Popis projektu

Predkladaný projekt má za cieľ navrhnúť postupy a riešenia pre rozvoj verejných politík a služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja s využitím SMART riešení. Realizácia projektu bude v oblasti strategického plánovania zameraná na vypracovanie SMART koncepcie kraja a PHSR Trenčianskeho kraja s ohľadom na ciele a opatrenia Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra. Ďalej bude projekt zameraný na optimalizáciu systémov regionálnej samosprávy a to najmä v oblasti finančného riadenia, projektového riadenia, implementácie strategických dokumentov kraja, zavedenie systémov kvality a vzdelávanie zamestnancov.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Trenčiansky kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2020 - 01.01.2023
Celková suma
3,497,667 €
Vlastné zdroje
174,883 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Efektívna verejná správa
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Vzdelávanie zamestnancov
Typ
Vzdelávanie zamestn…
Plánovaný začiatok
01.10.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Zavedenie systémov riadenia kvality
Typ
Zavedenie systémov …
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.01.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Manažérske činnosti na podporu transfor…
Typ
Procesy, systémy a …
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.01.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Zlepšené procesy, systémy a politiky
Typ
Procesy, systémy a …
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
01.01.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
Hodnota
-
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet organizácií, ktoré získali podporu a zaviedli systém riadenia kvality
Hodnota
-
Cieľ
23,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet organizácií, ktoré získali podporu na zavedenie systémov riadenia kvality
Hodnota
-
Cieľ
23,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vyškolených zamestnancov, ktorí získali kompetencie v oblasti inovovaných procesov (s certifikátom)
Hodnota
-
Cieľ
53,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov zapojených do vzdelávania v oblasti inovovaných procesov
Hodnota
-
Cieľ
60,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
-
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených inovovaných procesov
Hodnota
-
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet úspešných absolventov vzdelávacich aktivít
Hodnota
-
Cieľ
113,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet subjektov, ktoré implementovali inovované procesy
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet osôb zapojených do vzdelávania
Hodnota
-
Cieľ
113,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov VS vykonávajúcich analytické činnosti alebo manažérske činnosti v prospech zavádzania inovačných a reformných opatrení vo VS
Hodnota
-
Cieľ
16,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet organizácií, ktoré získali podporu a zaviedli systém riadenia (okrem riadenia kvality)
Hodnota
-
Cieľ
40,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet organizácií, ktoré získali podporu na zavedenie systémov riadenia (okrem riadenia kvality)
Hodnota
-
Cieľ
40,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.