Popis projektu

Cieľom projektu bude navrhnúť a implementovať metódy a nástroje vývoja adaptívnych softvérových ekosystémov s možnosťou podpory doménovo špecifických jazykov pre zachytenie a znovupoužitie expertných a softvérových zdrojov znalostí, virtualizácie, distribuovaných internetových výpočtových procesov a paralelného počítania.

Medzi najdôležitejšie aktivity projektu bude patriť analýza a návrh metódy efektívneho, adaptívneho a agilného vývoja softvéru pomocou viacúrovňovej abstrakcie znalostí domény, ako aj výskum možností kolaboratívneho vývoja a znovupoužitia softvérových zdrojov znalostí.

Žiadateľ a partner výskumého projektu budú analyzovať aj využitie modelom riadeného vývoja, doménovo špecifických jazykov pre zachytenie a znovupoužitie expertných a softvérových zdrojov znalostí, inteligentnej automatizovanej dokumentácie, implementácie adaptívnych a inteligentných nástrojov, produkčných procesov a infraštruktúry pre efektívny vývoj, inováciu, testovanie, manažment, konfiguráciu a nasadenie softvérových produktov. Budú skúmať aj možnosti začlenenia podpory virtualizácie, distribuovaných internetových výpočtových procesov a paralelného počítania v navrhovanej infraštruktúre a inovovanom produkčnom procese.

V tejto súvislosti bude žiadateľ riešiť najmä tieto ciele:

1. Efektívny vývoj APV, ktorý podporí tvorbu produktových línií.

2. Získanie z tvoriaceho sa APV dokumentácie, pochopiteľnej pre zadávateľa, analytika, experta a vývojára.

3. Uchovávanie a znovupoužitie doménových znalostí v oblasti poisťovníctva.

4. Efektívne vytváranie a nasadzovanie veľkých ekosystémov.

V rámci merateľných ukazovateľov sa žiadateľ zameria predovšetkým na:

Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové (kód P0512)
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové (kód P0288)
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty (P0284)
Počet produktov, ktoré sú pre trh nové (kód P0513)
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové (kód P0289)
Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami (kód P0282)
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva (kód P0355)
Počet podaných patentových prihlášok (kód P0280)
Počet podporených výskumných inštitúcií (kód P0325)
Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi (kód P0326)
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch (kód P0091)

Pričom ich naplnenie jasne zôvodní v predkladanom projekte.

Viac
Subjekt
Gratex International, a.s.
Partneri
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Miesta realizácie
Šamorín
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2020 - 01.04.2022
Celková suma
1,202,753 €
Vlastné zdroje
276,630 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.04.2020
Skutočný začiatok
01.04.2020
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
31.03.2022
Názov
Realizácia inovačných opatrení
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
01.02.2022
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
30.04.2022
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.04.2020
Skutočný začiatok
01.04.2020
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
31.03.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2020
Skutočný začiatok
01.04.2020
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
31.03.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2020
Skutočný začiatok
01.04.2020
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
31.03.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.05.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.05.2023
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.05.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.05.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
15.05.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
15.05.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.05.2023
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.05.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
15.05.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
15.05.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Pausalna_sadzba_04_2020_GTX

Pausalna_sadzba_04_2020_GTX_Repair

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
3,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity - projektový manažér

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_202004

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 17

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_202004

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 16

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_202004

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 15

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_202004

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 14

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_202004

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 13

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_202004

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 12

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_202004

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 11

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_202004

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 10

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_202004

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 8

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_202004

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 6

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_202004

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 1

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_202004

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 9

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_202004

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 7

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_202004

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 5

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_202004

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 3

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_202004

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 1

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_202004

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 2

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_202004

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 2

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_202004

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 4

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_202004

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Pausalna_sadzba_04_2020_FIIT

Pausalna_sadzba_04_2020_FIIT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

Sumarizacny_harok_04_2020_FIIT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny_harok_04_2020_FIIT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

Sumarizacny_harok_04_2020_FIIT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 14

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_05_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 7

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_05_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 2

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_05_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 1

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_05_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 1

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_05_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Riadenie aktivity - projektový manažér

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_05_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 16

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_05_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 12

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_05_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 10

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_05_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 6

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_05_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 4

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_05_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 2

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_05_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 3

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_05_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 5

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_05_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 9

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_05_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 11

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_05_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 13

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_05_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 15

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_05_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 17

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_05_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 8

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_05_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 1

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_06_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 2

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_06_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 1

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_06_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 2

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_06_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 3

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_06_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 4

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_06_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 14

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_06_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 9

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_06_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 5

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_06_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 6

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_06_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 7

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_06_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 8

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_06_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 10

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_06_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 11

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_06_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 12

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_06_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 13

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_06_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 15

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_06_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 16

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_06_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 17

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_06_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Riadenie aktivity - projektový manažér

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_06_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Pausalna_sadzba_05__06_2020_GTX

Pausalna_sadzba_05__06_2020_GTX

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
6,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pausalna_sadzba_05_az_08_2020_FIIT_doziadanie1

Pausalna_sadzba_05_az_08_2020_FIIT_doziadanie2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

08_2020_Gratex_ 2 Sumarizacny harok_mzdove vydavky_doziadanie1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

07_2020_Gratex_ 2 Sumarizacny harok_mzdove vydavky_1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

05_2020_Gratex_ 2 Sumarizacny harok_mzdove vydavky-oprava

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

05_2020_Gratex_ 2 Sumarizacny harok_mzdove vydavky-oprava

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

05_2020_Gratex_ 2 Sumarizacny harok_mzdove vydavky-oprava

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

06_2020_Gratex_ 2 Sumarizacny harok_mzdove vydavky-doziadanie2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

06_2020_Gratex_ 2 Sumarizacny harok_mzdove vydavky-doziadanie2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

06_2020_Gratex_ 2 Sumarizacny harok_mzdove vydavky-doziadanie2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Pausalna_sadzba_09_az_10_2020_FIIT

pausalna sadzba S803 09_10-2020-oprava

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

10_2020 GRATEX 3 SH OPRAVA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

10_2020 GRATEX 3 SH OPRAVA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

10_2020 GRATEX 3 SH OPRAVA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

10_2020 GRATEX 3 SH OPRAVA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

10_2020 GRATEX 3 SH OPRAVA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

10_2020 GRATEX 3 SH OPRAVA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

09_2020_Gratex_ 3 SH OPRAVA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

09_2020_Gratex_ 3 SH OPRAVA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

09_2020_Gratex_ 3 SH OPRAVA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

09_2020_Gratex_ 3 SH OPRAVA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

09_2020_Gratex_ 3 SH OPRAVA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Pausalna_sadzba_07__08_2020_GTX

Pausalna_sadzba_07__08_2020_GTX_doziadanie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
5,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 17

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_08_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 13

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_08_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 11

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_08_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 9

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_08_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 7

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_08_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 5

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_08_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 3

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_08_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 1

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_08_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 1

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_08_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 2

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_08_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 2

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_08_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 4

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_08_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 6

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_08_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 8

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_08_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 10

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_08_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 12

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_08_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 14

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_08_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 16

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_08_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Riadenie aktivity - projektový manažér

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_08_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 15

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_08_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Riadenie aktivity - projektový manažér

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_07_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 17

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_07_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 16

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_07_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 15

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_07_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 14

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_07_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 13

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_07_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 12

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_07_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 11

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_07_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 10

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_07_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 9

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_07_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 8

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_07_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 7

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_07_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 6

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_07_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 5

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_07_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 4

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_07_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 3

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_07_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 2

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_07_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 1

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_07_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 2

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_07_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 1

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_07_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Pausalna_sadzba_09__10_2020_GTX

Pausalna_sadzba_09__10_2020_GTX_Repair

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
5,861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 15

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_10_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 14

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_10_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 13

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_10_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 12

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_10_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 11

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_10_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 10

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_10_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 9

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_10_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 8

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_10_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 7

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_10_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 6

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_10_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 16

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_10_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 17

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_10_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Riadenie aktivity - projektový manažér

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_10_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 5

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_10_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 4

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_10_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 3

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_10_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 2

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_10_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 1

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_10_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 2

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_10_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 1

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_10_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Riadenie aktivity - projektový manažér

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_09_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 17

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_09_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 16

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_09_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 15

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_09_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 14

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_09_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 13

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_09_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 12

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_09_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 11

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_09_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 10

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_09_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 9

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_09_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 8

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_09_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 7

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_09_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 6

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_09_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 5

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_09_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 4

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_09_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 3

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_09_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 2

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_09_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 1

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_09_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 2

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_09_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 1

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_09_2020

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 10

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_12_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Riadenie aktivity - projektový manažér

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_12_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 8

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_12_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 1

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_12_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 2

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_12_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 17

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_12_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 16

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_12_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 15

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_12_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 9

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_12_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 14

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_12_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 13

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_12_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 11

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_12_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 12

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_12_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 3

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_12_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 7

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_12_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 6

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_12_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 5

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_12_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 4

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_12_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 2

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_12_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 1

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_12_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 4

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_11_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 2

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_11_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 1

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_11_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 11

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_11_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 13

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_11_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 1

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_11_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 2

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_11_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 5

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_11_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 6

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_11_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 3

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_11_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 7

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_11_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 8

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_11_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 9

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_11_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 10

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_11_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 12

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_11_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 14

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_11_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 16

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_11_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 15

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_11_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 17

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_11_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Riadenie aktivity - projektový manažér

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_11_2020_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Pausalna_sadzba_11__12_2020_GTX

Pausalna_sadzba_11__12_2020_GTX_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
5,943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

pausalna sadzba S803 01_02-2021

pausalna sadzba S803 01_02-2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

SH 02_2021_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

SH 02_2021_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

SH 02_2021_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

SH 02_2021_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

SH 02_2021_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

SH 02_2021_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

SH 01_2021_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

SH 01_2021_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

SH 01_2021_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

SH 01_2021_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

SH 01_2021_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

SH 01_2021_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

SH 12_2020_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

SH 12_2020_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

SH 12_2020_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

SH 12_2020_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

SH 12_2020_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

SH 11_2020_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

SH 11_2020_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

SH 11_2020_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

SH 11_2020_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

SH 11_2020_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

SH 11_2020_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

pausalna sadzba S803 11_12-2020

pausalna sadzba S803 11_12-2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 14

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_01_2021_doplnenie_01

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 5

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_01_2021_doplnenie_01

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 7

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_01_2021_doplnenie_01

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 9

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_01_2021_doplnenie_01

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 11

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_01_2021_doplnenie_01

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 13

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_01_2021_doplnenie_01

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 15

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_01_2021_doplnenie_01

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Riadenie aktivity - projektový manažér

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_01_2021_doplnenie_01

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 16

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_01_2021_doplnenie_01

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 12

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_01_2021_doplnenie_01

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 10

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_01_2021_doplnenie_01

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 8

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_01_2021_doplnenie_01

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 6

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_01_2021_doplnenie_01

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 4

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_01_2021_doplnenie_01

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 2

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_01_2021_doplnenie_01

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 2

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_01_2021_doplnenie_01

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 1

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_01_2021_doplnenie_01

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 1

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_01_2021_doplnenie_01

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 3

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_01_2021_doplnenie_01

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Pausalna_sadzba_01_02_2021_GTX_doplnenie_01

Pausalna_sadzba_01_02_2021_GTX_doplnenie_01

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
5,743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 14

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_02_2021_doplnenie_01

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 16

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_02_2021_doplnenie_01

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 15

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_02_2021_doplnenie_01

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Riadenie aktivity - projektový manažér

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_02_2021_doplnenie_01

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 1

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_02_2021_doplnenie_01

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 7

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_02_2021_doplnenie_01

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 13

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_02_2021_doplnenie_01

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 11

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_02_2021_doplnenie_01

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 9

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_02_2021_doplnenie_01

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 5

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_02_2021_doplnenie_01

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 3

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_02_2021_doplnenie_01

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 1

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_02_2021_doplnenie_01

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 2

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_02_2021_doplnenie_01

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 2

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_02_2021_doplnenie_01

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 4

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_02_2021_doplnenie_01

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 6

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_02_2021_doplnenie_01

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 8

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_02_2021_doplnenie_01

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 10

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_02_2021_doplnenie_01

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 12

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_02_2021_doplnenie_01

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

pausalna sadzba S803 03_05-2021

pausalna sadzba S803 03_05-2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

SH 05_2021_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

SH 05_2021_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

SH 05_2021_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

SH 05_2021_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

SH 05_2021_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

SH 05_2021_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

SH 04_2021_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

SH 04_2021_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

SH 04_2021_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

SH 04_2021_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

SH 04_2021_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

SH 04_2021_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

SH 03_2021_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

SH 03_2021_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

SH 03_2021_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

SH 03_2021_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

SH 03_2021_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

SH 03_2021_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 12

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_03_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 11

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_03_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 1

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_03_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 4

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_03_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 3

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_03_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 1

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_03_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 8

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_03_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Riadenie aktivity - projektový manažér

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_03_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 14

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_03_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 13

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_03_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 5

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_03_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 15

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_03_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 2

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_03_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 2

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_03_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 16

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_03_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 10

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_03_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 9

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_03_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 7

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_03_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 6

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_03_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 8

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_04_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 1

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_04_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 1

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_04_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Riadenie aktivity - projektový manažér

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_04_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 9

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_04_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 2

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_04_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 14

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_04_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 11

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_04_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 5

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_04_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 2

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_04_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 12

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_04_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 4

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_04_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 13

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_04_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 10

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_04_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 7

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_04_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 6

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_04_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 3

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_04_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 15

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_04_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 16

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_04_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Pausalna_sadzba_03_04_2021_GTX

Pausalna_sadzba_03_04_2021_GTX_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
6,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 14

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_05_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 2

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_05_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 6

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_05_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 2

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_05_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 11

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_05_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 13

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_05_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 5

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_05_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Riadenie aktivity - projektový manažér

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_05_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 7

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_05_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 1

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_05_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 4

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_05_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 16

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_05_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 10

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_05_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 12

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_05_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 9

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_05_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 15

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_05_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 1

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_05_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 3

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_05_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 8

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_05_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 5

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_06_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 1

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_06_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 13

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_06_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 8

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_06_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 15

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_06_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 14

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_06_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 9

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_06_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 16

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_06_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 11

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_06_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 2

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_06_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 1

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_06_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 7

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_06_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Riadenie aktivity - projektový manažér

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_06_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 6

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_06_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 12

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_06_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 10

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_06_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 4

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_06_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 3

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_06_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 2

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_06_2021_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Pausalna_sadzba_05_06_2021_GTX

Pausalna_sadzba_05_06_2021_GTX_doplnenie_1

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
6,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

SH 06_2021_Gratex opravený

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

SH 06_2021_Gratex opravený

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

SH 06_2021_Gratex opravený

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

SH 06_2021_Gratex opravený

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

SH 06_2021_Gratex opravený

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

SH 06_2021_Gratex opravený

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

SH 08_2021_Gratex opravený

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

SH 08_2021_Gratex opravený

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

SH 08_2021_Gratex opravený

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

SH 08_2021_Gratex opravený

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

SH 07_2021_Gratex opravený

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

SH 07_2021_Gratex opravený

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
991 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

SH 07_2021_Gratex opravený

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

SH 07_2021_Gratex opravený

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

SH 07_2021_Gratex opravený

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

SH 07_2021_Gratex opravený

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

SH 09_2021_Gratex opravený

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

SH 09_2021_Gratex opravený

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

SH 09_2021_Gratex opravený

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

SH 09_2021_Gratex opravený

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

SH 09_2021_Gratex opravený

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

SH 09_2021_Gratex opravený

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

pausalna sadzba S803 06_09-2021

pausalna sadzba S803 06_09-2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

SH 10_2021_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

SH 10_2021_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

SH 10_2021_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

SH 10_2021_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

SH 10_2021_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

SH 10_2021_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

SH 11_2021_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

SH 11_2021_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

SH 11_2021_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

SH 11_2021_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

SH 11_2021_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
942 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

SH 11_2021_Gratex

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

pausalna sadzba S803 10_12-2021

pausalna sadzba S803 10_12-2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

SH 12_2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

SH 12_2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

SH 12_2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

SH 12_2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

SH 12_2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

SH 12_2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Pausalna_sadzba_07_08_2021_GTX

Pausalna_sadzba_07_08_2021_GTX

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
5,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 2

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_07_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 2

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_07_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 15

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_07_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 5

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_07_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 1

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_07_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 10

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_07_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 12

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_07_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 8

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_07_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 16

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_07_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Riadenie aktivity - projektový manažér

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_07_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 13

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_07_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 6

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_07_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 4

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_07_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 3

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_07_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 1

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_07_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 9

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_07_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 14

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_07_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 7

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_07_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 11

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_07_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 6

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_08_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 7

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_08_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 2

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_08_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 16

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_08_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 3

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_08_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 11

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_08_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 10

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_08_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Riadenie aktivity - projektový manažér

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_08_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 14

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_08_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 13

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_08_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 15

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_08_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 1

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_08_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 2

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_08_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 9

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_08_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 8

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_08_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 1

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_08_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 4

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_08_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 5

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_08_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 12

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_08_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Pausalna_sadzba_09_10_2021_GTX

Pausalna_sadzba_09_10_2021_GTX

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
6,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 12

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_09_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 3

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_09_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Riadenie aktivity - projektový manažér

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_09_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 4

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_09_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 1

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_09_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 14

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_09_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 6

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_09_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 1

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_09_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 15

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_09_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 8

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_09_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 10

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_09_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 2

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_09_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 16

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_09_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 2

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_09_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 13

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_09_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 11

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_09_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 9

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_09_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 7

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_09_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 5

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_09_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 5

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_10_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 13

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_10_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Riadenie aktivity - projektový manažér

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_10_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 1

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_10_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 2

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_10_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 10

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_10_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 4

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_10_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 9

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_10_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 12

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_10_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 1

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_10_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 6

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_10_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 3

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_10_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 7

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_10_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
3,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 14

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_10_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 2

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_10_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 8

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_10_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 11

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_10_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 16

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_10_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 15

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_10_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

SH 01_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

SH 01_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

SH 01_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

SH 01_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

SH 01_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

SH 01_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

SH 02_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

SH 02_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

SH 02_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

SH 02_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

SH 02_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

SH 02_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

SH 03_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

SH 03_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

SH 03_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

SH 03_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

SH 03_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

SH 03_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

pausalna sadzba S803 01_03-2022

pausalna sadzba S803 01_03-2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 1

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_11_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Riadenie aktivity - projektový manažér

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_11_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 8

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_11_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 12

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_11_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
3,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 6

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_11_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 11

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_11_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 15

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_11_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 13

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_11_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 16

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_11_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 2

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_11_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 14

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_11_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 5

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_11_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 7

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_11_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 1

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_11_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 9

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_11_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 2

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_11_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 4

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_11_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 3

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_11_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 10

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_11_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 9

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_12_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 4

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_12_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 10

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_12_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 11

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_12_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 8

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_12_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 1

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_12_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 15

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_12_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 1

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_12_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2022
Názov

Riadenie aktivity - projektový manažér

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_12_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 5

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_12_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 3

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_12_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 2

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_12_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 7

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_12_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 6

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_12_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 14

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_12_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 2

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_12_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 13

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_12_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 12

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_12_2021

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2022
Názov

Pausalna_sadzba_11_12_2021_GTX

Pausalna_sadzba_11_12_2021_GTX

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
5,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Interny_doklad_ 03_2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interny_doklad_ 03_2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
983 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Interny_dokument_01_2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interny_dokument_01_2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,077 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Interny_doklad_ 02_2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interny_doklad_ 02_2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Interny_doklad_ 04_2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interny_doklad_ 04_2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Interny_doklad_05_2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interny_doklad_05_2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,077 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Interny_dokument_06_2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interny_dokument_06_2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interny_doklad_07_2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Interny_doklad_07_2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Interny_doklad_08 2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interny_doklad_08 2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interny_doklad_ 09_2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Interny_doklad_ 09_2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interny_doklad_10_2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,077 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Interny_doklad_10_2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interny_doklad_11_2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Interny_doklad_11_2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Interny_doklad_12_2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interny_doklad_12_2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
983 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interny_doklad_01_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

pausalna sadzba S803 01-2021_01-2022 doúčtovanie1

pausalna sadzba S803 01-2021_01-2022 doúčtovanie1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
3,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 3

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_01_2022

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 1

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_01_2022

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 10

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_01_2022

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 9

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_01_2022

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 2

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_01_2022

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 15

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_01_2022

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 7

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_01_2022

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 14

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_01_2022

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 2

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_01_2022

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 1

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_01_2022

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 5

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_01_2022

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Riadenie aktivity - projektový manažér

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_01_2022

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 4

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_01_2022

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 13

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_01_2022

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 11

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_01_2022

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 12

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_01_2022

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 8

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_01_2022

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 6

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_01_2022

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 12

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_02_2022

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
3,287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 1

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_02_2022

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
3,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 2

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_02_2022

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 2

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_02_2022

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 9

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_02_2022

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 13

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_02_2022

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 8

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_02_2022

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 10

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_02_2022

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 6

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_02_2022

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Riadenie aktivity - projektový manažér

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_02_2022

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 15

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_02_2022

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 5

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_02_2022

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 11

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_02_2022

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 14

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_02_2022

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
1,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 4

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_02_2022

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 1

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_02_2022

Vlastník dokladu
Gratex International, a.s.
Dodávateľ
Gratex International, a.s.
Žiadaná suma
2,906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 3

Sumarizacny harok_mzdove vydavky_02_2022

Vlastník dok