Popis projektu

Projekt výskumu v oblasti technológie blockchain s prepojením na online platobné služby predstavuje výrazný príspevok s cieľom zabezpečiť neustále narastajúcu požiadavku zabezpečenia priorít v oblasti výskumu a vývoja, ktoré sa týkajú hlavne informačných a komunikačných technológií, pre všetky kľúčové vedecko-výskumné inštitúcie v kritickom sektore služieb v európskom hospodárskom priestore. Primárnym zameraním projektu je hľadanie nových prístupov a metód pre online platobné služby medzi rôznymi zdrojmi (napr. kryptomeny-fiat peniaze) použitím blockchain technológie. Vzájomnou koreláciou blockchain technológie a existujúcich platobných služieb zvýšime ekonomickú efektivitu podnikov, ktoré prijímajú platby cez online nástroje. Výskum sa zameria na progresívne využitie nových možností, ktoré prinášajú technológie blockchain a online platobné nástroje a ich prepojenie s behaviorálnymi aspektmi platobného správania ľudí. V súlade s najnovšími trendami v oblasti inteligentného obchodovania (Digital Single Market, kryptomeny) prináša nový pohľad na identifikáciu možností rôznych spôsobov online platobných služieb, tiež detekciu nekorektného správania sa subjektov pri transakciách, a v neposlednom rade prínosy v oblasti bezpečnosti a transparentnosti.

Merateľné ukazovatele projektu boli nastavené so zreteľom na plánované aktivity, ciele, výstupy a výsledky predmetného projektu. Všetky hlavné aktivity žiadateľa aj partnera projektu prispievajú k inovácií jedného produktu, v našom prípade služby, vyvinutého inovatívneho softvéru. Na základe tohto boli identifikované tieto merateľné ukazovatele, ktorých naplnenie bude v rámci projektu sledované: P0091 Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch,  P0231 Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch, P0284 Počet podnikov, ktoré dostávajú granty, P0288 Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové,  P0289 Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové, P0282 Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami, P0325 Počet podporených výskumných inštitúcií, P0326 Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi, P0355 Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva,   P0512 Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové, P0513 Počet produktov, ktoré sú pre trh nové.

Projekt bude realizovaný na mieste: Bratislava.

Hlavný cieľ projektu bude dosiahnutý na základe realizácie a výstupov plánovaných hlavných aktivít:

  • [aktivita realizovaná žiadateľom]
  • [aktivita realizovaná žiadateľom]
  • [aktivita realizovaná partnerom]

Viac
Subjekt
QBSW, a.s.
Partneri
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava - mestská časť Ružinov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2020 - 01.10.2022
Celková suma
677,214 €
Vlastné zdroje
216,551 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Experimentálny vývoj
Typ
Podpora zvyšovania …
Plánovaný začiatok
01.11.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora zvyšovania …
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
01.05.2020
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora zvyšovania …
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
01.05.2020
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
31.08.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
01.05.2020
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
01.05.2020
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet inovovaných procesov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet organizačných inovácií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
9,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
26.05.2021
Riziko
-
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
8,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
26.05.2021
Riziko
-
Názov
Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
26.05.2021
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
26.05.2021
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
26.05.2021
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
26.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.05.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.05.2021
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.05.2021
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.05.2021
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.05.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

PS na nepriame výdavky 05-06/2020

Paušál na nepriame výdavky 202005-202006

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 202006

Sumarizačný hárok FIIT 202006

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_ 202005

Sumarizačný hárok FIIT 202005

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

PS na nepriame výdavky 07-09/2020

Paušál na nepriame výdavky 202007-202009

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Garant 202008

Sumarizačný hárok FIIT 202008

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 202008

Sumarizačný hárok FIIT 202008

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Garant 202009

Sumarizačný hárok FIIT 202009

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 202009

Sumarizačný hárok FIIT 202009

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 202007

Sumarizačný hárok FIIT 202007

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_202006

Sumarizačný hárok QBSW 202006

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
9,643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Technický pracovník_202006

Sumarizačný hárok QBSW 202006

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
2,855 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Garant_202006

Sumarizačný hárok QBSW 202006

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Hlavný manažér projektu_202006

Sumarizačný hárok QBSW 202006

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Asistent_202006

Sumarizačný hárok QBSW 202006

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

PS - nepriame výdavky 05/2020 - 06/2020

PS na nepriame výdavky 05/2020 - 06/2020

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
4,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_202005

Sumarizačný hárok QSBW 202005

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
10,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Technický pracovník_202005

Sumarizačný hárok QSBW 202005

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
3,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Garant_202005

Sumarizačný hárok QSBW 202005

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Hlavný manažér projektu_202005

Sumarizačný hárok QSBW 202005

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Asistent_202005

Sumarizačný hárok QSBW 202005

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

PS - nepriame výdavky 07/2020 - 09/2020

PS na nepriame výdavky 07/2020 - 09/2020

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
5,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Asistent_202009

Sumarizačný hárok QBSW 202009

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2021
Názov

Garant_202009

Sumarizačný hárok QBSW 202009

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_202009

Sumarizačný hárok QBSW 202009

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
8,579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2021
Názov

Technický pracovník_202009

Sumarizačný hárok QBSW 202009

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2021
Názov

Hlavný manažér projektu_202009

Sumarizačný hárok QBSW 202009

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2021
Názov

Hlavný manažér projektu_202008

Sumarizačný hárok QBSW 202008

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Technický pracovník_202008

Sumarizačný hárok QBSW 202008

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Asistent_202008

Sumarizačný hárok QBSW 202008

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Garant_202008

Sumarizačný hárok QBSW 202008

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_202008

Sumarizačný hárok QBSW 202008

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
8,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Technický pracovník_202007

Sumarizačný hárok QBSW 202007

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
2,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_202007

Sumarizačný hárok QBSW 202007

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
7,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Hlavný manažér projektu_202007

Sumarizačný hárok QBSW 202007

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Garant_202007

Sumarizačný hárok QBSW 202007

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Asistent_202007

Sumarizačný hárok QBSW 202007

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

PS_202010-202012

Paušál na nepriame výdavky 202010-202012

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Vedecký pracovník_202011

Sumarizačný hárok FIIT 202011

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
1,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Garant_202011

Sumarizačný hárok FIIT 202011

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Garant_202010

Sumarizačný hárok FIIT 202010

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Vedecký pracovník_202010

Sumarizačný hárok FIIT 202010

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
1,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

PS na nepriame výdavky 01-03/2021

Paušál na nepriame výdavky 202101-202103

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Garant 202103

Sumarizačný hárok FIIT 202103

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 202103

Sumarizačný hárok FIIT 202103

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
1,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Garant 202102

Sumarizačný hárok FIIT 202102

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 202102

Sumarizačný hárok FIIT 202102

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
1,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Garant 202101

Sumarizačný hárok FIIT 202101

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 202101

Sumarizačný hárok FIIT 202101

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
1,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Vedecký pracovník_202012

Sumarizačný hárok FIIT 202012 - upravený

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Garant_202012

Sumarizačný hárok FIIT 202012 - upravený

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

PS - nepriame výdavky 01/2021 - 03/2021

PS na nepriame výdavky 01/2021 - 03/2021

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
9,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2021
Názov

Garant_202104

Sumarizačný hárok QBSW 202104

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Asistent_202104

Sumarizačný hárok QBSW 202104

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Technický pracovník_202104

Sumarizačný hárok QBSW 202104

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
3,435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Hlavný manažér projektu_202104

Sumarizačný hárok QBSW 202104

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_202104

Sumarizačný hárok QBSW 202104

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
16,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_202106

Sumarizačný hárok QBSW 202106

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
15,335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2021
Názov

Technický pracovník_202106

Sumarizačný hárok QBSW 202106

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
3,421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2021
Názov

Asistent_202106

Sumarizačný hárok QBSW 202106

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2021
Názov

Garant_202106

Sumarizačný hárok QBSW 202106

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
1,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2021
Názov

Hlavný manažér projektu_202106

Sumarizačný hárok QBSW 202106

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2021
Názov

Technický pracovník_202107

Sumarizačný hárok QBSW 202107

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
3,421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Asistent_202107

Sumarizačný hárok QBSW 202107

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_202107

Sumarizačný hárok QBSW 202107

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
16,077 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Hlavný manažér projektu_202107

Sumarizačný hárok QBSW 202107

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Garant_202107

Sumarizačný hárok QBSW 202107

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

PS - nepriame výdavky 04/2021 - 07/2021

PS na nepriame výdavky 04/2021 - 07/2021

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
13,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_202012

Sumarizačný hárok QBSW 202012

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
13,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

Technický pracovník_202012

Sumarizačný hárok QBSW 202012

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
3,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

Asistent_202012

Sumarizačný hárok QBSW 202012

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

Hlavný manažér projektu_202012

Sumarizačný hárok QBSW 202012

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

Garant_202012

Sumarizačný hárok QBSW 202012

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

Asistent_202010

Sumarizačný hárok QBSW 202010

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Garant_202010

Sumarizačný hárok QBSW 202010

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Technický pracovník_202010

Sumarizačný hárok QBSW 202010

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
3,401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_202010

Sumarizačný hárok QBSW 202010

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
16,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Hlavný manažér projektu_202010

Sumarizačný hárok QBSW 202010

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Hlavný manažér projektu_202011

Sumarizačný hárok QBSW 202011

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Garant_202011

Sumarizačný hárok QBSW 202011

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Asistent_202011

Sumarizačný hárok QBSW 202011

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Technický pracovník_202011

Sumarizačný hárok QBSW 202011

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
3,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_202011

Sumarizačný hárok QBSW 202011

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
15,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

PS - nepriame výdavky 10/2020 - 12/2020

PS na nepriame výdavky 10/2020 - 12/2020

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
9,279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

Garant 202105

Sumarizačný hárok FIIT 202105

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 202105

Sumarizačný hárok FIIT 202105

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
1,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Garant 202106

Sumarizačný hárok FIIT 202106

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 202106

Sumarizačný hárok FIIT 202106

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
1,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 202104

Sumarizačný hárok FIIT 202104

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
1,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Garant 202104

Sumarizačný hárok FIIT 202104

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

PS na nepriame výdavky 04-06/2021

Paušál na nepriame výdavky 202104-202106

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
957 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Asistent_202101

Sumarizačný hárok QBSW 202101

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

Garant_202101

Sumarizačný hárok QBSW 202101

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

Hlavný manažér projektu_202101

Sumarizačný hárok QBSW 202101

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_202101

Sumarizačný hárok QBSW 202101

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
14,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

Technický pracovník_202101

Sumarizačný hárok QBSW 202101

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
3,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

Asistent_202102

Sumarizačný hárok QBSW 202102

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Hlavný manažér projektu_202102

Sumarizačný hárok QBSW 202102

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Garant_202102

Sumarizačný hárok QBSW 202102

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Technický pracovník_202102

Sumarizačný hárok QBSW 202102

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
3,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_202102

Sumarizačný hárok QBSW 202102

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
16,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Asistent_202103

Sumarizačný hárok QBSW 202103

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2021
Názov

Hlavný manažér projektu_202103

Sumarizačný hárok QBSW 202103

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2021
Názov

Technický pracovník_202103

Sumarizačný hárok QBSW 202103

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
3,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2021
Názov

Garant_202103

Sumarizačný hárok QBSW 202103

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_202103

Sumarizačný hárok QBSW 202103

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
13,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2021
Názov

Asistent_202105

Sumarizačný hárok QBSW 202105

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

Garant_202105

Sumarizačný hárok QBSW 202105

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

Technický pracovník_202105

Sumarizačný hárok QBSW 202105

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
3,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

Hlavný manažér projektu_202105

Sumarizačný hárok QBSW 202105

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník_202105

Sumarizačný hárok QBSW 202105

Vlastník dokladu
QBSW, a.s.
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
17,796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

Garant 202107

Sumarizačný hárok FIIT 202107

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 202107

Sumarizačný hárok FIIT 202107

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Garant 202108

Sumarizačný hárok FIIT 202108

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Garant 202109

Sumarizačný hárok FIIT 202109

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 202109

Sumarizačný hárok FIIT 202109

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
1,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

PS na nepriame výdavky 07-09/2021

Paušál na nepriame výdavky 202107-202109

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
QBSW, a.s.
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov IČO
Názov
QBSW, a.s.
IČO
35798297
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.