Popis projektu

Projekt zabezpečuje prenos najlepšieho know - how v oblasti efektívnej verejnej správy, efektívneho využívania zdrojov a zachovania a propagácie hodnôt kultúrneho a prírodného dedičstva v prihraničí. Zrealizuje sa viacero spoločných vzdelávacích a výmenných aktivít, ktoré zabezpečia subjekty, zakladateľmi a členmi ktorých sú územné samosprávy v partnerstve s ostatnými miestnymi a regionálnymi aktérmi. V rámci projektu sa zrealizuje spektrum spoločných cezhraničných workshopov súvisiacich s problematikou životného prostredia vrátane prírodného a kultúrneho dedičstva doplnených o vybrané pilotné aktivity na území partnerov, spoločných verejných aktivít v kultúrno - rekreačnej/športovej oblasti, resp. aktivít podporujúcich identitu a tradície.

Viac
Subjekt
Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o.
Partneri
Miestna akčná skupina Horný Liptov, Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia, OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov", Místní akční skupina Opavsko z.s., Místní akční skupina Rožnovsko, z.s., Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci
Miesta realizácie
Frýdek-Místek, Vsetín, Opava, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Turčianske Teplice, Martin, Žilina
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2018 - 01.01.2020
Celková suma
178,690 €
Vlastné zdroje
12,662 €
Vyčerpané z projektu
61,824 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Partneri aktívne zapojení do spoločných aktivít
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

2b. Personálne výdavky (bez paušalizácie)

ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o.
Dodávateľ
Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o.
Žiadaná suma
9,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2019
Názov

4. Výdavky na expertízu a iné externé služby

ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o.
Dodávateľ
Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o.
Žiadaná suma
3,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2019
Názov

7. Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o.
Dodávateľ
Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o.
Žiadaná suma
1,402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2019
Názov

3. Cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie

ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o.
Dodávateľ
Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o.
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2019
Názov

3. Cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie

ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o.
Dodávateľ
Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o.
Žiadaná suma
798 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

7. Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o.
Dodávateľ
Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o.
Žiadaná suma
1,402 €
Schválené na preplatenie
1,402 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

4. Výdavky na expertízu a iné externé služby

ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o.
Dodávateľ
Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o.
Žiadaná suma
3,778 €
Schválené na preplatenie
3,778 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

2b. Personálne výdavky (bez paušalizácie)

ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o.
Dodávateľ
Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o.
Žiadaná suma
9,350 €
Schválené na preplatenie
9,350 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

ZDV_HCP_21-NIV

Vlastník dokladu
Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2018
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

ZDV_HCP_21-NIV

Vlastník dokladu
Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,496 €
Schválené na preplatenie
2,496 €
Realizácia
05.04.2018
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

ZDV_HCP_19- NIV

Vlastník dokladu
Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2019
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

ZDV_HCP_19- NIV

Vlastník dokladu
Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
575 €
Schválené na preplatenie
575 €
Realizácia
01.02.2019
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

ZDV_HCP_20- NIV

Vlastník dokladu
Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2018
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

ZDV_HCP_20- NIV

Vlastník dokladu
Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
94 €
Realizácia
15.10.2018
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_HCP_18- NIV

Vlastník dokladu
Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2019
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_HCP_18- NIV

Vlastník dokladu
Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,834 €
Schválené na preplatenie
3,834 €
Realizácia
31.01.2019
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok-ZDV_PP2_1

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Horný Liptov
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Horný Liptov
Žiadaná suma
3,689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok-ZDV_PP2_1

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Horný Liptov
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Horný Liptov
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok-ZDV_PP2_1

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Horný Liptov
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Horný Liptov
Žiadaná suma
3,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok-ZDV_PP2_1

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Horný Liptov
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Horný Liptov
Žiadaná suma
3,957 €
Schválené na preplatenie
3,689 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok-ZDV_PP2_1

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Horný Liptov
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Horný Liptov
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
500 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok-ZDV_PP2_1

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Horný Liptov
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Horný Liptov
Žiadaná suma
3,400 €
Schválené na preplatenie
3,330 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizační hárok - ZDV_PP5_1

Vlastník dokladu
Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizační hárok - ZDV_PP5_1

Vlastník dokladu
Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizační hárok - ZDV_PP5_1

Vlastník dokladu
Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizační hárok - ZDV_PP5_1

Vlastník dokladu
Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizační hárok - ZDV_PP5_1

Vlastník dokladu
Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizační hárok - ZDV_PP5_1

Vlastník dokladu
Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,649 €
Schválené na preplatenie
1,649 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizační hárok - ZDV_PP5_1

Vlastník dokladu
Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,265 €
Schválené na preplatenie
2,265 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizační hárok - ZDV_PP5_1

Vlastník dokladu
Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizační hárok - ZDV_PP5_1

Vlastník dokladu
Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
448 €
Schválené na preplatenie
430 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizační hárok - ZDV_PP5_1

Vlastník dokladu
Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,984 €
Schválené na preplatenie
2,867 €
Realizácia
-
Názov

Investice

Sumarizačný hárok - ZDV_PP4_1

Vlastník dokladu
Místní akční skupina Opavsko z.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zaměstnance

Sumarizačný hárok - ZDV_PP4_1

Vlastník dokladu
Místní akční skupina Opavsko z.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelářské, administrativní a jiné nepřímé výdaje

Sumarizačný hárok - ZDV_PP4_1

Vlastník dokladu
Místní akční skupina Opavsko z.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovní náklady a náklady na ubytování

Sumarizačný hárok - ZDV_PP4_1

Vlastník dokladu
Místní akční skupina Opavsko z.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_PP4_1

Vlastník dokladu
Místní akční skupina Opavsko z.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavení

Sumarizačný hárok - ZDV_PP4_1

Vlastník dokladu
Místní akční skupina Opavsko z.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavení

Sumarizačný hárok - ZDV_PP4_1

Vlastník dokladu
Místní akční skupina Opavsko z.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_PP4_1

Vlastník dokladu
Místní akční skupina Opavsko z.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,580 €
Schválené na preplatenie
2,228 €
Realizácia
-
Názov

Cestovní náklady a náklady na ubytování

Sumarizačný hárok - ZDV_PP4_1

Vlastník dokladu
Místní akční skupina Opavsko z.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,171 €
Schválené na preplatenie
336 €
Realizácia
-
Názov

Kancelářské, administrativní a jiné nepřímé výdaje

Sumarizačný hárok - ZDV_PP4_1

Vlastník dokladu
Místní akční skupina Opavsko z.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,418 €
Schválené na preplatenie
1,406 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zaměstnance

Sumarizačný hárok - ZDV_PP4_1

Vlastník dokladu
Místní akční skupina Opavsko z.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,453 €
Schválené na preplatenie
9,374 €
Realizácia
-
Názov

Investice

Sumarizačný hárok - ZDV_PP4_1

Vlastník dokladu
Místní akční skupina Opavsko z.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

podrobný zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"
Žiadaná suma
6,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2019
Názov

kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

podrobný zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"
Žiadaná suma
568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2019
Názov

Náklady na zamestnancov

podrobný zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"
Žiadaná suma
3,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2019
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

podrobný zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2018
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

podrobný zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"
Žiadaná suma
6,159 €
Schválené na preplatenie
6,145 €
Realizácia
31.01.2019
Názov

kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

podrobný zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"
Žiadaná suma
575 €
Schválené na preplatenie
568 €
Realizácia
31.01.2019
Názov

Náklady na zamestnancov

podrobný zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"
Žiadaná suma
3,832 €
Schválené na preplatenie
3,784 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

podrobný zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o.
Dodávateľ
Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o.
Žiadaná suma
1,658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o.
Dodávateľ
Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o.
Žiadaná suma
760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o.
Dodávateľ
Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o.
Žiadaná suma
11,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o.
Dodávateľ
Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o.
Žiadaná suma
7,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2020
Názov

Cestovné náklady

ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne náklady

ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárské, administrativné a jiné nepriame náklady

ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizační hárok - ZDV_PP5_2

Vlastník dokladu
Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administrativne a iné nepriame výdavky

Sumarizační hárok - ZDV_PP5_2

Vlastník dokladu
Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
787 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Podrobný zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Horný Liptov
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Horný Liptov
Žiadaná suma
1,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP3_1

Vlastník dokladu
Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
Dodávateľ
Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP3_1

Vlastník dokladu
Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
Dodávateľ
Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
Žiadaná suma
3,825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_PP3_1

Vlastník dokladu
Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
Dodávateľ
Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
Žiadaná suma
2,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Podrobný zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"
Žiadaná suma
5,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Náklady na zamestnancov

Podrobný zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"
Žiadaná suma
3,871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Podrobný zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"
Žiadaná suma
581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Náklady na vybavenie

Podrobný zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"
Žiadaná suma
5,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Administrativní, kancelářské a jiné nepřímé výdaje

Sumarizační tabulka_ZDV_PP4_2

Vlastník dokladu
Místní akční skupina Opavsko z.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovní náklady a náklady na ubytování

Sumarizační tabulka_ZDV_PP4_2

Vlastník dokladu
Místní akční skupina Opavsko z.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zaměstnance

Sumarizační tabulka_ZDV_PP4_2

Vlastník dokladu
Místní akční skupina Opavsko z.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a jiné externí služby

Sumarizační tabulka_ZDV_PP4_2

Vlastník dokladu
Místní akční skupina Opavsko z.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu

Podrobný zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"
Žiadaná suma
5,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Náklady na zemstnancov

Podrobný zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"
Žiadaná suma
4,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame náklady

Podrobný zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"
Žiadaná suma
620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Náklady na vybavenie

Podrobný zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"
Dodávateľ
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"
Žiadaná suma
5,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.