Popis projektu

Žiadateľom je veľký podnik TATRAVAGONKA, a.s., partnerov predstavujú malý podnik J.R.G. s.r.o.  a Slovenská technická univerzita v Bratislave. Miestom realizácie projektu budú Poprad, Trebišov. Hlavným zámerom a výstupom projektu bude návrh a tvorba úplne nových 5 automatizovaných procesov v strojárskej výrobe: 1. proces a systém pre plánovanie, monitorovanie a riadenie inteligentnej logistiky 2. proces kolaboratívneho robotizovaného zvárania 3. automatizovaná montáž podvozkových rámov 4. automatizovaná montáž dvojkolí 5. proces virtuálnej reality. Všetky uvedené procesy sú v súčasnosti vykonávané manuálne alebo nevykonávané vôbec. Ich nasadenie do praxe si však vyžaduje výskumno-vývojové aktivity smerujúc k priemyselnej aplikácii nových riešení. Hlavným výstupom bude návrh a tvorba monitorovacieho systému pre online zber a spracovanie informácií z existujúcich logistických systémov. Vytvorený inovatívny systém bude využívať prepojenie medzi existujúcimi logistickými prepravami manipulačných jednotiek s virtuálnym prostredím, čím sa zabezpečí základ pre budovanie technologického konceptu digitálnej reprezentácie reálnych logistických procesov. .

Viac
Subjekt
TATRAVAGÓNKA a.s.
Partneri
Slovenská technická univerzita v Bratislave, J.R.G. s.r.o.
Miesta realizácie
Trnava, Poprad, Trebišov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2019 - 01.08.2023
Celková suma
3,572,414 €
Vlastné zdroje
1,344,204 €
Vyčerpané z projektu
210,919 €
Nezrovnalosti
2,560 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia inovačných opatrení
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.04.2021
Skutočný začiatok
01.04.2021
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
01.03.2019
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
31.07.2023
Názov
Realizácia inovačných opatrení
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
01.04.2021
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
01.03.2019
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
31.07.2023
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
01.03.2019
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
31.07.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
01.03.2019
Plánovaný koniec
01.01.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
01.03.2019
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
01.03.2019
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
31.08.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet inovovaných procesov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
2,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
26.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
2,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
26.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
2,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
26.09.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Logický celok 4 - Riešenie pre VR - SW

Faktúra za LC4 - SW

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
76,935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

P062 Garant/vedúci výskumnej/ vývojovej činnosti-odborná činnosť

Mzdy SjF 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

P062 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy SjF 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

P062 Technický pracovník

Mzdy SjF 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

P612 Riadenie aktivity

Mzdy SjF 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

P612 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy SjF 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

P612 Garant/vedúci výskumnej/ vývojovej činnosti-odborná činnosť

Mzdy SjF 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdy_03_2022 313BUH700002 - SjF

Mzdy SjF 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

P922 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy SjF 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

P922 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy SjF 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

P062 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy SjF 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

P062 Garant/vedúci výskumnej/ vývojovej činnosti-odborná činnosť

Mzdy SjF 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

P062 Technický pracovník

Mzdy SjF 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

P612 Garant/vedúci výskumnej/ vývojovej činnosti-odborná činnosť

Mzdy SjF 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

P612 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy SjF 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

P612 Riadenie aktivity

Mzdy SjF 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Mzdy_4_2022 313BUH700002 - SjF

Mzdy SjF 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky 002

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

LC 2 Kompletný prípravok na montáž podvozkových rámov

Fatkúra za LC Kompletný prípravok na montáž podvoz.rámov

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
602,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad mzdy P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Interný doklad mzdy P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Interný doklad mzdy

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad mzdy

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Interný doklad mzdy

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný doklad mzdy

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
2,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

ID 0000004768 03/2022 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

ID 0000004768 03/2022 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

ID 0000004768 03/2022 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
21,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

ID 0000004768 03/2022 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
7,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

ID 0000004737 01/2022 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

ID 0000004737 01/2022 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
6,858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

ID 0000004737 01/2022 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

ID 0000004737 01/2022 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
18,005 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

ID P612 paušálna sadzba 01-04/2022

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
19,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

ID 0000004755 02/2022 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
7,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

ID 0000004755 02/2022 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

ID 0000004755 02/2022 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

ID 0000004755 02/2022 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
21,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

ID 0000004782 04/2022 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
6,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

ID 0000004782 04/2022 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

ID 0000004782 04/2022 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
19,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

ID 0000004782 04/2022 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

01 JRG/2022 P9612 paušálna sadzba

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
3,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

IDV20220005 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

IDV20220005 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

IDV20220004 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

IDV20220004 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

IDV20220004 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

IDV20220003 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

IDV20220003 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

IDV20220003 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

IDV20220002 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

IDV20220002 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

IDV20220002 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

IDV20220001 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

IDV20220001 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

IDV20220001 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY_07_2022 313V33400007 - SjF

Mzdy SjF 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
16,529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

MZDY_07_2022 313V33400011 - SjF

Mzdy SjF 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

P612 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy SjF 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

P612 Riadenie aktivity

Mzdy SjF 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Mzdy_07_2022 313BUH700001 - SjF

Mzdy SjF 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Mzdy_07_2022 313BUH700002 - SjF

Mzdy SjF 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

MZDY_07_2022 313021BXZ1 - SjF

Mzdy SjF 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

P612 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy SjF 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

P612 Riadenie aktivity

Mzdy SjF 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Mzdy_06_2022 313BUH700002 - SjF

Mzdy SjF 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

P612 Garant/vedúci výskumnej/ vývojovej činnosti-odborná činnosť

Mzdy SjF 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,047 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

P612 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy SjF 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

P612 Riadenie aktivity

Mzdy SjF 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

P062 Technický pracovník

Mzdy SjF 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

P062 Garant/vedúci výskumnej/ vývojovej činnosti-odborná činnosť

Mzdy SjF 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

P062 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy SjF 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy_05_2022 313BUH700002 - SjF

Mzdy SjF 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky 002

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba

Paušálna sadza na nepriame výdavky 001

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
311 €
Realizácia
21.11.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,721 €
Schválené na preplatenie
1,721 €
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,479 €
Schválené na preplatenie
1,479 €
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,856 €
Schválené na preplatenie
3,856 €
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,005 €
Schválené na preplatenie
2,005 €
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,075 €
Schválené na preplatenie
2,075 €
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,318 €
Schválené na preplatenie
1,318 €
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 03/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,163 €
Schválené na preplatenie
1,163 €
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 03/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,163 €
Schválené na preplatenie
1,163 €
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,217 €
Schválené na preplatenie
2,217 €
Realizácia
-
Názov

Výskumno- vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03/2019 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2019
Názov

902 Paušálna sadzba

Paušálna sadzba 01JRG/2019 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 05/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,580 €
Schválené na preplatenie
1,580 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosťsť

Sumarizačný hárok 05/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,309 €
Schválené na preplatenie
2,309 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosťť

Sumarizačný hárok 05/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,739 €
Schválené na preplatenie
1,739 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 05/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,521 €
Schválené na preplatenie
3,521 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 05/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,576 €
Schválené na preplatenie
1,576 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosťsť

Sumarizačný hárok 05/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,534 €
Schválené na preplatenie
1,534 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 05/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,062 €
Schválené na preplatenie
1,062 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,735 €
Schválené na preplatenie
3,735 €
Realizácia
-
Názov

riadenie aktivity

Mzdové výdavky 04/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
952 €
Schválené na preplatenie
952 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Mzdové výdavky 04/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,494 €
Schválené na preplatenie
1,494 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdové výdavky 04/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,229 €
Schválené na preplatenie
2,229 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdové výdavky 04/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,818 €
Schválené na preplatenie
1,818 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdové výdavky 04/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,452 €
Schválené na preplatenie
1,452 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdové výdavky 04/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,412 €
Schválené na preplatenie
1,412 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdové výdavky 04/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,565 €
Schválené na preplatenie
1,565 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

riadenie aktivity

Mzdové výdavky 04/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
661 €
Schválené na preplatenie
661 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 04/2019 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 05/2019 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2019
Názov

Paušálna sadzba P612

Paušálna sadzba 02 JRG/2019 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame vydavky

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 002

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,321 €
Schválené na preplatenie
1,321 €
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdové výdavky 06/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,220 €
Schválené na preplatenie
2,220 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdové výdavky 06/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,682 €
Schválené na preplatenie
1,682 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdové výdavky 06/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,024 €
Schválené na preplatenie
2,024 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdové výdavky 06/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,727 €
Schválené na preplatenie
1,727 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdové výdavky 06/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,474 €
Schválené na preplatenie
1,474 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovejčinnosti - odborná činnosť

Mzdové výdavky 06/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,856 €
Schválené na preplatenie
3,856 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Riadenie aktivity

Mzdové výdavky 06/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,047 €
Schválené na preplatenie
1,047 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdové výdavky 06/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,726 €
Schválené na preplatenie
1,726 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdové výdavky 06/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,367 €
Schválené na preplatenie
1,367 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdové výdavky 06/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
1,622 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdové výdavky 06/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,724 €
Schválené na preplatenie
2,724 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdové výdavky 06/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,416 €
Schválené na preplatenie
1,416 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdové výdavky 06/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,726 €
Schválené na preplatenie
1,726 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdové výdavky 06/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,635 €
Schválené na preplatenie
1,635 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdové výdavky 06/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,557 €
Schválené na preplatenie
1,557 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdové výdavky 06/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,299 €
Schválené na preplatenie
1,299 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdové výdavky 06/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
1,440 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Riadenie aktivity

Mzdové výdavky 06/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,446 €
Schválené na preplatenie
1,446 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdové výdavky 06/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,193 €
Schválené na preplatenie
2,193 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdové výdavky 07/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,592 €
Schválené na preplatenie
1,592 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Riadenie aktivity

Mzdové výdavky 07/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,232 €
Schválené na preplatenie
1,232 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdové výdavky 07/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
927 €
Schválené na preplatenie
927 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Technicky pracovník - odborná činnosť

Mzdové výdavky 07/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,163 €
Schválené na preplatenie
1,163 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Technicky pracovník - odborná činnosť

Mzdové výdavky 07/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,203 €
Schválené na preplatenie
1,203 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdové výdavky 07/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,422 €
Schválené na preplatenie
1,422 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdové výdavky 07/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,651 €
Schválené na preplatenie
1,651 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdové výdavky 07/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,521 €
Schválené na preplatenie
1,521 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdové výdavky 07/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,585 €
Schválené na preplatenie
1,585 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdové výdavky 07/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
778 €
Schválené na preplatenie
778 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdové výdavky 07/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,179 €
Schválené na preplatenie
2,179 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdové výdavky 07/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,369 €
Schválené na preplatenie
1,369 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdové výdavky 07/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,123 €
Schválené na preplatenie
2,123 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdové výdavky 07/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,606 €
Schválené na preplatenie
2,606 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdové výdavky 07/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,481 €
Schválené na preplatenie
1,481 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Technicky pracovník - odborná činnosť

Mzdové výdavky 07/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,227 €
Schválené na preplatenie
1,227 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Technicky pracovník - odborná činnosť

Mzdové výdavky 07/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
1,252 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdové výdavky 07/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,879 €
Schválené na preplatenie
1,879 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

Riadenie aktivity

Mzdové výdavky 07/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
834 €
Schválené na preplatenie
834 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

03/2019 P612 Paušálna sadzba 06-07/2019

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
9,331 €
Schválené na preplatenie
9,331 €
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky - výskumný pracovník

Paušálna sadzba 03 JRG/2019 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky - technický pracovník

Paušálna sadzba 03 JRG/2019 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok 06/2019 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok 06/2019 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame vydavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky 003

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,424 €
Schválené na preplatenie
1,424 €
Realizácia
-
Názov

JRG_paušálna sadzba_P612 07_2019

Paušálna sadzba 04 JRG/2019 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_P612 07_2019 JRG

Paušálna sadzba 04 JRG/2019 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojovýpracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 07/2019 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Technický pracovník odborná činnosť

Sumarizačný hárok 07/2019 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
9,172 €
Schválené na preplatenie
9,172 €
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 3/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
312 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 3/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
534 €
Schválené na preplatenie
534 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 4/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
349 €
Realizácia
07.05.2019
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 4/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
124 €
Realizácia
07.05.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 4/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
758 €
Schválené na preplatenie
758 €
Realizácia
07.05.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 7/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,868 €
Schválené na preplatenie
2,868 €
Realizácia
07.08.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 7/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,572 €
Schválené na preplatenie
1,572 €
Realizácia
07.08.2019
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 7/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
231 €
Schválené na preplatenie
231 €
Realizácia
07.08.2019
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 8/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
242 €
Realizácia
05.09.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 8/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
1,259 €
Realizácia
05.09.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 8/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,318 €
Schválené na preplatenie
3,318 €
Realizácia
05.09.2019
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 5/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
231 €
Schválené na preplatenie
231 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 5/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,458 €
Schválené na preplatenie
1,458 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 5/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,043 €
Schválené na preplatenie
1,043 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 6/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,202 €
Schválené na preplatenie
4,202 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 6/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,608 €
Schválené na preplatenie
1,608 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 6/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
266 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 09/2019 P612_DOPL

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,764 €
Schválené na preplatenie
3,764 €
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 09/2019 P612_DOPL

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
21,715 €
Schválené na preplatenie
21,715 €
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 09/2019 P612_DOPL

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
5,941 €
Schválené na preplatenie
5,941 €
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 09/2019 P612_DOPL

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,382 €
Schválené na preplatenie
2,382 €
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 08/2019 P612_DOPL

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,980 €
Schválené na preplatenie
2,980 €
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 08/2019 P612_DOPL

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
16,466 €
Schválené na preplatenie
16,466 €
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 08/2019 P612_DOPL

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
5,817 €
Schválené na preplatenie
5,817 €
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 08/2019 P612_DOPL

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,079 €
Schválené na preplatenie
2,079 €
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 9/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 9/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 9/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky 004

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2019
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
9,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 011/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
5,749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 011/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 011/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
19,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Riadenie aktivity - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 011/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Riadenie aktivity - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 010/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník odborná činnosť

Sumarizačný hárok 010/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
21,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 010/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 010/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
5,813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky 002

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Riadenie aktivity -odborná činnosť

Sumarizačný hárok 012/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník odborná činnosť

Sumarizačný hárok 012/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
14,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 012/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 012/2019 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
4,373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

ID 612 paušálna sadzba 12/2019

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 08-12/2019

Paušálna sadzba 08-12/2019 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 08-12/2019

Paušálna sadzba 08-12/2019 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vedecko výskumný pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 08/2019 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 08/2019 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,005 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

Vedecko výskumný pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 12/2019 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 12/2019 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2020
Názov

Vedecko výskumný pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 11/2019 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 11/2019 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Vedecko - výskumný pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 10/2019 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 10/2019 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 09/2019 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 09/2019 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

ID P612 paušálna sadzba 05-08/2022

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
14,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

ID 0000004840 082022 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Riadenie aktivity

ID 0000004840 082022 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

ID 0000004840 082022 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
16,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

ID 0000004832 072022 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
16,607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

ID 0000004832 072022 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Riadenie aktivity

ID 0000004832 072022 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Riadenie aktivity

ID 0000004817 062022 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

ID 0000004817 062022 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
20,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

ID 0000004817 062022 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Riadenie aktivity

ID 0000004796 052022 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,041 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

ID 0000004796 052022 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
21,761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

ID 0000004796 052022 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 01/2020 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
17,961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 01/2020 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
5,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 01/2020 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 01/2020 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 02/2020 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 02/2020 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
6,087 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 02/2020 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 02/2020 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
18,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

ID P612 paušálna sadzba 01-03/2020

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
13,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 03/2020 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03/2020 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
18,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03/2020 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03/2020 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
6,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 4/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 4/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 4/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 5/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 5/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 5/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky 002

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vedecko-výskumný pracovník odborná činnosť

Sumarizačný hárok 04/2020 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 04/2020 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 01/2020 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 01/2020 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 02/2020 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 02/2020 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

Vedecko výskumný pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03/2020 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03/2020 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 05/2020 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
911 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Vedecko výskumný pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 05/2020 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 01-05/2020

01 JRG/2020 P612 Paušálna sadzba 01-05/2020

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadza na nepriame výdavky 003

Paušálna sadza na nepriame výdavky 002

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 7/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 7/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 7/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 6/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 6/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 6/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 04/2020 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
5,749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 04/2020 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 04/2020 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
17,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 04/2020 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 05/2020 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 05/2020 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
5,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 05/2020 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 05/2020 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
16,942 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 06/2020 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
18,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 06/2020 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
5,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 06/2020 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 06/2020 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

ID P612 paušálna sadzba 04-06/2020

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
13,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame vydavky

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 001

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 03/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 03/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 03/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 02/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 02/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 02/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 1/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 1/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 1/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 8/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 8/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 8/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 9/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 9/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 9/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky 002

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 07/2020 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,047 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 07/2020 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
16,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 07/2020 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 07/2020 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
5,978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 08/2020 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 08/2020 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
14,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 08/2020 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 08/2020 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
4,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 001

ID 612 paušálna sadzba 07-08/2020

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
8,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky 002

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,047 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 06/2020 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 06/2020 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

02 JRG/2020 P612 paušálna sadzba 06-10/2020

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 07/2020 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
855 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 07/2020 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 08/2020 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,041 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 08/2020 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 09/2020 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 09/2020 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2020
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 10/2020 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 10/2020 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 09/2020 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
5,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 09/2020 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 09/2020 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
16,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 09/2020 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 10/2020 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
21,087 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 10/2020 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 10/2020 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 10/2020 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
6,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

ID P612 paušálna sadzba 09-10/2020

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
9,319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky 002

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 11/2020 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 11/2020 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
20,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 11/2020 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
6,077 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 11/2020 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 12/2020 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 12/2020 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
15,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 12/2020 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
4,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 12/2020 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

ID P612 paušálna sadzba 11-12/2020

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
8,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky 002

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 11/2020 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 11/2020 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 12/2020 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 12/2020 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 01/2021 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 01/2021 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Paušálna sadzba na nerpiame výdavky

01 JRG/2021 P612 paušálna sadzba

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 01/2021 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
18,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 01/2021 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 01/2021 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
6,653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

ID P612 paušálna sadzba 01-02/2021

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
8,749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 02/2021 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
21,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 02/2021 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 02/2021 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
7,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky 002

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 2/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 2/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 2/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 3/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 3/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 3/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Odpisy HV 042021

Odpisový plán HV Logistika P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
24,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odpisy HV 032021

Odpisový plán HV Logistika P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
48,654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odpisy HV 052021

Odpisový plán HV Logistika P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
24,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 02/2021 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 02/2021 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03/2021 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03/2021 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 04/2021 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 04/2021 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

02 JRG/2021 P612 paušálna sadzba

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

ID P612 paušálna sadzba 03-04/2021

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
9,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03/2021 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
21,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03/2021 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
7,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 03/2021 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 04/2021 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 04/2021 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
6,593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 04/2021 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
20,541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky 002

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Odpisy HW 08 2021

Odpisový plán HW Logistika P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
24,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odpisy HV 07 2021

Odpisový plán HW Logistika P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
24,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odpisy HV 06 2021

Odpisový plán HW Logistika P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
24,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odpisy SW 07/2021

Odpisový plán SW Logistika P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
11,927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odpisy SW 062021

Odpisový plán SW Logistika P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
11,927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odpisy SW 08/2021

Odpisový plán SW Logistika P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
11,927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky 002

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 7/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 7/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 7/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 6/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 6/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 6/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

ID P612 paušálna sadzba 05-06/2021

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
9,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 06/2021 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
21,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 06/2021 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 06/2021 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
7,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 05/2021 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 05/2021 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
21,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 05/2021 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
7,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

ID P612 paušálna sadzba 07-08/2021

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
7,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 08/2021 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
16,657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 08/2021 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 08/2021 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
6,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 07/2021 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
6,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 07/2021 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 07/2021 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
18,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 8/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 8/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 8/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 9/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 9/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 9/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky 002

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

03 JRG/2021 P612 paušálna sadzba

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 09/2021 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
2,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 09/2021 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 05/2021 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2021
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 05/2021 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 08/2021 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 08/2021 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 07/2021 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 07/2021 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 06/2021 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 06/2021 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

ID P612 paušálna sadzba 09-10/2021

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
9,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 10/2021 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
3,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 10/2021 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 10/2021 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
21,439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 10/2021 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
7,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Sumarizačný hárok 09/2021 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
6,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 09/2021 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
19,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok 09/2021 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok 09/2021 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky 002

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Logický celok 4: riešenie pre virtuálnu realitu - HD

Faktúra za LC 4

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
Asseco CEIT, a.s.
Žiadaná suma
186,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

ID P612 paušálna sadzba 11-12/2021

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
8,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

ID 0000004722 12/2021 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

ID 0000004722 12/2021 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
15,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

ID 0000004722 12/2021 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
1,589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

ID 0000004722 12/2021 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
5,454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

ID 0000004712 11/2021 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
20,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

ID 0000004712 11/2021 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
7,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Riadenie aktivity

ID 0000004712 11/2021 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

ID 0000004712 11/2021 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky 002

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

02 JRG/2022 P612 paušálna sadzba

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_10_2022 313BUH700001 - SjF

Mzdy SjF 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Mzdy_10_2022 313BUH700002 - SjF

Mzdy SjF 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

P612 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy SjF 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

P612 Riadenie aktivity

Mzdy SjF 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Mzdy_10_2022 313V33400011 - SjF

Mzdy SjF 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Mzdy_10_2022 313V33400007 - SjF

Mzdy SjF 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

MZDY_10_2022 313021BXZ1 - SjF

Mzdy SjF 10/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Logický celok2: systém pre plánovanie, monitorovanie a riadenie inteligentnej logistiky - hardvér 02/2021-10/2022

Odpisový plán HW Logistika P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
509,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Logický celok 1: systém pre plánovanie, monitorovanie a riadenie inteligentnej logistiky - softvér 06/2021-10/2022

Odpisový plán SW Logistika P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
201,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

P612 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy SjF 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

P612 Riadenie aktivity

Mzdy SjF 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Mzdy_:09_2022 313V33400011 - SjF

Mzdy SjF 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Mzdy_09_2022 313V33400007 - SjF

Mzdy SjF 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Mzdy_9_2022 313BUH700001 - SjF

Mzdy SjF 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Mzdy_9_2022 313BUH700002 - SjF

Mzdy SjF 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

MZDY_09_2022 313021BXZ1 - SjF

Mzdy SjF 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

IDV20220010 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

IDV20220009 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

IDV20220009 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

IDV20220008 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

IDV20220008 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

IDV20220007 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

IDV20220007 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

IDV20220006 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

IDV20220006 P612

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
J.R.G. s.r.o.
Žiadaná suma
1,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

ID 0000004890 082022 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

ID 0000004890 082022 P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
17,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky

ID P612 paušálna sadzba 09/2022

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
2,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky 002

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Priemyselný kolaboratívny robot na zváranie

Faktúra Kjellberg kolaboratívny robot

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky 002

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

P612 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy SjF 01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Mzdy_01_2023 313V33400011 - SjF

Mzdy SjF 01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Mzdy_01_2023 313V33400007 - SjF

Mzdy SjF 01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Mzdy_01_2023 313BUH700002 - SjF

Mzdy SjF 01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Mzdy_01_2023 313BUH700001 - SjF

Mzdy SjF 01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

MZDY_01_2023 313021BXZ1 - SjF

Mzdy SjF 01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
18,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Logický celok 1:systém pre plánovanie, monitorovanie a riadenie inteligentnej logistiky - softvér 11/2022-12/2022-01/2023

Účtovné zápisy - odpisový plán SW Logistika P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
35,554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Logický celok2:systém pre plánovanie,monitorovanie ariadenie inteligentnejlogistiky - hardvér 11-12/2022

Účtovné zápisy - odpisový plán HW logistika P612

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
TATRAVAGÓNKA a.s.
Žiadaná suma
48,503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_07_2023 313BUH700002 - SjF

Mzdy SjF 07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Mzdy_07_2023 313BUH700001 - SjF

Mzdy SjF 07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

MZDY_07_2023 313021BXZ1 - SjF

Mzdy SjF 07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

P612 Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy SjF 07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Paušálna sadza na nepriame výdavky 002

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Polohovací prípravok ku kolaboratívnemu robotu (2ks)

Faktúra za polohovací prípravok

Vlastník dokladu
J.R.G. s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

TATRAVAGÓNKA a.s.

Suma celkom
2,560 €
Vrátená suma
2,560 €
Suma na vymáhanie
2,560 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

TATRAVAGÓNKA a.s.

Suma celkom
4,965,362 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
1,322,082 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Počiatočné preverov…
Názov IČO
Názov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
IČO
00397687
Názov
Asseco CEIT, a.s.
IČO
44964676
Názov
TATRAVAGÓNKA a.s.
IČO
31699847
Názov
J.R.G. s.r.o.
IČO
43838651
Názov
Kjellberg Trading s.r.o.
IČO
46206663
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.