Zlepšení ekologické stability příhraničního území Horňácka a Kopanic prostřednictvím environmentálního managementu a budování ekostabilizačních prvků v krajině

Obec Nová Lhota

Popis projektu

Předmětem předkládaného projektu je efektivní ochrana biodiverzity příhraniční oblasti a podpora zachování biologické rozmanitosti přírodně významného území. V projektu bude vybudována malá vodní nádrž s mokřadem a mokřadní částí v obci Nová Lhota s cílem akumulace vody v krajině, vytvoření prostoru pro život živočichů a zvýšení celkové biodiverzity území. Nádrž je navržena s důrazem na vzhled blížící se přírodním přirozeným plochám. Zemní hráz bude oseta travou a okolní terén osázen solitérními stromy. Další součástí projektu jsou opatření na předcházení zavlečení, regulaci a likvidaci populací invazních druhů rostlin, která se budou týkat lesního hospodářství. Projekt zahrnuje ještě společné výzkumné aktivity zaměřené na hydrogeologický průzkum s cílem optimalizovat vodní režim krajiny.

Viac
Subjekt
Obec Nová Lhota
Partneri
Lesotur s.r.o., Obec Suchov
Miesta realizácie
Stará Turá, Nová Lhota, Suchov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2017 - 01.03.2019
Celková suma
282,585 €
Vlastné zdroje
28,258 €
Vyčerpané z projektu
440,649 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
01.09.2017
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
31.03.2019
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
01.09.2017
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
31.03.2019
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
01.09.2017
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
31.03.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
01.09.2017
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
31.03.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
01.09.2017
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
31.03.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
01.09.2017
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
31.03.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celkový povrch rekultivovanej pôdy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (ha)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Systémové nástroje na zvýšenie efektívnosti ochrany prírody a biodiverzity
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.12.2022
Riziko
-
Názov
Zavedené ekostabilizačné prvky v krajine
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Lesotur s.r.o.
Dodávateľ
Lesotur s.r.o.
Žiadaná suma
28,065 €
Schválené na preplatenie
27,578 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Lesotur s.r.o.
Dodávateľ
Lesotur s.r.o.
Žiadaná suma
3,929 €
Schválené na preplatenie
3,861 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Lesotur s.r.o.
Dodávateľ
Lesotur s.r.o.
Žiadaná suma
3,929 €
Schválené na preplatenie
3,861 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Lesotur s.r.o.
Dodávateľ
Lesotur s.r.o.
Žiadaná suma
28,065 €
Schválené na preplatenie
27,578 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby - INV

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Nová Lhota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,150 €
Schválené na preplatenie
1,150 €
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Nová Lhota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,642 €
Schválené na preplatenie
6,642 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby - NIV

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Nová Lhota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
235 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Nová Lhota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
996 €
Schválené na preplatenie
996 €
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Nová Lhota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,468 €
Schválené na preplatenie
90,468 €
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Nová Lhota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,468 €
Schválené na preplatenie
90,468 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Nová Lhota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
996 €
Schválené na preplatenie
996 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby - NIV

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Nová Lhota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
235 €
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Nová Lhota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,642 €
Schválené na preplatenie
6,642 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na prípravu projektu

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Nová Lhota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,100 €
Schválené na preplatenie
3,100 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby - INV

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Nová Lhota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,150 €
Schválené na preplatenie
1,150 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na prípravu projektu

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Obec Nová Lhota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,100 €
Schválené na preplatenie
3,100 €
Realizácia
-
Názov

Kancelářské, administrativní a jiné neprímé výdaje

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Obec Suchov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,744 €
Schválené na preplatenie
1,744 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externí expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Obec Suchov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,970 €
Schválené na preplatenie
11,970 €
Realizácia
-
Názov

Personální výdaje

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Obec Suchov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,537 €
Schválené na preplatenie
14,537 €
Realizácia
-
Názov

Personální výdaje

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Obec Suchov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,537 €
Schválené na preplatenie
14,537 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externí expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Obec Suchov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,970 €
Schválené na preplatenie
11,970 €
Realizácia
-
Názov

Kancelářské, administrativní a jiné neprímé výdaje

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Obec Suchov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,744 €
Schválené na preplatenie
1,744 €
Realizácia
-
Názov

Personálne náklady

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Lesotur s.r.o.
Dodávateľ
Lesotur s.r.o.
Žiadaná suma
15,214 €
Schválené na preplatenie
15,214 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Lesotur s.r.o.
Dodávateľ
Lesotur s.r.o.
Žiadaná suma
791 €
Schválené na preplatenie
576 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Lesotur s.r.o.
Dodávateľ
Lesotur s.r.o.
Žiadaná suma
10,849 €
Schválené na preplatenie
10,849 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Lesotur s.r.o.
Dodávateľ
Lesotur s.r.o.
Žiadaná suma
2,130 €
Schválené na preplatenie
2,130 €
Realizácia
-
Názov

Personálne náklady

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Lesotur s.r.o.
Dodávateľ
Lesotur s.r.o.
Žiadaná suma
15,214 €
Schválené na preplatenie
15,214 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Lesotur s.r.o.
Dodávateľ
Lesotur s.r.o.
Žiadaná suma
791 €
Schválené na preplatenie
576 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Lesotur s.r.o.
Dodávateľ
Lesotur s.r.o.
Žiadaná suma
10,849 €
Schválené na preplatenie
10,849 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Lesotur s.r.o.
Dodávateľ
Lesotur s.r.o.
Žiadaná suma
2,130 €
Schválené na preplatenie
2,130 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie - kapitálové

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Lesotur s.r.o.
Dodávateľ
Lesotur s.r.o.
Žiadaná suma
8,082 €
Schválené na preplatenie
8,082 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie - bežné

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Lesotur s.r.o.
Dodávateľ
Lesotur s.r.o.
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
589 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Lesotur s.r.o.
Dodávateľ
Lesotur s.r.o.
Žiadaná suma
1,345 €
Schválené na preplatenie
1,345 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Lesotur s.r.o.
Dodávateľ
Lesotur s.r.o.
Žiadaná suma
1,561 €
Schválené na preplatenie
1,561 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Lesotur s.r.o.
Dodávateľ
Lesotur s.r.o.
Žiadaná suma
11,150 €
Schválené na preplatenie
11,150 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Lesotur s.r.o.
Dodávateľ
Lesotur s.r.o.
Žiadaná suma
11,150 €
Schválené na preplatenie
11,150 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Lesotur s.r.o.
Dodávateľ
Lesotur s.r.o.
Žiadaná suma
1,561 €
Schválené na preplatenie
1,561 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Lesotur s.r.o.
Dodávateľ
Lesotur s.r.o.
Žiadaná suma
1,345 €
Schválené na preplatenie
1,345 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie - bežné

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Lesotur s.r.o.
Dodávateľ
Lesotur s.r.o.
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
589 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie - kapitálové

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Lesotur s.r.o.
Dodávateľ
Lesotur s.r.o.
Žiadaná suma
8,082 €
Schválené na preplatenie
8,082 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
Obec Suchov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
237 €
Schválené na preplatenie
237 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
Obec Suchov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,975 €
Schválené na preplatenie
1,975 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
Obec Suchov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,975 €
Schválené na preplatenie
1,975 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
Obec Suchov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
237 €
Schválené na preplatenie
237 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Obec Nová Lhota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,226 €
Schválené na preplatenie
2,226 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Obec Nová Lhota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
334 €
Schválené na preplatenie
334 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby - NIV

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Obec Nová Lhota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
608 €
Schválené na preplatenie
608 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby - I

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Obec Nová Lhota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,168 €
Schválené na preplatenie
1,168 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby - I

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Obec Nová Lhota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,168 €
Schválené na preplatenie
1,168 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Obec Nová Lhota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,226 €
Schválené na preplatenie
2,226 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby - NIV

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Obec Nová Lhota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
608 €
Schválené na preplatenie
608 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Obec Nová Lhota
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
334 €
Schválené na preplatenie
334 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Obec Nová Lhota
IČO
00285188
Názov
Lesotur s.r.o.
IČO
36715191
Názov
Obec Suchov
IČO
00285340
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.