Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je vzájomné zvýšenie úrovne a kvality odborného vzdelávania škôl Vedúceho partnera projektu (VP) a Hlavného cezhraničného partnera projektu (HCP) vytvorením spoločného vzdelávacieho programu a stabilného cezhraničného partnerstva v oblasti:

 • zvárania metódou TIG
 • CNC obrábania a programovania

K naplneniu hlavného cieľa projektu v oblasti zvárania metódou TIG dôjde napĺňaním nasledovných konkrétnych cieľov projektu:

 • modernizácia zváračskej techniky stredných odborných škôl VP a HCP,
 • skvalitnenie prípravy žiakov strednej odbornej školy VP projektu v zváraní vytvorením spoločných vzdelávacích materiálov,
 • modernizácia a zvýšenie kvality znalostí a kompetencií učiteľov strednej odbornej školy oblasti zvárania metódou TIG,
 • zosúladenie vzdelávania odborných škôl VP a HCP s požiadavkami trhu práce cezhraničných oblastí Trenčianskeho a Moravsko-sliezskeho kraja v oblasti zvárania,
 • zmiernenie nedostatku kvalifikovaných pracovných síl v oblasti zvárania na trhu práce pohraničných regiónov Trenčianskeho a Moravsko-sliezskeho kraja,

K naplneniu hlavného cieľa projektu v oblasti CNC obrábania a programovanie dôjde napĺňaním nasledovných konkrétnych cieľov projektu:

 • rozšírenie strojového parku VP o moderný CNC sústruh pre vyučovanie CNC obrábania a programovania,
 • skvalitnenie prípravy žiakov strednej odbornej školy HCP v oblasti CNC obrábania vytvorením spoločných vzdelávacích materiálov,
 • modernizáciu a zvýšenie kvality znalostí a kompetencií učiteľov strednej odbornej školy HCP v oblasti CNC obrábania a programovania,
 • zosúladenie vzdelávania odborných škôl VP a HCP s požiadavkami trhu práce cezhraničných oblastí Trenčianskeho a Moravsko-sliezskeho kraja v oblasti CNC obrábania a programovania.

Všetky konkrétne ciele spoločného vzdelávacieho programu a cezhraničného partnerstva v oblasti zvárania metódou TIG a CNC obrábania budú prispievať k:

 • rozvoju nedostatočne využitého potenciálu cezhraničnej spolupráce  medzi odborovo podobnými odbornými školami Trenčianskeho a Moravsko-sliezskeho kraja,
 • zlepšeniu uplatniteľnosti absolventov stredných odborných škôl VP a HCP na trhu práce cezhraničného regiónu Trenčianskeho a Moravsko-sliezskeho kraja,
 • uspokojenie náročných požiadaviek zamestnávateľov, kladených na absolventov stredných odborných škôl VP a HCP projektu v cezhraničnom prostredí.

Dôležitú úlohu pri tvorbe spoločných vzdelávacích materiálov bude zohrávať expertná skupina, zložená z pedagogických pracovníkov VP a HCP ako aj odborníkov z praxe, ktorí pôsobia v regióne VP a HCP. Expertná skupina sa bude zameriavať na zváranie metódou TIG a na CNC obrábanie a programovanie. Expertná skupina využije teoretické a praktické skúsenosti ako aj znalosti, vyplývajúce z jej zloženia pri konzultácii vzdelávacích materiálov, ktoré sa využijú vo výučbe zvárania metódou TIG a CNC obrábania na školách VP a HCP.

Viac
Subjekt
Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica
Partneri
Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Miesta realizácie
Frýdek-Místek, Považská Bystrica
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2020 - 01.09.2021
Celková suma
198,157 €
Vlastné zdroje
13,908 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia hlavných aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia hlavných aktiviít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet účastníkov cezhraničných programov spoločného vzdelávania a odbornej prípravy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, možnosti vzdelávania a vyššieho odborného vzdelávania
Hodnota
-
Cieľ
20,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Podporené partnerstvá v oblasti vzdelávania (vrátane celoživotného vzdelávania)
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Spoločné nástroje na podporu odborného vzdelávania v cezhraničnom regióne
Hodnota
-
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Vytvorené spoločné prvky systému vzdelávania aplikované v cezhraničnom regióne
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.