Popis projektu

Hlavním cílem projektu je zlepšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce formou zvýšení relevantnosti obsahu vzdělávání k potřebám trhu práce. Cíle bude dosaženo inovací vybraných předmětů vzdělávání, rozšířením experimentální výuky, stážemi a výměnnými pobyty, to vše ve spolupráci s průmyslovými podniky. Budou inovovány stěžejní energetické předměty a budou dále rozšířeny o související oblast bezpečnosti a resilience dodávek energií, vodíkové energetiky a využití bateriových uložišť, jakož i o nový koncept decentralizace na bázi využití obnovitelných zdrojů. Cílovou skupinou jsou především studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů, ale také související pedagogický personál a průmyslové podniky jako budoucí zaměstnavatelé. Projekt se svými aktivitami a výstupy zaměřuje na průmyslové kraje Moravskoslezský a Žilinský.

Viac
Subjekt
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Partneri
Žilinská univerzita v Žiline
Miesta realizácie
Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj, Jihomoravský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá - pozastavenie realizácie projektu
Realizácia
01.01.2020 - 01.06.2021
Celková suma
156,400 €
Vlastné zdroje
11,770 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet účastníkov cezhraničných programov spoločného vzdelávania a odbornej prípravy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, možnosti vzdelávania a vyššieho odborného vzdelávania
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
86,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
-
Názov
Podporené partnerstvá v oblasti vzdelávania (vrátane celoživotného vzdelávania)
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
-
Názov
Vytvorené spoločné prvky systému vzdelávania aplikované v cezhraničnom regióne
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
-
Názov
Spoločné nástroje na podporu odborného vzdelávania v cezhraničnom regióne
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Náklady na zaměstnance

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Dodávateľ
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Žiadaná suma
11,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administrativní, kancelářské a jiné nepřímé náklady

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Dodávateľ
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Žiadaná suma
1,766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výdavky na vybavenie

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
4,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
34,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
5,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne náklady

ZDV_VP_2_oprava

Vlastník dokladu
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Dodávateľ
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Žiadaná suma
14,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

ZDV_VP_2_oprava

Vlastník dokladu
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Dodávateľ
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Žiadaná suma
3,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

ZDV_VP_2_oprava

Vlastník dokladu
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Dodávateľ
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administrativne, kancelárské a iné nepriamé výdavky

ZDV_VP_2_oprava

Vlastník dokladu
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Dodávateľ
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Žiadaná suma
2,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.