Prezentácia miestneho prírodného a kultúrneho dedičstva pre mladú generáciu, zapojením aj najstarších obyvateľov partnerských obcí Dolné Saliby a Řícmanice

Obec Dolné Saliby

Popis projektu

Partnerské obce Dolné Saliby a Řícmanice už roky spolupracujú v rámci činnosti miestnych akčných skupín. Pokračovaním bude spolupráca v oblasti zachovania prírodného a kultúrneho dedičstva, ako zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov. Najväčší dôraz sa kladie na aktivizáciu mládeže, u ktorej je potrebné vybudovať pozitívny vzťah k miestnym prírodným hodnotám, ako aj k miestnemu kultúrnemu dedičstvu. K tomuto budú využité aj skúsenosti najstarších obyvateľov - dôchodcov.  Zapojení účastníci jednotlivých skupín svoje skúsenosti budú priebežne konzultovať podobnými aktivitami u partnera a na konci výsledky prezentujú aj pre obyvateľov na obidvoch stranách hranice. Boli zvolené typy činnosti, ktoré budú opakovateľné aj po ukončení projektu.

Viac
Subjekt
Obec Dolné Saliby
Partneri
Obec Řícmanice
Miesta realizácie
Řícmanice, Dolné Saliby
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2018 - 01.01.2019
Celková suma
81,519 €
Vlastné zdroje
5,874 €
Vyčerpané z projektu
149,524 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
B) Zvyšovanie inšti…
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.01.2019
Skutočný koniec
31.01.2019
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.01.2019
Skutočný koniec
31.01.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.01.2019
Skutočný koniec
31.01.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.01.2019
Skutočný koniec
31.01.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Partneri aktívne zapojení do spoločných aktivít
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.11.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Náklady na vybavenie

Zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Obec Dolné Saliby
Dodávateľ
Obec Dolné Saliby
Žiadaná suma
8,280 €
Schválené na preplatenie
8,280 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

Náklady na zamestnancov

Zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Obec Dolné Saliby
Dodávateľ
Obec Dolné Saliby
Žiadaná suma
7,891 €
Schválené na preplatenie
7,886 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Obec Dolné Saliby
Dodávateľ
Obec Dolné Saliby
Žiadaná suma
7,645 €
Schválené na preplatenie
7,645 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Obec Dolné Saliby
Dodávateľ
Obec Dolné Saliby
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Obec Dolné Saliby
Dodávateľ
Obec Dolné Saliby
Žiadaná suma
552 €
Schválené na preplatenie
552 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Obec Dolné Saliby
Dodávateľ
Obec Dolné Saliby
Žiadaná suma
552 €
Schválené na preplatenie
552 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Obec Dolné Saliby
Dodávateľ
Obec Dolné Saliby
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

Náklady na vybavenie

Zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Obec Dolné Saliby
Dodávateľ
Obec Dolné Saliby
Žiadaná suma
8,280 €
Schválené na preplatenie
8,280 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Obec Dolné Saliby
Dodávateľ
Obec Dolné Saliby
Žiadaná suma
7,645 €
Schválené na preplatenie
7,645 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

Náklady na zamestnancov

Zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Obec Dolné Saliby
Dodávateľ
Obec Dolné Saliby
Žiadaná suma
7,891 €
Schválené na preplatenie
7,886 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

Výdaje na expertizu a jiné externí služby

ZDV_1

Vlastník dokladu
Obec Řícmanice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,839 €
Schválené na preplatenie
17,839 €
Realizácia
-
Názov

kancelářské a nepřímé výdaje

ZDV_1

Vlastník dokladu
Obec Řícmanice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
555 €
Realizácia
-
Názov

výdaje na vybavení

ZDV_1

Vlastník dokladu
Obec Řícmanice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,111 €
Schválené na preplatenie
4,111 €
Realizácia
-
Názov

výdaje na vybavení

ZDV_1

Vlastník dokladu
Obec Řícmanice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,111 €
Schválené na preplatenie
4,111 €
Realizácia
-
Názov

Personální náklady

ZDV_1

Vlastník dokladu
Obec Řícmanice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,930 €
Schválené na preplatenie
7,930 €
Realizácia
-
Názov

kancelářské a nepřímé výdaje

ZDV_1

Vlastník dokladu
Obec Řícmanice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
595 €
Schválené na preplatenie
555 €
Realizácia
-
Názov

Výdaje na expertizu a jiné externí služby

ZDV_1

Vlastník dokladu
Obec Řícmanice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,438 €
Schválené na preplatenie
17,839 €
Realizácia
-
Názov

Personální náklady

ZDV_1

Vlastník dokladu
Obec Řícmanice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,505 €
Schválené na preplatenie
7,930 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Zoznam dekladrovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Obec Dolné Saliby
Dodávateľ
Obec Dolné Saliby
Žiadaná suma
7,224 €
Schválené na preplatenie
7,220 €
Realizácia
31.01.2019
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Zoznam dekladrovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Obec Dolné Saliby
Dodávateľ
Obec Dolné Saliby
Žiadaná suma
506 €
Schválené na preplatenie
505 €
Realizácia
31.01.2019
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Zoznam dekladrovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Obec Dolné Saliby
Dodávateľ
Obec Dolné Saliby
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
107 €
Realizácia
31.01.2019
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Zoznam dekladrovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Obec Dolné Saliby
Dodávateľ
Obec Dolné Saliby
Žiadaná suma
12,037 €
Schválené na preplatenie
12,037 €
Realizácia
31.01.2019
Názov

Náklady na zamestnancov

Zoznam dekladrovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Obec Dolné Saliby
Dodávateľ
Obec Dolné Saliby
Žiadaná suma
7,220 €
Schválené na preplatenie
7,220 €
Realizácia
31.01.2019
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Zoznam dekladrovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Obec Dolné Saliby
Dodávateľ
Obec Dolné Saliby
Žiadaná suma
505 €
Schválené na preplatenie
505 €
Realizácia
31.01.2019
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Zoznam dekladrovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Obec Dolné Saliby
Dodávateľ
Obec Dolné Saliby
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
107 €
Realizácia
31.01.2019
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Zoznam dekladrovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Obec Dolné Saliby
Dodávateľ
Obec Dolné Saliby
Žiadaná suma
12,037 €
Schválené na preplatenie
12,037 €
Realizácia
31.01.2019
Názov

Náklady na externí expertízu a služby

ZDV_2

Vlastník dokladu
Obec Řícmanice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zaměstnance

ZDV_2

Vlastník dokladu
Obec Řícmanice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelářské, administrativní a nepřímé náklady

ZDV_2

Vlastník dokladu
Obec Řícmanice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavení

ZDV_2

Vlastník dokladu
Obec Řícmanice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Obec Řícmanice
IČO
00374903
Názov
Obec Dolné Saliby
IČO
00305910
Názov
Alfa Service s.r.o.
IČO
44576447
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.