Popis projektu

Cieľom projektu je prostredníctvom cezhraničnej spolupráce prispieť k zabezpečeniu kvalitných sociálnych služieb poskytovaných na komunitnej úrovni a podporiť plynulý proces deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v partnerských regiónoch. Aktivity projektu sú koncipované tak, aby umožnili  nadviazať spoluprácu regionálnych aktérov zainteresovaných na rôznych úrovniach procesu transformácie sociálnych služieb na oboch stranách hranice. Výmenou skúseností, spoločným vzdelávaním a  spoločnou propagáciou práv osôb so zdravotným postihnutím projekt prispeje k odstráneniu bariér v procese deinštitucionalizácie poskytovania sociálnych služieb  a k prehĺbeniu povedomia verejnosti o potrebách a právach osôb so zdravotným znevýhodnením.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Partneri
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o., Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace
Miesta realizácie
Uherské Hradiště, Vsetín, Adamovské Kochanovce, Pruské, Trenčín
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2018 - 01.05.2019
Celková suma
52,198 €
Vlastné zdroje
3,720 €
Vyčerpané z projektu
56,058 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.05.2019
Skutočný koniec
31.05.2019
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.05.2019
Skutočný koniec
31.05.2019
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.05.2019
Skutočný koniec
31.05.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.05.2019
Skutočný koniec
31.05.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.05.2019
Skutočný koniec
31.05.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.05.2019
Skutočný koniec
31.05.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Partneri aktívne zapojení do spoločných aktivít
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.07.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
5,902 €
Schválené na preplatenie
5,902 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
146 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
3,027 €
Schválené na preplatenie
3,027 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,303 €
Schválené na preplatenie
2,303 €
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
885 €
Schválené na preplatenie
885 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
5,902 €
Schválené na preplatenie
5,902 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
146 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
3,027 €
Schválené na preplatenie
3,027 €
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
885 €
Schválené na preplatenie
885 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,303 €
Schválené na preplatenie
2,303 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
4,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
5,898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
4,814 €
Schválené na preplatenie
4,814 €
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
722 €
Schválené na preplatenie
722 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
131 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
5,898 €
Schválené na preplatenie
5,898 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace
Dodávateľ
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace
Žiadaná suma
459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2019
Názov

Náklady na externů expertízu a služby

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace
Dodávateľ
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace
Žiadaná suma
2,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2019
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace
Dodávateľ
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace
Žiadaná suma
4,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2019
Názov

kancelárské, administratívné a iné nepriame výdavky

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace
Dodávateľ
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2019
Názov

Cestovné náklady a náklay na ubytovanie

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace
Dodávateľ
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2019
Názov

Náklady na vybavenie

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace
Dodávateľ
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace
Žiadaná suma
983 €
Schválené na preplatenie
459 €
Realizácia
31.05.2019
Názov

Náklady na externů expertízu a služby

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace
Dodávateľ
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace
Žiadaná suma
2,203 €
Schválené na preplatenie
2,176 €
Realizácia
31.05.2019
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace
Dodávateľ
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace
Žiadaná suma
4,706 €
Schválené na preplatenie
4,400 €
Realizácia
31.05.2019
Názov

kancelárské, administratívné a iné nepriame výdavky

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace
Dodávateľ
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace
Žiadaná suma
706 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
31.05.2019
Názov

Cestovné náklady a náklay na ubytovanie

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace
Dodávateľ
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
31.05.2019
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.
Dodávateľ
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.
Žiadaná suma
808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie

ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.
Dodávateľ
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výdavky na vybavenie

ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.
Dodávateľ
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.
Žiadaná suma
689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výdavky na expertízu a iné externé služby

ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.
Dodávateľ
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.
Žiadaná suma
5,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky

ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.
Dodávateľ
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.
Žiadaná suma
5,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.
Dodávateľ
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.
Žiadaná suma
808 €
Schválené na preplatenie
808 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie

ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.
Dodávateľ
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
69 €
Realizácia
-
Názov

Výdavky na vybavenie

ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.
Dodávateľ
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.
Žiadaná suma
918 €
Schválené na preplatenie
689 €
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky

ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.
Dodávateľ
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.
Žiadaná suma
5,386 €
Schválené na preplatenie
5,386 €
Realizácia
-
Názov

Výdavky na expertízu a iné externé služby

ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.
Dodávateľ
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.
Žiadaná suma
5,377 €
Schválené na preplatenie
5,295 €
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.