Výskum progresívnych metód diagnostiky COVID-19 a biomarkerov umožňujúcich skorú detekciu jedincov so zvýšeným rizikom ťažkého priebehu ochorenia

MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.

Popis projektu

S ohľadom na univerzálnosť problémov s ktorými sa aktuálne stretli mnohé vyspelé krajiny sveta pri boji s pandémiou ochorenia COVID-19, a to predovšetkým neexistencia optimalizovaných a štandardizovaných procesov na rýchle odhalenie a diagnostiku infikovaných osôb v prípade výskytu nového infekčného agensu a zabezpečená dostatočná kapacita diagnostických laboratórií a dostupnosť diagnostických pomôcok pre analýzy vzoriek v populačnom rozsahu predpokladáme, že obdobné výskumné projekty už v súčasnosti implementujú prakticky všetky vyspelé krajiny sveta. Ich medzinárodná aplikovateľnosť je však sporná, pretože rovnako ako je tomu teraz v prípade COVID-19 pandémie si získané know-how a zabezpečené zdroje bude každá z krajín udržiavať predovšetkým pre vlastné účely. Nezávislosť a dostupnosť takéhoto riešenia na národnej úrovni je preto relatívnou nutnosťou a originalita nami predkladaného projektu tkvie predovšetkým vo vybudovaní národného nezávislého optimalizovaného, štandardizovaného a validovaného systému, ktorého kľúčové komponenty bude možné používať, resp. získať v expresnom čase a prakticky neobmedzenom množstve. Cieľom projektu je vytvorenie (univerzálneho) systému skorej a rýchlej detekcie, identifikácie a diagnostiky nových infekčných ochorení s pandemickým potenciálom, v pilotnej fáze realizovanom v priamej súvislosti s aktuálnou pandémiou COVID-19. Systém bude pozostávať z viacerých relatívne nezávislých komponentov, ktorých výskum a vývoj budú predpokladom úspešného naplnenia tohto cieľa. Jednotlivé komponenty sú vybraté a zostavené do systému tak, aby sa reálnosť dosiahnutia komplexného cieľa maximalizovala. Projekt budú realizovať žiadateľ - MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. (miesto realizácie – Nitra) v spolupráci s partnerom – Slovenskou technickou univerzitou (miesto realizácie Bratislava), pričom v rámci projektu bude vytvorená medzinárodná bilaterálna spolupráca so špičkovým tímom Univerzity Karlovej v Prahe, ktorý už realizuje projekt zameraný na problematiku diagnostiky COVID-19 podporený Technologickou agentúrou Českej republiky. Okrem klasických výstupov, ako je 17 publikačných výstupov, v rámci projektu vzniknú aj reálne hodnotené výstupy využiteľné v praxi:

  • univerzálne know-how umožňujúce detekciu a identifikáciu infekčných agensov (aj nových) založené metodicky na metagenomickom sekvenovaní klinických vzoriek;
  • univerzálne know-how umožňujúce dizajn diagnostických súprav určených pre cielenú detekciu infekčných agensov na základe analýzy nukleových kyselín z klinických vzoriek;
  • vlastný a prakticky neobmedzený zdroj kľúčových enzýmov potrebných pre na externých zdrojoch nezávislú prípravu diagnostických súprav;
prototyp novej diagnostickej súpravy na detekciu SARS-CoV-2 infekcie s možnosťou priamočiarej diferenciálnej diagnostiky klinických vzoriek s klinickými príznakmi podobnými COVID-19.

Viac
Subjekt
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Partneri
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Miesta realizácie
Nitra, Košice - mestská časť Ťahanovce, Košice - mestská časť Dargovských hrdinov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2020 - 01.06.2023
Celková suma
2,103,523 €
Vlastné zdroje
105,176 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nezávislý výskum a vývoj v oblasti diag…
Typ
Podpora účasti v os…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Nezávislý výskum a vývoj v oblasti diag…
Typ
Podpora účasti v os…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
05.02.2021
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
05.02.2021
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet subjektov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov
Hodnota
2,0 (subjekty)
Cieľ
2,0 (subjekty)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
25,9 (počet)
Cieľ
17,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
1,0 (FTE)
Cieľ
1,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdy FCHPT STU 03/22

Mzdy FCHPT STU 03/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Mzdy FCHPT STU 05/22

Mzdy FCHPT STU 05/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Mzdy FCHPT STU 04/22

Mzdy FCHPT STU 04/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

Mzdy_2022_06_Diacovid

MZD/6022006

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
16,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

MZD/6022006_PROMEDICOV

MZD/6022006

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
20,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Drony_06/2022

MZD/6022006

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
14,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZD/6022006_PREVELYNCH

MZD/6022006

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
18,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZD/BIo2_06/2022

MZD/6022006

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
19,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Bio2_Šebová

MZD/6022006

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Diacovid_avh7_Škrha

MZD/6022006

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

MZD/BIo2_06/2022_České mzdy

MZD/6022006

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Drony_Zima_06/2022

MZD/6022006

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdy_2022_05_Diacovid

MZD/6022005

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
16,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

MZD/6022005_PROMEDICOV

MZD/6022005

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
21,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Drony:05/2022

MZD/6022005

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
9,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZD/6022005_PREVELYNCH

MZD/6022005

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
18,759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZD/BIo2_05/2022

MZD/6022005

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
19,468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

BIO2_Šebová

MZD/6022005

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Diacovid_avh7_Škrha

MZD/6022005

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

MZD/BIo2_05/2022_České mzdy

MZD/6022005

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Drony_Zima_05/2022

MZD/6022005

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Mzdy_2022_04_Diacovid

MZD/6022004

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
15,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

MZD/6022004_PROMEDICOV

MZD/6022004

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
19,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

Drony_4/2022

MZD/6022004

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
9,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZD/6022004_PREVELYNCH

MZD/6022004

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
16,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZD/Bio2_04/2022

MZD/6022004

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
18,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

BIO2_Šebová

MZD/6022004

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

Diacovid_avh7_Škrha

MZD/6022004

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

MZD/Bio2_04/202_České mzdy

MZD/6022004

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

Drony_Zima_4/2022

MZD/6022004

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

Paušálna sadzba_03-06/2022_PROMEDICOV

Paušálna sadzba_03-06/2022_PROMEDICOV

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
12,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZD/6021011_Drony

MZD/6021011

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
10,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2022
Názov

MZD/6021011_Prevelynch

MZD/6021011

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
17,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2022
Názov

MZD/6021011_Diacovid_AVH7

MZD/6021011

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
10,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2022
Názov

MZD/6021011_BIO2_Cibula

MZD/6021011

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2022
Názov

MZD/6021011_Promedicov

MZD/6021011

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
8,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2022
Názov

MZD/6021011_Diacovid_AVH7_české

MZD/6021011

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2022
Názov

MZD/6021011_BIO2

MZD/6021011

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
18,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2022
Názov

PREVELYNCH_07/2022

MZD_6022007_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
17,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Drony_07/2022

MZD_6022007_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
20,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Bio2_07/2022

MZD_6022007_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
19,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

PROMEDICOV_07/2022

MZD_6022007_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
19,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Drony_07/2022

MZD_6022007_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
13,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Diacovid_07/2022

MZD_6022007_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
15,693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Diacovid_07/2022_Škrha

MZD_6022007_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Bio2_07/2022_České mzdy

MZD_6022007_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Drony_Zima_07/2022

MZD_6022007_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

PREVELYNCH_08/2022

MZD_6022008_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
17,297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Drony_08/2022

MZD_6022008_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
23,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Bio2_08/2022

MZD_6022008_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
19,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

PROMEDICOV_08/2022

MZD_6022008_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
20,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Drony_08/2022

MZD_6022008_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
15,905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Diacovid_08/2022

MZD_6022008_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
15,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Diacovid_08/2022_Škrha

MZD_6022008_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Bio2_08/2022_České mzdy

MZD_6022008_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Drony_Zima_08/2022

MZD_6022008_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

PREVELYNCH_09/2022

MZD_6022009_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
16,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2022
Názov

Drony_09/2022

MZD_6022009_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
14,689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2022
Názov

BIO2_09/2022

MZD_6022009_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
19,945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2022
Názov

PROMEDICOV_09/2022

MZD_6022009_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
21,419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2022
Názov

Drony_09/2022

MZD_6022009_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
17,449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2022
Názov

Diacovid_09/2022

MZD_6022009_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
14,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2022
Názov

Diacovid_09/2022_Škrha

MZD_6022009_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2022
Názov

BIO2_09/2022_České mzdy

MZD_6022009_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2022
Názov

Drony_Zima_09/2022

MZD_6022009_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2022
Názov

Paušálna sadzba_PROMEDICOV_07-09/2022

Paušálna sadzba_PROMEDICOV_07-09/2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
9,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Mzdy FCHPT STU06/22

Mzdy FCHPT STU 06/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdy FCHPT STU 07/22

Mzdy FCHPT STU 07/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Paušálna sadzba 10/2020-03/2021

Paušálna sadzba 10/2020-03/2021_ATA2

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
2,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy FCHPT STU 5/2021

Mzdy FCHPT STU 5/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdy FCHPT STU 5/2021

Mzdy FCHPT STU 5/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdy FCHPT STU 4/2021

Mzdy FCHPT STU 4/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy FCHPT STU 04/2021

Mzdy FCHPT STU 4/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

MZDY 06/21

Mzdy FCHPT STU 06/21

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Mzdy 07/21

Mzdy FCHPT STU 07/21

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Mzdy 08/21

Mzdy FCHPT STU 08/21

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Paušálna sadzba 04/2021-07/2021_Promedicov-19

Paušálna sadzba 04/2021-07/2021_Promedicov-19

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
4,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy FCHPT STU 09/21

Mzdy FCHPT STU 09/21

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy FCHPT STU 10/21

Mzdy FCHPT STU 10/21

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mzdy FCHPT STU 11/21

Mzdy FCHPT STU 11/21

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Paušálna sadzba 08/2021-10/2021_PROMEDICOV-19

Paušálna sadzba 08/2021-10/2021_PROMEDICOV-19

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
3,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 11/2021-12/2021_Promedicov

Paušálna sadzba 11/2021-12/2021_Promedicov

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
3,531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy FCHPT STU 12/21

Mzdy FCHPT STU 12/21

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy FCHPT STU 01/22

Mzdy FCHPT STU 02/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2022
Názov

Mzdy FCHPT STU 02/22

Mzdy FCHPT STU 02/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Paušálna sadzba 1-2/2022_Promedicov

Paušálna sadzba 1-2/2022_Promedicov

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
4,701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2022
Názov

MZD/6022001_Drony

MZD/6022001

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
10,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

MZD/6022001 Diacovid

MZD/6022001

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
12,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

MZD/6022001_Promedicov

MZD/6022001

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
15,679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

MZD/6022001 Prevelynch

MZD/6022001

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
15,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

MZD/6022001_Bio2

MZD/6022001

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
16,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

MZD/6022001_Bio2_České mzdy

MZD/6022001

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
4,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

MZD/6022002 _Drony

MZD/6022002

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
9,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

MZD/6022002

MZD/6022002

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
11,807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

MZD/6022002_Promedicov

MZD/6022002

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
15,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

MZD/6022002_Prevelynch

MZD/6022002

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
14,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

MZD/6022002 _Bio2

MZD/6022002

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
16,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

MZD/6022002 _Bio2_České mzdy

MZD/6022002

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
2,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Mzdy FCHPT STU 09/22

Mzdy 2022/09

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Mzdy FCHPT STU 10/22

Mzdy 2022/10

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Mzdy FCHPT STU 12/22

Mzdy 2022/12

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Paušálna sadzba_Promedicov_10-12/2022

Paušálna sadzba_Promedicov_10-12/2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
9,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

0H1P4 Gel Doc Go Gel Imaging System

FA_Labo_122230923_Promedicov_doku_zariadenie_protein_gely

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

0H1P4 White Tray for GelDoc Go Gel Imaging System

FA_Labo_122230923_Promedicov_doku_zariadenie_protein_gely

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

0H1P4 Gel Doc Go Gel Imaging System

FA_Labo_122230923_Promedicov_doku_zariadenie_protein_gely

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P4 White Tray for GelDoc Go Gel Imaging System

FA_Labo_122230923_Promedicov_doku_zariadenie_protein_gely

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P4_MF LM20-30 Microfluidizer Processor

LIFE_M_Promedicov_FA_100220302

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

0H1P4_MF LM20-30 Microfluidizer Processor

LIFE_M_Promedicov_FA_100220302

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P1_QuantStudio 7 Pro Real-Time PCR System

BIOTECH_40220125_Promedicov_Quant_studio

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

0H1P1_QuantStudio 7 Pro Real-Time PCR System

BIOTECH_40220125_Promedicov_Quant_studio

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
111,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

0H1P1_QuantStudio 7 Pro Real-Time PCR System

BIOTECH_40220125_Promedicov_Quant_studio

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
111,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P1_QuantStudio 7 Pro Real-Time PCR System

BIOTECH_40220125_Promedicov_Quant_studio

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
111,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P1_KingFisher_Flex 96 DEEP

FA_Biotech_40230002_Promedicov_časť_5

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

0H1P1_KingFisher_Flex 96 DEEP

FA_Biotech_40230002_Promedicov_časť_5

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Diacovid_11/2022

MZD_6022011_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
15,041 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2022
Názov

Biomedires_MZD/11/2022

MZD_6022011_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
18,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Promedicov_11/2022

MZD_6022011_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
21,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Diacovid_Škrha_11/2022

MZD_6022011_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2022
Názov

Biomedires_MZD/11/2022_České mzdy

MZD_6022011_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2022
Názov

Prevelynch_11/2022

MZD_6022011_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
17,517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2022
Názov

Drony_Zima_11/2022

MZD_6022011_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2022
Názov

Drony_11/2022

MZD_6022011_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
17,639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2022
Názov

Diacovid_12/2022

MZD_6022012_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
15,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2023
Názov

Biomedires_12/2022_

MZD_6022012_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
14,845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Drony_12/2022

MZD_6022012_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
19,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2023
Názov

Promedicov_12/2022

MZD_6022012_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
20,965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Diacovid_Škrha_12/2022

MZD_6022012_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2023
Názov

Biomedires_12/2022_České mzdy

MZD_6022012_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2023
Názov

Prevelynch_12/2022

MZD_6022012_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
16,781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2023
Názov

Drony_Zima_12/2022

MZD_6022012_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2023
Názov

Diacovid_10/2022

MZD_6022010_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
15,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov

Biomedires_10/2022

MZD_6022010_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
18,713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Promedicov_10/2022

MZD_6022010_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
21,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Diacovid_Škrha_10/2022

MZD_6022010_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov

Biomedires_10/2022_České mzdy

MZD_6022010_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov

Prevelynch_10/2022

MZD_6022010_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
16,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov

Drony_Zima_10/2022

MZD_6022010_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov

Drony_10/2022

MZD_6022010_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
17,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov

0H1P1_Pipetovací robotický systém I - Andrew+Pippeting robot

FA_Biotech_40230017_Promedicov_časť_3

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P1_Pipetovací robotický systém I - Andrew+Pippeting s príslušenstvom

FA_Biotech_40230017_Promedicov_časť_3

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P1_Pipetovací robotický systém I - Andrew+Pippeting robot

FA_Biotech_40230017_Promedicov_časť_3

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

0H1P1_Pipetovací robotický systém I - Andrew+Pippeting s príslušenstvom

FA_Biotech_40230017_Promedicov_časť_3

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Paušálna sadzba_Promedicov_1-3-2023

Paušálna sadzba_Promedicov_1-3-2023

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
10,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1H2P44 Špeciálny spotrebný materiál

1H2P44 Špeciálny spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
52,693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2023
Názov

0H1P3_špeciálny_spotrebný_materiál

FA_50230059_BIOTECH_ATA2

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

0H1P3_špeciálny_spotrebný_materiál

FA_BIOTECH_50230070_ATA2

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

0H1P3_špeciálny_spotrebný_materiál

FA_BIOTECH_50230074_ATA2_šsm

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

0H1P2_plasty

FA_BIOTECH_plasty_50230071_ATA2

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

0H1P2_plasty

FA_BIOTECH_plasty_50230075_ATA2

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

0H1P3_špeciálny_spotrebný_materiál

FA_50230086_BIOTECH_ATA2_šsm

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2023
Názov

0H1P3_špeciálny_spotrebný_materiál

FA_50230077_BIOTECH_ATA2_šsm

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2023
Názov

0H1P2_plasty

FA_BIOTECH_plasty_50230081_ATA2

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2023
Názov

Mzdy FCHPT 03/23

Mzdy FCHPT 03/23

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Mzdy FCHPT 01/2023

Mzdy FCHPT 01/23

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Mzdy FCHPT 02/23

Mzdy FCHPT 02/23

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

0H1P3_špeciálny_spotrebný_materiál

FA_BIOTECH_50230118_ATA2

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
385,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

0H1P3_špeciálny_spotrebný_materiál

FA_BIOTECH_50230118_ATA2

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

0H1P3_špeciálny_spotrebný_materiál

FA_50230085_BIOTECH_ATA2_šsm

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
313,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2023
Názov

Paušálna sadzba_Promedicov_ 4-5/2023

Paušálna sadzba_Promedicov_ 4-5/2023

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
8,553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy FCHPT 06/23

Mzdy FCHPT 06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2023
Názov

Mzdy FCHPT 05/2023

Mzdy FCHPT 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Mzdy FCHPT 04/2023

Mzdy FCHPT 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

0H1P2_Plasty

FA_BIOTECH_plasty_50230083_ATA2

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0H1P2_Plasty

FA_BIOTECH_50230119_ATA2

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

Promedicov_MZD_6_2023

MZD/6023006

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
20,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

Biomedires2_MZD_6_2023

MZD/6023006

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
6,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

Prevelynch_MZD_6_2023

MZD/6023006

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
20,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Drony_6.2023

MZD/6023006

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
6,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_Promedicov_6-2023

Paušálna sadzba_Promedicov_6-2023

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
3,135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
IČO
00397687
Názov
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
IČO
37986805
Názov
LABO - SK, s. r. o.
IČO
36365556
Názov
BIOTECH s.r.o.
IČO
35768444
Názov
Life M SK s.r.o.
IČO
51731606
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.