Popis projektu

Navrhovaný projekt je zameraný na elektronické metódy odhaľovania neobvyklých obchodných operácií v obchodnom styku. Projekt sa bude zaoberať teda elektronickými metódami pátrania a odhaľovania fraudu v prostredí FIAT (bežné obchodné meny) ako aj Blockchain. Jeho výstupy budú na úrovni elektronických dokumentov, aplikácií a pravidiel.

Projekt bude realizovaný v: Bratislavskom kraji, Jelenia ulica 3145/18, Bratislava

V rámci projektu budú aplikované nasledujúce merateľné ukazovatele:

Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové (kód P0512) 1

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové (kód P0288) 1

Počet podnikov, ktoré dostávajú granty (kód P0284) 1

Počet produktov, ktoré sú pre trh nové (kód P0513) 1

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové (kódP0289) 1

Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami (kód P0282) 1

Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva (kód P0355) 3

Počet podaných patentových prihlášok (kód P0280) 1

Počet podporených výskumných inštitúcií (kód P0325) 2

Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi (kód P0326) 1

Hlavnou aktivitou v projekte bude priemyselný výskum, pričom projekt sa zameria na elektronické metódy odhaľovania neobvyklých obchodných operácií predovšetkým v rozsahu:

-             Návrhu analytických metód NOO

-             Validácie analytických metód v reálnom prostredí

-             Návrhu proof-of-concept pre vybrané NOO

-             Testovanie a optimalizácie nástrojov pre NOO v štandardnom a Blockchain prostredí

Viac
Subjekt
Beset, spol. s r.o.
Partneri
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2020 - 01.04.2023
Celková suma
1,254,639 €
Vlastné zdroje
276,772 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora zvyšovania …
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
11.05.2020
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
31.03.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
11.05.2020
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
31.03.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
11.05.2020
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
30.04.2023
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora zvyšovania …
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
11.05.2020
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
30.04.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
30.04.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
30.04.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
30.04.2023
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.04.2023
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.04.2023
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.04.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
30.04.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.04.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.04.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Riadenie aktivity - manažér projektu hlavný

Beset_interný účtovný doklad 04

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 7

Beset_interný účtovný doklad 04

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

Beset_interný účtovný doklad 04

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

Beset_interný účtovný doklad 04

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 13

Beset_interný účtovný doklad 04

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,983 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 11

Beset_interný účtovný doklad 04

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

Beset_interný účtovný doklad 05

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

Beset_interný účtovný doklad 05

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Riadenie aktivity - manažér projektu hlavný

Beset_interný účtovný doklad 05

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Riadenie aktivity - manažér projektu finančný

Beset_interný účtovný doklad 05

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 7

Beset_interný účtovný doklad 05

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 11

Beset_interný účtovný doklad 05

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 9

Beset_interný účtovný doklad 05

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 13

Beset_interný účtovný doklad 05

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 17

Beset_interný účtovný doklad 05

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Riadenie aktivity - manažér projektu hlavný

Beset_interný účtovný doklad 06

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

Beset_interný účtovný doklad 06

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

Beset_interný účtovný doklad 06

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 7

Beset_interný účtovný doklad 06

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 17

Beset_interný účtovný doklad 06

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

Riadenie aktivity - manažér projektu finančný

Beset_interný účtovný doklad 06

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 9

Beset_interný účtovný doklad 06

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované pausalnou_sadzbou_4_2022_Beset

Nepriame výdavky deklarované pausalnou_sadzbou_4_2022_Beset

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované pausalnou_sadzbou_5_2022_Beset

Nepriame výdavky deklarované pausalnou_sadzbou_5_2022_Beset

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované pausalnou_sadzbou_6_2022_Beset

Nepriame výdavky deklarované pausalnou_sadzbou_6_2022_Beset

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

Interny_doklad_05_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

Interny_doklad_05_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

Interny_doklad_05_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

Interny_doklad_05_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interny_doklad_05_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

Interny_doklad_05_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

Interny_doklad_05_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interny_doklad_04_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

Interny_doklad_04_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

Interny_doklad_04_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

Interny_doklad_04_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

Interny_doklad_04_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

Interny_doklad_04_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

Interny_doklad_04_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

Interny_doklad_05_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

Interny_doklad_05_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

Interny_doklad_05_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interny_doklad_05_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

Interny_doklad_05_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

Interny_doklad_05_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

Interny_doklad_05_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou_04_05_06_2022

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou_04_05_06_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity - manažér projektu finančný

Beset_interný účtovný doklad 07

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 7

Beset_interný účtovný doklad 07

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

Beset_interný účtovný doklad 07

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 17

Beset_interný účtovný doklad 07

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

Beset_interný účtovný doklad 07

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 9

Beset_interný účtovný doklad 07

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

Beset_interný účtovný doklad 08

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 17

Beset_interný účtovný doklad 08

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

Beset_interný účtovný doklad 08

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 7

Beset_interný účtovný doklad 08

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 9

Beset_interný účtovný doklad 08

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Riadenie aktivity - manažér projektu finančný

Beset_interný účtovný doklad 08

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované pausalnou_sadzbou_7_2022_Beset

Nepriame výdavky deklarované pausalnou_sadzbou_7_2022_Beset

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované pausalnou_sadzbou_8_2022_Beset

Nepriame výdavky deklarované pausalnou_sadzbou_8_2022_Beset

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

Interny_dokument_07_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

Interny_dokument_07_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

Interny_dokument_07_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

Interny_dokument_07_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

Interny_dokument_07_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

Interny_dokument_07_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

Interny_dokument_08_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

Interny_dokument_08_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

Interny_dokument_08_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

Interny_dokument_08_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

Interny_dokument_08_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou_07_08_2022

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou_07_08_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

manažér projektu finančný

Beset_interný účtovný doklad 09

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 9

Beset_interný účtovný doklad 09

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

Beset_interný účtovný doklad 09

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

Beset_interný účtovný doklad 09

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 17

Beset_interný účtovný doklad 09

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 7

Beset_interný účtovný doklad 09

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

Beset_interný účtovný doklad 10

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 9

Beset_interný účtovný doklad 10

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

Beset_interný účtovný doklad 10

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

manažér projektu finančný

Beset_interný účtovný doklad 10

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 7

Beset_interný účtovný doklad 10

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 17

Beset_interný účtovný doklad 10

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované pausalnou_sadzbou_9_2022_Beset

Nepriame výdavky deklarované pausalnou_sadzbou_9_2022_Beset

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované pausalnou_sadzbou_10_2022_Beset

Nepriame výdavky deklarované pausalnou_sadzbou_10_2022_Beset

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 13

Sumarizacny_harok_05_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 11

Sumarizacny_harok_05_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

Sumarizacny_harok_05_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

Sumarizacny_harok_05_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

Sumarizacny_harok_05_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 17

Sumarizacny_harok_05_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 15

Sumarizacny_harok_05_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 9

Sumarizacny_harok_05_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 7

Sumarizacny_harok_05_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

Sumarizacny_harok_05_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

Riadenie aktivity - manažér projektu hlavný

Sumarizacny_harok_05_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny_harok_05_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

Riadenie aktivity - manažér projektu finančný

Sumarizacny_harok_05_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

Sumarizacny_harok_05_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 8

Sumarizacny_harok_05_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 10

Sumarizacny_harok_05_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 12

Sumarizacny_harok_05_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 14

Sumarizacny_harok_05_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 16

Sumarizacny_harok_05_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

Sumarizacny_harok_05_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

Pausalna_sadzba_05_2020_Beset final

Pausalna_sadzba_05_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2020
Názov

Pausalna_sadzba_05_2020_FIIT_NOO

Pausalna_sadzba_05_2020_FIIT_NOO

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 1

05_2020_Beset_ 2 Sumarizacny harok_mzdove vydavky-Repair

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 2

05_2020_Beset_ 2 Sumarizacny harok_mzdove vydavky-Repair

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

05_2020_Beset_ 2 Sumarizacny harok_mzdove vydavky-Repair

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Pausalna_sadzba_06_08_2020_FIIT_NOO

Pausalna_sadzba_06_08_2020_FIIT_NOO

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

08_2020_Beset_ 2 Sumarizacny harok_mzdove vydavky

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

08_2020_Beset_ 2 Sumarizacny harok_mzdove vydavky

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

08_2020_Beset_ 2 Sumarizacny harok_mzdove vydavky

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

08_2020_Beset_ 2 Sumarizacny harok_mzdove vydavky

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

08_2020_Beset_ 2 Sumarizacny harok_mzdove vydavky

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

08_2020_Beset_ 2 Sumarizacny harok_mzdove vydavky

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

07_2020_Beset_ 2 Sumarizacny harok_mzdove vydavky

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

07_2020_Beset_ 2 Sumarizacny harok_mzdove vydavky

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

07_2020_Beset_ 2 Sumarizacny harok_mzdove vydavky

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

07_2020_Beset_ 2 Sumarizacny harok_mzdove vydavky

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

07_2020_Beset_ 2 Sumarizacny harok_mzdove vydavky

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

07_2020_Beset_ 2 Sumarizacny harok_mzdove vydavky

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

07_2020_Beset_ 2 Sumarizacny harok_mzdove vydavky

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

06_2020_Beset_ 2 Sumarizacny harok_mzdove vydavky

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

06_2020_Beset_ 2 Sumarizacny harok_mzdove vydavky

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

06_2020_Beset_ 2 Sumarizacny harok_mzdove vydavky

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

06_2020_Beset_ 2 Sumarizacny harok_mzdove vydavky

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

06_2020_Beset_ 2 Sumarizacny harok_mzdove vydavky

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

06_2020_Beset_ 2 Sumarizacny harok_mzdove vydavky

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

06_2020_Beset_ 2 Sumarizacny harok_mzdove vydavky

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 17

Sumarizacny_harok_09_2020 Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 16

Sumarizacny_harok_09_2020 Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 15

Sumarizacny_harok_09_2020 Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 14

Sumarizacny_harok_09_2020 Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 12

Sumarizacny_harok_09_2020 Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 11

Sumarizacny_harok_09_2020 Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 9

Sumarizacny_harok_09_2020 Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 8

Sumarizacny_harok_09_2020 Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

Sumarizacny_harok_09_2020 Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Riadenie aktivity - manažér projektu finančný

Sumarizacny_harok_09_2020 Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

Sumarizacny_harok_09_2020 Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

Sumarizacny_harok_09_2020 Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 13

Sumarizacny_harok_09_2020 Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 7

Sumarizacny_harok_09_2020 Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

Sumarizacny_harok_09_2020 Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Riadenie aktivity - manažér projektu hlavný

Sumarizacny_harok_09_2020 Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

Sumarizacny_harok_09_2020 Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

Sumarizacny_harok_09_2020 Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny_harok_09_2020 Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 10

Sumarizacny_harok_09_2020 Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 17

Sumarizacny_harok_08_2020_Beset final oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 14

Sumarizacny_harok_08_2020_Beset final oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 11

Sumarizacny_harok_08_2020_Beset final oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 10

Sumarizacny_harok_08_2020_Beset final oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 8

Sumarizacny_harok_08_2020_Beset final oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

Sumarizacny_harok_08_2020_Beset final oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny_harok_08_2020_Beset final oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

Sumarizacny_harok_08_2020_Beset final oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 16

Sumarizacny_harok_08_2020_Beset final oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 12

Sumarizacny_harok_08_2020_Beset final oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

Sumarizacny_harok_08_2020_Beset final oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

Riadenie aktivity - manažér projektu finančný

Sumarizacny_harok_08_2020_Beset final oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

Sumarizacny_harok_08_2020_Beset final oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

Sumarizacny_harok_08_2020_Beset final oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

Riadenie aktivity - manažér projektu hlavný

Sumarizacny_harok_08_2020_Beset final oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

Sumarizacny_harok_08_2020_Beset final oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 7

Sumarizacny_harok_08_2020_Beset final oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 9

Sumarizacny_harok_08_2020_Beset final oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 13

Sumarizacny_harok_08_2020_Beset final oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 15

Sumarizacny_harok_08_2020_Beset final oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 14

Sumarizacny_harok_07_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 13

Sumarizacny_harok_07_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 12

Sumarizacny_harok_07_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 11

Sumarizacny_harok_07_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 10

Sumarizacny_harok_07_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

Sumarizacny_harok_07_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Riadenie aktivity - manažér projektu finančný

Sumarizacny_harok_07_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

Sumarizacny_harok_07_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

Sumarizacny_harok_07_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 17

Sumarizacny_harok_07_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 15

Sumarizacny_harok_07_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 9

Sumarizacny_harok_07_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 7

Sumarizacny_harok_07_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

Sumarizacny_harok_07_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Riadenie aktivity - manažér projektu hlavný

Sumarizacny_harok_07_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

Sumarizacny_harok_07_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

Sumarizacny_harok_07_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny_harok_07_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 8

Sumarizacny_harok_07_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 16

Sumarizacny_harok_07_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

Sumarizacny_harok_06_2020_Beset final oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny_harok_06_2020_Beset final oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

Sumarizacny_harok_06_2020_Beset final oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 11

Sumarizacny_harok_06_2020_Beset final oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 13

Sumarizacny_harok_06_2020_Beset final oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 8

Sumarizacny_harok_06_2020_Beset final oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 10

Sumarizacny_harok_06_2020_Beset final oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 14

Sumarizacny_harok_06_2020_Beset final oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 16

Sumarizacny_harok_06_2020_Beset final oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 17

Sumarizacny_harok_06_2020_Beset final oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 15

Sumarizacny_harok_06_2020_Beset final oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 9

Sumarizacny_harok_06_2020_Beset final oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 7

Sumarizacny_harok_06_2020_Beset final oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

Sumarizacny_harok_06_2020_Beset final oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

Sumarizacny_harok_06_2020_Beset final oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

Riadenie aktivity - manažér projektu hlavný

Sumarizacny_harok_06_2020_Beset final oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

Sumarizacny_harok_06_2020_Beset final oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

Sumarizacny_harok_06_2020_Beset final oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,031 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

Riadenie aktivity - manažér projektu finančný

Sumarizacny_harok_06_2020_Beset final oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 12

Sumarizacny_harok_06_2020_Beset final oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

Pausalna_sadzba_06_09_2020_Beset final

Pausalna_sadzba_06_09_2020_Beset final oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
25,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 17

Sumarizacny_harok_10_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 15

Sumarizacny_harok_10_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,087 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 13

Sumarizacny_harok_10_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 11

Sumarizacny_harok_10_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 9

Sumarizacny_harok_10_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 7

Sumarizacny_harok_10_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

Sumarizacny_harok_10_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

Sumarizacny_harok_10_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

Riadenie aktivity - manažér projektu hlavný

Sumarizacny_harok_10_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

Sumarizacny_harok_10_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

Sumarizacny_harok_10_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

Sumarizacny_harok_10_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,031 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny_harok_10_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

Riadenie aktivity - manažér projektu finančný

Sumarizacny_harok_10_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

Sumarizacny_harok_10_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 8

Sumarizacny_harok_10_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 10

Sumarizacny_harok_10_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 12

Sumarizacny_harok_10_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 14

Sumarizacny_harok_10_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 16

Sumarizacny_harok_10_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

Pausalna_sadzba_10_2020_Beset final

Pausalna_sadzba_10_2020_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

09_2020_Beset_ 2 Sumarizacny harok_mzdove vydavky

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

09_2020_Beset_ 2 Sumarizacny harok_mzdove vydavky

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

09_2020_Beset_ 2 Sumarizacny harok_mzdove vydavky

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

09_2020_Beset_ 2 Sumarizacny harok_mzdove vydavky

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

09_2020_Beset_ 2 Sumarizacny harok_mzdove vydavky

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

09_2020_Beset_ 2 Sumarizacny harok_mzdove vydavky

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

09_2020_Beset_ 2 Sumarizacny harok_mzdove vydavky

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Pausalna_sadzba_09_10_2020_FIIT_NOO

Pausalna_sadzba_09_10_2020_FIIT_NOO

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

10_2020_BESET_ 2 Sumarizacny harok_mzdove vydavky

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

10_2020_BESET_ 2 Sumarizacny harok_mzdove vydavky

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

10_2020_BESET_ 2 Sumarizacny harok_mzdove vydavky

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

10_2020_BESET_ 2 Sumarizacny harok_mzdove vydavky

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

10_2020_BESET_ 2 Sumarizacny harok_mzdove vydavky

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

10_2020_BESET_ 2 Sumarizacny harok_mzdove vydavky

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

10_2020_BESET_ 2 Sumarizacny harok_mzdove vydavky

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 14

Sumarizacny_harok_12_2020_Beset final_1

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 9

Sumarizacny_harok_12_2020_Beset final_1

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

Sumarizacny_harok_12_2020_Beset final_1

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

Sumarizacny_harok_12_2020_Beset final_1

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2020
Názov

Riadenie aktivity - manažér projektu finančný

Sumarizacny_harok_12_2020_Beset final_1

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 16

Sumarizacny_harok_12_2020_Beset final_1

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 12

Sumarizacny_harok_12_2020_Beset final_1

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 10

Sumarizacny_harok_12_2020_Beset final_1

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 8

Sumarizacny_harok_12_2020_Beset final_1

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny_harok_12_2020_Beset final_1

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

Sumarizacny_harok_12_2020_Beset final_1

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

Sumarizacny_harok_12_2020_Beset final_1

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2020
Názov

Riadenie aktivity - manažér projektu hlavný

Sumarizacny_harok_12_2020_Beset final_1

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

Sumarizacny_harok_12_2020_Beset final_1

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

Sumarizacny_harok_12_2020_Beset final_1

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 7

Sumarizacny_harok_12_2020_Beset final_1

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 11

Sumarizacny_harok_12_2020_Beset final_1

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 13

Sumarizacny_harok_12_2020_Beset final_1

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 15

Sumarizacny_harok_12_2020_Beset final_1

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 17

Sumarizacny_harok_12_2020_Beset final_1

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 7

Sumarizacny_harok_11_2020_Beset final_1

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

Sumarizacny_harok_11_2020_Beset final_1

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 16

Sumarizacny_harok_11_2020_Beset final_1

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 14

Sumarizacny_harok_11_2020_Beset final_1

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 12

Sumarizacny_harok_11_2020_Beset final_1

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 10

Sumarizacny_harok_11_2020_Beset final_1

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 8

Sumarizacny_harok_11_2020_Beset final_1

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

Sumarizacny_harok_11_2020_Beset final_1

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Riadenie aktivity - manažér projektu finančný

Sumarizacny_harok_11_2020_Beset final_1

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny_harok_11_2020_Beset final_1

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

Sumarizacny_harok_11_2020_Beset final_1

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

Sumarizacny_harok_11_2020_Beset final_1

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Riadenie aktivity - manažér projektu hlavný

Sumarizacny_harok_11_2020_Beset final_1

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

Sumarizacny_harok_11_2020_Beset final_1

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

Sumarizacny_harok_11_2020_Beset final_1

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 9

Sumarizacny_harok_11_2020_Beset final_1

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 11

Sumarizacny_harok_11_2020_Beset final_1

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 13

Sumarizacny_harok_11_2020_Beset final_1

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 15

Sumarizacny_harok_11_2020_Beset final_1

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 17

Sumarizacny_harok_11_2020_Beset final_1

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Pausalna_sadzba_12_2020_Beset final

Pausalna_sadzba_12_2020_Beset final_1

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pausalna_sadzba_11_2020_Beset final

Pausalna_sadzba_11_2020_Beset final_1

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

SH 12_2020 BESET_1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

SH 12_2020 BESET_1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

SH 12_2020 BESET_1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

SH 12_2020 BESET_1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

SH 12_2020 BESET_1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

SH 12_2020 BESET_1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

SH 12_2020 BESET_1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

SH 11_2020_BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

SH 11_2020_BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

SH 11_2020_BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

SH 11_2020_BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

SH 11_2020_BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

SH 11_2020_BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

SH 11_2020_BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

pausalna sadzba W057 11_12-2020

pausalna sadzba W057 11_12-2020_1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 17

Sumarizacny_harok_3_2021_Beset oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 15

Sumarizacny_harok_3_2021_Beset oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 10

Sumarizacny_harok_3_2021_Beset oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 8

Sumarizacny_harok_3_2021_Beset oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

Sumarizacny_harok_3_2021_Beset oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

Riadenie aktivity - manažér projektu finančný

Sumarizacny_harok_3_2021_Beset oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny_harok_3_2021_Beset oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

Sumarizacny_harok_3_2021_Beset oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,031 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

Sumarizacny_harok_3_2021_Beset oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

Sumarizacny_harok_3_2021_Beset oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

Riadenie aktivity - manažér projektu hlavný

Sumarizacny_harok_3_2021_Beset oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

Sumarizacny_harok_3_2021_Beset oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

Sumarizacny_harok_3_2021_Beset oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 7

Sumarizacny_harok_3_2021_Beset oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 9

Sumarizacny_harok_3_2021_Beset oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 11

Sumarizacny_harok_3_2021_Beset oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 14

Sumarizacny_harok_3_2021_Beset oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 16

Sumarizacny_harok_3_2021_Beset oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 13

Sumarizacny_harok_3_2021_Beset oprava

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny_harok_2_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Riadenie aktivity - manažér projektu finančný

Sumarizacny_harok_2_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

Sumarizacny_harok_2_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 8

Sumarizacny_harok_2_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 10

Sumarizacny_harok_2_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 12

Sumarizacny_harok_2_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 14

Sumarizacny_harok_2_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 16

Sumarizacny_harok_2_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 17

Sumarizacny_harok_2_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 15

Sumarizacny_harok_2_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 13

Sumarizacny_harok_2_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 11

Sumarizacny_harok_2_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 9

Sumarizacny_harok_2_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 7

Sumarizacny_harok_2_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

Sumarizacny_harok_2_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

Sumarizacny_harok_2_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Riadenie aktivity - manažér projektu hlavný

Sumarizacny_harok_2_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

Sumarizacny_harok_2_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

Sumarizacny_harok_2_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

Sumarizacny_harok_2_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,031 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

Sumarizacny_harok_1_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

Sumarizacny_harok_1_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 7

Sumarizacny_harok_1_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 9

Sumarizacny_harok_1_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 11

Sumarizacny_harok_1_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 13

Sumarizacny_harok_1_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 15

Sumarizacny_harok_1_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 17

Sumarizacny_harok_1_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 16

Sumarizacny_harok_1_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 14

Sumarizacny_harok_1_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 12

Sumarizacny_harok_1_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 10

Sumarizacny_harok_1_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 8

Sumarizacny_harok_1_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

Sumarizacny_harok_1_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

Riadenie aktivity - manažér projektu finančný

Sumarizacny_harok_1_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny_harok_1_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

Sumarizacny_harok_1_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

Sumarizacny_harok_1_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

Sumarizacny_harok_1_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

Riadenie aktivity - manažér projektu hlavný

Sumarizacny_harok_1_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2021
Názov

Pausalna_sadzba_3_2021_Beset final

Nepriame výdavky deklarované pausalnou_sadzbou_3_2021

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pausalna_sadzba_2_2021_Beset final

Nepriame výdavky deklarované pausalnou_sadzbou_2_2021_Beset

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pausalna_sadzba_1_2021_Beset final

Nepriame výdavky deklarované pausalnou_sadzbou_1_2021_Beset

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

pausalna sadzba W057 01_02-2021

pausalna sadzba W057 01_02-2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

SH 02_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

SH 02_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

SH 02_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

SH 02_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

SH 02_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

SH 02_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

SH 02_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

SH 01_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

SH 01_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

SH 01_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

SH 01_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

SH 01_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

SH 01_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

SH 01_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované pausalnou_sadzbou_6_2021_Beset

Nepriame výdavky deklarované pausalnou_sadzbou_6_2021_Beset

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované pausalnou_sadzbou_5_2021_Beset

Nepriame výdavky deklarované pausalnou_sadzbou_5_2021_Beset

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované pausalnou_sadzbou_4_2021_Beset

Nepriame výdavky deklarované pausalnou_sadzbou_4_2021_Beset

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 16

Sumarizacny_harok_6_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 12

Sumarizacny_harok_6_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 8

Sumarizacny_harok_6_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

Sumarizacny_harok_6_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Riadenie aktivity - manažér projektu finančný

Sumarizacny_harok_6_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny_harok_6_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

Sumarizacny_harok_6_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,031 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

Sumarizacny_harok_6_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

Sumarizacny_harok_6_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Riadenie aktivity - manažér projektu hlavný

Sumarizacny_harok_6_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

Sumarizacny_harok_6_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

Sumarizacny_harok_6_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 7

Sumarizacny_harok_6_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 11

Sumarizacny_harok_6_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 15

Sumarizacny_harok_6_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 16

Sumarizacny_harok_5_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 14

Sumarizacny_harok_5_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 11

Sumarizacny_harok_5_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 9

Sumarizacny_harok_5_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 7

Sumarizacny_harok_5_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

Sumarizacny_harok_5_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

Sumarizacny_harok_5_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

Riadenie aktivity - manažér projektu hlavný

Sumarizacny_harok_5_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

Sumarizacny_harok_5_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

Sumarizacny_harok_5_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

Sumarizacny_harok_5_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,031 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny_harok_5_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

Riadenie aktivity - manažér projektu finančný

Sumarizacny_harok_5_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

Sumarizacny_harok_5_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 8

Sumarizacny_harok_5_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 10

Sumarizacny_harok_5_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 12

Sumarizacny_harok_5_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 15

Sumarizacny_harok_5_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 17

Sumarizacny_harok_5_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 17

Sumarizacny_harok_4_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 15

Sumarizacny_harok_4_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 11

Sumarizacny_harok_4_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 9

Sumarizacny_harok_4_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 7

Sumarizacny_harok_4_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

Sumarizacny_harok_4_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

Sumarizacny_harok_4_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

Riadenie aktivity - manažér projektu hlavný

Sumarizacny_harok_4_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

Sumarizacny_harok_4_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

Sumarizacny_harok_4_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

Sumarizacny_harok_4_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny_harok_4_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

Riadenie aktivity - manažér projektu finančný

Sumarizacny_harok_4_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

Sumarizacny_harok_4_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 8

Sumarizacny_harok_4_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 10

Sumarizacny_harok_4_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 14

Sumarizacny_harok_4_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 16

Sumarizacny_harok_4_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

pausalna sadzba W057 03, 04, 05-2021

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou_03_04_05_2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

SH 05_2021 BESET_NEW

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

SH 05_2021 BESET_NEW

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

SH 05_2021 BESET_NEW

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

SH 05_2021 BESET_NEW

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

SH 05_2021 BESET_NEW

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

SH 05_2021 BESET_NEW

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

SH 05_2021 BESET_NEW

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

SH 04_2021 BESET_NEW

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

SH 04_2021 BESET_NEW

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

SH 04_2021 BESET_NEW

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

SH 04_2021 BESET_NEW

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

SH 04_2021 BESET_NEW

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

SH 04_2021 BESET_NEW

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

SH 04_2021 BESET_NEW

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

SH 03_2021 BESET_NEW

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

SH 03_2021 BESET_NEW

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

SH 03_2021 BESET_NEW

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

SH 03_2021 BESET_NEW

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

SH 03_2021 BESET_NEW

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

SH 03_2021 BESET_NEW

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

SH 03_2021 BESET_NEW

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované pausalnou_sadzbou_9_2021_Beset

Nepriame výdavky deklarované pausalnou_sadzbou_9_2021_Beset

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované pausalnou_sadzbou_7_2021_Beset

Nepriame výdavky deklarované pausalnou_sadzbou_7_2021_Beset

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované pausalnou_sadzbou_8_2021_Beset

Nepriame výdavky deklarované pausalnou_sadzbou_8_2021_Beset

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 15

Sumarizacny_harok_7_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny_harok_7_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2021
Názov

Riadenie aktivity - manažér projektu hlavný

Sumarizacny_harok_7_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 7

Sumarizacny_harok_7_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

Sumarizacny_harok_7_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 12

Sumarizacny_harok_7_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 10

Sumarizacny_harok_7_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

Sumarizacny_harok_7_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2021
Názov

Riadenie aktivity - manažér projektu finančný

Sumarizacny_harok_7_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 16

Sumarizacny_harok_7_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

Sumarizacny_harok_7_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 8

Sumarizacny_harok_7_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 11

Sumarizacny_harok_7_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

Sumarizacny_harok_7_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

Sumarizacny_harok_7_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

Sumarizacny_harok_7_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

Sumarizacny_harok_8_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

Riadenie aktivity - manažér projektu finančný

Sumarizacny_harok_8_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

Riadenie aktivity - manažér projektu hlavný

Sumarizacny_harok_8_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

Sumarizacny_harok_8_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 16

Sumarizacny_harok_8_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny_harok_8_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

Sumarizacny_harok_8_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 15

Sumarizacny_harok_8_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 10

Sumarizacny_harok_8_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 8

Sumarizacny_harok_8_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

Sumarizacny_harok_8_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,031 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

Sumarizacny_harok_8_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 7

Sumarizacny_harok_8_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 12

Sumarizacny_harok_8_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

Sumarizacny_harok_8_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 11

Sumarizacny_harok_8_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 15

Sumarizacny_harok_9_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 12

Sumarizacny_harok_9_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 8

Sumarizacny_harok_9_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

Sumarizacny_harok_9_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 10

Sumarizacny_harok_9_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2021
Názov

Riadenie aktivity - manažér projektu finančný

Sumarizacny_harok_9_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

Sumarizacny_harok_9_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

Sumarizacny_harok_9_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2021
Názov

Riadenie aktivity - manažér projektu hlavný

Sumarizacny_harok_9_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny_harok_9_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 11

Sumarizacny_harok_9_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 7

Sumarizacny_harok_9_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

Sumarizacny_harok_9_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 16

Sumarizacny_harok_9_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

Sumarizacny_harok_9_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

Sumarizacny_harok_9_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

SH 06_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

SH 06_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

SH 06_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

SH 06_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

SH 06_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

SH 06_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

SH 06_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

SH 07_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

SH 07_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

SH 07_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

SH 07_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

SH 07_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

SH 07_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

SH 08_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

SH 08_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

SH 08_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

SH 08_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

SH 08_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

SH 09_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

SH 09_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,005 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

SH 09_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

SH 09_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

SH 09_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

SH 09_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

SH 09_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou_06-09_2021

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou_06-09_2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované pausalnou_sadzbou_10_2021_Beset

Nepriame výdavky deklarované pausalnou_sadzbou_10_2021_Beset

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované pausalnou_sadzbou_12_2021_Beset

Nepriame výdavky deklarované pausalnou_sadzbou_12_2021_Beset

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované pausalnou_sadzbou_11_2021_Beset

Nepriame výdavky deklarované pausalnou_sadzbou_11_2021_Beset

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 7

Sumarizacny_harok_10_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 16

Sumarizacny_harok_10_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny_harok_10_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 8

Sumarizacny_harok_10_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 11

Sumarizacny_harok_10_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

Sumarizacny_harok_10_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

Sumarizacny_harok_10_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

Sumarizacny_harok_10_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

Sumarizacny_harok_10_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

Sumarizacny_harok_10_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

Riadenie aktivity - manažér projektu hlavný

Sumarizacny_harok_10_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

Sumarizacny_harok_10_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 12

Sumarizacny_harok_10_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 10

Sumarizacny_harok_10_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

Sumarizacny_harok_11_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

Sumarizacny_harok_11_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 12

Sumarizacny_harok_11_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

Sumarizacny_harok_11_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

Sumarizacny_harok_11_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 11

Sumarizacny_harok_11_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,598 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny_harok_11_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 10

Sumarizacny_harok_11_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 8

Sumarizacny_harok_11_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

Sumarizacny_harok_11_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 7

Sumarizacny_harok_11_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 16

Sumarizacny_harok_11_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

Sumarizacny_harok_11_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Riadenie aktivity - manažér projektu hlavný

Sumarizacny_harok_11_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 8

Sumarizacny_harok_12_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 11

Sumarizacny_harok_12_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 16

Sumarizacny_harok_12_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

Sumarizacny_harok_12_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 7

Sumarizacny_harok_12_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Riadenie aktivity - manažér projektu finančný

Sumarizacny_harok_12_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

Sumarizacny_harok_12_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizacny_harok_12_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

Sumarizacny_harok_12_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Riadenie aktivity - manažér projektu hlavný

Sumarizacny_harok_12_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 10

Sumarizacny_harok_12_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

Sumarizacny_harok_12_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

Sumarizacny_harok_12_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

Sumarizacny_harok_12_2021_Beset final

Vlastník dokladu
Beset, spol. s r.o.
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

SH 12_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

SH 12_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

SH 12_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

SH 12_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

SH 12_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

SH 12_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

SH 11_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

SH 11_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

SH 11_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

SH 11_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

SH 11_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

SH 11_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

SH 10_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

SH 10_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

SH 10_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

SH 10_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

SH 10_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

SH 10_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

SH 10_2021 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou_10-12_2021

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou_10-12_2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

SH 01_2022 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

SH 01_2022 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 5

SH 01_2022 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 2

SH 01_2022 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 3

SH 01_2022 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 1

SH 01_2022 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 4

SH 01_2022 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.
Žiadaná suma
743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť 6

SH 02_2022 BESET

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Beset, spol. s r.o.