Zvýšenie uplatniteľnosti žiakov v prihraničných regiónoch v odvetví spracovania plastov v súlade s požiadavkami automatizácie, robotizácie a pravidlami obehového hospodárstva

SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

Popis projektu

je podnietiť mladú generáciu pre štúdium odborov v oblasti spracovania plastov a gumy, a tým vytvoriť vhodné predpoklady pre udržanie, prácu a život mladých ľudí v prihraničnom území Zlínskeho (ZK) a Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). V projekte sú ktoré súvisia so svýšením atraktivity vzdelávania  v odvetví spracovania plastov a s inováciou poznatkov učiteľov SOŠ.   je odborná praktická príprava učiteľov SOŠ v týchto odboroch, ktorá je reakciou na inovácie obsahu a foriem výučby. e aj aktivita zameraná na vytvorenie spoločnej stratégie spolupráce so žiakmi základných škôl zo ZK a TSK, pre ich získanie na štúdium v týchto rýchlo sa rozvíjajúcich a atraktívnych odboroch.je aj v tomto projekte iniciátorom veľkých zmien v oblasti odborného vzdelávania.  v projekte tvoria  učitelia SOŠ zo ZK a TSK, ZSK (spolu 20 učiteľov odborných predmetov). sú žiaci základných škôl v dotknutých krajoch. Po ukončení projektu budú môcť v SOŠ, ktoré sa zapojili do projektu, ponúknuť vyššiu kvalitu vzdelávania, prepojenú s praxou a inováciami, na rozdiel od ostatných škôl v iných regiónoch ČR a SR. 

Viac
Subjekt
SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
Partneri
Slovenská obchodná a priemyselná komora, Plastikářský klastr z.s.
Miesta realizácie
Zlín, Trenčín
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2020 - 01.07.2021
Celková suma
116,196 €
Vlastné zdroje
9,903 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Mimo OU_Realizácia …
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
01.02.2020
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
31.07.2021
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
01.02.2020
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
31.07.2021
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
01.02.2020
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
31.07.2021
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
01.02.2020
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
31.07.2021
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
01.02.2020
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
31.07.2021
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
01.02.2020
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
31.07.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet účastníkov cezhraničných programov spoločného vzdelávania a odbornej prípravy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, možnosti vzdelávania a vyššieho odborného vzdelávania
Hodnota
40,0 (počet)
Cieľ
40,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.03.2022
Riziko
-
Názov
Podporené partnerstvá v oblasti vzdelávania (vrátane celoživotného vzdelávania)
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.03.2022
Riziko
-
Názov
Spoločné nástroje na podporu odborného vzdelávania v cezhraničnom regióne
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.03.2022
Riziko
-
Názov
Vytvorené spoločné prvky systému vzdelávania aplikované v cezhraničnom regióne
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
Dodávateľ
SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
Žiadaná suma
396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
Dodávateľ
SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
Žiadaná suma
6,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
Dodávateľ
SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
Žiadaná suma
939 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
Dodávateľ
SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
Žiadaná suma
6,662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
Dodávateľ
SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
Žiadaná suma
287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
Dodávateľ
SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
Žiadaná suma
1,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
Dodávateľ
SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
Žiadaná suma
6,706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok – ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
Dodávateľ
SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
Žiadaná suma
939 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zaměstnance

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Plastikářský klastr z.s.
Dodávateľ
Plastikářský klastr z.s.
Žiadaná suma
17,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelářské, administrativní a jiné nepřímé výdaje

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Plastikářský klastr z.s.
Dodávateľ
Plastikářský klastr z.s.
Žiadaná suma
2,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné a náklady na ubytování

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Plastikářský klastr z.s.
Dodávateľ
Plastikářský klastr z.s.
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externí expertízu a služby

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Plastikářský klastr z.s.
Dodávateľ
Plastikářský klastr z.s.
Žiadaná suma
5,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné a náklady na ubytování

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Plastikářský klastr z.s.
Dodávateľ
Plastikářský klastr z.s.
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zaměstnance

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Plastikářský klastr z.s.
Dodávateľ
Plastikářský klastr z.s.
Žiadaná suma
17,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelářské, administrativní a jiné nepřímé výdaje

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Plastikářský klastr z.s.
Dodávateľ
Plastikářský klastr z.s.
Žiadaná suma
2,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externí expertízu a služby

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Plastikářský klastr z.s.
Dodávateľ
Plastikářský klastr z.s.
Žiadaná suma
5,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Plastikářský klastr z.s.
Dodávateľ
Plastikářský klastr z.s.
Žiadaná suma
2,718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Plastikářský klastr z.s.
Dodávateľ
Plastikářský klastr z.s.
Žiadaná suma
2,281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personální náklady

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Plastikářský klastr z.s.
Dodávateľ
Plastikářský klastr z.s.
Žiadaná suma
15,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Plastikářský klastr z.s.
Dodávateľ
Plastikářský klastr z.s.
Žiadaná suma
2,718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Plastikářský klastr z.s.
Dodávateľ
Plastikářský klastr z.s.
Žiadaná suma
2,281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personální náklady

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Plastikářský klastr z.s.
Dodávateľ
Plastikářský klastr z.s.
Žiadaná suma
15,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
Dodávateľ
SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
Žiadaná suma
8,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
Dodávateľ
SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
Žiadaná suma
1,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
Dodávateľ
SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
Žiadaná suma
3,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
Dodávateľ
SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
Žiadaná suma
8,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
Dodávateľ
SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
Žiadaná suma
1,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
Dodávateľ
SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Dodávateľ
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Žiadaná suma
1,749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Dodávateľ
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Žiadaná suma
12,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Dodávateľ
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Dodávateľ
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Žiadaná suma
5,910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Dodávateľ
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Žiadaná suma
706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Dodávateľ
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Žiadaná suma
12,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Dodávateľ
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Žiadaná suma
1,749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Dodávateľ
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Dodávateľ
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Žiadaná suma
5,910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Dodávateľ
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Žiadaná suma
706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Slovenská obchodná a priemyselná komora
IČO
30842654
Názov
SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
IČO
37857720
Názov
Plastikářský klastr z.s.
IČO
75074141
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.