Popis projektu

Predkladaný projekt má za cieľ navrhnúť postupy a riešenia pre rozvoj verejných politík a služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja s využitím SMART riešení. Realizácia projektu bude v oblasti strategického plánovania zameraná na vypracovanie SMART koncepcie kraja a PHSR Trenčianskeho kraja s ohľadom na ciele a opatrenia Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra. Ďalej bude projekt zameraný na optimalizáciu systémov regionálnej samosprávy a to najmä v oblasti finančného riadenia, projektového riadenia, implementácie strategických dokumentov kraja, zavedenie systémov kvality a vzdelávanie zamestnancov.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Trenčiansky kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2020 - 01.12.2023
Celková suma
2,991,440 €
Vlastné zdroje
149,572 €
Vyčerpané z projektu
1,329,100 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Efektívna verejná správa

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vzdelávanie zamestnancov
Typ
Vzdelávanie zamestn…
Plánovaný začiatok
01.10.2020
Skutočný začiatok
01.10.2020
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
31.05.2023
Názov
Zavedenie systémov riadenia kvality
Typ
Zavedenie systémov …
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Manažérske činnosti na podporu transfor…
Typ
Procesy, systémy a …
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
30.09.2023
Názov
Zlepšené procesy, systémy a politiky
Typ
Procesy, systémy a …
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov zapojených do vzdelávania v oblasti inovovaných procesov
Hodnota
55,0 (počet)
Cieľ
60,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet vyškolených zamestnancov, ktorí získali kompetencie v oblasti inovovaných procesov (s certifikátom)
Hodnota
55,0 (počet)
Cieľ
53,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet zavedených inovovaných procesov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet organizácií, ktoré získali podporu na zavedenie systémov riadenia kvality
Hodnota
25,0 (počet)
Cieľ
23,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet organizácií, ktoré získali podporu a zaviedli systém riadenia kvality
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
23,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet organizácií, ktoré získali podporu na zavedenie systémov riadenia (okrem riadenia kvality)
Hodnota
38,0 (počet)
Cieľ
40,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet organizácií, ktoré získali podporu a zaviedli systém riadenia (okrem riadenia kvality)
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
40,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov VS vykonávajúcich analytické činnosti alebo manažérske činnosti v prospech zavádzania inovačných a reformných opatrení vo VS
Hodnota
16,0 (počet)
Cieľ
16,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet úspešných absolventov vzdelávacich aktivít
Hodnota
103,0 (počet)
Cieľ
113,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet osôb zapojených do vzdelávania
Hodnota
103,0 (počet)
Cieľ
113,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet subjektov, ktoré implementovali inovované procesy
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.08.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Návrhová časť PHSR Faktúra

Návrhová časť PHSR Faktúra

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
72,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2022
Názov

Paušálna sadzba A2

Paušálna sadzba A2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Mzdové výdavky A2

Mzdové výdavky A2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Mzdové výdavky A1

Mzdové výdavky september A1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
15,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Paušálna sadzba A1

Paušálna sadzba A1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Mzdové výdavky A3

Mzdové výdavky A3

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
3,941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba A3

Paušálna sadzba A3

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Mzdové výdavky A3

Mzdové výdavky A3

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
3,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

Paušálna sadzba A3

Paušálna sadzba A3

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

Mzdové výdavky A1

Mzdové výdavky A1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
56,457 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

Mzdové výdavky A2

Mzdové výdavky A2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
33,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

Paušálna sadzba A1

Paušálna sadzba A1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

Paušálna sadzba A2

Paušálna sadzba A2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
5,031 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

Mzdové výdavky A2

Mzdové výdavky A2 január

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
9,331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

Paušálna sadzba A1

Paušálna sadzba A1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky A1

Mzdové výdavky A1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
45,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Mzdové výdavky A2

Mzdové výdavky A2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
36,671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Mzdové výdavky A3

Mzdové výdavky A3

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
23,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Paušálna sadzba A2

Paušálna sadzba A2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
5,501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Paušálna sadzba A1

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
6,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Paušálna sadzba A3

Paušálna sadzba A3

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
3,554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Mzdové výdavky A1 január

Mzdové výdavky A1 január

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
13,687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

Paušálna sadzba A2

Paušálna sadzba A2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

Paušálna sadzba A3

Paušálna sadzba A3

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
4,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2022
Názov

Mzdové výdavky A1

Mzdové výdavky A1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
70,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2022
Názov

Mzdové výdavky A2

Mzdové výdavky A2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
59,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2022
Názov

Mzdové výdavky A3

Mzdové výdavky A3

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
32,547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2022
Názov

Paušálna sadzba A1

Paušálna sadzba A1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2022
Názov

Paušálna sadzba A2

Paušálna sadzba A2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2022
Názov

Faktúra Implementačná a monitorovacia časť PHSR

Faktúra Implementačná a monitorovacia časť PHSR

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
53,595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2022
Názov

Paušálna sadzba A2

Paušálna sadzba A2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Paušálna sadzba A2

Paušálna sadzba A2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Paušálna sadzba A1

Paušálna sadzba A1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Paušálna sadzba A1

Paušálna sadzba A1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Rezervný fond solidarity 10/2020 A2

Mzdy 10/2020 aktivita č.2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Invalidné poistenie 10/2020 A2

Mzdy 10/2020 aktivita č.2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Starobné poistenie 10/2020 A2

Mzdy 10/2020 aktivita č.2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Ostatné zdravotné poistovne 10/2020 A2

Mzdy 10/2020 aktivita č.2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Osobný príplatok 10/2020 A2

Mzdy 10/2020 aktivita č.2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Tarifný plat 10/2020 A2

Mzdy 10/2020 aktivita č.2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
5,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

VŠZP 10/2020 A2

Mzdy 10/2020 aktivita č.2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Nemocenské poistenie 10/2020 A2

Mzdy 10/2020 aktivita č.2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Úrazové poistenie 10/2020 A2

Mzdy 10/2020 aktivita č.2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Poistenie v nezamestanosti 10/2020 A2

Mzdy 10/2020 aktivita č.2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Rezervný fond solidarity 10/2020 A2

Mzdy 10/2020 aktivita č.2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Invalidné poistenie 10/2020 A2

Mzdy 10/2020 aktivita č.2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Starobné poistenie 10/2020 A2

Mzdy 10/2020 aktivita č.2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Ostatné zdravotné poistovne 10/2020 A2

Mzdy 10/2020 aktivita č.2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Osobný príplatok 10/2020 A2

Mzdy 10/2020 aktivita č.2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

VŠZP 10/2020 A2

Mzdy 10/2020 aktivita č.2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Nemocenské poistenie 10/2020 A2

Mzdy 10/2020 aktivita č.2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Úrazové poistenie 10/2020 A2

Mzdy 10/2020 aktivita č.2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Poistenie v nezamestanosti 10/2020 A2

Mzdy 10/2020 aktivita č.2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Tarifný plat 10/2020 A2

Mzdy 10/2020 aktivita č.2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
5,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Rezervný fond solidarity 10/2020 A1

Mzdy 10/2020 aktivita č.1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Invalidné poistenie 10/2020 A1

Mzdy 10/2020 aktivita č.1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Starobné poistenie 10/2020 A1

Mzdy 10/2020 aktivita č.1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Ostatné zdravotné poistovne 10/2020 A1

Mzdy 10/2020 aktivita č.1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Osobný príplatok 10/2020 A1

Mzdy 10/2020 aktivita č.1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Tarifný plat 10/2020 A1

Mzdy 10/2020 aktivita č.1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

VŠZP10/2020 A1

Mzdy 10/2020 aktivita č.1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Nemocenské poistenie 10/2020 A1

Mzdy 10/2020 aktivita č.1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Úrazové poistenie 10/2020 A1

Mzdy 10/2020 aktivita č.1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Poistenie v nezamestnanosti 10/2020 A1

Mzdy 10/2020 aktivita č.1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Rezervný fond solidarity 10/2020 A1

Mzdy 10/2020 aktivita č.1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Invalidné poistenie 10/2020 A1

Mzdy 10/2020 aktivita č.1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Starobné poistenie 10/2020 A1

Mzdy 10/2020 aktivita č.1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Ostatné zdravotné poistovne 10/2020 A1

Mzdy 10/2020 aktivita č.1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Osobný príplatok 10/2020 A1

Mzdy 10/2020 aktivita č.1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Tarifný plat 10/2020 A1

Mzdy 10/2020 aktivita č.1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

VŠZP10/2020 A1

Mzdy 10/2020 aktivita č.1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Nemocenské poistenie 10/2020 A1

Mzdy 10/2020 aktivita č.1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Úrazové poistenie 10/2020 A1

Mzdy 10/2020 aktivita č.1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Poistenie v nezamestnanosti 10/2020 A1

Mzdy 10/2020 aktivita č.1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Rezervný fond solidarity 09/2020 A2

Mzdy 09/2020 aktivita č.2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Invalidné poistenie 09/2020 A2

Mzdy 09/2020 aktivita č.2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Starobné poistenie 09/2020 A2

Mzdy 09/2020 aktivita č.2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

VŠZP 09/2020 A2

Mzdy 09/2020 aktivita č.2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Ostatné zdravotné poistovne 09/2020 A2

Mzdy 09/2020 aktivita č.2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Tarifný plat 09/2020 A2

Mzdy 09/2020 aktivita č.2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
5,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Nemocenské poistenie 09/2020 A2

Mzdy 09/2020 aktivita č.2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Úrazové postenie 09/2020 A2

Mzdy 09/2020 aktivita č.2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Poistenie v nezamestnanosti 09/2020 A2

Mzdy 09/2020 aktivita č.2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Osobný príplatok 09/2020 A2

Mzdy 09/2020 aktivita č.2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Rezervný fond solidarity 09/2020 A2

Mzdy 09/2020 aktivita č.2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Invalidné poistenie 09/2020 A2

Mzdy 09/2020 aktivita č.2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Starobné poistenie 09/2020 A2

Mzdy 09/2020 aktivita č.2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Ostatné zdravotné poistovne 09/2020 A2

Mzdy 09/2020 aktivita č.2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Osobný príplatok 09/2020 A2

Mzdy 09/2020 aktivita č.2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Tarifný plat 09/2020 A2

Mzdy 09/2020 aktivita č.2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
5,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

VŠZP 09/2020 A2

Mzdy 09/2020 aktivita č.2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Nemocenské poistenie 09/2020 A2

Mzdy 09/2020 aktivita č.2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Úrazové postenie 09/2020 A2

Mzdy 09/2020 aktivita č.2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Poistenie v nezamestnanosti 09/2020 A2

Mzdy 09/2020 aktivita č.2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Poistenie v nezamestnanosti 09/2020 A1

Mzdy 09/2020 aktivita č.1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Úrazové poistenie 09/2020 A1

Mzdy 09/2020 aktivita č.1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Nemocenské poistenie 09/2020 A1

Mzdy 09/2020 aktivita č.1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Tarifný plat 09/2020 A1

Mzdy 09/2020 aktivita č.1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Osobný príplatok 09/2020 A1

Mzdy 09/2020 aktivita č.1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

VŠZP 09/2020 A1

Mzdy 09/2020 aktivita č.1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Starobné poistenie 09/2020 A1

Mzdy 09/2020 aktivita č.1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Invalidné poistenie 09/2020 A1

Mzdy 09/2020 aktivita č.1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Rezervný fond solidarity 09/2020 A1

Mzdy 09/2020 aktivita č.1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Rezervný fond solidarity 09/2020 A1

Mzdy 09/2020 aktivita č.1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Invalidné poistenie 09/2020 A1

Mzdy 09/2020 aktivita č.1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Starobné poistenie 09/2020 A1

Mzdy 09/2020 aktivita č.1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

VŠZP 09/2020 A1

Mzdy 09/2020 aktivita č.1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Tarifný plat 09/2020 A1

Mzdy 09/2020 aktivita č.1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Osobný príplatok 09/2020 A1

Mzdy 09/2020 aktivita č.1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Nemocenské poistenie 09/2020 A1

Mzdy 09/2020 aktivita č.1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Úrazové poistenie 09/2020 A1

Mzdy 09/2020 aktivita č.1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Poistenie v nezamestnanosti 09/2020 A1

Mzdy 09/2020 aktivita č.1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Mzdové výdavky aktivita 1 09-10/2020

Mzdy aktivita 1 09-10/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
7,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Paušálna sadzba A2

Paušálna sadzba A2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Paušálna sadzba A1

Paušálna sadzba A1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Mzdové výdavky 09-10/2020

Mzdy aktivita 2 09-10/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
17,581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Mzdové výdavky a. č.1 11-12/2020

Mzdy a. č.1 11-12/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
17,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Mzdové výdavky a č.2 11-12/2020

Mzdy a. č.2 11-12/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
17,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Mzdové výdavky a č.1 01/2021

Mzdy a. č.1 01/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
9,581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Mzdové výdavky a č.2 01/2021

Mzdy a. č.2 01/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Mzdové výdavky a. č. 1 03/2021

Mzdy a. č.1 03/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
12,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Mzdové výdavky a. č. 2 03/2021

Mzdy a. č.2 03/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,851 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Mzdové výdavky a.č. 1 04/2021

Mzdy a. č. 1 04/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
13,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Mzdové výdavky a.č.2 04/2021

Mzdy a. č.2 04/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Mzdové výdavky a. č. 1 05/2021

Mzdy a. č. 1 05/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
12,851 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Mzdové výdavky a. č. 2 05/2021

Mzdy a. č. 2 05/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
12,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Mzdové výdavky a. č. 3 05/2021

Mzdy a.č. 3 05/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
7,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Mzdové výdavky a. č. 3 05/2021

Mzdy a. č. 3 05/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
17,121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Mzdové výdavky a.č.1 06/2021

Mzdy a.č. 1 06/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
19,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Mzdové výdavky a.č.1 06/2021

Mzdy a.č.1 06/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Mzdové výdavky a.č.1 07/2021

Mzdy a.č.1 07/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
15,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

Mzdové výdavky a.č.2 06/2021

Mzdy a.č.2 06/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
15,877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Mzdové výdavky a.č.2 07/2021

Mzdy a.č. 2 07/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
11,865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

Mzdové výdavky a.č. 3 07/2021

Mzdy a.č. 3 07/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
4,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

Mzdové výdavky a.č.3 06/2021

Mzdy a.č.3 06/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

01 Paušálna sadzba A1

01 Paušálna sadzba A1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

01 Paušálna sadzba A2

Paušálna sadzba A2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

03 Paušálna sadzba A2

03 Paušálna sadzba A2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

11-12 Paušálna sadzba A1

Paušálna sadzba A1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2020
Názov

11-12 Paušálna sadzba A2

Paušálna sadzba A2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Paušálna sadzba 03 A1

Paušálna sadzba A1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,942 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

05 Paušálna sadzba A1

05 Paušlna sadzba

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Paušálna sadzba A1a

Paušálna sadzba A1a

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

04 Paušálna sadzba A1

Paušálna sadzba A1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,083 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

07 Paušálna sadzba A2

Paušálna sadzba A2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

04 Paušálna sadzba A2

04 Paušálna sadzba A2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

06 Paušálna sadzba A2

06 Paušálna sadzba A2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

05 Paušálna sadzba A2

Paušálna sadzba A2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Paušálna sadzba A1

06 Paušálna sadzba A1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,911 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Paušálna sadzba A3

Paušálna sadzba A3

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Paušálna sadzba A1

Paušálna sadzba A1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

Paušálna sadzba A3

Paušálna sadzba A3

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

Mzdové výdavky a.č.1 02/2021

Mzdy a.č. 1 02/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Mzdové výdavky a.č. 2 02/2021

Mzdy a.č.2 02/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
7,999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Paušálna sadzba A1

Paušálna sadzba A1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Paušálna sadzba A2

Paušálna sadzba A2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Vypracovanie nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho kraja do roku 2030 1.6.2.

Faktúra_Vstupná_správa_PHSR

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
36,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Vypracovanie nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho kraja do roku 2030 1.6.2.

Faktúra_Analytická_časť_PHSR

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
36,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2021
Názov

Mzdové výdavky august A1

Mzdové výdavky august A1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
15,173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Mzdové výdavky august A2

Mzdové výdavky august A2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Paušálna sazdba August A2

Paušálna sazdba August A2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Paušálna sazdba August A3

Paušálna sazdba August A3

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Mzdové výdavky august A3

Mzdové výdavky august A3

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
6,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Paušálna sazdba August A1

Paušálna sazdba August A1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

05 Paušálna sadzba A3

05 Paušálna sadzba A3

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
3,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

3.6.4.Certifikácia systému manažérstva podľa STN EN ISO 9001:2016 - zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

3.6.4.Certifikácia systému manažérstva podľa STN EN ISO 9001:2016 - zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Paušálna sadzba A1

Paušálna sadzba A1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
7,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Mzdové výdavky A1

Mzdové výdavky A1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
48,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Mzdové výdavky A2

Mzdové výdavky A2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
51,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Paušálna sadzba A3

Paušálna sadzba A3

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
5,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Mzdové výdavky A3

Mzdové výdavky A3

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
35,869 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Paušálna sadzba A2

Paušálna sadzba A2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
7,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Mzdové výdavky A1

Mzdové výdavky A1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
5,348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Mzdové výdavky A2

Mzdové výdavky A2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
4,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Paušálna sadzba A1

Paušálna sadzba A1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Paušálna sadzba A2

Paušálna sadzba A2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Faktúra ISO 9001 ZSS č.p. rozpočtu 3.6.3.

Faktúra ISO 9001 ZSS

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
BKS Úspech, s.r.o.
Žiadaná suma
4,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2022
Názov

Faktúra ISO 9001 ZSS č.p. rozpočtu 3.6.3.

Faktúra ISO 9001 ZSS

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
BKS Úspech, s.r.o.
Žiadaná suma
5,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2022
Názov

Faktúra ISO 9001 ZSS č.p. rozpočtu 3.6.3.

Faktúra ISO 9001 ZSS

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
BKS Úspech, s.r.o.
Žiadaná suma
2,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2022
Názov

Faktúra ISO 37001č.p. rozpočtu 3.6.5.

Faktúra ISO 37001

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
BKS Úspech, s.r.o.
Žiadaná suma
1,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2022
Názov

Faktúra ISO 9001 ZSS č.p. rozpočtu 3.6.3.

Faktúra ISO 9001 ZSS

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
BKS Úspech, s.r.o.
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

Faktúra ISO 9001 ZSS č.p. rozpočtu 3.6.3.

Faktúra ISO 9001 ZSS

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
BKS Úspech, s.r.o.
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2022
Názov

Faktúra ISO 9001 ZSS č.p. rozpočtu 3.6.3.

Faktúra ISO 9001 ZSS

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
BKS Úspech, s.r.o.
Žiadaná suma
2,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2022
Názov

Faktúra ISO 9001 ZSS č.p. rozpočtu 3.6.3.

Faktúra ISO 9001 ZSS

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
BKS Úspech, s.r.o.
Žiadaná suma
6,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2022
Názov

Faktúra ISO 9001 ZSS č.p. rozpočtu 3.6.3.

Faktúra ISO 9001 ZSS

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
BKS Úspech, s.r.o.
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2022
Názov

Faktúra ISO 9001 ZSS č.p. rozpočtu 3.6.3.

Faktúra ISO 9001 ZSS

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
BKS Úspech, s.r.o.
Žiadaná suma
10,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2022
Názov

Faktúra ISO 37001 č.p. rozpočtu 3.6.5.

Faktúra ISO 37001

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
BKS Úspech, s.r.o.
Žiadaná suma
7,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

Faktúra ISO 37001 č.p. rozpočtu 3.6.5.

Faktúra ISO 37001

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
BKS Úspech, s.r.o.
Žiadaná suma
7,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2022
Názov

Faktúra ISO 37001 č.p. rozpočtu 3.6.5.

Faktúra ISO 37001

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
BKS Úspech, s.r.o.
Žiadaná suma
1,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2022
Názov

Faktúra ISO 9001 ÚTSK č.p. rozpočtu 3.6.1

Faktúra ISO 9001 ÚTSK

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2022
Názov

Faktúra ISO 26001 č.p. rozpočtu 3.6.7

Faktúra ISO 26001

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
BKS Úspech, s.r.o.
Žiadaná suma
2,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2023
Názov

Faktúra ISO 26001 č.p. rozpočtu 3.6.7

Faktúra ISO 26001

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
BKS Úspech, s.r.o.
Žiadaná suma
3,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

Faktúra ISO 26001 č.p. rozpočtu 3.6.7

Faktúra ISO 26001

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
BKS Úspech, s.r.o.
Žiadaná suma
3,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2023
Názov

2. Fáaza vytvorenia návrhu GIS

1.6.3.Inovácia systému zobrazovania geografických informácií TSK

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Zymestic Solutions, s. r. o.
Žiadaná suma
144,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

3. Fáza testovania

1.6.3.Inovácia systému zobrazovania geografických informácií TSK

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Zymestic Solutions, s. r. o.
Žiadaná suma
64,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

1. Fáza analýzy a špecifikácie GIS

1.6.3. Inovácia systému zobrazovania geografických informácií TSK

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Zymestic Solutions, s. r. o.
Žiadaná suma
39,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2023
Názov

Mzdové výdavky A3

Mzdové výdavky A3

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
56,655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2023
Názov

Mzdové výdavky A2

Mzdové výdavky A2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
154,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2023
Názov

Paušálna sadzba A1

Paušálna sadzba A1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
19,883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2023
Názov

Paušálna sadzba A2

Paušálna sadzba A2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
23,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2023
Názov

Paušálna sadzba A3

Paušálna sadzba A3

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2023
Názov

Mzdové výdvaky A1

Mzdové výdavky A1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
132,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2023
Názov

Mzdové výdavky A1

Mzdové výdavky A1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
22,722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

Paušálna sadzba A1

Paušálna sadzba A1

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
3,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

Mzdové výdavky A2

Mzdové výdavky A2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
44,323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

Paušálna sadzba A2

Paušálna sadzba A2

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
6,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

1.6.1. Vypracovanie koncepcie uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejnných politík a služieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
60,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2022
Názov

1.6.1. Vypracovanie koncepcie uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejnných politík a služieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
85,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2023
Názov

1.6.1. Vypracovanie koncepcie uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejnných politík a služieb

Faktúra

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
50,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2023
Názov

3.6.6. Certifikácia systému manažérstva STN ISO 37001:2019 ÚTSK

Faktúra

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Žiadaná suma
2,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

3.6.2. Certifikácia systému manažérstva STN EN ISO 9001 Úrad TSK

Faktúra

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov IČO
Názov
Trenčiansky samosprávny kraj
IČO
36126624
Názov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
IČO
00397687
Názov
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
IČO
35852216
Názov
BKS Úspech, s.r.o.
IČO
35768746
Názov
Zymestic Solutions, s. r. o.
IČO
44420641
Názov
Avris Consulting, s.r.o.
IČO
35962844
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.