanie na projekt 01_2023 1010001, 1010002, 101004

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 17

Zaúčtovanie na projekt 01_2023 1010001, 1010002, 101004

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 12

Zaúčtovanie na projekt 01_2023 1010001, 1010002, 101004

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 12

Zaúčtovanie na projekt 02_2023 1010007, 1010009, 1010010, 1010011

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 13

Zaúčtovanie na projekt 02_2023 1010007, 1010009, 1010010, 1010011

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 15

Zaúčtovanie na projekt 02_2023 1010007, 1010009, 1010010, 1010011

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 17

Zaúčtovanie na projekt 02_2023 1010007, 1010009, 1010010, 1010011

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 14

Zaúčtovanie na projekt 02_2023 1010007, 1010009, 1010010, 1010011

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004184 - SQL Server Std per Core 2 LIc

Faktúra SK-PSI-004184 z Objednávky č. 81935

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004205- Verejný cloud (Rezervácie)

Faktúra SK-PSI-004205 z Objednávky č. 81935

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004289 - Verejný cloud (Rezervácie)

Faktúra SK-PSI-004289 z Objednávky č. 81935

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

Faktúra SK-PSI004362 - Verejný Cloud (Rezervácie)

Faktúra SK-PSI-004362 z Objednávky č. 81935

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004455 - Verejný Cloud (Rezervácie)

Faktúra SK-PSI-004455 z Objednávky č. 81935

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004204 - Verejný Cloud (Spotreba)

Faktúra SK-PSI-004204 z Objednávky č. 81935

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004232 - Verejný Cloud (Spotreba)

Faktúra SK-PSI-004232 z Objednávky č. 81935

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004288 - Verejný cloud (Spotreba)

Faktúra SK-PSI-004288 z Objednávky č. 81935

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004362

Faktúra SK-PSI-004361 z Objednávky č. 81935

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004454 - Verejný cloud (Spotreba)

Faktúra SK-PSI-004454 z Objednávky č. 81935

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004674

Faktúra č. SK-PSI-004674 - Zmluva o dielo č. 1608/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004674

Faktúra č. SK-PSI-004674 - Zmluva o dielo č. 1608/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004674

Faktúra č. SK-PSI-004674 - Zmluva o dielo č. 1608/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004674

Faktúra č. SK-PSI-004674 - Zmluva o dielo č. 1608/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra SK-PSI-004674

Faktúra č. SK-PSI-004674 - Zmluva o dielo č. 1608/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra SK-PSI-004674

Faktúra č. SK-PSI-004674 - Zmluva o dielo č. 1608/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra SK-PSI-004844

Faktúra SK-PSI-004844 zo ZoD č. 1608/2022 (5000 zariadení)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra SK-PSI-004844

Faktúra SK-PSI-004844 zo ZoD č. 1608/2022 (5000 zariadení)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra SK-PSI-004844

Faktúra SK-PSI-004844 zo ZoD č. 1608/2022 (5000 zariadení)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004844

Faktúra SK-PSI-004844 zo ZoD č. 1608/2022 (5000 zariadení)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004845

Faktúra SK-PSI-004845 zo ZoD č. 1608/2022 (35 000 zariadení)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra SK-PSI-004845

Faktúra SK-PSI-004845 zo ZoD č. 1608/2022 (35 000 zariadení)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra SK-PSI-004845

Faktúra SK-PSI-004845 zo ZoD č. 1608/2022 (35 000 zariadení)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004845

Faktúra SK-PSI-004845 zo ZoD č. 1608/2022 (35 000 zariadení)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.