Výzva na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika č. INTERREG V-A SK-CZ/2016/02

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia
22.04.2016
Dátum uzavretia
31.10.2016
Stav
Vyhlásená
Typ
UZAVRETA
Zdroje EÚ
4,506,942 €
Prijaté žiadosti
38
Suma schválených žiadostí
4,150,876 €

Čerpanie výzvy v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Bioplynové stanice a jejich vliv na lokální rozvo…

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
270,790 €
Vlastné zdroje
22,765 €
Projekt

Aktívni seniori ako zdroj efektívnejšej spoluprác…

Mesto Prievidza

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
263,087 €
Vlastné zdroje
18,754 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Zachraňujeme spolu

SH ČMS - Krajské sdružení has…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
373,789 €
Suma
303,658 €
Vlastné zdroje
22,723 €
Projekt

Přeshraniční aktivity seniorů

Společně, o.p.s.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
181,608 €
Suma
231,217 €
Vlastné zdroje
22,055 €
Projekt

Památky světového dědictví UNESCO v životě obcí, …

Masarykova univerzita

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
108,869 €
Suma
135,484 €
Vlastné zdroje
10,549 €
Projekt

Společný rozvoj česko-slovenského příhraničí

Regionální rozvojová agentura…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
105,365 €
Suma
86,165 €
Vlastné zdroje
7,078 €
Projekt

Prezentácia miestneho prírodného a kultúrneho ded…

Obec Dolné Saliby

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
149,524 €
Suma
81,519 €
Vlastné zdroje
5,874 €
Projekt

Vidiek bez hraníc

Kopaničiarsky región - miestn…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
117,682 €
Suma
73,499 €
Vlastné zdroje
5,508 €
Projekt

Spoločná cesta k novému domovu

Trenčiansky samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
56,058 €
Suma
52,198 €
Vlastné zdroje
3,720 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilo…

Evropská kulturní stezka sv. …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
405,737 €
Suma
453,102 €
Vlastné zdroje
33,655 €
Projekt

Posílení přeshraniční spolupráce bezpečnostních s…

Krajské ředitelství policie J…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
395,574 €
Vlastné zdroje
40,575 €
Projekt

Rozvoj kooperace a výměna zkušeností záchranných …

Sdružení hasičů Čech, Moravy …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
193,085 €
Suma
272,516 €
Vlastné zdroje
21,684 €
Projekt

Regionálne poradenské centrum SK-CZ

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
166,175 €
Suma
246,995 €
Vlastné zdroje
18,525 €
Projekt

Regionálne poradenské centrum SK - CZ

Trenčiansky samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
201,854 €
Suma
243,618 €
Vlastné zdroje
18,206 €
Projekt

Seniori partnerských samospráv cezhraničného regi…

Mesto Bánovce nad Bebravou

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
108,042 €
Suma
225,257 €
Vlastné zdroje
15,001 €
Projekt

Regionální poradenské centrum SK-CZ

Moravskoslezský kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
101,810 €
Suma
224,637 €
Vlastné zdroje
17,213 €
Projekt

Sieť inteligentných samospráv prihraničia

Rozvojová agentúra Žilinského…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
61,824 €
Suma
178,690 €
Vlastné zdroje
12,662 €
Projekt

KONTAKTNÉ CENTRÁ ČESKO-SLOVENSKEJ HOSPODÁRSKEJ SP…

Slovenská obchodná a priemyse…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
111,552 €
Suma
171,596 €
Vlastné zdroje
17,934 €
Projekt

Informační most III: Smart city jako zdroj rozvoj…

Sdružení měst a obcí Východní…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
58,760 €
Suma
85,406 €
Vlastné zdroje
7,233 €
Projekt

Česko-slovenský vzdělávací a informační rámec pro…

Česko - slovenský průmyslový …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
48,360 €
Suma
84,988 €
Vlastné zdroje
6,960 €
Projekt

Vzájemnou spoluprací ke zkvalitňování služeb

Charita Uherský Brod

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
56,944 €
Suma
54,950 €
Vlastné zdroje
4,112 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.