Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Priemysel pre 21. storočie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia
15.12.2017
Dátum uzavretia
30.11.2018
Stav
Uzavretá
Typ
OTVORENA
Zdroje EÚ
82,000,000 €
Prijaté žiadosti
68
Suma schválených žiadostí
74,218,486 €
Subjekty s najväčším čerpaním vo výzve
VÚEZ, a.s. 0,43% 350,829 €
RONA, a.s. 0,34% 275,520 €
RADIXON s.r.o. 0,31% 253,779 €
IS - Industry Solutions, a.s. 0,29% 235,394 €
TATRAVAGÓNKA a.s. 0,26% 210,919 €

Čerpanie výzvy v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Výskum fyzikálno-mechanických vlastností technick…

VEGUM a. s.

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,564,371 €
Vlastné zdroje
936,360 €
Projekt

ZEENO – Výskum a vývoj v oblasti zvýšenia energet…

ENSTRA, a. s.

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,555,122 €
Vlastné zdroje
684,559 €
Projekt

Cykloidný mechatronický systém

SPINEA Technologies s.r.o.

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,211,766 €
Vlastné zdroje
324,514 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Výskum a vývoj zameraný na inováciu procesu výrob…

KLARTEC, spol. s r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,083,882 €
Vlastné zdroje
1,663,063 €
Projekt

Výskum a vývoj inteligentného správania sa plne a…

Mesnac European Research and …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,250,653 €
Vlastné zdroje
1,284,784 €
Projekt

Využitie nových progresívnych materiálov pri opti…

MASAM, s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,764,136 €
Vlastné zdroje
1,105,654 €
Projekt

Výskum a vývoj nového plazmového vrtného a frézov…

GA Drilling, a.s.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,732 €
Vyčerpané z projektu
78,914 €
Suma
1,868,519 €
Vlastné zdroje
364,238 €
Projekt

Robotické pracovisko pre inteligentné zváranie ma…

VÚEZ, a.s.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
350,829 €
Suma
1,717,768 €
Vlastné zdroje
437,636 €
Projekt

Vývoj nového prototypu hydraulickej ruky ESSEL EC…

SL SLOVAKIA, a. s.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,710,418 €
Vlastné zdroje
949,019 €
Projekt

Výskum a vývoj produktu ECOGI v spoločnosti KYBER…

KYBERNETES s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,673,949 €
Vlastné zdroje
734,401 €
Projekt

Výskum a vývoj elektrického istiaceho prístroja p…

SEZ Krompachy a.s.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,317,106 €
Vlastné zdroje
459,375 €
Projekt

Podpora inovácií v spoločnosti RADIXON s.r.o. pro…

RADIXON s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
253,779 €
Suma
1,224,741 €
Vlastné zdroje
367,422 €
Projekt

Podpora inovácií prostredníctvom priemyselného vý…

Axxence Slovakia s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,128 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
855,936 €
Vlastné zdroje
412,631 €
Projekt

FaceControl – komplexné komunikačné zariadenie pr…

APIS spol. s r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
195,800 €
Suma
849,089 €
Vlastné zdroje
160,642 €
Projekt

SMART produkty a riešenie pre riadenie a monitoro…

IS - Industry Solutions, a.s.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
235,394 €
Suma
745,419 €
Vlastné zdroje
303,363 €
Projekt

Inteligentná platforma pre riadenie dodávateľsko-…

ELCOM, spoločnosť s ručením o…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
4,858 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
724,054 €
Vlastné zdroje
253,646 €
Projekt

Výskum a vývoj inovatívnych ekologických obalov p…

PANARA, a.s.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
662,115 €
Vlastné zdroje
285,766 €
Projekt

Výskum a inovácia komplexného "SMART telemetry un…

T - Industry, s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
47,469 €
Suma
340,912 €
Vlastné zdroje
106,892 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Pokročilé technológie pre proces recyklácie hliní…

Confal a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,896,309 €
Vlastné zdroje
4,150,815 €
Projekt

Podpora výskumných a inovačných aktivít v spoločn…

ZTS Výskumno-vývojový ústav K…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,420,666 €
Vlastné zdroje
1,116,001 €
Projekt

Automatizácia v procese výroby nákladných železni…

TATRAVAGÓNKA a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
2,560 €
Vyčerpané z projektu
210,919 €
Suma
3,572,414 €
Vlastné zdroje
1,344,204 €
Projekt

Inovácia výrobných a distribučných procesov v Žil…

Žilinská Teplárenská a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,322,949 €
Vlastné zdroje
934,897 €
Projekt

Inovácia procesu výroby úžitkového skla

RONA, a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
16,390 €
Vyčerpané z projektu
275,520 €
Suma
2,251,440 €
Vlastné zdroje
1,275,080 €
Projekt

Strategický priemyselný výskum a vývoj humánnych …

BIOMIN, a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
31,838 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,668,893 €
Vlastné zdroje
429,673 €
Projekt

Priemyselný výskum a vývoj inovačných technológií…

HELORO s.r.o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,633,878 €
Vlastné zdroje
747,889 €
Projekt

Vytvorenie zariadenia na automatický a manuálny z…

Digital Systems a.s.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,461,991 €
Vlastné zdroje
267,557 €
Projekt

Výskum a vývoj v spoločnosti SEEDSTAR spol. s r.o…

SEEDSTAR spol. s r.o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,250,700 €
Vlastné zdroje
235,508 €
Projekt

Priemyselný výskum a experimentálny vývoj v oblas…

Výskumný ústav zváračský

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,142,768 €
Vlastné zdroje
563,142 €
Projekt

Výskum a vývoj nových výrobkov na efektívny trans…

APLIK, spol. s r.o.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
66 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,075,659 €
Vlastné zdroje
229,406 €
Projekt

Vývoj unikátneho produktu smart mini hybridného t…

ETOP ALTERNATIVE ENERGY, s. r…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
3,223 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
760,836 €
Vlastné zdroje
226,718 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.