Popis projektu

"

"

SHARK.AERO s.r.o. je spoločnosť, ktorá sa zaoberá výrobou ultraľahkých lietadiel. Miesto vývoja a výroby sa nachádza v mieste sídla spoločnosti. Výstupy projektového zámeru, budú dopĺňať už prebiehajúcu výrobu lietadla SHARK UL. Zmeny sa budú týkať vývoja častí  komponentov a príslušenstva lietadla. Cieľom výskumu je zdokonalenie existujúceho produktu a cieľom inovácii je zavedenie vyvinutých prototypov do procesu výroby, čím sa zlepšia letové vlastnosti, akými sú napríklad zvýšenie rýchlosti, zvýšenie hospodárnosti prevádzky a zvýšenie bezpečnosti.

Predkladaný projekt spoločnosti priamo súvisí a má

Realizácia projektu bude rozdelená do 4 hlavných aktivít:

  • Priemyselný výskum: výskum draku lietadla, Výskum pohonu lietadla, Výskum vylepšenia systémov lietadla, jeho príslušenstva a ostatné úpravy
  • Experimentálny vývoj: Vývoj draku lietadla
  • Ochrana práv duševného vlastníctva: Výstupy jednotlivých podaktivít vo forme prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
  • Realizácia inovačných opatrení: Zabezpečenie prevádzkovanie predmetu inovačnej časti

Naplnenie cieľov predkladaného projektu bude sledované prostredníctvom týchto merateľných ukazovateľov:

Viac
Subjekt
SHARK.AERO s. r. o.
Partneri
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Miesta realizácie
Hlboké, Šajdíkove Humence, Trnava
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2020 - 01.06.2023
Celková suma
1,539,595 €
Vlastné zdroje
298,092 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
880 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Ochrana práv duševného vlastníctva
Typ
Podpora aktivít zam…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
01.03.2023
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
31.05.2023
Názov
Experimentálny vývoj
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
01.07.2022
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
30.04.2023
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
02.09.2020
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
28.02.2023
Názov
Realizácia inovačných opatrení
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
01.01.2023
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Experimentálny vývoj
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
01.07.2022
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
30.04.2023
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
01.07.2020
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
31.05.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
02.09.2020
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
30.04.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
01.07.2020
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
31.05.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
24.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
24.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
24.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
24.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.07.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Zaúčtovanie miezd_04_2022_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie miezd_04_2022_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Zaúčtovanie miezd_04_2022_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Zaúčtovanie miezd_05_2022_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie miezd_05_2022_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Zaúčtovanie miezd_05_2022_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Zaúčtovanie miezd_06_2022_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Zaúčtovanie miezd_06_2022_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie miezd_06_2022_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_Experimentálny vývoj

Zaúčtovanie miezd_07_2022_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Zaúčtovanie miezd_07_2022_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Zaúčtovanie miezd_07_2022_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie miezd_07_2022_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Paušálna sadzba_05_2022_S871_MTF

Podklad k UD k stanoveniu paušálnej sadzby_05_2022_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_Experimentálny vývoj

Zaúčtovanie miezd_08_2022_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Zaúčtovanie miezd_08_2022_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie miezd_08_2022_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Paušálna sadzba_04_2022_S871_MTF

Podklad k UD k stanoveniu paušálnej sadzby_04_2022_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_06_2022_S871_MTF

Podklad k UD k stanoveniu paušálnej sadzby_06_2022_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_07_2022_S871_MTF_k aktivite Priemyselný výskum

Podklad k UD k stanoveniu paušálnej sadzby_07_2022_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_07_2022_S871_MTF_k aktivite Experimentálny vývoj

Podklad k UD k stanoveniu paušálnej sadzby_07_2022_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_08_2022_S871_MTF_k aktivite Priemyselný výskum

Podklad k UD k stanoveniu paušálnej sadzby_08_2022_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_08_2022_S871_MTF_k aktivite Experimentálny vývoj

Podklad k UD k stanoveniu paušálnej sadzby_08_2022_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Podklad k stanoveniu paušálnej sadzby 10_2020

Podklad k stanoveniu paušálnej sadzby 10_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Podklad pre výpočet paušálnej sadzby 11_2020

Podklad k stanoveniu paušálnej sadzby 11_2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

sumarizačný hárok 11_2020_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

sumarizačný hárok 11_2020_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Riadenie aktivity

sumarizačný hárok 11_2020_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Riadenie aktivity

sumarizačný hárok 10_2020_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

výskumný/vývojový pracovník

sumarizačný hárok 10_2020_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

sumarizačný hárok 10_2020_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizacny harok_12_2020

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
13,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizacny harok_12_2020

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny harok_12_2020

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizacny harok_12_2020

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizacny harok_11_2020

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny harok_11_2020

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizacny harok_11_2020

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizacny harok_11_2020

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
15,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizacny harok_10_2020

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
14,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny harok_10_2020

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizacny harok_10_2020

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizacny harok_10_2020

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizacny harok_09_2020

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
9,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny harok_09_2020

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizacny harok_09_2020

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizacny harok_09_2020

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
15,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizacny harok_08_2020

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
14,743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny harok_08_2020

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizacny harok_08_2020

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
8,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny harok_07_2020

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizacny harok_07_2020

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
7,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2020
Názov

Výskumný / vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizacny harok_07_2020

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
15,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_12 2020

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
2,777 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_11 2020

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
3,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_10 2020

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
2,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_09 2020

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
3,529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_08 2020

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
2,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_07 2020

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
2,842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Podklad k stanoveniu paušálnej sadzby_01_2021_MTF_S871

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Podklad k stanoveniu paušálnej sadzby_12_2020_MTF_S871

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok_01_2021_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok_01_2021_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok_01_2021_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok_12_2020_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok_12_2020_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok_12_2020_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Paušálna sadzba 03_2021_S871_MTF

Podklad k stanoveniu paušálnej sadzby 03_2021_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Paušálna sadzba 02_2021_S871_MTF

Podklad k stanoveniu paušálnej sadzby 02_2021_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
773 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 03_2021_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 03_2021_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 03_2021_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 02_2021_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 02_2021_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 02_2021_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizacny harok_04_2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
3,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny harok_04_2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizacny harok_04_2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizacny harok_04_2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
9,852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizacny harok_03_2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
3,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizacny harok_03_2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
9,852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizacny harok_03_2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny harok_03_2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizacny harok_02_2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny harok_02_2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizacny harok_02_2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
9,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizacny harok_02_2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizacny harok_01_2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny harok_01_2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizacny harok_01_2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
9,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizacny harok_01_2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_04_2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
2,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_03_2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
2,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_02_2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
2,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_01_2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
2,315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_06_2021_S871_MTF

Podklad k stanoveniu paušálnej sadzby

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok_06_2021_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok_06_2021_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok_06_2021_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Paušálna sadzba 05_2021_S871_MTF

Podklad k stanoveniu paušálnej sadzby 05_2021_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok_05_2021_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok_05_2021_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok_05_2021_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Paušálna sadzba_04_2021_S871_MTF

Podklad k stanoveniu paušálnej sadzby_04_2021_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 04_2021_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,083 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 04_2021_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 04_2021_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 09_2021_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 09_2021_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 09_2021_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,773 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 10_2021_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 10_2021_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok 10_2021_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Paušálna sadzba 10_2021_S871_MTF

Podklad k stanoveniu paušálnej sadzby 10_2021_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Paušálna sadzba 09_2021_S871_MTF

Podklad k stanoveniu paušálnej sadzby 09_2021_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok_12_2021_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok_12_2021_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok_12_2021_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok_11_2021_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok_11_2021_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok_11_2021_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Paušálna sadzba_11_2021_S871_MTF

Podklad k stanoveniu paušálnej sadzby_11_2021_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Paušálna sadzba_12_2021_S871_MTF

Podklad k stanoveniu paušálnej sadzby_12_2021_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_05_2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
3,934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_06_2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Jún 2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
9,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Jún 2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
17,614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie miezd za Jún 2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Jún 2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Máj 2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
9,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Máj 2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
14,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie miezd za Máj 2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Máj 2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_07_2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_08_2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
5,005 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Júl 2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
11,747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Júl 2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
19,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie miezd za Júl 2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Júl 2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za August 2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
3,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie miezd za August 2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za August 2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
12,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za August 2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
20,771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Zaúčtovanie miezd_03_2022_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie miezd_03_2022_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Zaúčtovanie miezd_03_2022_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Zaúčtovanie miezd_02_2022_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Zaúčtovanie miezd_02_2022_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie miezd_02_2022_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Zaúčtovanie miezd_01_2022_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie miezd_01_2022_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Zaúčtovanie miezd_01_2022_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Paušálna sadzba_01_2022_S871_MTF

Podklad k UD k stanoveniu paušálnej sadzby_01_2022_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_02_2022_S871_MTF

Podklad k UD K stanoveniu paušálnej sadzby_02_2022_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_03_2022_S871_MTF

Podklad k UD k stanoveniu paušálnej sadzby_03_2022_S871_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarovné paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_10_2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_09_2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie miezd za September 2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
3,287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za September 2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za September 2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
11,898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za September 2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
21,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Október 2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
12,385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Október 2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Október 2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
21,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_11_2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_12_2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za November 2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za November 2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
11,862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za November 2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
20,741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za December 2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za December 2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
20,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za December 2021

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
11,898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Január 2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
12,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Január 2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
18,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Január 2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_1_2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Február 2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
11,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Február 2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
17,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Február 2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_2_2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
3,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_3_2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Marec 2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
18,993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Marec 2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Marec 2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
11,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_4_2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Apríl 2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
11,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Apríl 2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Apríl 2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
19,612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_Experimentálny vývoj

Zaúčtovanie miezd_09_2022_MTF_S871

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Zaúčtovanie miezd_09_2022_MTF_S871

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Zaúčtovanie miezd_09_2022_MTF_S871

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Riedenie aktivity

Zaúčtovanie miezd_09_2022_MTF_S871

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_Experimentálny vývoj

Zaúčovanie miezd_10_2022_MTF_S871

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Zaúčovanie miezd_10_2022_MTF_S871

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčovanie miezd_10_2022_MTF_S871

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Zaúčovanie miezd_10_2022_MTF_S871

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Zaúčtovanie miezd_11_2022_MTF_S871

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_Experimentálny vývoj

Zaúčtovanie miezd_11_2022_MTF_S871

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Zaúčtovanie miezd_11_2022_MTF_S871

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie miezd_11_2022_MTF_S871

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Paušálna sadzba_12_2022_MTF_S871_k aktivite Priemyselný výskum

Podklad k UD k stanoveniu paušálnej sadzby_12_2022_MTF_S871

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_12_2022_MTF_S871_k aktivite Experimentálny vývoj

Podklad k UD k stanoveniu paušálnej sadzby_12_2022_MTF_S871

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_09_2022_MTF_S871_k aktivite Priemyselný výskum

Podklad k UD k stanoveniu paušálnej sadzby_09_2022_MTF_S871

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_09_2022_MTF_S871_k aktivite Experimentálny vývoj

Podklad k UD k stanoveniu paušálnej sadzby_09_2022_MTF_S871

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_Experimentálny vývoj

Zaúčtovanie miezd_12_2022_MTF_S871

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Zaúčtovanie miezd_12_2022_MTF_S871

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Paušálna sadzba_11_2022_MTF_S871_k aktivite Priemyselný výskum

Podklad k UD k stanoveniu paušálnej sadzby_11_2022_MTF_S871

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_11_2022_MTF_S871_k aktivite Experimentálny vývoj

Podklad k UD k stanoveniu paušálnej sadzby_11_2022_MTF_S871

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_10_2022_MTF_S871_k aktivite Priemyselný výskum

Podklad k UD k stanoveniu paušálnej sadzby_10_2022_MTF_S871

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_10_2022_MTF_S871_k aktivite Experimentálny vývoj

Podklad k UD k stanoveniu paušálnej sadzby_10_2022_MTF_S871

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_5_2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Máj 2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
19,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Máj 2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Máj 2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
11,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Jún 2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
23,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Jún 2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
11,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Jún 2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_6_2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť - EV

Zaúčtovanie miezd za August 2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
6,935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - EV

Zaúčtovanie miezd za August 2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
1,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za August 2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
22,525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za August 2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
11,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za August 2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - EV

Zaúčtovanie miezd za September 2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
1,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť EV

Zaúčtovanie miezd za September 2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
7,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za September 2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
11,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za September 2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za September 2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
22,495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť - EV

Zaúčtovanie miezd za Júl 2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
6,935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť EV

Zaúčtovanie miezd za Júl 2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
1,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Júl 2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
23,733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Júl 2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Júl 2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
11,247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

EV_podklad pre UD_Paušálna sadzba_7_2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

EV_podklad pre UD_Paušálna sadzba_8_2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

EV_podklad pre UD_Paušálna sadzba_9_2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_9_2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_8_2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_7_2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_10_2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Október 2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
7,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Október 2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
11,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Október 2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
22,233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Október 2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Október 2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
1,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za November 2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za November 2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
11,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za November 2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
21,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za November 2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
1,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za November 2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
7,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_12_2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarovné paušálnou sadzbou

EV_podklad pre UD_Paušálna sadzba_12_2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

EV-Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

EV_podklad pre UD_Paušálna sadzba_10_2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

EV_podklad pre UD_Paušálna sadzba_11_2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_11_2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za December 2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
19,865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za December 2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za December 2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
11,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za December 2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
1,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za December 2022

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
6,910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.01.2023
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_1_2023

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Január 2023

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
1,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Január 2023

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
7,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Január 2023

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
10,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Január 2023

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Január 2023

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
19,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2023
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

EV_podklad pre UD_Paušálna sadzba_1_2023

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_2_2023

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
3,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

EV_podklad pre UD_Paušálna sadzba_2_2023

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť EV

Zaúčtovanie miezd za Február 2023

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
1,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť EV

Zaúčtovanie miezd za Február 2023

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
7,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Február 2023

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
16,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Február 2023

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
11,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Február 2023

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2023
Názov

Paušálna sadzba_02_23_k aktivite Priemyselný výskum

Podklad k UD k stanoveniu paušálnej sadzby_02_23

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_02_23_k aktivite Experimentálny vývoj

Podklad k UD k stanoveniu paušálnej sadzby_02_23

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_Experimentálny vývoj

Zaúčtovanie miezd_02_23_MTF_S871

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_Priemyselný výskum

Zaúčtovanie miezd_02_23_MTF_S871

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_Experimentálny vývoj

Zaúčtovanie miezd_01_23_MTF_S871

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_Priemyselný výskum

Zaúčtovanie miezd_01_23_MTF_S871

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_Experimentálny vývoj

Zaúčtovanie miezd_03_23_MTF_S871

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Paušálna sadzba_01_23_k aktivite Priemyselný výskum

Podklad k UD k stanoveniu paušálnej sadzby_01_23

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_01_23_k aktivite Experimentálny vývoj

Podklad k UD k stanoveniu paušálnej sadzby_01_23

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_03_23_k aktivite Experimentálny vývoj

Podklad k UD k stanoveniu paušálnej sadzby_03_23

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_04_23_k aktivite Experimentálny vývoj

Podklad k UDk stanoveniu paušálnej sadzby_04_23

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_Experimentálny vývoj

Zaúčtovanie miezd_04_23_MTF_S871

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Nepriame výdavky deklarované pušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_3_2023

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť EV

Zaúčtovanie miezd za Apríl 2023

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
1,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť EV

Zaúčtovanie miezd za Apríl 2023

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
1,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Apríl 2023

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
15,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Apríl 2023

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Apríl 2023

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
10,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_4_2023

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
3,717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

EV_podklad pre UD_Paušálna sadzba_4_2023

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Marec 2023

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
1,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Marec 2023

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
7,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Marec 2023

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
10,427 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Marec 2023

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
4,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Marec 2023

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
19,228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2023
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

EV_podklad pre UD_Paušálna sadzba_3_2023

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

podklad pre UD_Paušálna sadzba_5_2023

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
3,678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Máj 2023

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
10,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Máj 2023

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
16,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd za Máj 2023

Vlastník dokladu
SHARK.AERO s. r. o.
Dodávateľ
SHARK.AERO s. r. o.
Žiadaná suma
3,623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
880 €
Vrátená suma
880 €
Suma na vymáhanie
880 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
IČO
00397687
Názov
SHARK.AERO s. r. o.
IČO
44276907
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.