Popis projektu

Hlavným zámerom projektu je vytvorenie Regionálnych poradenských centier v sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len TSK") a Zlínskeho kraja (ďalej len ZK") , ktorých cieľom bude vzájomnou spoluprácou zabezpečiť zvýšenie kvality predkladaných žiadostí o NFP, zvýšenie kvality implementácie projektov, podporu vytvorenia a udržania trvalých partnerstiev v prihraničných regiónoch. Tento cieľ bude dosiahnutý poradensko-konzultačnou činnosťou, získavaním nových potenciálnych žiadateľov a vytvorením nových partnerstiev. Projektovými aktivitami budú oslovované všetky skupiny oprávnené v rámci programu Interreg V-A SK-CZ (ďalej len Program). Projektové aktivity budú zasahovať predovšetkým územie  TSK a ZK s možnosťou zapojenia partnerov aj z ďalších krajov oprávneného územia.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Partneri
Zlínský kraj
Miesta realizácie
Zlínský kraj, Trenčiansky kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2017 - 01.08.2022
Celková suma
243,618 €
Vlastné zdroje
18,206 €
Vyčerpané z projektu
201,854 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
01.09.2017
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
01.09.2017
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
01.09.2017
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
01.09.2017
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Partneri aktívne zapojení do spoločných aktivít
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.01.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZD_VP_1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,255 €
Schválené na preplatenie
2,236 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na prípravu projektu

Sumarizačný hárok - ZD_VP_1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
4,679 €
Schválené na preplatenie
4,679 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZD_VP_1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
11,478 €
Schválené na preplatenie
11,373 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZD_VP_1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZD_VP_1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
727 €
Schválené na preplatenie
727 €
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZD_VP_1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,263 €
Schválené na preplatenie
1,251 €
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZD_VP_1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,263 €
Schválené na preplatenie
1,251 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZD_VP_1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
727 €
Schválené na preplatenie
727 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZD_VP_1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZD_VP_1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
11,478 €
Schválené na preplatenie
11,373 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na prípravu projektu

Sumarizačný hárok - ZD_VP_1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
4,679 €
Schválené na preplatenie
4,679 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZD_VP_1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,255 €
Schválené na preplatenie
2,236 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
11,790 €
Schválené na preplatenie
11,790 €
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelarske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
1,769 €
Schválené na preplatenie
1,769 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
11,790 €
Schválené na preplatenie
11,790 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na prípravu projektu

Sumarizačný hárok ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
3,825 €
Schválené na preplatenie
3,825 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
374 €
Schválené na preplatenie
374 €
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelarske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
1,769 €
Schválené na preplatenie
1,769 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
374 €
Schválené na preplatenie
374 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na prípravu projektu

Sumarizačný hárok ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
3,825 €
Schválené na preplatenie
3,825 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
2,287 €
Schválené na preplatenie
2,287 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administrativne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
1,646 €
Schválené na preplatenie
1,646 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
75 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
10,975 €
Schválené na preplatenie
10,975 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
10,975 €
Schválené na preplatenie
10,975 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
75 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administrativne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
1,646 €
Schválené na preplatenie
1,646 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
2,287 €
Schválené na preplatenie
2,287 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,047 €
Schválené na preplatenie
10,047 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
350 €
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,105 €
Schválené na preplatenie
1,105 €
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,105 €
Schválené na preplatenie
1,105 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
350 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,047 €
Schválené na preplatenie
10,047 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,148 €
Schválené na preplatenie
1,148 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,235 €
Schválené na preplatenie
1,218 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,218 €
Schválené na preplatenie
1,218 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,148 €
Schválené na preplatenie
1,148 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,440 €
Schválené na preplatenie
10,440 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,440 €
Schválené na preplatenie
10,440 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok- ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
2,021 €
Schválené na preplatenie
2,021 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok- ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
1,925 €
Schválené na preplatenie
1,925 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok- ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
12,836 €
Schválené na preplatenie
12,836 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok- ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok- ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok- ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
12,836 €
Schválené na preplatenie
12,836 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok- ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
1,925 €
Schválené na preplatenie
1,925 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok- ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
2,021 €
Schválené na preplatenie
2,021 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
11,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
724 €
Schválené na preplatenie
724 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
11,130 €
Schválené na preplatenie
11,130 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,224 €
Schválené na preplatenie
1,224 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_9

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
13,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_9

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_9

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_9

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_9

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_9

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
13,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizacný hárok-ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
12,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administrativne a jiné nepriame výdavky

Sumarizacný hárok-ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
1,847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizacný hárok-ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
1,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady na náklady na ubytovanie

Sumarizacný hárok-ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady na náklady na ubytovanie

Sumarizacný hárok-ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizacný hárok-ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
12,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administrativne a jiné nepriame výdavky

Sumarizacný hárok-ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
1,847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizacný hárok-ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
1,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP8 oprava

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
1,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnacov

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP8 oprava

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
11,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP8 oprava

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
1,707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnacov

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP8 oprava

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
11,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_5

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_5

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
11,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_5

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_6

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_6

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_6

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_6

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_6

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_6

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_6

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnanov

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_6

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
13,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame vydavky

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_6

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
2,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnanov

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_6

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
13,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame vydavky

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_6

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
2,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_6

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok_ZDV_HCP_5

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
10,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2020
Názov

Cestovné náklady

Sumarizačný hárok_ZDV_HCP_5

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertíziu a služby

Sumarizačný hárok_ZDV_HCP_5

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok_ZDV_HCP_5

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
1,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_VP_7

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

ZDV_VP_7

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_VP_7

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

ZDV_VP_7

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnanov

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP7

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
10,851 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame vydavky

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP7

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
1,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame vydavky

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP7

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
1,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnanov

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP7

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
10,851 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_8

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_8

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_8

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_8

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_8

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_8

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnanov

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP8

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
4,761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administrativne a iné nepriame vydavky

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP8

Vlastník dokladu
Zlínský kraj
Dodávateľ
Zlínský kraj
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Trenčiansky samosprávny kraj
IČO
36126624
Názov
Zlínský kraj
IČO
70891320
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.