ZEENO – Výskum a vývoj v oblasti zvýšenia energetickej efektívnosti neregulovaných odberateľov s využitím IoT technológie a obnoviteľných zdrojov

ENSTRA, a. s.

Popis projektu

Projekt sa zameriava na výskum nových nástrojov, aplikácií a zariadení, ktorých uplatňovanie je nevyhnutné pre nastavenie kvalitatívne nových pomerov vo vzťahu distribúcie elektrickej energie na úrovni priemyselných podnikov a maloodberateľov v rámci bilančnej skupiny.

Problematika bude riešená v niekoľkých vybraných oblastiach ako sú: zvyšovanie energetickej efektívnosti energetických sietí a účinnosti využitia energií s podporou obnoviteľných zdrojov a IT technológií, využitie moderných hardverových a IT nástrojov pri modelovaní elektrizačných sústav, účinnejšie a efektívnejšie meranie a vyhodnocovanie kvalitatívnych ukazovateľov elektrickej energie, analýza subharmonických frekvenčných zložiek v elektrických sieťach a návrh spôsobov zníženia ich negatívneho vplyvu, plošné zvýšenie účinnosti a adresnosti dodávky energií na úrovni bilančnej skupiny prostredníctvom vhodnej skladby atribútov energetickej siete a ďalších technických a metrických parametrov. Riešenie počíta aj so zvýšenou atraktivitou a využitím obnoviteľných zdrojov a zásobníkov elektrickej energie formou zníženia časovej návratnosti investícií

Očakávaným výstupom projektu by mali byť dva inovatívne produkty – SmartBox a ZEENO, riešenia, ktoré umožnia zákazníkom v segmente priemyselných podnikov aj maloodberateľov zvýšiť energetickú efektívnosť a zároveň znížiť náklady na nákup elektrickej energie.

Viac
Subjekt
ENSTRA, a. s.
Partneri
SmartEn a.s.
Miesta realizácie
Žilina
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2019 - 01.09.2022
Celková suma
1,555,122 €
Vlastné zdroje
684,559 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia inovačných opatrení
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.10.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia inovačných opatrení
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.10.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
-
Názov
priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
-
Názov
priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
2,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
2,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
2,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
2,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet inovovaných procesov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet organizačných inovácií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.