Popis projektu

Projekt je zameraný na sociálny a hospodársky rozvoj česko-slovenského pohraničia, pričom upevňuje, dopĺňa a rozširuje vytvorenú kooperačnú sieť slovenských a českých partnerov. Projekt svojimi aktivitami vytvára a udržuje systém trvalej cezhraničnej spolupráce. Hlavné aktivity projektu: Doplnenie fungujúcich Infobodov (Žilina, Zlín) a vytvorenie nového Infobodu (Ostrava), regionálne workshopy, konzultačné dni, konferencie, fórum, turistická burza, semináre, vydanie katalógu. Široký tematický záber má posilniť sociálny a hospodársky rozvoj pohraničia, čo je prioritným cieľom Programu. Cieľové skupiny projektu: podnikateľské subjekty pôsobiace v cezhraničnom regióne, obyvatelia cezhraničného regiónu (študenti, žiaci) a zamestnanci miestnej a regionálnej samosprávy.

Viac
Subjekt
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Partneri
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Miesta realizácie
Ostrava, Zlín, Žilina
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2018 - 01.01.2020
Celková suma
171,596 €
Vlastné zdroje
17,934 €
Vyčerpané z projektu
111,552 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
31.01.2020
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
31.01.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
31.01.2020
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
31.01.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
31.01.2020
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
31.01.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Partneri aktívne zapojení do spoločných aktivít
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.01.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Dodávateľ
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na prípravu projektu

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Dodávateľ
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Žiadaná suma
1,900 €
Schválené na preplatenie
1,900 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Dodávateľ
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Žiadaná suma
4,483 €
Schválené na preplatenie
4,483 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Dodávateľ
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Žiadaná suma
5,884 €
Schválené na preplatenie
5,384 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Dodávateľ
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Žiadaná suma
1,683 €
Schválené na preplatenie
1,683 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Dodávateľ
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Žiadaná suma
1,683 €
Schválené na preplatenie
1,683 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Dodávateľ
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Žiadaná suma
5,884 €
Schválené na preplatenie
5,384 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Dodávateľ
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Žiadaná suma
4,483 €
Schválené na preplatenie
4,483 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na prípravu projektu

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Dodávateľ
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Žiadaná suma
1,900 €
Schválené na preplatenie
1,900 €
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Dodávateľ
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externí expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Dodávateľ
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Žiadaná suma
2,406 €
Schválené na preplatenie
2,357 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zaměstnance

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Dodávateľ
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Žiadaná suma
3,931 €
Schválené na preplatenie
3,931 €
Realizácia
-
Názov

Kancelářské, administrativní a jiné nepřímé výdaje

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Dodávateľ
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Žiadaná suma
590 €
Schválené na preplatenie
590 €
Realizácia
-
Názov

Cestovní náklady a náklady na ubytování

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Dodávateľ
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
166 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybyvení

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Dodávateľ
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Žiadaná suma
584 €
Schválené na preplatenie
584 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externí expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Dodávateľ
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Žiadaná suma
2,357 €
Schválené na preplatenie
2,357 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybyvení

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Dodávateľ
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Žiadaná suma
584 €
Schválené na preplatenie
584 €
Realizácia
-
Názov

Cestovní náklady a náklady na ubytování

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Dodávateľ
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
166 €
Realizácia
-
Názov

Kancelářské, administrativní a jiné nepřímé výdaje

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Dodávateľ
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Žiadaná suma
590 €
Schválené na preplatenie
590 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zaměstnance

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Dodávateľ
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Žiadaná suma
3,931 €
Schválené na preplatenie
3,931 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie – NIV

Sumarizačný hárok – ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Dodávateľ
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Žiadaná suma
1,646 €
Schválené na preplatenie
1,646 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok – ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Dodávateľ
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Žiadaná suma
1,041 €
Schválené na preplatenie
930 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok – ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Dodávateľ
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Žiadaná suma
6,937 €
Schválené na preplatenie
6,202 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie – I

Sumarizačný hárok – ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Dodávateľ
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Žiadaná suma
2,346 €
Schválené na preplatenie
2,346 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok – ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Dodávateľ
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Žiadaná suma
5,010 €
Schválené na preplatenie
5,010 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok – ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Dodávateľ
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
98 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok – ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Dodávateľ
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
98 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok – ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Dodávateľ
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Žiadaná suma
5,010 €
Schválené na preplatenie
5,010 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie – I

Sumarizačný hárok – ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Dodávateľ
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Žiadaná suma
2,346 €
Schválené na preplatenie
2,346 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok – ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Dodávateľ
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Žiadaná suma
6,937 €
Schválené na preplatenie
6,202 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok – ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Dodávateľ
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Žiadaná suma
1,041 €
Schválené na preplatenie
930 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie – NIV

Sumarizačný hárok – ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Dodávateľ
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Žiadaná suma
1,646 €
Schválené na preplatenie
1,646 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Dodávateľ
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Žiadaná suma
13,449 €
Schválené na preplatenie
13,449 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Dodávateľ
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Žiadaná suma
1,869 €
Schválené na preplatenie
1,869 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Dodávateľ
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Žiadaná suma
2,486 €
Schválené na preplatenie
2,486 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Dodávateľ
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Žiadaná suma
2,486 €
Schválené na preplatenie
2,486 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Dodávateľ
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Žiadaná suma
1,869 €
Schválené na preplatenie
1,869 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Dodávateľ
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Žiadaná suma
13,449 €
Schválené na preplatenie
13,449 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Dodávateľ
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Dodávateľ
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Žiadaná suma
3,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Dodávateľ
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Žiadaná suma
8,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Dodávateľ
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Žiadaná suma
748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Dodávateľ
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Žiadaná suma
748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Dodávateľ
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Žiadaná suma
3,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Dodávateľ
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Dodávateľ
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Žiadaná suma
8,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, admnistrativne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Dodávateľ
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Žiadaná suma
976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Dodávateľ
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Žiadaná suma
6,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Dodávateľ
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Dodávateľ
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Dodávateľ
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Žiadaná suma
5,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Dodávateľ
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Žiadaná suma
6,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, admnistrativne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Dodávateľ
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Žiadaná suma
976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Dodávateľ
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Dodávateľ
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Žiadaná suma
5,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Dodávateľ
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Dodávateľ
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Žiadaná suma
7,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Dodávateľ
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Žiadaná suma
1,323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Dodávateľ
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Žiadaná suma
8,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Dodávateľ
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Dodávateľ
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Dodávateľ
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Žiadaná suma
1,323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Dodávateľ
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Dodávateľ
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Dodávateľ
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Žiadaná suma
8,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Dodávateľ
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Žiadaná suma
7,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.