Popis projektu

Projekt reaguje na vysoko aktuálnu tému starnutia. Partneri, mestá Prievidza a Karviná, identifikovali v tejto oblasti spoločný problém - nedostatočná ponuka aktivít a služieb pre aktívnych seniorov. Cieľom projektu je posilnenie cezhraničnej spolupráce miest Prievidza a Karviná v oblasti aktívneho starnutia, ŠC1 Posilnenie kapacít aktérov oboch miest (aktivity vzdelávanie, spoločné aktivity v kultúrno/rekreačnej oblasti), ŠC2 Upevňovanie spolupráce partnerov v oblasti aktívneho starnutia (aktivity vzdelávanie, výmena skúseností, stáže). Aktivity sú plánované zrkadlovo u oboch partnerov. Projekt má 2 cieľové skupiny: obyvatelia cezhraničného regiónu / seniori 60+ a zamestnanci miestnej a regionálnej samosprávy. Ukazovateľom projektu sú 2 partneri aktívne zapojení do spoločných aktivít. 

Viac
Subjekt
Mesto Prievidza
Partneri
Statutární město Karviná
Miesta realizácie
Karviná, Prievidza
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.02.2018 - 01.01.2019
Celková suma
263,087 €
Vlastné zdroje
18,754 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.01.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.01.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.01.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.01.2019
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Partneri aktívne zapojení do spoločných aktivít
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.