Popis projektu

Projekt pomocou troch modulov zlepšuje vzdelanie zamestnancov verejnej správy v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti. Každý modul má samostatné verejné obstarávanie, aby sme zabezpečili čo najlepšiu cenu a dostupnosť zákazky aj pre dodávateľov. Jedná sa o nasledovné moduly/vrstvy s príslušnými cieľmi:

Cieľom L1 vrstvy je:

 • pomocou jednoduchého pilotného zvýšiť všeobecné povedomie o IT bezpečnosti a súvisiacich rizikách,
 • zvýšiť povedomie o phisingových a ransomwérových útokoch,
 • naučiť ľudí základné best practice v oblasti IT bezpečnosti.
 • Ultimátnym cieľom je zníženie počtu incidentov spôsobených internými zamestnancami z dôvodu nevedomosti.

Cieľom L2 vrstvy je:

 • zníženie bariér pre realizáciu školení IT zamestnancov,
 • zvýšenie teoretických vedomostí IT zamestnacov v oblastiach súvisiacich s IT bezpečnosťou,
 • zefektívnenie využitia bezpečnostného HW a SW lepším nastavením (lebo zamestnanci majú lepšie vedomosti).

Cieľom L3 vrstvy je:

 • zlepšiť praktickú úroveň znalostí zamestnancov v oblasti IT bezpečnosti,
 • vytrénovať zamestnancov v oblasti IT bezpečnosti na efektívnejšiu reakciu na kybernetický incident a jeho rýchlejšiu identifikáciu prostredníctvom
 • tréningov na aktuálnych hrozbách,
 • zlepšiť koordináciu v rámci tímu a automatizáciu činností počas výkonu,
 • zlepšiť koordináciu odborných IT zamestnancov s manažérskou úrovňou (bezpečnostný výbor) pomocou tabletop cvičení,
 • zlepšiť efektívnosť investícii vynaložených na HW a SW v oblasti kybernetickej bezpečnosti, pretože zariadenia sú iba také dobré, aký dobrý sú ich používatelia.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Trenčiansky kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2023 - 01.12.2023
Celková suma
3,331,777 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Implementácia a testovanie
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.08.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza a dizajn
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Nasadenie
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.09.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Nákup technických prostriedkov, program…
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zriadených učební na školenie a tréning v oblasti kybernetickej bezpečnosti
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.