Popis projektu

Cílem projektu je zvýšit kvalitativní úroveň přeshraniční spolupráce formou výměny zkušeností a příkladů dobré praxe při správě svého kulturního a přírodního dědictví nadregionálního významu, a to Přírodního parku Mikulčický Luh a lokality Světového dědictví UNESCO Vlkolínec. Půjde o modelové řešení udržitelného využívání přírodního a kulturního potenciálu území formou participativního plánování za účasti významných aktérů na místní a regionální úrovni. Významnou součástí projektu jsou pracovní workshopy s praktickými ukázkami jako obhospodařovat tato území. Pro plánované aktivity se vytvoří stále pracovní skupiny, které zajistí udržitelnost projektu a budou monitorovat jeho využití v místní samosprávě a v dalších subjektech, kteří se podílejí na správě území.

Viac
Subjekt
Masarykova univerzita
Partneri
Mesto Ružomberok, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katolícka univerzita v Ružomberku, Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.
Miesta realizácie
Mikulčice, Brno, Ružomberok
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2017 - 01.06.2019
Celková suma
135,484 €
Vlastné zdroje
10,549 €
Vyčerpané z projektu
108,869 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
01.09.2017
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
30.06.2019
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
01.09.2017
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
30.06.2019
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
01.09.2017
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
30.06.2019
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
01.09.2017
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
30.06.2019
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
01.09.2017
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
30.06.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
01.09.2017
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
30.06.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
01.09.2017
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
30.06.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
01.09.2017
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
30.06.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
01.09.2017
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
30.06.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
01.09.2017
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
30.06.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Partneri aktívne zapojení do spoločných aktivít
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Náklady na zaměstnance

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_01

Vlastník dokladu
Masarykova univerzita
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,963 €
Schválené na preplatenie
7,963 €
Realizácia
-
Názov

Administrativní, kancelářské a jiné nepřímé výdaje

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_01

Vlastník dokladu
Masarykova univerzita
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,194 €
Schválené na preplatenie
1,194 €
Realizácia
-
Názov

Cestovní náklady a náklady na ubytování

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_01

Vlastník dokladu
Masarykova univerzita
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
339 €
Schválené na preplatenie
339 €
Realizácia
-
Názov

Administrativní, kancelářské a jiné nepřímé výdaje

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_01

Vlastník dokladu
Masarykova univerzita
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,194 €
Schválené na preplatenie
1,194 €
Realizácia
-
Názov

Cestovní náklady a náklady na ubytování

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_01

Vlastník dokladu
Masarykova univerzita
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
339 €
Schválené na preplatenie
339 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zaměstnance

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_01

Vlastník dokladu
Masarykova univerzita
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,963 €
Schválené na preplatenie
7,963 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na prípravu projektu

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Katolícka univerzita v Ružomberku
Dodávateľ
Katolícka univerzita v Ružomberku
Žiadaná suma
1,324 €
Schválené na preplatenie
1,324 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zemestnancov

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Katolícka univerzita v Ružomberku
Dodávateľ
Katolícka univerzita v Ružomberku
Žiadaná suma
3,590 €
Schválené na preplatenie
3,590 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Katolícka univerzita v Ružomberku
Dodávateľ
Katolícka univerzita v Ružomberku
Žiadaná suma
538 €
Schválené na preplatenie
538 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Katolícka univerzita v Ružomberku
Dodávateľ
Katolícka univerzita v Ružomberku
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
185 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a externé služby

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Katolícka univerzita v Ružomberku
Dodávateľ
Katolícka univerzita v Ružomberku
Žiadaná suma
1,511 €
Schválené na preplatenie
1,225 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Katolícka univerzita v Ružomberku
Dodávateľ
Katolícka univerzita v Ružomberku
Žiadaná suma
1,398 €
Schválené na preplatenie
1,398 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Katolícka univerzita v Ružomberku
Dodávateľ
Katolícka univerzita v Ružomberku
Žiadaná suma
538 €
Schválené na preplatenie
538 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Katolícka univerzita v Ružomberku
Dodávateľ
Katolícka univerzita v Ružomberku
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
185 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Katolícka univerzita v Ružomberku
Dodávateľ
Katolícka univerzita v Ružomberku
Žiadaná suma
1,398 €
Schválené na preplatenie
1,398 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na prípravu projektu

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Katolícka univerzita v Ružomberku
Dodávateľ
Katolícka univerzita v Ružomberku
Žiadaná suma
1,324 €
Schválené na preplatenie
1,324 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zemestnancov

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Katolícka univerzita v Ružomberku
Dodávateľ
Katolícka univerzita v Ružomberku
Žiadaná suma
3,590 €
Schválené na preplatenie
3,590 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a externé služby

Sumarizačný hárok-ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Katolícka univerzita v Ružomberku
Dodávateľ
Katolícka univerzita v Ružomberku
Žiadaná suma
1,511 €
Schválené na preplatenie
1,225 €
Realizácia
-
Názov

Cestovní náklady a náklady na ubytování

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_02

Vlastník dokladu
Masarykova univerzita
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
424 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zaměstnance

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_02

Vlastník dokladu
Masarykova univerzita
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,771 €
Schválené na preplatenie
10,771 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externí expertizu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_02

Vlastník dokladu
Masarykova univerzita
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
340 €
Realizácia
-
Názov

Administrativní, kancelářské a jiné nepřímé výdaje

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_02

Vlastník dokladu
Masarykova univerzita
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,616 €
Schválené na preplatenie
1,616 €
Realizácia
-
Názov

Administrativní, kancelářské a jiné nepřímé výdaje

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_02

Vlastník dokladu
Masarykova univerzita
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,616 €
Schválené na preplatenie
1,616 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externí expertizu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_02

Vlastník dokladu
Masarykova univerzita
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
340 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zaměstnance

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_02

Vlastník dokladu
Masarykova univerzita
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,771 €
Schválené na preplatenie
10,771 €
Realizácia
-
Názov

Cestovní náklady a náklady na ubytování

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_02

Vlastník dokladu
Masarykova univerzita
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
424 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zaměstnance

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_03

Vlastník dokladu
Masarykova univerzita
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovní náklady a náklady na ubytování

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_03

Vlastník dokladu
Masarykova univerzita
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administrativní, kancelářské a jiné nepřímé výdaje

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_03

Vlastník dokladu
Masarykova univerzita
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavení

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_03

Vlastník dokladu
Masarykova univerzita
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externí expertizu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_03

Vlastník dokladu
Masarykova univerzita
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zaměstnance

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_03

Vlastník dokladu
Masarykova univerzita
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,919 €
Schválené na preplatenie
6,919 €
Realizácia
-
Názov

Cestovní náklady a náklady na ubytování

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_03

Vlastník dokladu
Masarykova univerzita
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
474 €
Schválené na preplatenie
474 €
Realizácia
-
Názov

Administrativní, kancelářské a jiné nepřímé výdaje

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_03

Vlastník dokladu
Masarykova univerzita
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,038 €
Schválené na preplatenie
1,038 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavení

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_03

Vlastník dokladu
Masarykova univerzita
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,828 €
Schválené na preplatenie
1,828 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externí expertizu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_03

Vlastník dokladu
Masarykova univerzita
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,654 €
Schválené na preplatenie
1,601 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

ZDV_CP2_1

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
Mesto Ružomberok
Žiadaná suma
2,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expetízu a služby

ZDV_CP2_1

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
Mesto Ružomberok
Žiadaná suma
2,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a nákldy na vybavenie

Sumarizačný hárok -ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Katolícka univerzita v Ružomberku
Dodávateľ
Katolícka univerzita v Ružomberku
Žiadaná suma
1,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok -ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Katolícka univerzita v Ružomberku
Dodávateľ
Katolícka univerzita v Ružomberku
Žiadaná suma
2,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné neriame výdavky

Sumarizačný hárok -ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Katolícka univerzita v Ružomberku
Dodávateľ
Katolícka univerzita v Ružomberku
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok -ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Katolícka univerzita v Ružomberku
Dodávateľ
Katolícka univerzita v Ružomberku
Žiadaná suma
4,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok -ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Katolícka univerzita v Ružomberku
Dodávateľ
Katolícka univerzita v Ružomberku
Žiadaná suma
2,869 €
Schválené na preplatenie
2,412 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a nákldy na vybavenie

Sumarizačný hárok -ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Katolícka univerzita v Ružomberku
Dodávateľ
Katolícka univerzita v Ružomberku
Žiadaná suma
1,625 €
Schválené na preplatenie
1,484 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné neriame výdavky

Sumarizačný hárok -ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Katolícka univerzita v Ružomberku
Dodávateľ
Katolícka univerzita v Ružomberku
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
680 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok -ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Katolícka univerzita v Ružomberku
Dodávateľ
Katolícka univerzita v Ružomberku
Žiadaná suma
4,534 €
Schválené na preplatenie
4,534 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_1

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
Mesto Ružomberok
Žiadaná suma
5,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_1

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
Mesto Ružomberok
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_1

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
Mesto Ružomberok
Žiadaná suma
1,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_1

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
Mesto Ružomberok
Žiadaná suma
5,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_1

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
Mesto Ružomberok
Žiadaná suma
811 €
Schválené na preplatenie
810 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_1

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
Mesto Ružomberok
Žiadaná suma
7,002 €
Schválené na preplatenie
5,277 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_1

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
Mesto Ružomberok
Žiadaná suma
5,412 €
Schválené na preplatenie
5,410 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_1

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
Mesto Ružomberok
Žiadaná suma
2,302 €
Schválené na preplatenie
1,573 €
Realizácia
-
Názov

Cestovní náklady a náklady na ubytování

Sumarizačný hárok - ZDV_HP1_1

Vlastník dokladu
Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.
Dodávateľ
Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.
Žiadaná suma
827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady za zaměstnance

Sumarizačný hárok - ZDV_HP1_1

Vlastník dokladu
Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.
Dodávateľ
Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.
Žiadaná suma
7,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelářské, administrativní a jiné nepřímé výdaje

Sumarizačný hárok - ZDV_HP1_1

Vlastník dokladu
Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.
Dodávateľ
Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.
Žiadaná suma
1,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externí expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HP1_1

Vlastník dokladu
Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.
Dodávateľ
Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.
Žiadaná suma
1,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovní náklady a náklady na ubytování

Sumarizačný hárok - ZDV_HP1_1

Vlastník dokladu
Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.
Dodávateľ
Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.
Žiadaná suma
827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady za zaměstnance

Sumarizačný hárok - ZDV_HP1_1

Vlastník dokladu
Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.
Dodávateľ
Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.
Žiadaná suma
7,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelářské, administrativní a jiné nepřímé výdaje

Sumarizačný hárok - ZDV_HP1_1

Vlastník dokladu
Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.
Dodávateľ
Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.
Žiadaná suma
1,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externí expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HP1_1

Vlastník dokladu
Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.
Dodávateľ
Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.
Žiadaná suma
1,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zaměstnance

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_04

Vlastník dokladu
Masarykova univerzita
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavení

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_04

Vlastník dokladu
Masarykova univerzita
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovní náklady a náklady na ubytování

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_04

Vlastník dokladu
Masarykova univerzita
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelářské, administrativní a jiné nepřímé výdaje

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_04

Vlastník dokladu
Masarykova univerzita
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
907 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a jiné externí služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_04

Vlastník dokladu
Masarykova univerzita
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zaměstnance

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_04

Vlastník dokladu
Masarykova univerzita
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,043 €
Schválené na preplatenie
6,043 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavení

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_04

Vlastník dokladu
Masarykova univerzita
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
341 €
Realizácia
-
Názov

Cestovní náklady a náklady na ubytování

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_04

Vlastník dokladu
Masarykova univerzita
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
387 €
Schválené na preplatenie
387 €
Realizácia
-
Názov

Kancelářské, administrativní a jiné nepřímé výdaje

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_04

Vlastník dokladu
Masarykova univerzita
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
907 €
Schválené na preplatenie
907 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a jiné externí služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_04

Vlastník dokladu
Masarykova univerzita
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,335 €
Schválené na preplatenie
5,335 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Katolícka univerzita v Ružomberku
IČO
37801279
Názov
Mesto Ružomberok
IČO
00315737
Názov
Masarykova univerzita
IČO
00216224
Názov
Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.
IČO
26938171
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.