Popis projektu

Výskum a vývoj nových senzorických prvkov na báze najnovších platforiem a technológií je v súčasnosti s narastajúcim technologickým pokrokom v širokých oblastiach IT, komunikačných technológií a smart riešeniach významný z hľadiska vysokej ekonomickej sily plynúcej z tohto pokroku. Na Slovensku a v priľahlých regiónoch Českej republiky takmer úplne absentuje výskum, vývoj a výroba a mikroelektronických a polovodičových prvkov, systémov a zariadení, ktoré vo súčasnej dobe i historicky prinášajú vysokú ekonomickú hodnotu výnosov. Žiadateľ ako aj partneri projektu disponujú členmi riešiteľského kolektívu, ktorí sú najerudovanejšími odborníkmi v oblasti vláknových a iných fotonických senzorov na báze progresívnych materiálových štruktúr využiteľných v praktických senzorických aplikáciách. Cieľ projektu je zameraný na výskum a vývoj fotonických senzorických prvkov pre priemyselné aplikácie s unikátnymi vlastnosťami a transfer týchto prvkov do praxe prostredníctvom partnerských MSP. Cieľom je nie len výskum a vývoj jednotlivých unikátnych fotonických senzorov, ale taktiež ich združovanie do senzorických sietí. Partnerské MSP sa zameriavajú na rozvoj využitia vláknových a iných fotonických senzorických štruktúr pričom prekážku v súčasnosti tvorí obmedzená ponuka vláknových a iných fotonických senzorických štruktúr a prvkov, pričom ich limitujúcim faktorom sú ich obmedzené vlastnosti pre široký rozsah aplikácií. Cieľom projektu je identifikovať prvky s konkrétnymi vlastnosťami, vytvoriť ich modely a simulačne ich vytvoriť spolu s podmienkami pre ich integráciu do senzorických sietí a systémov. Ďalší partner projektu v podobe UNIZA, navrhnuté prvky pripraví na báze nových progresívnych materiálov umožňujúcich prípravu prvkov s unikátnymi vlastnosťami a partner z Českej republiky (VŠB-TU Ostrava) navrhnuté a pripravené prvky integruje do senzorických systémov  a sietí so širokým praktickým využitím v priemyslovom odvetví, ktoré v budúcnosti zúročia ďalšie partnerské MSP.

Viac
Subjekt
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Partneri
Žilinská univerzita v Žiline, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Miesta realizácie
Trnava, Žilina, Ostrava
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2020 - 01.01.2023
Celková suma
697,340 €
Vlastné zdroje
45,982 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
01.11.2020
Plánovaný koniec
01.01.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
01.11.2020
Plánovaný koniec
01.01.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Mimo OU_Realizácia aktivít projektu
Typ
Mimo OU_Realizácia …
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
01.11.2020
Plánovaný koniec
01.01.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
01.11.2020
Plánovaný koniec
01.01.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
01.11.2020
Plánovaný koniec
01.01.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
01.11.2020
Plánovaný koniec
01.01.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
01.11.2020
Plánovaný koniec
01.01.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami
Hodnota
12,0 (podniky)
Cieľ
12,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
28.06.2023
Riziko
-
Názov
Opatrenia na zvýšenie spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a produktívnym sektorom
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.06.2023
Riziko
-
Názov
Podporené partnerstvá zamerané na posilnenie regionálnych inovačných systémov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.06.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - podrobné ZDV - Y497

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - podrobné ZDV - Y497

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - podrobné ZDV - Y497

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
27,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - podrobné ZDV - Y497

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - podrobné ZDV - Y497

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - podrobné ZDV - Y497

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok-ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok-ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
19,930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok-ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
19,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok-ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Dodávateľ
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Žiadaná suma
3,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Dodávateľ
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Žiadaná suma
4,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2021
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Dodávateľ
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Žiadaná suma
31,918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Dodávateľ
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Žiadaná suma
33,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2021
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Dodávateľ
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Žiadaná suma
3,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Dodávateľ
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Žiadaná suma
4,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2021
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Dodávateľ
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Žiadaná suma
33,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2021
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Dodávateľ
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Žiadaná suma
31,918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok-ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
25,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok-ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
3,809 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok-ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
3,809 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok-ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
25,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie

Sumarizačný hárok ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Dodávateľ
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Žiadaná suma
613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Dodávateľ
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Žiadaná suma
43,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Dodávateľ
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Žiadaná suma
6,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.11.2021
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Dodávateľ
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Žiadaná suma
6,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2022
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Dodávateľ
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Žiadaná suma
6,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.11.2021
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Dodávateľ
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Žiadaná suma
43,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie

Sumarizačný hárok ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Dodávateľ
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Žiadaná suma
613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Dodávateľ
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Žiadaná suma
6,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2022
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - podrobné ZDV - Y497 _02

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
25,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - podrobné ZDV - Y497 _02

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - podrobné ZDV - Y497 _02

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - podrobné ZDV - Y497 _02

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
19,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - podrobné ZDV - Y497 _03

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - podrobné ZDV - Y497 _03

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
32,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - podrobné ZDV - Y497 _03

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - podrobné ZDV - Y497 _03

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
35,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - podrobné ZDV - Y497 _03

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - podrobné ZDV - Y497 _03

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_4

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_4

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
36,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_4

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
5,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_4

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
5,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_4

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
36,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_4

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - podrobné ZDV - Y497 _04

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
23,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - podrobné ZDV - Y497 _04

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
69,492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - podrobné ZDV - Y497 _04

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - podrobné ZDV - Y497 _04

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
64,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - podrobné ZDV - Y497 _04

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
64,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - podrobné ZDV - Y497 _04

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
64,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - podrobné ZDV - Y497 _04

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
17,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - podrobné ZDV - Y497 _04

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

SUMARIZAČNÝ HÁROK ZDV-HCP-3

Vlastník dokladu
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Dodávateľ
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Žiadaná suma
12,598 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2023
Názov

Náklady na zamestnancov

SUMARIZAČNÝ HÁROK ZDV-HCP-3

Vlastník dokladu
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Dodávateľ
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Žiadaná suma
64,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2023
Názov

Administrativne, kancelarské a ine nepriame výdavky

SUMARIZAČNÝ HÁROK ZDV-HCP-3

Vlastník dokladu
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Dodávateľ
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Žiadaná suma
9,717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

SUMARIZAČNÝ HÁROK ZDV-HCP-3

Vlastník dokladu
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Dodávateľ
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Žiadaná suma
11,991 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2023
Názov

Náklady na zamestnancov

SUMARIZAČNÝ HÁROK ZDV-HCP-3

Vlastník dokladu
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Dodávateľ
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Žiadaná suma
64,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2023
Názov

Administrativne, kancelarské a ine nepriame výdavky

SUMARIZAČNÝ HÁROK ZDV-HCP-3

Vlastník dokladu
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Dodávateľ
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Žiadaná suma
9,717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_3

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
4,943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_3

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
32,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.