Popis projektu

Mosty predstavujú najvýznamnejší prvok inžinierskeho staviteľstva a zároveň reflektujú technickú vyspelosť a ekonomickú úroveň spoločnosti. Ich návrh, výstavba a správa si vyžaduje okrem množstva finančných prostriedkov aj vysokokvalifikovaných stavebných inžinierov – mostárov. Úroveň ich prípravy a vzdelávania bude na dlhé roky určovať rozvoj a kvalitu dopravnej infraštruktúry v SR a ČR. Predkladaný projektový zámer si teda dáva za cieľ vytvoriť vzdelávaciu platformu medzi dvojicou najvýznamnejších univerzít v pohraničnom regióne, ktorá inovatívnym spôsobom zatraktívni a podporí vzdelávanie študentov v oblasti mostného staviteľstva, a to predovšetkým prostredníctvom moderného e-learningu, zaujímavých exkurzií a výmenných prednášok, ktoré predpokladajú aj zapojenie odborníkov z praxe.

Viac
Subjekt
Žilinská univerzita v Žiline
Partneri
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Miesta realizácie
Žilina, Ostrava
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2020 - 01.09.2021
Celková suma
232,830 €
Vlastné zdroje
16,232 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia všetkých aktivít
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.04.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia všetkých aktivít
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.04.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet účastníkov cezhraničných programov spoločného vzdelávania a odbornej prípravy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, možnosti vzdelávania a vyššieho odborného vzdelávania
Hodnota
-
Cieľ
20,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Podporené partnerstvá v oblasti vzdelávania (vrátane celoživotného vzdelávania)
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Spoločné nástroje na podporu odborného vzdelávania v cezhraničnom regióne
Hodnota
-
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Vytvorené spoločné prvky systému vzdelávania aplikované v cezhraničnom regióne
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
15,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
14,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Žilinská univerzita v Žiline
IČO
00397563
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.