Podpora výskumno-vývojových kapacít zameraných na digitálnu transformáciu klinických a laboratórnych postupov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Popis projektu

Projekt je zameraný na problematiku digitálnej transformácie zdravotnej starostlivosti o pacienta v oblasti asistovanej reprodukcie a budú ho realizovať 2 renomované inštitúcie – Slovenská technická univerzita a podnikateľský partner – Medirex, a.s.. na pracoviskách oboch inštitúcií v Trnave, Nitre a Košiciach.

Projekt sa venuje problematike zhoršenia reprodukčných ukazovateľov, ktoré sú do značnej miery spôsobené demografickými zmenami a odkladaním tehotenstiev do vyšších vekových kategórií. Vzniká tak samostatná diagnóza – s vekom spojená neplodnosť. Projekt sa venuje priamo realizácii výskumno-vývojovej aktivity zameranej na „In vitro fertilizáciu“ (IVF). IVF je stále pomerne komplikovaný proces, vyžadujúci synchronizáciu pacienta a pomerne početného zdravotného personálu. Predkladaný projekt bude realizovaný prostredníctvom troch navzájom sa dopĺňajúcich komplementárnych aktivít projektu. Žiadateľ bude realizovať 1 aktivitu nezávislý výskum a partner projektu bude realizovať aktivitu priemyselný výskum a aktivitu experimentálny vývoj. Partneri projektu využijú v rámci projektu mimoriadne kvalitný tím špičkových výskumníkov – pričom projekt bude mať 7 garantov, 1 špičkového zahraničného výskumníka a 1 špičkového slovenského výskumníka dlhodobo pôsobiaceho v zahraničí.

Tento komplexný experimentálny prístup umožní zhromaždiť nové výsledky a poznatky o receptivite endometria, o diagnostike a predikcii  nonperceptívneho endometria, čím prispeje k zvýšeniu úspešnosti IVF a skvalitneniu života pacientiek. Všetky získané výsledky, modifikované inovované protokoly využívaných vyšetrovacích metód, ako aj diagnostický algoritmus, bude uverejnený vo forme karentových publikácií, ako aj publikačných výstupov široko dostupných tak odbornej-vedeckej spoločnosti (dokopy 9 plánovaných publikačných výstupov), ako aj laickej verejnosti. V rámci projektu taktiež vznikne niekoľko unikátnych výstupov s mimoriadne vysokým inovačným potenciálom, vrátane dvoch prototypov.

Viac
Subjekt
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Partneri
Medirex, a.s.
Miesta realizácie
Trnava, Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, Nitra, Trenčín
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2022 - 01.12.2023
Celková suma
1,969,679 €
Vlastné zdroje
506,439 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
1H3 - Experimentálny vývoj zameraný na …
Typ
Podpora návratu špi…
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
07.02.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
1H2 - Priemyselný výskum zameraný na di…
Typ
Podpora návratu špi…
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
07.02.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
0H1 - Nezávislý výskum a vývoj zameraný…
Typ
Podpora návratu špi…
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
07.02.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.08.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.08.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
5,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
31.08.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
9,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet študentov/výskumných pracovníkov mladších ako 35 rokov veku zapojených do výskumných aktivít projektu
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.08.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

MZD/1002002_DIGITRANS

MZD/1002002

Vlastník dokladu
Medirex, a.s.
Dodávateľ
Medirex, a.s.
Žiadaná suma
15,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

MZD/1008008_DIGITRANS

MZD/1008008

Vlastník dokladu
Medirex, a.s.
Dodávateľ
Medirex, a.s.
Žiadaná suma
25,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

MZD/1003003_DIGITRANS

MZD/1003003

Vlastník dokladu
Medirex, a.s.
Dodávateľ
Medirex, a.s.
Žiadaná suma
21,722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2022
Názov

MZD/1004004_DIGITRANS

MZD/1004004

Vlastník dokladu
Medirex, a.s.
Dodávateľ
Medirex, a.s.
Žiadaná suma
20,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2022
Názov

MZD/1005005_DIGITRANS

MZD/1005005

Vlastník dokladu
Medirex, a.s.
Dodávateľ
Medirex, a.s.
Žiadaná suma
21,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2022
Názov

MZD/1006006_DIGITRANS

MZD/1006006

Vlastník dokladu
Medirex, a.s.
Dodávateľ
Medirex, a.s.
Žiadaná suma
21,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

MZD/1007007_DIGITRANS

MZD/1007007

Vlastník dokladu
Medirex, a.s.
Dodávateľ
Medirex, a.s.
Žiadaná suma
23,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

MZD/1009009_DIGITRANS

MZD/1009009

Vlastník dokladu
Medirex, a.s.
Dodávateľ
Medirex, a.s.
Žiadaná suma
25,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Paušálna sadzba_02-09/2022

Paušálna sadzba_02-09/2022

Vlastník dokladu
Medirex, a.s.
Dodávateľ
Medirex, a.s.
Žiadaná suma
70,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

BWX_SvF FEI_07 2022

Zaúčtovanie mzdy SvF 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

BWX3_SvF STU_02_2022

Zaúčtovanie mzdy SvF 02/2022.

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

BWX3_SvF STU_03_2022

Zaúčtovanie mzdy SvF 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

BWX3_SvF STU_04_2022

Zaúčtovanie mzdy SvF 04/2022.

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

BWX3_SvF STU_05_2022

Zaúčtovanie mzdy SvF 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

BWX3_SvF STU_06_2022

Zaúčtovanie mzdy SvF 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

BWX3_SvF STU_08_2022

Zaúčtovanie mzdy SvF 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

BWX3_SvF STU_09_2022

Zaúčtovanie mzdy SvF 09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Paušálna sadzba- BWX3_ SvF STU

Paušálna sadzba BWX3 _ ŽoP 1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
23,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba- BWX3_ FEI STU

Paušálna sadzba BWX3 _ ŽoP 1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PAU/BWX3/ZOP10/ZAL

Paušálna sadzba BWX3 - ZAL

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BWX3 - Zálohová platba

Zaúčtovanie dokladu miezd 10/2023_MTF_BWX3_záloha

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

BWX3 - Zálohová platba

MZD/0601/0011/2023_MTF_BWX3 - zálohová platba

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Paušálna sadzba- BWX3_FEI STU

Paušálna sadzba- BWX3_Zálohova platba

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2023
Názov

BWX3_SvF STU_11_2022_refundácia

Zaúčtovanie mzdy SvF 11/2022.

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

BWX3_SvF STU_12_2022_refundácia

Zaúčtovanie mzdy SvF 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Paušálna sadzba- BWX3_ FEI STU

Paušálna sadzba BWX3 _ ŽoP 2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba- BWX3_ SvF STU

Paušálna sadzba BWX3 _ ŽoP 2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BWX3_SvF STU_10_2022

Zaúčtovanie mzdy SvF 02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

MZD/1010010_DIGITRANS

MZD/1010010

Vlastník dokladu
Medirex, a.s.
Dodávateľ
Medirex, a.s.
Žiadaná suma
34,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

MZD/1011011_DIGITRANS

MZD/1011011

Vlastník dokladu
Medirex, a.s.
Dodávateľ
Medirex, a.s.
Žiadaná suma
55,447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

MZD/1012012_DIGITRANS

MZD/1012012

Vlastník dokladu
Medirex, a.s.
Dodávateľ
Medirex, a.s.
Žiadaná suma
57,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Paušálna sadzba_10-12/2022

Paušálna sadzba_10-12/2022

Vlastník dokladu
Medirex, a.s.
Dodávateľ
Medirex, a.s.
Žiadaná suma
59,153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

RP44_VP4_JK_11/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

RP58_VP4_RV_11/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

RP58_VP4_RH_11/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

RP58_VP4_GR_11/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

RP58_VP4_MM_11/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

RP58_VP4_DR_11/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,598 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

RP57_VP3_AK_11/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

RP55_VP1_AK_11/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

RP65_AsPM_DJ_11/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

RP55_VP1_MO_11/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

BWX3 - Zálohová platba

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

BWX3 - Refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

BUH7_Mzdy_11/2023_0H4_FEI_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

BUH7_Mzdy_11/2023_0H5_FEI_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Paušálna sadzba_10-11/2023_aktivita_č.3

Paušálna sadzba_10-11/2023

Vlastník dokladu
Medirex, a.s.
Dodávateľ
Medirex, a.s.
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_10-11/2023_aktivita_č.2

Paušálna sadzba_10-11/2023

Vlastník dokladu
Medirex, a.s.
Dodávateľ
Medirex, a.s.
Žiadaná suma
28,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZD/1010010_aktivita_č.3

MZD/1010010

Vlastník dokladu
Medirex, a.s.
Dodávateľ
Medirex, a.s.
Žiadaná suma
419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

MZD/1010010_aktivita_č.2

MZD/1010010

Vlastník dokladu
Medirex, a.s.
Dodávateľ
Medirex, a.s.
Žiadaná suma
27,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

MZD/1011011_aktivita_č.3

MZD/1011011

Vlastník dokladu
Medirex, a.s.
Dodávateľ
Medirex, a.s.
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

MZD/1011011_aktivita_č.2

MZD/1011011

Vlastník dokladu
Medirex, a.s.
Dodávateľ
Medirex, a.s.
Žiadaná suma
43,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

PAU/BWX3/ZOP11/REF

Paušálna sadzba BWX3 - REF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

W479_mzdy_11/2022_záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASY8_2022_refundacia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
19,219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_W479_11_2022_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

ASS8_Mzdy_11-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

ASS8_Mzdy_11-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

BUH7_Mzdy_11/2022_0H4_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

BUH7_Mzdy_11/2022_0H5_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_11/2022-OÚ-FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_11/2022-flexibilita-FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASX4_2022_zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASX4_2022_zúčtovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Garanti-vedúci projektu

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASX4_2022_ refundácia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASY8_2022_zuctovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASY8_2022_zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

U413_Mzdy_11-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

U413_Mzdy_11-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

BWX3_FEI STU_11_2022_zálohovka

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASY8_2022_refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
31,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

BWX3_FEI STU_11_2022_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_11/2022-flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_11/2022-OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 8/VP3_MO_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 64/PM_LJ_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 65/AsPM_DJ_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 42/VP2_OH_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 43/VP3_EK_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 27/VP1_AK_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 28/VP2_DR_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 7_VP1_RV_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 11-2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_12_ASY8_2022_refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy_12_ASY8_2022_refundacia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

ASS8_Mzdy_12-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

ASS8_Mzdy_12-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

BUH7_Mzdy_12/2022_0H4_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

BUH7_Mzdy_12/2022_0H5_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_12/2022-flexibilita-FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_12/2022-OÚ-FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy_12_ASX4_2022_zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy_12_ASX4_2022_zúčtovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

W479_mzdy_12_2022_Záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Garanti-vedúci projektu

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy_12_ASX4_2022_ refundácia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy_12_ASY8_2022_zuctovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy_12_ASY8_2022_zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

U413_Mzdy_12-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

U413_Mzdy_12-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

BWX3_FEI STU_12_2022_zálohovka

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
16,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

BWX3_FEI STU_12_2022_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_12/2022-OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_12/2022-flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 64/PM_LJ_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 65/AsPM_DJ_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 42/VP2_OH_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 28/VP2_DR_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 8/VP3_MO_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 27/VP1_AK_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 7/VP1_RV_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 43/VP3_EK_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

W479_Mzdy_12_2022_Refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 12-2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

MZD/1002002

MZD/1002002

Vlastník dokladu
Medirex, a.s.
Dodávateľ
Medirex, a.s.
Žiadaná suma
51,733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Paušálna sadzba_1-3/2023_Aktivita_3

Paušálna sadzba_1-3/2023

Vlastník dokladu
Medirex, a.s.
Dodávateľ
Medirex, a.s.
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2023
Názov

Paušálna sadzba_1-3/2023_Aktivita_2

Paušálna sadzba_1-3/2023

Vlastník dokladu
Medirex, a.s.
Dodávateľ
Medirex, a.s.
Žiadaná suma
67,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2023
Názov

BWX3_SvF STU_01_2023

Zaúčtovanie mzdy SvF 01/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

BWX3_SvF STU_02_2023

Zaúčtovanie mzdy SvF 02/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

BWX3_SvF STU_03_2023

Zaúčtovanie mzdy SvF 03/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Paušálna sadzba- BWX3_ FEI STU

Paušálna sadzba BWX3 _ ŽoP 4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba- BWX3_ SvF STU

Paušálna sadzba BWX3 _ ŽoP 4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba BWX3 _ ŽoP 5

Paušálna sadzba BWX3 _ ŽoP 5

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,091 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZD/1001001

MZD/1001001

Vlastník dokladu
Medirex, a.s.
Dodávateľ
Medirex, a.s.
Žiadaná suma
58,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

MZD/1003003_Aktivita_3

MZD/1003003

Vlastník dokladu
Medirex, a.s.
Dodávateľ
Medirex, a.s.
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

MZD/1003003_Aktivita_2

MZD/1003003

Vlastník dokladu
Medirex, a.s.
Dodávateľ
Medirex, a.s.
Žiadaná suma
57,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

MZD/1006006_Aktivita_2

MZD/1006006

Vlastník dokladu
Medirex, a.s.
Dodávateľ
Medirex, a.s.
Žiadaná suma
63,526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

MZD_1006006_Aktivita_3

MZD/1006006

Vlastník dokladu
Medirex, a.s.
Dodávateľ
Medirex, a.s.
Žiadaná suma
1,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Paušálna sadzba_4-6/2023_Aktivita_3

Paušálna sadzba_4-6/2023

Vlastník dokladu
Medirex, a.s.
Dodávateľ
Medirex, a.s.
Žiadaná suma
1,543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_4-6/2023_Aktivita_2

Paušálna sadzba_4-6/2023

Vlastník dokladu
Medirex, a.s.
Dodávateľ
Medirex, a.s.
Žiadaná suma
70,135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZD/1004004_Aktivita_3

MZD/1004004

Vlastník dokladu
Medirex, a.s.
Dodávateľ
Medirex, a.s.
Žiadaná suma
1,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

MZD/1004004_Aktivita_2

MZD/1004004

Vlastník dokladu
Medirex, a.s.
Dodávateľ
Medirex, a.s.
Žiadaná suma
52,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

MZD/1005005_Aktivita_2

MZD/1005005

Vlastník dokladu
Medirex, a.s.
Dodávateľ
Medirex, a.s.
Žiadaná suma
59,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

MZD_1005005_Aktivita_3

MZD/1005005

Vlastník dokladu
Medirex, a.s.
Dodávateľ
Medirex, a.s.
Žiadaná suma
1,313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

BWX3_SvF STU_05_2023

Zaúčtovanie mzdy SvF 05/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

BWX3_SvF STU_04_2023_refundácia

Zaúčtovanie mzdy SvF 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Paušálna sadzba BWX3 _ ŽoP 7 REFUNDÁCIA

Paušálna sadzba BWX3 _ ŽoP 7

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba BWX3 _ ŽoP 6

Paušálna sadzba BWX3 _ ŽoP 6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZD/1008008_Aktivita_3

MZD/1008008

Vlastník dokladu
Medirex, a.s.
Dodávateľ
Medirex, a.s.
Žiadaná suma
1,313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

MZD/1008008_Aktivita_2

MZD/1008008

Vlastník dokladu
Medirex, a.s.
Dodávateľ
Medirex, a.s.
Žiadaná suma
45,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

BWX3_MTF STU_07_2023_záloha

Zaúčtovanie dokladu miezd 07/2023_MTF_BWX3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

BWX3_MTF STU_08_2023_záloha

Zaúčtovanie dokladu miezd 08/2023_MTF_BWX3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

BWX3_MTF STU_09_2023_záloha

Zaúčtovanie dokladu miezd 09/2023_MTF_BWX3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Paušálna sadzba BWX3 _ ŽoP 8 Záloha

Paušálna sadzba _BWX3 - 07-09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
23,605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZD/1007007_Aktivita_3

MZD/1007007

Vlastník dokladu
Medirex, a.s.
Dodávateľ
Medirex, a.s.
Žiadaná suma
1,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

MZD/1007007_Aktivita_2

MZD/1007007

Vlastník dokladu
Medirex, a.s.
Dodávateľ
Medirex, a.s.
Žiadaná suma
41,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

MZD/1009009_Aktivita_3

MZD/1009009

Vlastník dokladu
Medirex, a.s.
Dodávateľ
Medirex, a.s.
Žiadaná suma
2,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2023
Názov

MZD/1009009_Aktivita_2

MZD/1009009

Vlastník dokladu
Medirex, a.s.
Dodávateľ
Medirex, a.s.
Žiadaná suma
33,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2023
Názov

Paušálna_sadzba_7-9_23_aktivita_3

Paušálna sadzba_7-9/2023

Vlastník dokladu
Medirex, a.s.
Dodávateľ
Medirex, a.s.
Žiadaná suma
1,865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna_sadzba_7-9_23_aktivita_2

Paušálna sadzba_7-9/2023

Vlastník dokladu
Medirex, a.s.
Dodávateľ
Medirex, a.s.
Žiadaná suma
48,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba BWX3 _ ŽoP 9 REFUNDÁCIA

Paušálna sadzba BWX3 _ ŽoP 9 REFUNDÁCIA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
IČO
00397687
Názov
Medirex, a.s.
IČO
35766450
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.