Popis projektu

Projekt pomocou troch modulov zlepšuje vzdelanie zamestnancov verejnej správy v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti. Každý modul má samostatné verejné obstarávanie, aby sme zabezpečili čo najlepšiu cenu a dostupnosť zákazky aj pre dodávateľov. Jedná sa o nasledovné moduly/vrstvy s príslušnými cieľmi:

Cieľom L1 vrstvy je:

 • pomocou jednoduchého pilotného zvýšiť všeobecné povedomie o IT bezpečnosti a súvisiacich rizikách,
 • zvýšiť povedomie o phisingových a ransomwérových útokoch,
 • naučiť ľudí základné best practice v oblasti IT bezpečnosti.
 • Ultimátnym cieľom je zníženie počtu incidentov spôsobených internými zamestnancami z dôvodu nevedomosti.

Cieľom L2 vrstvy je:

 • zníženie bariér pre realizáciu školení IT zamestnancov,
 • zvýšenie teoretických vedomostí IT zamestnacov v oblastiach súvisiacich s IT bezpečnosťou,
 • zefektívnenie využitia bezpečnostného HW a SW lepším nastavením (lebo zamestnanci majú lepšie vedomosti).

Cieľom L3 vrstvy je:

 • zlepšiť praktickú úroveň znalostí zamestnancov v oblasti IT bezpečnosti,
 • vytrénovať zamestnancov v oblasti IT bezpečnosti na efektívnejšiu reakciu na kybernetický incident a jeho rýchlejšiu identifikáciu prostredníctvom
 • tréningov na aktuálnych hrozbách,
 • zlepšiť koordináciu v rámci tímu a automatizáciu činností počas výkonu,
 • zlepšiť koordináciu odborných IT zamestnancov s manažérskou úrovňou (bezpečnostný výbor) pomocou tabletop cvičení,
 • zlepšiť efektívnosť investícii vynaložených na HW a SW v oblasti kybernetickej bezpečnosti, pretože zariadenia sú iba také dobré, aký dobrý sú ich používatelia.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Trenčiansky kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2023 - 01.12.2023
Celková suma
2,610,445 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nasadenie
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.09.2023
Skutočný začiatok
13.11.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
22.12.2023
Názov
Implementácia a testovanie
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.08.2023
Skutočný začiatok
22.09.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
13.11.2023
Názov
Nákup technických prostriedkov, program…
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
08.06.2023
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
22.09.2023
Názov
Analýza a dizajn
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
08.06.2023
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
22.09.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
08.06.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zriadených učební na školenie a tréning v oblasti kybernetickej bezpečnosti
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.01.2024
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Položka rozpočtu č. 17

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 18

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 25

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 27

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
907 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 18

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 32

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 12

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 27

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 19

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 24

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 22

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 28

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 33

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 23

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 15

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 16

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 26

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 34

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 11

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 14

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 13

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 9

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 10

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 21

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č.21

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 20

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č.27

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č.23

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č.25

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č.12

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č.9

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č.14

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č.15

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č.31

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

1/3 diela

Binary Confidence - FA č. 20230208

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
432,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 35 - 2/3 diela

Binary Confidence - FA č. 20230274

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
432,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 43

Binary Confidence nadpaušál

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 37

Binary Confidence nadpaušál

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 38

Binary Confidence nadpaušál

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 39

Binary Confidence nadpaušál

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 42

Binary Confidence nadpaušál

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 44

Binary Confidence nadpaušál

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 35 - 3/3 diela

Binary Confidence - FA č. 20230275

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
432,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 2

Školenie GOPAS zmluva č. 830/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 4

Školenie GOPAS zmluva č. 830/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 7

Školenie GOPAS zmluva č. 830/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č.3

Školenie GOPAS zmluva č. 830/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 7

Školenie GOPAS zmluva č. 830/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č.4

Školenie GOPAS zmluva č. 830/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č.2

Školenie GOPAS zmluva č. 830/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č.6

Školenie GOPAS zmluva č. 830/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č.8

Školenie GOPAS zmluva č. 830/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

položka rozpočtu č.1

zaúčtovanie mzdy CBB6 07/2023, 1010070, 1010073

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

položka rozpočtu č. 47

zaúčtovanie mzdy CBB6 07/2023, 1010070, 1010073

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

položka rozpočtu č. 48

zaúčtovanie mzdy CBB6 07/2023, 1010070, 1010073

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

položka rozpočtu č. 41

zaúčtovanie mzdy CBB6 09/2023, 1010092, 1010093, 1010097

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

položka rozpočtu č,47

zaúčtovanie mzdy CBB6 09/2023, 1010092, 1010093, 1010097

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

položka rozpočtu č. 48

zaúčtovanie mzdy CBB6 09/2023, 1010092, 1010093, 1010097

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

položka rozpočtu č.1

zaúčtovanie mzdy CBB6 09/2023, 1010092, 1010093, 1010097

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

položka rozpočtu č.46

zaúčtovanie mzdy CBB6 09/2023, 1010092, 1010093, 1010097

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,087 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

položka rozpočtu č. 47

zaúčtovanie mzdy CBB6 10/2023, 1010098, 1010099

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

položka rozpočtu č. 48

zaúčtovanie mzdy CBB6 10/2023, 1010098, 1010099

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

položka rozpočtu č.46

zaúčtovanie mzdy CBB6 10/2023, 1010098, 1010099

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

položka rozpočtu č.41

zaúčtovanie mzdy CBB6 10/2023, 1010098, 1010099

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

položka rozpočtu č.46

zaúčtovanie mzdy CBB6 11/2023, 1010116, 1010117

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

položka rozpočtu č.41

zaúčtovanie mzdy CBB6 11/2023, 1010116, 1010117

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

položka rozpočtu č. 48

zaúčtovanie mzdy CBB6 11/2023, 1010116, 1010117

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,077 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

položka rozpočtu č.47

zaúčtovanie mzdy CBB6 11/2023, 1010116, 1010117

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

položka rozpočtu č.47

zaúčtovanie mzdy CBB6 06/2023, 1010053, 1010057, 1010058

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

položka rozpočtu č.1

zaúčtovanie mzdy CBB6 06/2023, 1010053, 1010057, 1010058

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

položka rozpočtu č.41

zaúčtovanie mzdy CBB6 08/2023, 1010075, 1010079

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

položka rozpočtu č.48

zaúčtovanie mzdy CBB6 08/2023, 1010075, 1010079

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

položka rozpočtu č.47

zaúčtovanie mzdy CBB6 08/2023, 1010075, 1010079

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

položka rozpočtu č.1

zaúčtovanie mzdy CBB6 08/2023, 1010075, 1010079

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 52

Hauerland_720230156_311070CBB6_Reklamné predmety

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č.6

Školenie GOPAS zmluva č. 830/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č.2

Školenie GOPAS zmluva č. 830/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č.8

Školenie GOPAS zmluva č. 830/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č.3

Školenie GOPAS zmluva č. 830/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č.4

Školenie GOPAS zmluva č. 830/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č.5

Školenie GOPAS zmluva č. 830/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č.2

Školenie GOPAS zmluva č. 830/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Položka rozpočtu č.4

Školenie GOPAS zmluva č. 830/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Položka rozpočtu č.5

Školenie GOPAS zmluva č. 830/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 15

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 10

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 11

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 13

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 33

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 23

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 27

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 32

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 19

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 29

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2023
Názov

Položka rozpočtu č.9

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 24

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 8

Školenie GOPAS zmluva č. 830/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2023
Názov

Položka rozpočtu č.5

Školenie GOPAS zmluva č. 830/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 30

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 22

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 9

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 10

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 19

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 20

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 32

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 34

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 33

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 18

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 21

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 17

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 13

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 16

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 28

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 15

Školenie GOPAS zmluva č. 1436/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.