Popis projektu

Robotizované zváranie je v podmienkach veľkoobjemovej výroby úspešne vyriešené. Avšak neexistujú univerzálne robotické pracoviská, schopné zvárať výrobky s vysokou variabilitou a v malých množstvách. Predkladaný projekt pozostáva z aktivít: Priemyselný výskum a Realizácia inovačných aktivít. Cieľom výskumu robotického pracoviska pre inteligentné zváranie maloobjemovej výroby bude celkový návrh efektívneho robotického pracoviska zvárania malého počtu výrobkov s vysokou premenlivosťou a pridanou hodnotou a návrh časti robotickej diagnostiky zvarov s využitím ultrazvuku, spektrometrie, termovízie a vyhodnotenia geometrie zvarov. Pre dosiahnutie efektivity robotického zvárania maloobjemovej výroby je nevyhnutný návrh inteligentných adaptívnych algoritmov riadenia na základe spätnej väzby zo smart snímačov a využitie synchronizovaného polohovania obrobkov dvoma robotickými manipulátormi, ktoré umožnia zváranie obrobkov „vo vzduchu". Zváracie zariadenie upevnené na ďalšom robote zabezpečí vyššiu adaptivitu pri vzájomnom polohovaní. Robotické polohovanie výrobku a sondy bude využité aj pri robotickej ultrazvukovej diagnostike.

Koordinácia robotov v skupine robotov na pracovisku, využitie inteligentných snímačov a adaptívne algoritmy riadenia umožnia pracovisku inteligentné prispôsobenie sa na predložený výrobok a požadovaný typ zvaru. Výstupom výskumnej aktivity bude technická dokumentácia, vyvinutý softvér a dva vzniknuté prototypy.

Cieľom inovačnej aktivity je inovácia robotického pracoviska pre inteligentné zváranie maloobjemovej výroby. Inovácia bude dosiahnutá vznikom dvoch nových produktov žiadateľa a ich uvedením na trh. Prvým produktom je robotické pracovisko pre inteligentné zváranie maloobjemovej výroby, druhým je inteligentné pracovisko robotickej diagnostiky a označovania výrobkov pre malosériovú výrobu. Projekt bude realizovaný v Nitrianskom kraji, v priestoroch firmy VUEZ, a.s., v Tlmačoch (kat. územie Rybník) za účasti partnera FEI STU, Ústavu robotiky a kybernetiky.

Viac
Subjekt
VÚEZ, a.s.
Partneri
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Miesta realizácie
Levice, Rybník
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2019 - 01.01.2022
Celková suma
1,717,768 €
Vlastné zdroje
437,636 €
Vyčerpané z projektu
350,829 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Ochrana práv duševného vlastníctva
Typ
Podpora aktivít zam…
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
01.02.2021
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov
Realizácia inovačných opatrení
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
01.02.2019
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
31.01.2022
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
01.02.2019
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
01.02.2019
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
01.02.2019
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
01.02.2019
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
31.01.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.03.2022
Riziko
Áno
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet inovovaných procesov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet organizačných inovácií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.03.2022
Riziko
-
Názov
Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
15.03.2022
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
15.03.2022
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
15.03.2022
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
15.03.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.03.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.03.2022
Riziko
-
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
1,05 (FTE)
Cieľ
4,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
15.03.2022
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.03.2022
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.03.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 02/2019

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 02/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,929 €
Schválené na preplatenie
3,929 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 02/2019

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 02/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
1,598 €
Schválené na preplatenie
1,598 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 02/2019

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 02/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
22,438 €
Schválené na preplatenie
22,438 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 02/2019

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 02/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,046 €
Schválené na preplatenie
3,046 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 03/2019

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 03/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
2,124 €
Schválené na preplatenie
2,124 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 03/2019

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 03/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
22,556 €
Schválené na preplatenie
22,556 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 03/2019

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 03/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,929 €
Schválené na preplatenie
3,929 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 03/2019

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 03/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
1,710 €
Schválené na preplatenie
1,710 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

Paušálna sadzba určená ako 15% zo mzdových výdavkov

Zaúčtovanie miezd 04/2019 - FEI STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
242 €
Realizácia
07.05.2019
Názov

Paušálna sadzba určená ako 15% zo mzdových výdavkov

Zaúčtovanie miezd 05/2019 - FEI STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,040 €
Schválené na preplatenie
1,040 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Softvér pre HMI a MES systém zváracieho robotického pracoviska

Softvér pre HMI a MES systém zváracieho robotického pracoviska - faktúra

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,576 €
Schválené na preplatenie
10,576 €
Realizácia
29.04.2019
Názov

Paušálna sadzba určená ako 15% zo mzdových výdavkov

Zaúčtovanie miezd 07/2019 - FEI STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
848 €
Schválené na preplatenie
848 €
Realizácia
07.08.2019
Názov

Paušálna sadzba určená ako 15% zo mzdových výdavkov

Zaúčtovanie miezd 06/2019 - FEI STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
843 €
Schválené na preplatenie
843 €
Realizácia
07.07.2019
Názov

Prístroje pre spektrometrickú diagnostiku

Prístroje pre spektrometrickú diagnostiku

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,437 €
Schválené na preplatenie
15,437 €
Realizácia
11.09.2019
Názov

Inteligentné snímače

Inteligentné snímače

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,176 €
Schválené na preplatenie
37,176 €
Realizácia
29.07.2019
Názov

Bezpečnostný systém s príslušenstvom

Bezpečnostný systém

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,051 €
Schválené na preplatenie
14,051 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

Statický 3D skener pre snímanie obrobkov

Statický 3D skener pre snímanie obrobkov

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,100 €
Schválené na preplatenie
38,100 €
Realizácia
23.08.2019
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 03/2019

Výpočet paušálnej sadzby na nepriame výdavky za 03/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
4,548 €
Schválené na preplatenie
4,548 €
Realizácia
10.04.2019
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 02/2019

Výpočet paušálnej sadzby na nepriame výdavky za 02/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
4,652 €
Schválené na preplatenie
4,652 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 04/2019

sumarizačný hárok mzdových výdavkov zamestnancov za 04/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
1,379 €
Schválené na preplatenie
1,379 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 04/2019

sumarizačný hárok mzdových výdavkov zamestnancov za 04/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,929 €
Schválené na preplatenie
3,929 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 04/2019

sumarizačný hárok mzdových výdavkov zamestnancov za 04/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
20,613 €
Schválené na preplatenie
20,613 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

521Mzdové výdavky - Technický pracovník za 04/2019

sumarizačný hárok mzdových výdavkov zamestnancov za 04/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,274 €
Schválené na preplatenie
3,274 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 04/2019

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 04/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
4,379 €
Schválené na preplatenie
4,379 €
Realizácia
10.05.2019
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 05/2019

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 05/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
5,274 €
Schválené na preplatenie
5,274 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 05/2019

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 05/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,929 €
Schválené na preplatenie
3,929 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 05/2019

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 05/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
20,690 €
Schválené na preplatenie
20,690 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 05/2019

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 05/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
1,157 €
Schválené na preplatenie
1,157 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 05/2019

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 05/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
4,658 €
Schválené na preplatenie
4,658 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 07/2019

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 07/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
4,450 €
Schválené na preplatenie
4,450 €
Realizácia
07.08.2019
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 07/2019

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 07/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
5,785 €
Schválené na preplatenie
5,785 €
Realizácia
07.08.2019
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 07/2019

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 07/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,929 €
Schválené na preplatenie
3,929 €
Realizácia
07.08.2019
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 07/2019

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 07/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
18,682 €
Schválené na preplatenie
18,682 €
Realizácia
07.08.2019
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 07/2019

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 07/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
1,269 €
Schválené na preplatenie
1,269 €
Realizácia
07.08.2019
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 06/2019

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 06/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
5,057 €
Schválené na preplatenie
5,057 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 06/2019

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 06/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
1,293 €
Schválené na preplatenie
1,293 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 06/2019

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 06/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
22,542 €
Schválené na preplatenie
22,542 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 06/2019

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 06/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,929 €
Schválené na preplatenie
3,929 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 06/2019

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 06/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
5,949 €
Schválené na preplatenie
5,949 €
Realizácia
10.07.2019
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok za 04/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
-
Názov

Garant - vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok za 04/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
303 €
Schválené na preplatenie
303 €
Realizácia
07.05.2019
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Sumarizačný hárok za 04/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,220 €
Schválené na preplatenie
1,220 €
Realizácia
07.05.2019
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Sumarizačný hárok za 05/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,504 €
Schválené na preplatenie
5,504 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Garant - vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok za 05/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,159 €
Schválené na preplatenie
1,159 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok za 05/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
270 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Garant - vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok za 06/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
333 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok za 06/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
297 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Sumarizačný hárok za 06/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,992 €
Schválené na preplatenie
4,992 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

Garant - vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok za 07/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,159 €
Schválené na preplatenie
1,159 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok za 07/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
258 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Sumarizačný hárok za 07/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,236 €
Schválené na preplatenie
4,236 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 09/2019

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 09/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
4,733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 09/2019

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 09/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
1,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 09/2019

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 09/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
6,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 09/2019

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 09/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
20,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 09/2019

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 09/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 08/2019

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 08/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
4,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 08/2019

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 08/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
5,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 08/2019

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 08/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
18,127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 08/2019

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 08/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 08/2019

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 08/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
1,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

Paušálna sadzba určená ako 15% zo mzdových výdavkov

Zaúčtovanie miezd 10/2019 - FEI STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

Paušálna sadzba určená ako 15% zo mzdových výdavkov

Zaúčtovanie miezd 11/2019 - FEI STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Paušálna sadzba určená ako 15% zo mzdových výdavkov

Zaúčtovanie miezd 09/2019 - FEI STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2019
Názov

Paušálna sadzba určená ako 15% zo mzdových výdavkov

Zaúčtovanie miezd 08/2019 - FEI STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2019
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok za 11/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Sumarizačný hárok za 11/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Garant - vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok za 11/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Garant - vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok za 10/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok za 10/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Sumarizačný hárok za 10/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Sumarizačný hárok za 09/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2019
Názov

Garant - vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok za 09/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2019
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok za 09/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2019
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Sumarizačný hárok za 08/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2019
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok za 08/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2019
Názov

Garant - vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok za 08/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2019
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 12/2019

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 12/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

521Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 12/2019

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 12/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 12/2019

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 12/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 12/2019

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 12/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
5,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 12/2019

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 12/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
14,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 11/2019

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 11/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
4,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 11/2019

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 11/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
5,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 11/2019

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 11/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
1,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/ vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 11/2019

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 11/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

521 Mzdové výdavky -Výskumný/vývojový pracovník za 11/2019

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 11/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
18,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 10/2019

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 10/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
4,647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 10/2019

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 10/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
5,629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 10/2019

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 10/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
20,313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej činnosti za 10/2019

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 10/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 10/2019

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 10/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
1,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

odpisy Bezpečnostná závora_ Inv.č. 40231

Výpočet oprávených odpisov za 3-12/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
1,315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

odpisy Ochranné oplotenie_Inv. č. 30035

Výpočet oprávených odpisov za 3-12/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

odpisy Industrial PC IEC Stabil Pro_ Inv.č. 50968

Výpočet oprávených odpisov za 3-12/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

odpisy Visual Studio Profesional_Inv.č. 100097

Výpočet oprávených odpisov za 3-12/2019

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

odpisy Vreteno na gravírovanie s príslušenstvom za 08-12/2019

Výpočet oprávnených odpisov za 08-12/2019_3

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
1,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

odpisy Počítačový systém za 6-12/2019

Výpočet oprávnených odpisov za 6-12/2019_2

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
4,731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

odpisy Elektrické rozvádzače a káble za 08-12/2019

Výpočet oprávnených odpisov 08-12/2019_4 (elektrické rozvádzače a káble)

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

902 Paušálna sadzba za nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 01/2020

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 01/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 01/2020

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 01/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
4,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 01/2020

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 01/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 01/2020

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 01/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
15,658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 01/2020

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 01/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

02/2020_FEI_U413_MIMO_OU

Zaúčtovanie miezd 02/2020 - FEI STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

02/2020_FEI_U413

Zaúčtovanie miezd 02/2020 - FEI STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

03/2020_FEI_U413

Zaúčtovanie miezd 03/2020 - FEI STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

01/2020_FEI_U413

Zaúčtovanie miezd 01/2020 - FEI STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

01/2020_FEI_U413_MIMO_OU

Zaúčtovanie miezd 01/2020 - FEI STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

902 Paušálna sadzba za nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 04/2020

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 04/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
4,618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

902 Paušálna sadzba za nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 03/2020

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 03/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
4,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 04/2020

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 04/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 04/2020

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 04/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
19,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 04/2020

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 04/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
2,503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 04/2020

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 04/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
7,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 03/2020

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 03/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 03/2020

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 03/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
19,127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 03/2020

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 03/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
2,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 03/2020

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 03/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
6,559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok za 03/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Garant - vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok za 03/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Vývojoví/výskumní pracovníci

Sumarizačný hárok za 03/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Garant - vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok za 01/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok za 01/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Sumarizačný hárok za 01/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok za 12/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2020
Názov

Garant - vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok za 12/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2020
Názov

Vývojový/výskumný pracovník

Sumarizačný hárok za 12/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok za 02/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Garant - vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok za 02/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Sumarizačný hárok za 02/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

902 Paušálna sadzva za nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 02/2020

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 02/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
4,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 02/2020

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 02/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
5,913 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 02/2020

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 02/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 02/2020

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 02/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
16,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 02/2020

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 02/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
1,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Paušálna sadzba 15% 03/2020

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky - P386

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Paušálna sadzba 15% 01/2020

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky - P386

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2020
Názov

Paušálna sadzba 15% 12/2019

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky - P386

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2020
Názov

Paušálna sadzba 15% 02/2020

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky - P386

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Paušálna sadzba 15% 07/2020

Paušálna sadzba 15% 07/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Paušálna sadzba 15% 06/2020

Paušálna sazdba 15% 06/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Paušálna sadzba 15% 05/2020

Paušálna sadzba 15% 05/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Paušálna sazdba 15% 04/2020

Paušálna sadzba 15% 04/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok za 07/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Sumarizačný hárok za 07/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Garant - vedúci projektu

Sumarizačný hárok za 07/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
869 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Garant - vedúci projektu

Sumarizačný hárok za 06/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Vývojoví/výskumní pracovníci

Sumarizačný hárok za 06/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok za 06/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Vývojoví/výskumní pracovníci

Sumarizačný hárok za 05/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Garant - vedúci projektu

Sumarizačný hárok za 05/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok za 05/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Garant-vedúci projektu

Sumarizačný hárok za 04/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok za 04/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Vývojoví/výskumní pracovníci

Sumarizačný hárok za 04/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 08/2020

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 08/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
5,953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 08/2020

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 08/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 08/2020

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 08/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
17,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

521 Mzové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 08/2020

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 08/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

902 Paušálna sadzba za nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 08/2020

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 08/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
4,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

902 Paušálna sadzba za nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 07/2020

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 07/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
4,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 07/2020

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 07/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 07/2020

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 07/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
18,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 07/2020

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 07/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
6,577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

521 Mzdové vývavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 07/2020

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 07/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Paušálna sadzba 15% 09/2020

Paušálna sadzba 15% 09/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Paušálna sadzba 15% 08/2020

Paušálna sadzba 15% 08/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Sumarizačný hárok za 09/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Garant-vedúci projektu

Sumarizačný hárok za 09/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok za 09/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok za 08/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Grant-vedúci projektu

Sumarizačný hárok za 08/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Vývojoví/výskumní pracovníci

Sumarizačný hárok za 08/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

902 Paušálna sazdba za nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 05/2020

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 05/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
4,391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 05/2020

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 05/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 05/2020

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 05/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
17,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 05/2020

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 05/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 05/2020

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 05/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
6,647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 06/2020

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 06/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
6,301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 06/2020

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 06/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 06/2020

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 06/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
19,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 06/2020

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 06/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

902 Paušálna sadzba za nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 06/2020

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 06/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
4,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 10/2020

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 10/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 10/2020

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 10/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
25,501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 10/2020

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 10/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 10/2020

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 10/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
7,115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

902 Paušálna sadzba za nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou a 10/2020

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 10/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
5,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

902 Paušálna sadzba za nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 09/2020

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 09/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
5,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 09/2020

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 09/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 09/2020

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 09/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 09/2020

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 09/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
22,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 09/2020

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 09/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
6,766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Elektrické rozvádzače a káble

Odpisy 1-12/2020 rozvadzace

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

Vreteno pre gravírovanie s príslušenstvom

Odpisy 1-12/2020 vreteno

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
2,402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

Prístroje pre ultrazvukovú diagnostiku

Odpisy 1-12/2020 pristroje UD

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
21,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

Počítačový systém

Odpisy 1-12/2020 poc_s

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
8,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

Visual Studio Profesional

Odpisy 1_12-2020 existujuce

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

Industrial PC IEC Stabil Pro

Odpisy 1_12-2020 existujuce

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

Bezpečnostná závora

Odpisy 1_12-2020 existujuce

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

Ochranne oplotenie

Odpisy 1_12-2020 existujuce

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

PLC Simatic pre riadenie procesu vrátane operačného panelu

Odpisy 1_12-2020 existujuce

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
2,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

902 Paušálna sadzba za nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 12/2020

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 12/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
4,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnnacov za 12/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
1,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 12/2020

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnnacov za 12/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
18,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 12/2020

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnnacov za 12/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 12/2020

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnnacov za 12/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
6,133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

902 Paušálna sadzba za nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 11/2020

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 11/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
5,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 11/2020

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 11/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
7,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 11/2020

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 11/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 11/2020

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 11/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
23,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 11/2020

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 11/2020

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

902 Paušálna sadzba za nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzobou za 02/2021

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 02/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
6,643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 02/2021

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 02/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
9,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 02/2021

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 02/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 02/2021

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 02/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
28,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 02/2021

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 02/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
2,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

902 Paušálna sadzba za nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 01/2021

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 01/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
5,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 01/2021

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 01/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 01/2021

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 01/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
23,852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 01/2021

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 01/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 01/2021

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 01/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
8,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Paušálna sadzba 15% 01/2021

Paušálna sadzba 15% 01/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Sumarizačný hárok za 01/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Garant - vedúci projektu

Sumarizačný hárok za 01/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok za 01/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Paušálna sadzba 15% 12/2020

Paušálna sadzba 15% 12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Garant-vedúci projektu

Sumarizačný hárok za 12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
427 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok za 12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Paušálna sadzba 15% 3/2021

Paušálna sadzba 15% 03/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Sumarizačný hárok za 03/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok za 03/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Garant-vedúci projektu

Sumarizačný hárok za 03/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Paušálna sadzba 15% 02/2021

Paušálna sadzba 15% 02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Garant-vedúci projektu

Sumarizačný hárok za 02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Sumarizačný hárok za 02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok za 02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Sumarizačný hárok za 10/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Garant-vedúci projektu

Sumarizačný hárok za 10/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok za 10/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Sumarizačný hárok za 11/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Garant - vedúci projektu

Sumarizačný hárok za 11/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok za 11/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Paušálna sadzba 15% 10/2020

Paušálna sadzba 15% 10/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Paušálna sadzba 15% 11/2020

Paušálna sadzba 15% 11/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

902 Paušálna sadzba za nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 04/2021

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 04/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
5,941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 04/2021

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 04/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
29,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 04/2021

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 04/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 04/2021

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 04/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
4,727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 04/2021

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 04/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
1,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

902 Paušálna sadzba za nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 03/2021

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 03/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
6,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 03/2021

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 03/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
30,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 03/2021

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 03/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
6,186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 03/2021

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 03/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
1,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 03/2021

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 03/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

902 Paušálna sadzba za nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 05/2021

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 05/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
6,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový poracovník za 05/2021

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 05/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
30,626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 05/2021

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 05/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 05/2021

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 05/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 05/2021

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 05/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
5,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 06/2021

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 06/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
7,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 06/2021

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 06/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
30,993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 06/2021

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 06/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 06/2021

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 06/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

902 Paušálna sadzba za nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 06/2021

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 06/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
6,437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Sumarizačný hárok za 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok za 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Garant-vedúci projektu

Sumarizačný hárok za 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Garanti-vedúci projektu

Sumarizačný hárok za 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Sumarizačný hárok za 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,939 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok za 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Paušálna sadzba 15% 4/2021

Paušálna sadzba 15% 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Paušálna sadzba 15% 5/2021

Paušálna sadzba 15% 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

902 Paušálna sadzba za nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 07/2021

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 07/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
6,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 07/2021

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 07/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
1,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 07/2021

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 07/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
7,705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 07/2021

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 07/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
27,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 07/2021

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 07/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 08/2021

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 08/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
28,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 08/2021

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 08/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 08/2021

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 08/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
6,678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 08/2021

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 08/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
1,566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

902 Paušálna sadzba za nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 08/2021

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 08/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
6,106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Sumarizačný hárok za 07/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Garanti-vedúci projektu

Sumarizačný hárok za 07/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok za 07/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Sumarizačný hárok za 06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Garanti-vedúci projektu

Sumarizačný hárok za 06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok za 06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok za 08/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Garanti-vedúci projektu

Sumarizačný hárok za 08/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Sumarizačný hárok za 08/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Sumarizačný hárok za 09/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Garanti-vedúci projektu

Sumarizačný hárok za 09/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok za 09/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Garanti-vedúci projektu

Sumarizačný hárok za 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok za 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Sumarizačný hárok za 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Sumarizačný hárok za 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok za 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Garanti-vedúci projektu

Sumarizačný hárok za 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Sumarizačný hárok za 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Garanti-vedúci projektu

Sumarizačný hárok za 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Paušálna sadzba 15% 11/2021

Paušálna sadzba 15% 06-12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
869 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 15% 07/2021

Paušálna sadzba 15% 06-12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 15% 08/2021

Paušálna sadzba 15% 06-12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 15% 06/2021

Paušálna sadzba 15% 06-12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 15% 09/2021

Paušálna sadzba 15% 06-12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 15% 12/2021

Paušálna sadzba 15% 06-12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 15% 10/2021

Paušálna sadzba 15% 06-12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 09/2021

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 09/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 09/2021

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 09/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
1,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 09/2021

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 09/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
6,810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskummný/vývojový pracovník za 09/2021

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 09/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
29,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

902 Paušálna sadzba za nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 09/2021

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 09/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
6,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 10/2021

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 10/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
5,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 10/2021

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 10/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 10/2021

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 10/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
25,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 10/2021

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 10/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
2,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

902 Paušálna sadzba za nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 10/2021

výpočet pausálnej sadzby za nepriame výdavky za 10/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
5,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Počítačový systém

Sumar za ziadost o platbu -odpisy za rok 2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
8,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Industrial PC IEC Stabil Pro

Sumar za ziadost o platbu -odpisy za rok 2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

PLC Simatic pre riadenie procesu vrátane operačného panelu

Sumar za ziadost o platbu -odpisy za rok 2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
1,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Ochranne oplotenie

Sumar za ziadost o platbu -odpisy za rok 2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Visual Studio Profesional

Sumar za ziadost o platbu -odpisy za rok 2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Prístroje pre ultrazvukovú diagnostiku

Sumar za ziadost o platbu -odpisy za rok 2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
21,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Elektrické rozvádzače a káble

Sumar za ziadost o platbu -odpisy za rok 2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
2,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Vreteno pre gravírovanie s príslušenstvom

Sumar za ziadost o platbu -odpisy za rok 2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
2,402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 11/2021

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 11/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
9,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 11/2021

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 11/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
1,924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 11/2021

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 11/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 11/2021

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 11/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
3,539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

902 Paušálna sadzba za nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 11/2021

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 11/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
20,389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

521 Mzdové výdavky - Technický pracovník za 12/2021

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 12/2011

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

521 Mzdové výdavky - Riadenie aktivity za 12/2021

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 12/2011

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
1,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

521 Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník za 12/2021

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 12/2011

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
12,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

521 Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti za 12/2021

sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 12/2011

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
2,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

902 Paušálna sadzba za nepriame výdavky - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 12/2021

výpočet paušálnej sadzby za nepriame výdavky za 12/2021

Vlastník dokladu
VÚEZ, a.s.
Dodávateľ
VÚEZ, a.s.
Žiadaná suma
2,718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2021
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

VÚEZ, a.s.

Suma celkom
287,377 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Názov IČO
Názov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
IČO
00397687
Názov
VÚEZ, a.s.
IČO
36522457
Názov
Photoneo s. r. o.
IČO
47353309
Názov
XIMEA, s.r.o.
IČO
44803516
Názov
MARPEX s.r.o.
IČO
31596681
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.