Popis projektu

Cieľom projektu je zapojenie viacerých subjektov z rôznych oblastí života do odovzdávania skúseností a sieťovania medzi jednotlivými partnermi projektu a riešenie konkrétnych problematík prostredníctvom partnerstva. Projekt tak rieši problematiku nedostatočného marketingu kultúrneho a prírodného dedičstva, predaja výrobkov regionálnych producentov, trávenie voľného času na území regiónov a slabšie kapacity na získanie finančných prostriedkov na projekty spolupráce. Nosnými aktivitami sú 4 dvojdňové vzdelávacie podujatia za rovnomernej účasti zástupcov všetkých partnerov. Ďalšou aktivitou je propagácia území prostredníctvom spoločných publikácií. Výstupom budú teda 4 publikácie, z ktorých každá bude obsahovať najväčšie zaujímavosti zo všetkých regiónov na riešené problematiky.  

Viac
Subjekt
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
Partneri
MAS Moravský kras z.s., MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s., Miestna akčná skupina Vršatec
Miesta realizácie
Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Ilava, Zlín, Brno-venkov, Vyškov, Blansko, Myjava
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2017 - 01.10.2018
Celková suma
73,499 €
Vlastné zdroje
5,508 €
Vyčerpané z projektu
117,682 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
01.08.2017
Plánovaný koniec
01.10.2018
Skutočný koniec
31.10.2018
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
01.08.2017
Plánovaný koniec
01.10.2018
Skutočný koniec
31.10.2018
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
01.08.2017
Plánovaný koniec
01.10.2018
Skutočný koniec
31.10.2018
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
01.08.2017
Plánovaný koniec
01.10.2018
Skutočný koniec
31.10.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
01.08.2017
Plánovaný koniec
01.10.2018
Skutočný koniec
31.10.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
01.08.2017
Plánovaný koniec
01.10.2018
Skutočný koniec
31.10.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
01.08.2017
Plánovaný koniec
01.10.2018
Skutočný koniec
31.10.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
01.08.2017
Plánovaný koniec
01.10.2018
Skutočný koniec
31.10.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Partneri aktívne zapojení do spoločných aktivít
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.09.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV PP2 1

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Vršatec
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Vršatec
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
295 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV PP2 1

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Vršatec
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Vršatec
Žiadaná suma
303 €
Schválené na preplatenie
295 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV PP2 1

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Vršatec
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Vršatec
Žiadaná suma
2,093 €
Schválené na preplatenie
2,057 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na prípravu projektu

Sumarizačný hárok - ZDV PP2 1

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Vršatec
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Vršatec
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
165 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV PP2 1

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Vršatec
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Vršatec
Žiadaná suma
8,000 €
Schválené na preplatenie
7,771 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV PP2 1

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Vršatec
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Vršatec
Žiadaná suma
2,019 €
Schválené na preplatenie
1,966 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV PP2 1

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Vršatec
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Vršatec
Žiadaná suma
1,966 €
Schválené na preplatenie
1,966 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV PP2 1

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Vršatec
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Vršatec
Žiadaná suma
7,771 €
Schválené na preplatenie
7,771 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na prípravu projektu

Sumarizačný hárok - ZDV PP2 1

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Vršatec
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Vršatec
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
165 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV PP2 1

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Vršatec
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Vršatec
Žiadaná suma
2,057 €
Schválené na preplatenie
2,057 €
Realizácia
-
Názov

náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV VP N

Vlastník dokladu
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
Dodávateľ
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
Žiadaná suma
7,693 €
Schválené na preplatenie
7,693 €
Realizácia
-
Názov

náklady na prípravu projektu

Sumarizačný hárok - ZDV VP N

Vlastník dokladu
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
Dodávateľ
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
-
Názov

personálne výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV VP N

Vlastník dokladu
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
Dodávateľ
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
Žiadaná suma
4,097 €
Schválené na preplatenie
4,097 €
Realizácia
-
Názov

kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV VP N

Vlastník dokladu
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
Dodávateľ
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
Žiadaná suma
615 €
Schválené na preplatenie
615 €
Realizácia
-
Názov

cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV VP N

Vlastník dokladu
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
Dodávateľ
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
Žiadaná suma
1,838 €
Schválené na preplatenie
1,838 €
Realizácia
-
Názov

cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV VP N

Vlastník dokladu
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
Dodávateľ
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
Žiadaná suma
2,258 €
Schválené na preplatenie
1,838 €
Realizácia
-
Názov

kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV VP N

Vlastník dokladu
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
Dodávateľ
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
Žiadaná suma
922 €
Schválené na preplatenie
615 €
Realizácia
-
Názov

personálne výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV VP N

Vlastník dokladu
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
Dodávateľ
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
Žiadaná suma
6,147 €
Schválené na preplatenie
4,097 €
Realizácia
-
Názov

náklady na prípravu projektu

Sumarizačný hárok - ZDV VP N

Vlastník dokladu
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
Dodávateľ
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
-
Názov

náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV VP N

Vlastník dokladu
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
Dodávateľ
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
Žiadaná suma
9,294 €
Schválené na preplatenie
7,693 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
MAS Moravský kras z.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,500 €
Schválené na preplatenie
5,500 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
MAS Moravský kras z.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
249 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
MAS Moravský kras z.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
825 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
MAS Moravský kras z.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,890 €
Schválené na preplatenie
9,890 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
MAS Moravský kras z.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,136 €
Schválené na preplatenie
9,890 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
MAS Moravský kras z.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,503 €
Schválené na preplatenie
5,500 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
MAS Moravský kras z.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
825 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
MAS Moravský kras z.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
249 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,338 €
Schválené na preplatenie
9,338 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,086 €
Schválené na preplatenie
5,086 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
543 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
737 €
Schválené na preplatenie
737 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
128 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
128 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
737 €
Schválené na preplatenie
737 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
543 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,086 €
Schválené na preplatenie
5,086 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,338 €
Schválené na preplatenie
9,338 €
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.