Výzva na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika č. INTERREG V-A SK-CZ/2016/04

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia
22.04.2016
Dátum uzavretia
31.10.2016
Stav
Vyhlásená
Typ
UZAVRETA
Zdroje EÚ
2,704,000 €
Prijaté žiadosti
14
Suma schválených žiadostí
4,438,944 €
Subjekty s najväčším čerpaním vo výzve
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 50,35% 1,361,515 €
Krok Kyjov, z. ú. 31,21% 843,964 €
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko 24,09% 651,396 €
Obec Kuželov 22,28% 602,515 €
Obec Nová Lhota 16,30% 440,649 €

Čerpanie výzvy v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Živé břehy - společná ochrana říčních ekosystémů

Krok Kyjov, z. ú.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
843,964 €
Suma
796,465 €
Vlastné zdroje
65,335 €
Projekt

Spoločne za posilnenie a ochranu biodiverzity v S…

LESY Slovenskej republiky, št…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
6,625 €
Vyčerpané z projektu
1,361,515 €
Suma
775,240 €
Vlastné zdroje
93,085 €
Projekt

Opatrenia pre zmiernenie dopadov inváznych živočí…

Slovenská ornitologická spolo…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
651,396 €
Suma
581,892 €
Vlastné zdroje
41,884 €
Projekt

Sysli pro krajinu, krajina pro sysly

ALKA Wildlife, o.p.s.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
372,163 €
Suma
569,429 €
Vlastné zdroje
34,728 €
Projekt

Koordinácia ochrany, monitoringu a manažmentu záp…

Štátna ochrana prírody Sloven…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
394,168 €
Suma
504,555 €
Vlastné zdroje
22,587 €
Projekt

Prevence a odstraňování následků eroze půdy, budo…

Obec Kuželov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
602,515 €
Suma
352,095 €
Vlastné zdroje
30,529 €
Projekt

Zlepšení ekologické stability příhraničního území…

Obec Nová Lhota

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
440,649 €
Suma
282,585 €
Vlastné zdroje
28,258 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Obnova biodiverzity a ekosystémových služeb klima…

Ústav výzkumu globální změny …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
379,555 €
Suma
503,882 €
Vlastné zdroje
31,259 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.