Slovenská obchodná a priemyselná komora

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

IČO
30842654
DIČ
2020815236
IČ DPH
SK2020815236
Vznik subjektu
16. január 1992 0:00
Počet žiadostí
3
Projekty
1
Úspešnosť žiadostí
33%
Celková suma
171,596 €
Koneční užívatelia výhod (zvýraznení sú verejní činitelia)
Ing. Martin Hrivík , Ing. Vladimír Slezák, Ing. Július Kostolný, Dr.h.c, doc. Ing. Peter Mihók CSc., Ing. Miloslav Karaffa

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

KONTAKTNÉ CENTRÁ ČESKO-SLOVENSKEJ HOSPODÁRSKEJ SP…

Slovenská obchodná a priemyse…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
111,552 €
Suma
171,596 €
Vlastné zdroje
17,934 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Vytvorenie strategických partnerstiev a príprava …

Slovenská technická univerzit…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
197,991 €
Vlastné zdroje
14,057 €
Projekt

Zvýšenie uplatniteľnosti žiakov v prihraničných r…

SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
116,196 €
Vlastné zdroje
9,903 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

KONTAKTNÉ CENTRÁ ČESKO-SLOVENSKEJ HOSPODÁRSKEJ SP…

Slovenská obchodná a priemyse…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
111,552 €
Suma
171,596 €
Vlastné zdroje
17,934 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.