Prevence a odstraňování následků eroze půdy, budování ekostabilizačných prvků v krajině a rozvoj vybraných prvků zelené infrastruktury pro ochranu a koordinované řízení přírodně významných přeshraničních území

Obec Kuželov

Popis projektu

Tématem projektu je efektivní ochrana biodiverzity příhraniční oblasti a podpora zachování biologické rozmanitosti přírodně významného území. V projektu bude vybudována krajinotvorná nádrž v Kuželově za účelem zvýšení retence území a současně jeho biodiverzity. Nádrž se svou mokřadní částí bude respektovat přirozenou konfiguraci terénu a bude příznivá pro kořenící vodní rostliny a mokřadní rostliny, také pro obojživelníky, plazi a ptáky. Další významnou součástí projektu jsou společné výzkumné aktivity. Ty budou zaměřeny na podporu zlepšení přeshraniční péče o přírodně významná území. Týkat se budou např. odtokovo-transportních procesů v zemi, hydrodynamického modelování proudění v korytě toku, revitalizace vodního toku Teplice nebo řešení ekologické stability.

Viac
Subjekt
Obec Kuželov
Partneri
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Obec Vrbovce
Miesta realizácie
Kuželov, Kočovce, Vrbovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2017 - 01.09.2019
Celková suma
352,095 €
Vlastné zdroje
30,529 €
Vyčerpané z projektu
602,515 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
01.11.2017
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
30.09.2019
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
05.02.2018
Plánovaný koniec
01.04.2019
Skutočný koniec
21.11.2018
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
15.01.2018
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
30.09.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
01.10.2017
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
30.09.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
01.10.2017
Plánovaný koniec
01.04.2019
Skutočný koniec
21.11.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
01.10.2017
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
30.09.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celkový povrch rekultivovanej pôdy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (ha)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zavedené ekostabilizačné prvky v krajine
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.07.2021
Riziko
-
Názov
Systémové nástroje na zvýšenie efektívnosti ochrany prírody a biodiverzity
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.07.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Kuželov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
837 €
Schválené na preplatenie
837 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Kuželov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
1,384 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Kuželov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,976 €
Schválené na preplatenie
5,976 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Kuželov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
1,384 €
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Kuželov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
837 €
Schválené na preplatenie
837 €
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Kuželov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
224,473 €
Schválené na preplatenie
213,249 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na prípravu projektu

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Kuželov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,855 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Kuželov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,976 €
Schválené na preplatenie
5,976 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na prípravu projektu

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Kuželov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,855 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Kuželov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
224,473 €
Schválené na preplatenie
213,249 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Vrbovce
Dodávateľ
Obec Vrbovce
Žiadaná suma
21,550 €
Schválené na preplatenie
21,442 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Vrbovce
Dodávateľ
Obec Vrbovce
Žiadaná suma
3,017 €
Schválené na preplatenie
3,002 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Vrbovce
Dodávateľ
Obec Vrbovce
Žiadaná suma
21,442 €
Schválené na preplatenie
21,442 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Vrbovce
Dodávateľ
Obec Vrbovce
Žiadaná suma
3,002 €
Schválené na preplatenie
3,002 €
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Obec Kuželov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,301 €
Schválené na preplatenie
13,301 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Obec Kuželov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
504 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Obec Kuželov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,598 €
Schválené na preplatenie
3,598 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Obec Kuželov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,598 €
Schválené na preplatenie
3,598 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Obec Kuželov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
504 €
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Obec Kuželov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,301 €
Schválené na preplatenie
13,301 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Obec Kuželov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Obec Kuželov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Obec Kuželov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Obec Kuželov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Obec Kuželov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,878 €
Schválené na preplatenie
4,878 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Obec Kuželov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
266 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Obec Kuželov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
885 €
Schválené na preplatenie
885 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Obec Kuželov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,323 €
Schválené na preplatenie
6,323 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie - kapitálové

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Obec Vrbovce
Dodávateľ
Obec Vrbovce
Žiadaná suma
4,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Obec Vrbovce
Dodávateľ
Obec Vrbovce
Žiadaná suma
16,638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Obec Vrbovce
Dodávateľ
Obec Vrbovce
Žiadaná suma
4,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Obec Vrbovce
Dodávateľ
Obec Vrbovce
Žiadaná suma
35,673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie - bežné

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Obec Vrbovce
Dodávateľ
Obec Vrbovce
Žiadaná suma
1,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie - bežné

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Obec Vrbovce
Dodávateľ
Obec Vrbovce
Žiadaná suma
1,392 €
Schválené na preplatenie
1,392 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Obec Vrbovce
Dodávateľ
Obec Vrbovce
Žiadaná suma
35,673 €
Schválené na preplatenie
35,673 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Obec Vrbovce
Dodávateľ
Obec Vrbovce
Žiadaná suma
4,994 €
Schválené na preplatenie
4,994 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Obec Vrbovce
Dodávateľ
Obec Vrbovce
Žiadaná suma
16,638 €
Schválené na preplatenie
16,638 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie - kapitálové

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Obec Vrbovce
Dodávateľ
Obec Vrbovce
Žiadaná suma
4,878 €
Schválené na preplatenie
4,878 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Obec Vrbovce
IČO
00310140
Názov
Obec Kuželov
IČO
00544701
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.