Priemyselný výskum a experimentálny vývoj zariadenia na adaptívne orbitálne obrábanie zváracích hrán osovo symetrických telies

Výskumný ústav zváračský

Popis projektu

- Podaktivita 1.1 Výskum využiteľnosti kompaktného elektrohydraulického servopohonu - Podaktivita 1.2 Výskum možností identifikácie skutočného profilu prierezu rúr - Podaktivita 1.3 Výskum technológie trieskového obrábania rúr 1 - Podaktivita 1.4 Výskum metód identifikácie tvarových a rozmerových odchýlok prierezu superduplexných rúr - Podaktivita 1.5 Výskum metód vyhodnocovania kvality obrobených zvarových úkosov - Podaktivita 2.1 Vývoj špeciálneho prenosného orbitálneho obrábacieho zariadenia - Podaktivita 2. 2 Vývoj frézovacích nástrojov určených na obrábanie zvarových úkosov superduplexných rúr - Podaktivita 2.3 Vývoj automatizovaného stacionárneho zariadenia na adaptívne obrábanie zvarových úkosov superduplexných rúr Hlavný cieľ inovačnej aktivity je zameraný na aktivity ktoré budú viesť k zavedeniu dosiahnutej inovácie (zariadenie na adaptívne obrábanie vrátane skenovacej hlavy a príslušného softvérového vybavenia) do produkčného procesu. Hlavným cieľom predkladaného projektu spoločnosti Výskumný ústav zváračský ajeho partnera Slovenskej Technickej Univerzity vBratislave, konkrétne jej Strojníckej fakulty, je výskum avývoj voblasti adaptívneho obrábania zváracích hrán osovo symetrických telies (rúry/rúrky, nátrubky). VÚZ aSjF STU prostredníctvom dosiahnutej realizáciou ýstupom výskumno-vývojovej časti projektu, ktorú bude žiadateľ realizovať spolu spartnerom SjF STU bude realizácia prototypu unikátneho zariadenia. Kolaterálnym výstupom bude informácia ostave zváracej hrany po adaptívnom obrobení (opätovné skenovanie) aposunutie informácií oreálnej geometrii zváracej hrany do databázy pre neskoršie spracovanie alebo použitie počas logistiky (spárovanie vyhovujúcich zváracích hrán) respektíve samotného zvárania (možnosť adaptivity zváracieho procesu). Projekt okrem vyššie uvedeného prinesie základné znalosti odigitálnej identifikácii reálnych rozmerov zváracej hrany, vrátane základných matematických princípov asoftvérového spracovania do tvaru vhodného pre ďalšie použitie vo výrobnom procese. Projekt je v súlade a bude realizovaný Naplnenie cieľov predkladaného projektu bude sledované prostredníctvom merateľných ukazovateľov: Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové: 1 Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové: 1 Počet podnikov, ktoré dostávajú granty: 1 Počet produktov, ktoré sú pre trh nové: 1 Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové: 1 Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami: 1 Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva: 2 Počet podaných patentových prihlášok: 0 Počet podporených výskumných inštitúcií: 2 Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi: 1 Počet inovovaných procesov: 2

Viac
Subjekt
Výskumný ústav zváračský
Partneri
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2020 - 01.10.2023
Celková suma
883,387 €
Vlastné zdroje
225,401 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
1,332 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora zvyšovania …
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
02.11.2020
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
02.11.2020
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
02.11.2020
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov
Experimentálny vývoj
Typ
Podpora zvyšovania …
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
02.11.2020
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora zvyšovania …
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
02.11.2020
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
07.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
07.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
07.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
07.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet inovovaných procesov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.12.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdy 01/2022 - Technický pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
3,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Mzdy 01/2022 - Technický pracovník - odborná činnosť - EV

ÚD mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
2,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Mzdy 01/2022 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - EV

ÚD mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
5,287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Mzdy 01/2022 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
3,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Riadenie aktivity 01/2022 - EV

ÚD mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Mzdy 02/2022 - Technický pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
3,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Mzdy 02/2022 - Technický pracovník - odborná činnosť - EV

ÚD mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
2,927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Mzdy 02/2022 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
3,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Mzdy 02/2022 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - EV

ÚD mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
4,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Riadenie aktivity 02/2022 - EV

ÚD mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Mzdy 03/2022 - Technický pracovník - odborná činnosť - EV

ÚD mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
2,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - EV

ÚD mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
4,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022 - Technický pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
2,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Riadenie aktivity 03/2022 - EV

ÚD mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
1,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 04/2022 - Technický pracovník - odborná činnosť - EV

ÚD mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
2,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Mzdy 04/2022 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - EV

ÚD mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
5,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Mzdy 04/2022 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
2,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Mzdy 04/2022 - Technický pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
3,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - PV 01-04/2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 01-04/2022 – PV

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
3,502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - EV 01-04/2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 01-04/2022 – EV

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
4,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 02/2022 - Riadenie aktivity

Zaúčtovanie miezd_U737_02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

Mzdy 02/2022 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd_U737_02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

Mzdy 02/2022 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd_U737_02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

Mzdy 03/2022 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd_U737_03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd_U737_03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022 - Riadenie aktivity

Zaúčtovanie miezd_U737_03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdy 04/2022 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd_U737_04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Mzdy 04/2022 - Riadenie aktivity

Zaúčtovanie miezd_U737_04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Mzdy 04/2022 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd_U737_04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 02-04/2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 02-04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 05/2022 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - EV

ÚD mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
3,993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Mzdy 05/2022 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
2,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Mzdy 05/2022 - Technický pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
2,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Mzdy 05/2022 - Technický pracovník - odborná činnosť - EV

ÚD mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
2,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Mzdy 06/2022 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
2,397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

Mzdy 06/2022 - Technický pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
2,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

Mzdy 07/2022 - Technický pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
3,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Mzdy 07/2022 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
3,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Mzdy 07/2022 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - EV

ÚD mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
2,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Mzdy 07/2022 - Technický pracovník - odborná činnosť - EV

ÚD mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
1,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Mzdy 08/2022 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
2,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Mzdy 08/2022 - Technický pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
2,708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Mzdy 08/2022 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - EV

ÚD mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
2,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Mzdy 08/2022 - Technický pracovník - odborná činnosť - EV

ÚD mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
1,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Riadenie aktivity 09/2022 - PV

ÚD mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
1,501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Mzdy 09/2022 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - EV

ÚD mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
2,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Mzdy 09/2022 - Technický pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
2,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Mzdy 09/2022 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
3,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Mzdy 09/2022 - Technický pracovník - odborná činnosť - EV

ÚD mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
2,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Riadenie aktivity 09/2022 - EV

ÚD mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - PV 05-09/2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 05-09/2022 – PV

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
4,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 05/2022 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd_U737_05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy 05/2022 - Riadenie aktivity

Zaúčtovanie miezd_U737_05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy 05/2022 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd_U737_05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy 06/2022 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd_U737_06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Mzdy 06/2022 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd_U737_06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Mzdy 06/2022 - Riadenie aktivity

Zaúčtovanie miezd_U737_06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Mzdy 07/2022 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd_U737_07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Mzdy 07/2022 - Riadenie aktivity

Zaúčtovanie miezd_U737_07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Mzdy 07/2022 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd_U737_07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Mzdy 08/2022 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd_U737_08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 05-08/2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 05-08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - EV 05-09/2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 05-09/2022 – EV

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
2,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity 11/2020 - PV

ÚD mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Mzdy 11/2020 - Technický pracovník - odborná činnosť - EV

ÚD mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Riadenie aktivity 11/2020 - EV

ÚD mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 12/2020 - EV

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 12/2020 - EV

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 12/2020 - PV

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 12/2020 - PV

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Mzdy 12/2020 - Technický pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
1,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Mzdy 12/2020 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - EV

ÚD mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Riadenie aktivity 12/2020 - PV

ÚD mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Mzdy 12/2020 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
2,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Mzdy 12/2020 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
2,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Riadenie aktivity 12/2020 - EV

ÚD mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 11/2020 - EV

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 11/2020 - EV

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 11/2020 - PV

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 11/2020 - PV

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Mzdy 01/2021 - Technický pracovník - odborná činnosť PV

ÚD mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
2,179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Mzdy 01/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť PV

ÚD mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
2,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Riadenie aktivity PV

ÚD mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
2,233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Mzdy 02/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť PV

ÚD mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
3,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Mzdy 02/2021 - Technický pracovník - odborná činnosť PV

ÚD mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
2,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Mzdy 02/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť PV

ÚD mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
3,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Mzdy 02/2021 - Riadenie aktivity - PV

ÚD mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou - PV 01-02/2021

Paušálna sadzba 01-02/2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
2,477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 02/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Mzdy 02/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Mzdy 02/2021 - Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 02/2021

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - PV 03-04/2021

Paušálna sadzba 03-04/2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
3,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 04/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť PV

ÚD mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
3,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2021
Názov

Mzdy 04/2021 - Technický pracovník - odborná činnosť PV

ÚD mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
2,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2021
Názov

Mzdy 04/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť PV

ÚD mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
3,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2021
Názov

Riadenie aktivity PV 04/2021

ÚD mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
1,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2021
Názov

Mzdy 03/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť PV

ÚD mzdy 03/2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
3,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021 - Technický pracovník - odborná činnosť PV

ÚD mzdy 03/2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
2,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť PV

ÚD mzdy 03/2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
3,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2021
Názov

Riadenie aktivity 03/2021

ÚD mzdy 03/2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - PV 05-06/2021

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 05-06/2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
3,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 06/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

ÚD mzdy 06/2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
3,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2021
Názov

Mzdy 06/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

ÚD mzdy 06/2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
3,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2021
Názov

Mzdy 06/2021 - Technický pracovník - odborná činnosť

ÚD mzdy 06/2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
2,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2021
Názov

Riadenie aktivity PV 06/2021

ÚD mzdy 06/2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2021
Názov

Mzdy 05/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

ÚD mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
3,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Mzdy 05/2021 - Technický pracovník - odborná činnosť

ÚD mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
2,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Riadenie aktivity PV 05/2021

ÚD mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
1,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Mzdy 05/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

ÚD mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
3,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Mzdy 03/2021 - Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 03/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 03/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 03/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Mzdy 04/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Mzdy 04/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Mzdy 04/2021 - Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 03-06/2021

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 03-06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 05/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdy 05/2021 - Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdy 05/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdy 06/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Mzdy 06/2021 - Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Mzdy 06/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Mzdy 07/2021 - Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 07/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Mzdy 07/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 07/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Mzdy 07/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 07/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Mzdy 08/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 08/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Mzdy 08/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 08/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Mzdy 08/2021 - Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 08/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Mzdy 07/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

ÚD mzdy 07/2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
6,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Mzdy 07/2021 - Technický pracovník - odborná činnosť

ÚD mzdy 07/2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
4,714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Mzdy 07/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

ÚD mzdy 07/2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
3,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Riadenie aktivity PV 07/2021

ÚD mzdy 07/2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Riadenie aktivity PV 08/2021

ÚD mzdy 08/2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Mzdy 08/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

ÚD mzdy 08/2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
6,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Mzdy 08/2021 - Technický pracovník - odborná činnosť

ÚD mzdy 08/2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
4,714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - PV 07-08/2021

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 07-08/2021 - PV

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
4,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 09/2021 - Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 09/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Mzdy 09/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 09/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Mzdy 09/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 09/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Mzdy 10/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mzdy 10/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mzdy 10/2021 - Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 07-10/2021

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 07-10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 09/2021 - Technický pracovník - odborná činnosť

ÚD mzdy 09/2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
4,714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Riadenie aktivity PV 09/2021

ÚD mzdy 09/2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
598 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Mzdy 09/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

ÚD mzdy 09/2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
6,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Mzdy 10/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

ÚD mzdy 10/2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
3,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Mzdy 10/2021 - Technický pracovník - odborná činnosť

ÚD mzdy 10/2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
4,714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Riadenie aktivity PV 10/2021

ÚD mzdy 10/2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
2,606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Riadenie aktivity PV 11/2021

ÚD mzdy 11/2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
3,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Mzdy 11/2021 - Technický pracovník - odborná činnosť

ÚD mzdy 11/2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
4,714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Mzdy 11/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

ÚD mzdy 11/2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
6,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Riadenie aktivity PV 12/2021

ÚD mzdy 12/2021

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - PV 09-12/2021

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 09-12/2021 – PV

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
5,511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 11/2021 - Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy 11/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy 11/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy 12/2021 - Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy 12/2021 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy 12/2021 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy 01/2022 - Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 01/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

Mzdy 01/2022 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 01/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

Mzdy 01/2022 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 01/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 11-12/2021 a 01/2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 11-12/2021 a 01/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 11/2022 - Technický pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
2,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

Riadenie aktivity 11/2022 - PV

ÚD mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
1,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

Mzdy 11/2022 - Technický pracovník - odborná činnosť - EV

ÚD mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
1,236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

Mzdy 11/2022 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
3,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

Mzdy 11/2022 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - EV

ÚD mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
2,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

Riadenie aktivity 12/2022 - PV

ÚD mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
2,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Mzdy 12/2022 - Technický pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
2,910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Mzdy 12/2022 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
3,837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Mzdy 10/2022 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
2,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Mzdy 10/2022 - Technický pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
2,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Riadenie aktivity 10/2022 - PV

ÚD mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
1,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Mzdy 10/2022 - Technický pracovník - odborná činnosť - EV

ÚD mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
2,569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Mzdy 10/2022 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - EV

ÚD mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
2,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - PV 10-12/2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 10-12/2022 – PV

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
3,570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - EV 10-12/2022

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 10-12/2022 – EV

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
1,228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 01/2023 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - EV

ÚD mzdy 01/2023_2

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
1,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2023
Názov

Mzdy 01/2023 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 01/2023_2

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2023
Názov

Mzdy 01/2023 - Technický pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 01/2023_2

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
942 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2023
Názov

Mzdy 02/2023 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - EV

ÚD mzdy 02/2023_2

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
1,751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2023
Názov

Mzdy 02/2023 - Technický pracovník - odborná činnosť - EV

ÚD mzdy 02/2023_2

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2023
Názov

Mzdy 02/2023 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 02/2023_2

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
1,421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2023
Názov

Mzdy 02/2023 - Technický pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 02/2023_2

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
1,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2023
Názov

Mzdy 04/2023 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - EV

ÚD mzdy 03/2023_2

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
1,523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

Mzdy 03/2023 - Technický pracovník - odborná činnosť - EV

ÚD mzdy 03/2023_2

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

Mzdy 03/2023 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 03/2023_2

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
1,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

Mzdy 03/2023 - Technický pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 03/2023_2

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

Mzdy 04/2023 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - EV

ÚD mzdy 04/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
4,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Mzdy 04/2023 - Technický pracovník - odborná činnosť - EV

ÚD mzdy 04/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
2,278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Riadenie aktivity 04/2023 - EV

ÚD mzdy 04/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Mzdy 04/2023 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 04/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
8,605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Mzdy 04/2023 - Technický pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 04/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
4,218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Mzdy 05/2023 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - EV

ÚD mzdy 05/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
1,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

Mzdy 05/2023 - Technický pracovník - odborná činnosť - EV

ÚD mzdy 05/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
1,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

Riadenie aktivity 05/2023 - EV

ÚD mzdy 05/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

Mzdy 05/2023 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 05/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
4,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

Mzdy 05/2023 - Technický pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 05/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
4,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

Mzdy 06/2023 - Technický pracovník - odborná činnosť - EV

ÚD mzdy 06/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
1,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Riadenie aktivity 06/2023 - EV

ÚD mzdy 06/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Mzdy 06/2023 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 06/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
1,993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Mzdy 06/2023 - Technický pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 06/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
4,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

Mzdy 07/2023 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - EV

ÚD mzdy 07/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
5,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Mzdy 07/2023 - Technický pracovník - odborná činnosť - EV

ÚD mzdy 07/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
3,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Mzdy 07/2023 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 07/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
16,313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Mzdy 07/2023 - Technický pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 07/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
8,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Mzdy 07/2023 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 07/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
3,433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Mzdy 10/2023 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - EV

ÚD mzdy 10/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
4,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Mzdy 10/2023 - Technický pracovník - odborná činnosť - EV

ÚD mzdy 10/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
2,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Mzdy 10/2023 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 10/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
15,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Mzdy 10/2023 - Technický pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 10/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
4,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Mzdy 10/2023 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 10/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
3,449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Mzdy 08/2023 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - EV

ÚD mzdy 08/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
5,287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Mzdy 08/2023 - Technický pracovník - odborná činnosť - EV

ÚD mzdy 08/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
3,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Mzdy 08/2023 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 08/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
16,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Mzdy 08/2023 - Technický pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 08/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
8,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Mzdy 08/2023 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 08/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
3,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - EV 01-10/2023

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 01-10/2023 – EV

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
7,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 09/2023 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - EV

ÚD mzdy 09/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
5,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2023
Názov

Mzdy 09/2023 - Technický pracovník - odborná činnosť - EV

ÚD mzdy 09/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
2,343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2023
Názov

Mzdy 09/2023 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 09/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
16,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2023
Názov

Mzdy 09/2023 - Technický pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 09/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
5,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2023
Názov

Mzdy 09/2023 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 09/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
3,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2023
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - PV 01-10/2023

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 01-10/2023 – PV

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
20,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 08/2023 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd_U737_08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Mzdy 08/2023 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd_U737_08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Mzdy 08/2023 - Technický pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd_U737_08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Mzdy 09/2023 - Technický pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd_U737_09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Mzdy 09/2023 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd_U737_09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Mzdy 09/2023 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd_U737_09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Mzdy 10/2023 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd_U737_10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

Mzdy 10/2023 - Technický pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd_U737_10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

Mzdy 10/2023 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd_U737_10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 05-10/2023

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 05-10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 05/2023 - Riadenie aktivity

Zaúčtovanie miezd_U737_05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Mzdy 05/2023 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd_U737_05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Mzdy 05/2023 - Technický pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd_U737_05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Mzdy 05/2023 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd_U737_05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Mzdy 06/2023 - Technický pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd_U737_06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Mzdy 06/2023 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd_U737_06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Mzdy 06/2023 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd_U737_06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Mzdy 06/2023 - Riadenie aktivity

Zaúčtovanie miezd_U737_06/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Mzdy 07/2023 - Technický pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd_U737_07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Mzdy 07/2023 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd_U737_07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Mzdy 07/2023 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd_U737_07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Mzdy 07/2023 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd_U737_07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Mzdy 07/2023 - Riadenie aktivity

Zaúčtovanie miezd_U737_07/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Mzdy 12/2022 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd_U737_12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy 12/2022 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd_U737_12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy 12/2022 - Technický pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd_U737_12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy 01/2023 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd_U737_01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Mzdy 01/2023 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd_U737_01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Mzdy 01/2023 - Riadenie aktivity

Zaúčtovanie miezd_U737_01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Mzdy 01/2023 - Technický pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd_U737_01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Mzdy 02/2023 - Riadenie aktivity

Zaúčtovanie miezd_U737_02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Mzdy 02/2023 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd_U737_02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Mzdy 02/2023 - Technický pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd_U737_02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Mzdy 03/2023 - Technický pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd_U737_03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Mzdy 03/2023 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd_U737_03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Mzdy 03/2023 - Riadenie aktivity

Zaúčtovanie miezd_U737_03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Mzdy 04/2023 - Riadenie aktivity

Zaúčtovanie miezd_U737_04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Mzdy 04/2023 - Technický pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd_U737_04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Mzdy 04/2023 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd_U737_04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Mzdy 04/2023 - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zaúčtovanie miezd_U737_04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 12/2022 a 01-04/2023

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 12/2022 a 01-04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - PV 01-03/2023

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 01-03/2023 – PV

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
3,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou - EV 01-03/2023

Paušálna sadzba na nepriame výdavky 01-03/2023 – EV

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
1,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity 01/2023 - PV

ÚD mzdy 01/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
1,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2023
Názov

Mzdy 01/2023 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - EV

ÚD mzdy 01/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
2,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2023
Názov

Riadenie aktivity 01/2023 - EV

ÚD mzdy 01/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2023
Názov

Mzdy 01/2023 - Technický pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 01/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2023
Názov

Mzdy 01/2023 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 01/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
4,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2023
Názov

Riadenie aktivity 02/2023 - EV

ÚD mzdy 02/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2023
Názov

Mzdy 02/2023 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - EV

ÚD mzdy 02/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
1,751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2023
Názov

Riadenie aktivity 02/2023 - PV

ÚD mzdy 02/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
1,553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2023
Názov

Mzdy 02/2023 - Technický pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 02/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2023
Názov

Mzdy 02/2023 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 02/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
5,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2023
Názov

Mzdy 03/2023 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - EV

ÚD mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
1,761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

Mzdy 03/2023 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
5,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

Riadenie aktivity 03/2023 - PV

ÚD mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
1,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

Mzdy 03/2023 - Technický pracovník - odborná činnosť - PV

ÚD mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
Výskumný ústav zváračský
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

Elektronický spotrebný materiál

Faktúra

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Elektronický spotrebný materiál

Faktúra

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Elektronický spotrebný materiál

Faktúra

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Elektronický spotrebný materiál

Faktúra

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Elektronický spotrebný materiál

Faktúra

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Elektronický spotrebný materiál

Faktúra

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Služby externého obrábania - CNC obrábanie

Faktúra

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Služby externého obrábania - CNC obrábanie

Faktúra

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Služby externého obrábania - CNC obrábanie

Faktúra

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Služby externého obrábania - CNC obrábanie

Faktúra

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Služby externého obrábania - CNC obrábanie

Faktúra

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,091 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Služby externého obrábania - CNC obrábanie

Faktúra

Vlastník dokladu
Výskumný ústav zváračský
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,091 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Výskumný ústav zváračský

Suma celkom
1,332 €
Vrátená suma
1,332 €
Suma na vymáhanie
1,332 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
IČO
00397687
Názov
Výskumný ústav zváračský
IČO
36065722
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.