Popis projektu

Predmetom projektu s názvom ", ktorý plánuje spoločnosť realizovať v spolupráci s výskumnou inštitúciou -je výskum a vývoj linky slúžiacej na výrobu odlučovačov ropných látok s cieľom priniesť na trh inovovaný  produkt .
Cieľom je investícia do výskumno vývojových činností spoločnosti  v spolupráci s výskumnou inštitúciou za účelom rozvoja konkurencieschopnosti firmy a s cieľom zníženia negatívnych vplyvov znečisťujúcich a škodlivých látok na životné prostredie, zníženia energetickej náročnosti výroby, resp. zníženia vplyvu kontaminovaných vôd a škodlivých látok na životné prostredie.

Výstupom plánovaného projektu budú 2 patentové prihlášky a 2 prihlášky úžitkového vzoru. Taktiež 2 produkty, ktoré budú jednak pre firmu ale aj trh nové.

Viac
Subjekt
KLARTEC, spol. s r.o.
Partneri
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Miesta realizácie
Malženice, Trnava
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2019 - 01.12.2022
Celková suma
4,083,882 €
Vlastné zdroje
1,663,063 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Ochrana práv duševného vlastníctva
Typ
Podpora aktivít zam…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
20.04.2022
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
31.05.2022
Názov
Realizácia inovačných opatrení
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
13.02.2020
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
20.12.2022
Názov
Experimentálny vývoj
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
01.03.2022
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
31.05.2022
Názov
Experimentálny vývoj
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
28.01.2022
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
31.05.2022
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
25.06.2019
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
28.02.2022
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
25.06.2019
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
28.02.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
25.06.2019
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
31.05.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
25.06.2019
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
20.12.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.04.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
03.04.2023
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.04.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
03.04.2023
Riziko
-
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet inovovaných procesov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.04.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
03.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
03.04.2023
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.04.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.04.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.04.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Spotrebný materiál - kamenivo

Faktúra (ALAS SLOVAKIA - 19.11.2021)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Spotrebný materiál - kamenivo

Faktúra (ALAS SLOVAKIA - 30.11.2021)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Spotrebný materiál - kamenivo

Faktúra (ALAS SLOVAKIA - 15.02.2022)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2022
Názov

Spotrebný materiál - kamenivo

Faktúra (ALAS SLOVAKIA - 17.12.2021)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2022
Názov

Spotrebný materiál - kamenivo

Faktúra (ALAS SLOVAKIA - 31.12.2021)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2022
Názov

Spotrebný materiál - kamenivo

Faktúra (ALAS SLOVAKIA - 31.01.2022)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2022
Názov

Spotrebný materiál - kamenivo

Faktúra (ALAS SLOVAKIA - 31.01.2022 - 2)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2022
Názov

Spotrebný materiál - kamenivo

Faktúra (ALAS SLOVAKIA - 15.02.2022)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2022
Názov

Vzorky vody

DAŇOVÝ DOKLAD (Faktúra) - ALS - 30.11.2021

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Vzorky vody

DAŇOVÝ DOKLAD (Faktúra) - ALS - 22.12.2021

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2022
Názov

Vzorky vody

DAŇOVÝ DOKLAD (Faktúra) - ALS - 15.03.2022

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2022
Názov

Vzorky vody

DAŇOVÝ DOKLAD (Faktúra) - ALS - 13.05.2022

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2022
Názov

Spotrebný materiál - Superplastifikátor

Faktúra (MC-Bauchemie - 08.02.2022)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2022
Názov

Spotrebný materiál - cement

Faktúra (STADREKO - 07.12.2021)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2022
Názov

Spotrebný materiál - cement

Faktúra (STADREKO - 24.11.2021)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Spotrebný materiál - cement

Faktúra (STADREKO - 30.11.2021)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Spotrebný materiál - cement

Faktúra (STADREKO - 30.11.2021 - 2)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Spotrebný materiál - cement

Faktúra (STADREKO - 07.12.2021 - 2)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Spotrebný materiál - cement

Faktúra (STADREKO - 15.12.2021)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2022
Názov

Spotrebný materiál - cement

Faktúra (STADREKO - 15.12.2021 - 2)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2022
Názov

Spotrebný materiál - cement

Faktúra (STADREKO - 21.12.2021)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2022
Názov

Spotrebný materiál - cement

Faktúra (STADREKO - 21.12.2021 - 2)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2022
Názov

Spotrebný materiál - cement

Faktúra (STADREKO - 21.12.2021 - 3)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2022
Názov

Spotrebný materiál - cement

Faktúra (STADREKO - 01.02.2022)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2022
Názov

Spotrebný materiál - cement

Faktúra (STADREKO - 01.02.2022 - 2)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2022
Názov

Spotrebný materiál - cement

Faktúra (STADREKO - 08.02.2022)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2022
Názov

Spotrebný materiál - cement

Faktúra (STADREKO - 08.02.2022 - 2)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2022
Názov

Spotrebný materiál - cement

Faktúra (STADREKO - 15.02.2022 - 2)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

Spotrebný materiál - cement

Faktúra (STADREKO - 15.02.2022)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

Spotrebný materiál - cement

Faktúra (STADREKO - 15.02.2022 - 3)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

Spotrebný materiál - cement

Faktúra (STADREKO - 15.02.2022 - 4)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

Spotrebný materiál - superplastifikátor

Faktúra (MC-Bauchemie - 18.11.2021)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Spotrebný materiál - Superplastifikátor

Faktúra (MC-Bauchemie - 07.12.2021)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Spotrebný materiál - Superplastifikátor

Faktúra (MC-Bauchemie - 18.01.2022)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2022
Názov

Spotrebný materiál - Superplastifikátor

Faktúra (MC-Bauchemie - 08.02.2022)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2022
Názov

Spotrebný materiál - cement

Faktúra (STADREKO - 15.02.2022 - 5)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

Spotrebný materiál - cement

Faktúra (STADREKO - 15.02.2022 - 6)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

Spotrebný materiál - cement

Faktúra (STADREKO - 16.02.2022)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

Spotrebný materiál - cement

Faktúra (STADREKO - 16.02.2022 - 2)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2022
Názov

Spotrebný materiál - cement

Faktúra (STADREKO - 15.02.2022 - 6)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky 002

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_Peter Kotora 6/2019 P062

Mzdy 6/2019 SjF STUBA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_Štefan Gužela 6/2019 P062

Mzdy 6/2019 SjF STUBA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_Peter Peciar 6/2019 P062

Mzdy 6/2019 SjF STUBA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť_Marián Peciar 6/2019 P062

Mzdy 6/2019 SjF STUBA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_Roman Fekete 6/2019 P062

Mzdy 6/2019 SjF STUBA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_Zuzana Peciarová 6/2019 P062

Mzdy 6/2019 SjF STUBA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_František Dzianik 6/2019 P062

Mzdy 6/2019 SjF STUBA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_Martin Juriga 6/2019 P062

Mzdy 6/2019 SjF STUBA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2019
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 001

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_Peter Kotora 7/2019 P062

Mzdy 7/2019 SjF STUBA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_František Dzianik 7/2019 P062

Mzdy 7/2019 SjF STUBA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_Štefan Gužela 7/2019 P062

Mzdy 7/2019 SjF STUBA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_Peter Peciar 7/2019 P062

Mzdy 7/2019 SjF STUBA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť_Marián Peciar 7/2019 P062

Mzdy 7/2019 SjF STUBA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_Roman Fekete 7/2019 P062

Mzdy 7/2019 SjF STUBA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_Zuzana Peciarová 7/2019 P062

Mzdy 7/2019 SjF STUBA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_Martin Juriga 7/2019 P062

Mzdy 7/2019 SjF STUBA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2019
Názov

Riadenie aktivity_Lucia Ploskuňáková 7/2019 P062

Mzdy 7/2019 SjF STUBA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2019
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 15% spolu

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník - Tomáš Hain - 06/2019

Mzdy za 06/2019 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

Ing. Ľubomír Kováčik - 06/2019

Mzdy za 06/2019 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

Technický pracovník - Radovan Silný - 06/2019

Mzdy za 06/2019 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

Mgr. Martin Karlubík - 06/2019

Mzdy za 06/2019 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy za 07/2019 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy za 07/2019 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy za 07/2019 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy za 11/2021 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy za 11/2021 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
9,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy za 11/2021 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
10,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky (11/2021)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy za 03/2022 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
11,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy za 03/2022 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
11,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky (03/2022)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 001

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_Zuzana Peciarová 9/2019 P062

Mzdy 9/2019 SjF STUBA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť_Marián Peciar 9/2019 P062

Mzdy 9/2019 SjF STUBA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

Riadenie aktivity_Lucia Ploskuňáková 9/2019 P062

Mzdy 9/2019 SjF STUBA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_Peter Kotora 9/2019 P062

Mzdy 9/2019 SjF STUBA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_Martin Juriga 9/2019 P062

Mzdy 9/2019 SjF STUBA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_František Dzianik 9/2019 P062

Mzdy 9/2019 SjF STUBA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_Roman Fekete 9/2019 P062

Mzdy 9/2019 SjF STUBA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_Peter Peciar 9/2019 P062

Mzdy 9/2019 SjF STUBA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_Štefan Gužela 9/2019 P062

Mzdy 9/2019 SjF STUBA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_Peter Kotora 8/2019 P062

Mzdy 8/2019 SjF STUBA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_František Dzianik 8/2019 P062

Mzdy 8/2019 SjF STUBA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_Štefan Gužela 8/2019 P062

Mzdy 8/2019 SjF STUBA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_Peter Peciar 8/2019 P062

Mzdy 8/2019 SjF STUBA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť_Marián Peciar 8/2019 P062

Mzdy 8/2019 SjF STUBA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_Roman Fekete 8/2019 P062

Mzdy 8/2019 SjF STUBA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_Zuzana Peciarová 8/2019 P062

Mzdy 8/2019 SjF STUBA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť_Martin Juriga 8/2019 P062

Mzdy 8/2019 SjF STUBA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2019
Názov

Riadenie aktivity_Lucia Ploskuňáková 8/2019 P062

Mzdy 8/2019 SjF STUBA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2019
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky 003

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy za 10/2019 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy za 10/2019 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy za 10/2019 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky 003

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný doklad - Mzdy za 11/2019 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
12,519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad - Mzdy za 11/2019 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
13,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad - Mzdy za 11/2019 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad - Mzdy za 12/2019 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
11,739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný doklad - Mzdy za 12/2019 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
12,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad - Mzdy za 12/2019 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Spotrebný materiál - betonárska oceľ (I.časť, 1. objednávka)

Faktúra

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2020
Názov

Spotrebný materiál - betonárska oceľ (II. časť, 1. objednávka)

Faktúra

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2020
Názov

Spotrebný materiál - betonárska oceľ (II. časť, 1. objednávka)

Faktúra

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky 001

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 1/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 1/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 1/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Žeriav na manipuláciu s betónovými nádržami 15 ton a 5 ton

Faktúra - žeriavy

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Žeriav na manipuláciu s betónovými nádržami 15 ton a 5 ton

Faktúra - žeriavy

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130,007 €
Schválené na preplatenie
130,007 €
Realizácia
15.05.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy za 01/2020 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
15,570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy za 01/2020 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
12,209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy za 01/2020 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy za 02/2020 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy za 02/2020 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
12,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy za 02/2020 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
11,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 4/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 4/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 4/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Spotrebný materiál – betonárska oceľ

Faktúra

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2020
Názov

Spotrebný materiál – betonárska oceľ

Faktúra

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2020
Názov

Spotrebný materiál – betonárska oceľ

Faktúra

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2020
Názov

Spotrebný materiál – betonárska oceľ

Faktúra

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2020
Názov

Spotrebný materiál – betonárska oceľ

Faktúra

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2020
Názov

Spotrebný materiál – betonárska oceľ

Faktúra, dobropis

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

Spotrebný materiál – betonárska oceľ

Faktúra, dobropis

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

Spotrebný materiál – betonárska oceľ

Faktúra

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

Spotrebný materiál – betonárska oceľ

Faktúra

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Spotrebný materiál – betonárska oceľ

Faktúra

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba - 04/2020

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad - Mzdy za 04/2020 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný doklad - Mzdy za 04/2020 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad - Mzdy za 04/2020 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
10,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky - 03/2020

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad - Mzdy za 03/2020 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný doklad - Mzdy za 03/2020 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad - Mzdy za 03/2020 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
10,444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad - Mzdy za 09/2019 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad - Mzdy za 09/2019 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný doklad - Mzdy za 09/2019 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
9,739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný doklad - Mzdy za 08/2019 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
10,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad - Mzdy za 08/2019 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,034 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad - Mzdy za 08/2019 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad - Mzdy za 06/2020 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný doklad - Mzdy za 06/2020 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
10,301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad - Mzdy za 06/2020 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
10,427 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný doklad - Mzdy za 05/2020 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
10,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad - Mzdy za 05/2020 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
10,781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad - Mzdy za 05/2020 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky 002

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 6/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 6/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 6/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 5/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 5/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 5/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Spotrebný materiál – betonárska oceľ

Faktúra

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2020
Názov

Spotrebný materiál – betonárska oceľ

Faktúra

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2020
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy za 12/2021 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy za 12/2021 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
11,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy za 12/2021 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
11,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky (12/2021)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy za 01/2022 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
11,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy za 01/2022 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
10,904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy za 01/2022 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky (01/2022)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy za 02/2022 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy za 02/2022 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
10,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy za 02/2022 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
10,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky (02/2022)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy za 02/2021 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy za 04/2022 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
11,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy za 04/2022 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky (04/2022)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky (05/2022)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy za 05/2022 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
11,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy za 05/2022 - predpis kumulatívne

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
11,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 02/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 02/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 02/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 03/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 03/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 03/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky 001

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Spotrebný materiál – betonárska oceľ

Faktúra

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Spotrebný materiál – betonárska oceľ

Faktúra

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Spotrebný materiál – betonárska oceľ

Faktúra

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Spotrebný materiál – betonárska oceľ

Faktúra

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky 001

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 8/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 8/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 8/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 7/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 7/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 7/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Oceľová modulárna forma nádrže I., II.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD (Oceľová modulárna forma nádrže I., II.)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
212,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2023
Názov

Oceľová modulárna forma nádrže I., II.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD (Oceľová modulárna forma nádrže I., II.)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
212,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky (08/2020)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 08/2020

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 08/2020

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
10,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 08/2020

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 07/2020

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 07/2020

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 07/2020

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
11,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky (07/2020)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Skúšobný polygón

Faktúra

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Skúšobný polygón

Faktúra

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

Spotrebný materiál – betonárska oceľ

Faktúra

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Spotrebný materiál – betonárska oceľ

Faktúra

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Spotrebný materiál – betonárska oceľ

Faktúra

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Spotrebný materiál – betonárska oceľ

Faktúra

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Čerpadlá, riadenie a dávkovanie olejov

Faktúra

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Čerpadlá, riadenie a dávkovanie olejov

Faktúra

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky 002

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 9/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 9/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 9/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 9/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
10,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky (10/2020)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky (09/2020)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
12,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Spotrebný materiál – betonárska oceľ

Faktúra

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Spotrebný materiál – betonárska oceľ

Faktúra

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2021
Názov

Spotrebný materiál – betonárska oceľ

Faktúra

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Spotrebný materiál – betonárska oceľ

Faktúra

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2021
Názov

Obracač betónových nádrží

Faktúra

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
249,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2021
Názov

Obracač betónových nádrží

Faktúra

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
249,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky 002

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky (12/2020)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky (11/2020)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
10,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
12,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2020

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
12,679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2020

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
10,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2020

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky 002

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 2/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 2/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 2/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Spotrebný materiál – betonárska oceľ

Faktúra

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Spotrebný materiál – betonárska oceľ

Faktúra

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2021
Názov

Spotrebný materiál – betonárska oceľ

Faktúra

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Spotrebný materiál – betonárska oceľ

Faktúra

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 02/2021

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 02/2021

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
11,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 02/2021

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
10,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky (02/2021)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky (01/2021)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 01/2021

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 01/2021

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
12,662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 01/2021

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
10,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky 002

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 3/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 3/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 3/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 3/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky (04/2021)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky (03/2021)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 04/2021

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 04/2021

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
12,813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 04/2021

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 03/2021

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 03/2021

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 03/2021

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
12,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 6/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 6/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 6/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 6/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky 002

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 06/2021

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 06/2021

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
12,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 06/2021

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 05/2021

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 05/2021

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
11,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 05/2021

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 8/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 8/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 8/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 8/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 7/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 7/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 7/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 7/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky 002

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad (Mzdy za 07/2021 - predpis kumulatívne)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad (Mzdy za 07/2021 - predpis kumulatívne)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
11,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný doklad (Mzdy za 07/2021 - predpis kumulatívne)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
12,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky (07/2021)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky (08/2021)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad (Mzdy za 08/2021 - predpis kumulatívne)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
11,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný doklad (Mzdy za 08/2021 - predpis kumulatívne)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
12,807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad (Mzdy za 08/2021 - predpis kumulatívne)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad (Mzdy za 03/2021 - predpis kumulatívne)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad (Mzdy za 04/2021 - predpis kumulatívne)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky (03/2021) - 2

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky (04/2021) - 2

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky (05/2021) - 2

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky (06/2021) - 2

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Spotrebný materiál - cement

Faktúra (STADREKO - 12.10.2021 - 4)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Spotrebný materiál - cement

Faktúra (STADREKO - 24.09.2021)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2021
Názov

Spotrebný materiál - cement

Faktúra (STADREKO - 24.09.2021 - 2)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2021
Názov

Spotrebný materiál - cement

Faktúra (STADREKO - 30.09.2021)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2021
Názov

Spotrebný materiál - cement

Faktúra (STADREKO - 12.10.2021 - 3)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Spotrebný materiál - cement

Faktúra (STADREKO - 12.10.2021 - 2)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Spotrebný materiál - cement

Faktúra (STADREKO - 18.10.2021)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Spotrebný materiál - cement

Faktúra (STADREKO - 22.10.2021)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Spotrebný materiál - cement

Faktúra (STADREKO - 28.10.2021)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Spotrebný materiál - cement

Faktúra (STADREKO - 28.10.2021 - 2)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2021
Názov

Spotrebný materiál - cement

Faktúra (STADREKO - 04.11.2021 - 2)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2021
Názov

Spotrebný materiál - cement

Faktúra (STADREKO - 09.11.2021)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,087 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

Spotrebný materiál - cement

Faktúra (STADREKO - 12.11.2021)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2021
Názov

Spotrebný materiál - kamenivo

Faktúra (ALAS SLOVAKIA - 1.1)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,869 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2021
Názov

Spotrebný materiál - kamenivo

Faktúra (ALAS SLOVAKIA - 1.2)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Spotrebný materiál - kamenivo

Faktúra (ALAS SLOVAKIA - 2.1)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

Spotrebný materiál - superplastifikátor

Faktúra (MC-Bauchemie - 2)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Spotrebný materiál - superplastifikátor

Faktúra (MC-Bauchemie - 1)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2021
Názov

Vzorky vody

DAŇOVÝ DOKLAD (Faktúra) - ALS CZ - 2

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2021
Názov

Vzorky vody

DAŇOVÝ DOKLAD (Faktúra) - ALS CZ - 1

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2021
Názov

Spotrebný materiál - cement

Faktúra (STADREKO - 12.10.2021)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Spotrebný materiál - cement

Faktúra (STADREKO - 04.11.2021)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad (Mzdy za 05/2021 - predpis kumulatívne)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad (Mzdy za 06/2021 - predpis kumulatívne)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky (05/2021) - 3

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky (06/2021) - 3

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad (Mzdy za 09/2021 - predpis kumulatívne)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
10,977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad (Mzdy za 09/2021 - predpis kumulatívne)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný doklad (Mzdy za 09/2021 - predpis kumulatívne)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
13,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Riadenie aktivity

Interný doklad (Mzdy za 10/2021 - predpis kumulatívne)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad (Mzdy za 10/2021 - predpis kumulatívne)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
10,927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný doklad (Mzdy za 10/2021 - predpis kumulatívne)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
11,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky (09/2021)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,911 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky (10/2021)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 9/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Technický pracovník

Mzdy 9/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 9/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,047 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 9/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Technický pracovník

Mzdy 2021/10

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 2021/10

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2021/10

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 2021/10

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky 002

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 2021/11

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2021/11

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Technický pracovník

Mzdy 2021/11

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 2021/11

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 2021/12

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2021/12

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Technický pracovník

Mzdy 2021/12

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 2021/12

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky 002

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Automatické zariadenie (linka) na výrobu prefabrikovaných výrobkov

Preddavková faktúra č. 1 (Automatické zariadenie (linka) na výrobu prefabrikovaných výrobkov)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
358,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Automatické zariadenie (linka) na výrobu prefabrikovaných výrobkov

Preddavková faktúra č. 1 (Automatické zariadenie (linka) na výrobu prefabrikovaných výrobkov)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
358,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Automatické zariadenie (linka) na výrobu prefabrikovaných výrobkov (30%)

Preddavková faktúra č. 2 (Automatické zariadenie (linka) na výrobu prefabrikovaných výrobkov)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
537,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Automatické zariadenie (linka) na výrobu prefabrikovaných výrobkov (30%)

Preddavková faktúra č. 2 (Automatické zariadenie (linka) na výrobu prefabrikovaných výrobkov)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
537,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky 002

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky 002

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Automatické zariadenie (linka) na výrobu prefabrikovaných výrobkov

Faktúra (Automatické zariadenie (linka) na výrobu prefabrikovaných výrobkov)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
895,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Automatické zariadenie (linka) na výrobu prefabrikovaných výrobkov

Faktúra (Automatické zariadenie (linka) na výrobu prefabrikovaných výrobkov)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
895,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2023
Názov

Právne služby

Faktúra (Právne služby, Správne poplatky týkajúce sa získania (prihlásenia), registrácie, schválenia a ochrany patentov a iných práv duševného vlastníctva)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2022
Názov

Správne poplatky týkajúce sa získania (prihlásenia), registrácie, schválenia a ochrany patentov a iných práv duševného vlastníctva

Faktúra (Právne služby, Správne poplatky týkajúce sa získania (prihlásenia), registrácie, schválenia a ochrany patentov a iných práv duševného vlastníctva)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky (02/2021)

Vlastník dokladu
KLARTEC, spol. s r.o.
Dodávateľ
KLARTEC, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

KLARTEC, spol. s r.o.

Suma celkom
4,161,771 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
1,242,550 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Názov IČO
Názov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
IČO
00397687
Názov
KLARTEC, spol. s r.o.
IČO
36231355
Názov
ITECO ŽERIAVY s.r.o.
IČO
36632775
Názov
FERONA Slovakia, a.s.
IČO
36401137
Názov
ABC TERM, spol. s r.o.
IČO
35766883
Názov
REKOS TT, s.r.o.
IČO
36704652
Názov
EL - MONT, spol. s r.o.
IČO
47371421
Názov
MC - Bauchemie, spol. s r.o.
IČO
35760737
Názov
ALAS SLOVAKIA, s.r.o.
IČO
35825286
Názov
STADREKO, s.r.o.
IČO
36410420
Názov
TRANSUNIT, s.r.o.
IČO
31690211
Názov
PROTON, s.r.o.
IČO
36301868
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.