Priemyselný výskum a experimentálny vývoj v oblasti aplikácie nano-materiálov pre zvýšenie úžitkových vlastností vysoko namáhaných častí strojov a zariadení

Výskumný ústav zváračský

Popis projektu

Hlavným cieľom predkladaného je „Výskum a vývoj v oblasti aplikácie nano-materiálov pre zvýšenie úžitkových vlastností vysoko namáhaných častí strojov a zariadení“.

Projekt je zameraný na výskum novej generácie plnených drôtov (FCW) a ich aplikácie pri zváraní, naváraní a aditívnej výrobe. Vyvinuté FCW drôty budú plnené nanopráškami z vlastnej výroby (Ni, W, Ti,...) a ich zmesami, čím pri ich použití pri zváraní alebo naváraní dôjde k ich aplikácií a požadovanému vylepšeniu úžitkových vlastností finálneho výrobku. Ide napríklad o aplikáciu pri tvrdonávaroch, vysoko pevnostných zvaroch a pod. Súčasťou je nielen vývoj samotných FCW drôtov, ale aj optimalizácia ich použitia pre špecifické aplikácie, aby sa zabezpečila optimálna opracovateľnosť finálneho produktu. Cieľom je taktiež realizovať výskum zameraný na dosiahnutie nižšieho priemeru FCW drôtu (1,6 mm).

Prostredníctvom realizácie projektu bude založená nová prevádzkareň spoločnosti Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR v obci Dobrá voda.

Merateľné ukazovatele projektu:

Počet podnikov, ktoré dostávajú granty: 1

Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové: 20

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové: 1

Počet produktov, ktoré sú pre trh nové: 5

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové: 1

Počet inovovaných procesov: 1

Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami: 1

Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva: 5

Počet podaných patentových prihlášok: 1

Počet podporených výskumných inštitúcií: 1

Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi: 1

Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch: 1

Viac
Subjekt
Výskumný ústav zváračský
Partneri
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Miesta realizácie
Trnava, Dobrá Voda
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2021 - 01.12.2022
Celková suma
1,142,768 €
Vlastné zdroje
563,142 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia inovačných opatrení
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.12.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Experimentálny vývoj
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.04.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet organizačných inovácií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
1,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
20,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet inovovaných procesov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.