Popis projektu

Cieľom národného projektu je primárne elektronizovať všetky fázy a postupy verejného obstarávania, odstrániť nedostatky súčasného stavu a stanoviť rámec pre jeho rozvoj.

Rámec pre rozvoj vychádza z odporúčaní OECD, Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy a tiež strategickej priority NKIVS manažment údajov.

Realizácia projektu má umožniť najmä zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľského prostredia, racionalizáciu prevádzky IS pomocou vládneho cloudu, zníženie administratívnej záťaže, zvýšenie dostupnosti služieb, zlepšenie využívania údajov a znalostí v rozhodovacích procesoch, zefektívniť poskytované služby verejného obstarávania a zvýšiť preventívnu činnosť ÚVO. 

Cieľ bude realizovaný aktivitami  analýza a dizajn, nákup hardvéru a krabicového softvéru, implementácia, testovanie, nasadenie. Podrobnejšie informácie o hlavných aktivitách projektu sú uvedenú v Štúdií uskutočniteľnosti https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/495cdc6e-bf2a-4c05-b757-f626a4179868?tab=documents

Miestom realizácie projektu je celé územie SR. Merateľný ukazovateľ je P0224 Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy s dosiahnutým ukazovateľom „1“.

Súvisiaci programový ukazovateľ je O0118 Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy s dosiahnutým ukazovateľom „1“.

Cieľovou skupinou sú všetci účastníci procesu verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, t. j. verejní obstarávatelia a obstarávatelia, podnikatelia, pracovníci úradu pre verejné obstarávanie, orgány auditu a kontroly a Európska komisia.

Viac
Subjekt
Úrad pre verejné obstarávanie
Partneri
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.11.2021 - 01.10.2023
Celková suma
19,645,010 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nasadenie
Typ
L. Optimalizácia po…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Testovanie
Typ
L. Optimalizácia po…
Plánovaný začiatok
01.05.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia
Typ
L. Optimalizácia po…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Nákup HW a krabicového SW
Typ
L. Optimalizácia po…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza a dizajn
Typ
L. Optimalizácia po…
Plánovaný začiatok
01.11.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.07.2019
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.07.2019
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napríklad pre analýzu rizík)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad

Rozpis mzdových členov 4/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Rozpis mzdových členov 4/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Na starobné poistenie

Rozpis mzdových členov 4/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Na invalidné poistenie

Rozpis mzdových členov 4/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Na poistenie do rezervného fondu

Rozpis mzdových členov 4/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Na invalidné poistenie

Rozpis mzdových členov 4/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Na starobné poistenie

Rozpis mzdových členov 4/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Rozpis mzdových členov 4/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Rozpis mzdových členov 4/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad

Rozpis mzdových členov 4/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Na poistenie do rezervného fondu

Rozpis mzdových členov 4/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Osobný príplatok

Rozpis mzdových členov 4/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Rozpis mzdových členov 4/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Na nemocenské poistenie

Rozpis mzdových členov 4/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Na úrazové poistenie

Rozpis mzdových členov 4/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Rozpis mzdových členov 4/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Rozpis mzdových členov 4/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Na úrazové poistenie

Rozpis mzdových členov 4/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Na nemocenské poistenie

Rozpis mzdových členov 4/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Osobný príplatok

Rozpis mzdových členov 4/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Rozpis mzdových členov 3/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Na úrazové poistenie

Rozpis mzdových členov 3/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Na nemocenské poistenie

Rozpis mzdových členov 3/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Rozpis mzdových členov 3/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad

Rozpis mzdových členov 3/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Rozpis mzdových členov 3/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Na úrazové poistenie

Rozpis mzdových členov 3/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Rozpis mzdových členov 3/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Osobný príplatok

Rozpis mzdových členov 3/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad

Rozpis mzdových členov 3/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Rozpis mzdových členov 3/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Rozpis mzdových členov 3/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Na starobné poistenie

Rozpis mzdových členov 3/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Na invalidné poistenie

Rozpis mzdových členov 3/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Na poisteniedo rezervného fondu

Rozpis mzdových členov 3/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Osobný príplatok

Rozpis mzdových členov 3/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Rozpis mzdových členov 3/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Na starobné poistenie

Rozpis mzdových členov 3/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Na invalidné poistenie

Rozpis mzdových členov 3/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Na poisteniedo rezervného fondu

Rozpis mzdových členov 3/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Na nemocenské poistenie

Rozpis mzdových členov 3/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Osobný príplatok

Rozpis mzdových členov 02/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
973 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Na poistenie do rezervného fondu

Rozpis mzdových členov 02/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Na invalidné poistenie

Rozpis mzdových členov 02/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Na starobné poistenie

Rozpis mzdových členov 02/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Rozpis mzdových členov 02/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Osobný príplatok

Rozpis mzdových členov 02/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Na poistenie do rezervného fondu

Rozpis mzdových členov 02/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Na invalidné poistenie

Rozpis mzdových členov 02/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Na starobné poistenie

Rozpis mzdových členov 02/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Rozpis mzdových členov 02/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Rozpis mzdových členov 02/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad

Rozpis mzdových členov 02/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Rozpis mzdových členov 02/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Na nemocenské poistenie

Rozpis mzdových členov 02/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Na úrazové poistenie

Rozpis mzdových členov 02/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Rozpis mzdových členov 02/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad

Rozpis mzdových členov 02/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Rozpis mzdových členov 02/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Na nemocenské poistenie

Rozpis mzdových členov 02/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Na úrazové poistenie

Rozpis mzdových členov 02/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Rozpis mzdových členov 02/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Osobný príplatok

Rozpis mzdových členov 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
957 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Rozpis mzdových členov 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Na nemocenské poistenie

Rozpis mzdových členov 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Na úrazové poistenie

Rozpis mzdových členov 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Rozpis mzdových členov 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad

Rozpis mzdových členov 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Rozpis mzdových členov 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Na nemocenské poistenie

Rozpis mzdových členov 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Na úrazové poistenie

Rozpis mzdových členov 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Rozpis mzdových členov 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Na poistenie do rezervného fondu

Rozpis mzdových členov 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Na invalidné poistenie

Rozpis mzdových členov 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Na starobné poistenie

Rozpis mzdových členov 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Rozpis mzdových členov 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Osobný príplatok

Rozpis mzdových členov 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Na poistenie do rezervného fondu

Rozpis mzdových členov 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Na invalidné poistenie

Rozpis mzdových členov 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Na starobné poistenie

Rozpis mzdových členov 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Rozpis mzdových členov 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Rozpis mzdových členov 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad

Rozpis mzdových členov 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Na poisteniedo rezervného fondu

Rozpis mzdových členov 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Na invalidné poistenie

Rozpis mzdových členov 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Na starobné poistenie

Rozpis mzdových členov 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Rozpis mzdových členov 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Rozpis mzdových členov 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Rozpis mzdových členov 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Osobný príplatok

Rozpis mzdových členov 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad

Rozpis mzdových členov 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Rozpis mzdových členov 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Rozpis mzdových členov 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Na nemocenské poistenie

Rozpis mzdových členov 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Na starobné poistenie

Rozpis mzdových členov 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Na úrazové poistenie

Rozpis mzdových členov 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Na invalidné poistenie

Rozpis mzdových členov 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Rozpis mzdových členov 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Na poistenie rezervného fondu

Rozpis mzdových členov 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Osobný príplatok

Rozpis mzdových členov 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad

Rozpis mzdových členov 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Na nemocenské poistenie

Rozpis mzdových členov 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Na úrazové poistenie

Rozpis mzdových členov 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Rozpis mzdových členov 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

SP na poistenie rezervného fondu

Rozpis mzdových členov 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

SP na poistenie v nezamestnanosti

Rozpis mzdových členov 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

SP na invalidné poistenie

Rozpis mzdových členov 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

SP na úrazové poistenie

Rozpis mzdových členov 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

SP na starobné poistenie

Rozpis mzdových členov 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

SP na nemocenské poistenie

Rozpis mzdových členov 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Rozpis mzdových členov 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Rozpis mzdových členov 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Rozpis mzdových členov 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Osobný príplatok

Rozpis mzdových členov 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad

Rozpis mzdových členov 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Osobný príplatok

Rozpis mzdových členov 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Rozpis mzdových členov 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Na starobné poistenie

Rozpis mzdových členov 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Na invalidné poistenie

Rozpis mzdových členov 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Na poistenie do rezervného fondu

Rozpis mzdových členov 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Rozpis mzdových členov 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Na úrazové poistenie

Rozpis mzdových členov 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Na nemocenské poistenie

Rozpis mzdových členov 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Rozpis mzdových členov 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad

Rozpis mzdových členov 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov IČO
Názov
Úrad pre verejné obstarávanie
IČO
31797903
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.