Popis projektu

Cieľom projektu je stanoviť rámec pre rozvoj centralizácie a optimalizácie riadenia IT aktív v organizáciách verejnej správy vychádzajúci z cieľov a priorít Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy – strategického dokumentu vypracovaného ÚPPVII, ktorý určuje princípy budovania eGovernment cloudu na Slovensku v rámci nasledujúcich relevantných oblastí: Finančný manažment, Verejné obstarávanie, Manažment vnútorných úloh, Správa IKT a Vnútorná kontrola a audit.

Organizácie verejnej moci (OVM) nemajú v mnohých prípadoch dostatočný prehľad o skutočnom využívaní hardvéru (a jeho životnom cykle) a softvérových licenciách, a ani o skutočnej potrebe využívania jednotlivých softvérov (SW) alebo informačných systémov a súvisiacej licenčnej potrebe. Takýto stav vytvára podmienky pre neefektívne hospodárenie a správu IT majetku štátu. Najmä pri SW licenciách je bežný stav taký, že organizácie buď platia za licencie, ktoré nepotrebujú, príp. majú licencií nedostatok, čím dochádza k nesúladu s licenčnými podmienkami SW výrobcu.

Implementáciou centrálneho nástroja riadenia IT aktív budú uvedené nedostatky adresované, takýto informačný systém umožní zber presných a aktuálnych informácií o IT aktívach jednotlivých OVM, čím sa vytvoria predpoklady pre následnú optimalizáciu správy a zefektívnenie vynakladania finančných prostriedkov na IT aktíva v rámci OVM.

Z pohľadu typu projektov zadefinovaných vo výzve OPII-2019/7/10-DOP je predkladaný projekt typom projektu vzhľadom na skutočnosť, že predkladaný projekt je zameraný na Identifikáciu neefektívnosti v prevádzke jednotlivých inštitúcii, benchmarking nákladov, optimalizáciu využitia hmotného a nehmotného majetku.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Prešovský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2022 - 01.12.2023
Celková suma
2,700,498 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nasadenie
Typ
M. Podpora využívan…
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia a testovanie
Typ
M. Podpora využívan…
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Testovanie
Typ
M. Podpora využívan…
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza a dizajn
Typ
M. Podpora využívan…
Plánovaný začiatok
01.11.2022
Skutočný začiatok
04.11.2022
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Nákup HW a krabicového softvéru
Typ
M. Podpora využívan…
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napríklad pre analýzu rizík)
Hodnota
0,8 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.09.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 15

Zaúčtovanie na projekt 03_2023 1010022, 1010024, 1010026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 14

Zaúčtovanie na projekt 03_2023 1010022, 1010024, 1010026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,003 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 13

Zaúčtovanie na projekt 03_2023 1010022, 1010024, 1010026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 12

Zaúčtovanie na projekt 03_2023 1010022, 1010024, 1010026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 17

Zaúčtovanie na projekt 03_2023 1010022, 1010024, 1010026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 15

Zaúčtovanie na projekt 04_2023 1010027, 1010029, 1010031

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 43

Zaúčtovanie na projekt 04_2023 1010027, 1010029, 1010031

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 47

Zaúčtovanie na projekt 04_2023 1010027, 1010029, 1010031

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 14

Zaúčtovanie na projekt 04_2023 1010027, 1010029, 1010031

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 42

Zaúčtovanie na projekt 04_2023 1010027, 1010029, 1010031

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 43

Zaúčtovanie na projekt 06_2023 1010054, 1010056, 1010057

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 42

Zaúčtovanie na projekt 06_2023 1010054, 1010056, 1010057

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 45

Zaúčtovanie na projekt 06_2023 1010054, 1010056, 1010057

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 47

Zaúčtovanie na projekt 06_2023 1010054, 1010056, 1010057

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 14

Zaúčtovanie na projekt 06_2023 1010054, 1010056, 1010057

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 64

Zaúčtovanie na projekt 06_2023 1010054, 1010056, 1010057

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
911 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 17

Zaúčtovanie na projekt 12_2022 3900057,3900058

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 13

Zaúčtovanie na projekt 12_2022 3900057,3900058

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 12

Zaúčtovanie na projekt 12_2022 3900057,3900058

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 64

Zaúčtovanie na projekt 12_2022 3900057,3900058

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 42

Zaúčtovanie na projekt 05_2023 1010032, 1010033, 1010036

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 43

Zaúčtovanie na projekt 05_2023 1010032, 1010033, 1010036

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 47

Zaúčtovanie na projekt 05_2023 1010032, 1010033, 1010036

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 14

Zaúčtovanie na projekt 05_2023 1010032, 1010033, 1010036

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 15

Zaúčtovanie na projekt 05_2023 1010032, 1010033, 1010036

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004020 - Licencia IS ITAM server

Faktúra SK-PSI-004020 zo ZoD č. 1608/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004020 - modul optimalizácie Cloud (Office 365)

Faktúra SK-PSI-004020 zo ZoD č. 1608/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004020 - Licencia IS ITAM device

Faktúra SK-PSI-004020 zo ZoD č. 1608/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 13

Zaúčtovanie na projekt 01_2023 1010001, 1010002, 101004

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 14

Zaúčtovanie na projekt 01_2023 1010001, 1010002, 101004

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 17

Zaúčtovanie na projekt 01_2023 1010001, 1010002, 101004

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 12

Zaúčtovanie na projekt 01_2023 1010001, 1010002, 101004

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 12

Zaúčtovanie na projekt 02_2023 1010007, 1010009, 1010010, 1010011

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 13

Zaúčtovanie na projekt 02_2023 1010007, 1010009, 1010010, 1010011

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 15

Zaúčtovanie na projekt 02_2023 1010007, 1010009, 1010010, 1010011

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 17

Zaúčtovanie na projekt 02_2023 1010007, 1010009, 1010010, 1010011

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Položka zo ŽoNFP č. 14

Zaúčtovanie na projekt 02_2023 1010007, 1010009, 1010010, 1010011

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004184 - SQL Server Std per Core 2 LIc

Faktúra SK-PSI-004184 z Objednávky č. 81935

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004205- Verejný cloud (Rezervácie)

Faktúra SK-PSI-004205 z Objednávky č. 81935

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004289 - Verejný cloud (Rezervácie)

Faktúra SK-PSI-004289 z Objednávky č. 81935

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

Faktúra SK-PSI004362 - Verejný Cloud (Rezervácie)

Faktúra SK-PSI-004362 z Objednávky č. 81935

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004455 - Verejný Cloud (Rezervácie)

Faktúra SK-PSI-004455 z Objednávky č. 81935

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004204 - Verejný Cloud (Spotreba)

Faktúra SK-PSI-004204 z Objednávky č. 81935

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004232 - Verejný Cloud (Spotreba)

Faktúra SK-PSI-004232 z Objednávky č. 81935

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004288 - Verejný cloud (Spotreba)

Faktúra SK-PSI-004288 z Objednávky č. 81935

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004362

Faktúra SK-PSI-004361 z Objednávky č. 81935

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004454 - Verejný cloud (Spotreba)

Faktúra SK-PSI-004454 z Objednávky č. 81935

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004674

Faktúra č. SK-PSI-004674 - Zmluva o dielo č. 1608/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004674

Faktúra č. SK-PSI-004674 - Zmluva o dielo č. 1608/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004674

Faktúra č. SK-PSI-004674 - Zmluva o dielo č. 1608/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

Faktúra SK-PSI-004674

Faktúra č. SK-PSI-004674 - Zmluva o dielo č. 1608/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra SK-PSI-004674

Faktúra č. SK-PSI-004674 - Zmluva o dielo č. 1608/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra SK-PSI-004674

Faktúra č. SK-PSI-004674 - Zmluva o dielo č. 1608/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra SK-PSI-004844

Faktúra SK-PSI-004844 zo ZoD č. 1608/2022 (5000 zariadení)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra SK-PSI-004844

Faktúra SK-PSI-004844 zo ZoD č. 1608/2022 (5000 zariadení)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra SK-PSI-004845

Faktúra SK-PSI-004845 zo ZoD č. 1608/2022 (35 000 zariadení)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra SK-PSI-004845

Faktúra SK-PSI-004845 zo ZoD č. 1608/2022 (35 000 zariadení)

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.