Popis projektu

Projekt je změřen na monitoring, výzkum, ochranu a praktický management cílových druhů živočichů vázaných na břehy vod a hlavaté vrby. Jedná se o zvláště chráněné břehuli říční, ledňáčka říčního, morčáka velkého a páchníka hnědého. Tyto druhy jsou tzv. deštníkovými druhy – při jejich praktické ochraně chráníme rovněž pestrá společenstva dalších ohrožených druhů. Hlavními cíli jsou zlepšení poznání o těchto druzích a o jejich biotopech. Skrze vhodně zvolený management biotopů dojde ke zlepšení životních podmínek těchto druhů. Projekt si rovněž klade za cíl zvýšit povědomí veřejnosti o těchto druzích a biotopech, které obývají. Cílů projektu bude dosaženo zapojením odborníků z různých odvětví, spoluprací se státní správou a aktivní zapojení veřejnosti na obou stranách projektového území.

Viac
Subjekt
Krok Kyjov, z. ú.
Partneri
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka, Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Miesta realizácie
Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž, Jihomoravský kraj, Žilinský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2018 - 01.01.2020
Celková suma
796,465 €
Vlastné zdroje
65,335 €
Vyčerpané z projektu
843,964 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
31.01.2020
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
31.01.2020
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
31.01.2020
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
31.01.2020
Názov
Mimo OU_Realizácia aktivít projektu
Typ
Mimo OU_Realizácia …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
31.01.2020
Názov
Mimo OU_Realizácia aktivít projektu
Typ
Mimo OU_Realizácia …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
31.01.2020
Názov
Mimo OU_Realizácia aktivít projektu
Typ
Mimo OU_Realizácia …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
31.01.2020
Názov
Mimo OU_Realizácia aktivít projektu
Typ
Mimo OU_Realizácia …
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
31.01.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
31.01.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
31.01.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
31.01.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
31.01.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celkový povrch rekultivovanej pôdy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (ha)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Systémové nástroje na zvýšenie efektívnosti ochrany prírody a biodiverzity
Hodnota
15,0 (počet)
Cieľ
15,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.12.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Krok Kyjov, z. ú.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,625 €
Schválené na preplatenie
13,625 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Krok Kyjov, z. ú.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,044 €
Schválené na preplatenie
2,044 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Krok Kyjov, z. ú.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
213 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Krok Kyjov, z. ú.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
452 €
Schválené na preplatenie
452 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie - NIV

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Krok Kyjov, z. ú.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,868 €
Schválené na preplatenie
6,868 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie - I

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Krok Kyjov, z. ú.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,759 €
Schválené na preplatenie
30,759 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie - I

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Krok Kyjov, z. ú.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,759 €
Schválené na preplatenie
30,759 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Krok Kyjov, z. ú.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,625 €
Schválené na preplatenie
13,625 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Krok Kyjov, z. ú.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,044 €
Schválené na preplatenie
2,044 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Krok Kyjov, z. ú.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
213 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Krok Kyjov, z. ú.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
452 €
Schválené na preplatenie
452 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie - NIV

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Krok Kyjov, z. ú.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,868 €
Schválené na preplatenie
6,868 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
3,982 €
Schválené na preplatenie
3,982 €
Realizácia
27.07.2018
Názov

Náklady na prípravu projektu

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
1,771 €
Schválené na preplatenie
1,771 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
2,151 €
Schválené na preplatenie
2,151 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
9,711 €
Schválené na preplatenie
9,711 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
26,549 €
Schválené na preplatenie
26,549 €
Realizácia
27.07.2018
Názov

Náklady na vybavenie

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
9,711 €
Schválené na preplatenie
9,711 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na prípravu projektu

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
1,771 €
Schválené na preplatenie
1,771 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
26,549 €
Schválené na preplatenie
26,549 €
Realizácia
27.07.2018
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
2,151 €
Schválené na preplatenie
2,151 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
3,982 €
Schválené na preplatenie
3,982 €
Realizácia
27.07.2018
Názov

Kanceláske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_1

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
870 €
Schválené na preplatenie
870 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_1

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,803 €
Schválené na preplatenie
5,803 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_1

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
919 €
Schválené na preplatenie
919 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_1

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,768 €
Schválené na preplatenie
5,768 €
Realizácia
-
Názov

Kanceláske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_1

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
870 €
Schválené na preplatenie
870 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_1

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
919 €
Schválené na preplatenie
919 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_1

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,768 €
Schválené na preplatenie
5,768 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_1

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,803 €
Schválené na preplatenie
5,803 €
Realizácia
-
Názov

Administrativní, kancelářské a jiné nepřímé výdaje

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávateľ
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Žiadaná suma
3,158 €
Schválené na preplatenie
3,158 €
Realizácia
26.07.2018
Názov

Náklady na zaměstnance

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávateľ
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Žiadaná suma
21,051 €
Schválené na preplatenie
21,051 €
Realizácia
26.07.2018
Názov

Cestovní náklady a náklady na ubytování

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávateľ
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Žiadaná suma
321 €
Schválené na preplatenie
321 €
Realizácia
26.07.2018
Názov

Náklady na vybavení

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávateľ
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Žiadaná suma
848 €
Schválené na preplatenie
848 €
Realizácia
26.07.2018
Názov

Náklady na vybavení

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávateľ
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Žiadaná suma
848 €
Schválené na preplatenie
848 €
Realizácia
26.07.2018
Názov

Cestovní náklady a náklady na ubytování

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávateľ
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Žiadaná suma
321 €
Schválené na preplatenie
321 €
Realizácia
26.07.2018
Názov

Náklady na zaměstnance

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávateľ
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Žiadaná suma
21,051 €
Schválené na preplatenie
21,051 €
Realizácia
26.07.2018
Názov

Administrativní, kancelářské a jiné nepřímé výdaje

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávateľ
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Žiadaná suma
3,158 €
Schválené na preplatenie
3,158 €
Realizácia
26.07.2018
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_2

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,417 €
Schválené na preplatenie
1,363 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_2

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
454 €
Schválené na preplatenie
454 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_2

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_2

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,264 €
Schválené na preplatenie
1,213 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_2

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,430 €
Schválené na preplatenie
8,085 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_2

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,213 €
Schválené na preplatenie
1,213 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_2

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,363 €
Schválené na preplatenie
1,363 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_2

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
454 €
Schválené na preplatenie
454 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_2

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_2

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,085 €
Schválené na preplatenie
8,085 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávateľ
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Žiadaná suma
460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávateľ
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Žiadaná suma
4,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administrativne, kancelárske a iné nepriame náklady

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávateľ
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Žiadaná suma
5,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávateľ
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Žiadaná suma
35,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávateľ
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Žiadaná suma
460 €
Schválené na preplatenie
460 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávateľ
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Žiadaná suma
4,412 €
Schválené na preplatenie
4,412 €
Realizácia
-
Názov

Administrativne, kancelárske a iné nepriame náklady

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávateľ
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Žiadaná suma
5,295 €
Schválené na preplatenie
5,295 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávateľ
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Žiadaná suma
35,300 €
Schválené na preplatenie
35,300 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Krok Kyjov, z. ú.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,050 €
Schválené na preplatenie
5,050 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Krok Kyjov, z. ú.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,653 €
Schválené na preplatenie
10,653 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Krok Kyjov, z. ú.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
538 €
Schválené na preplatenie
538 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Krok Kyjov, z. ú.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
167 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Krok Kyjov, z. ú.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,430 €
Schválené na preplatenie
4,430 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Krok Kyjov, z. ú.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,533 €
Schválené na preplatenie
29,533 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Krok Kyjov, z. ú.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,050 €
Schválené na preplatenie
5,050 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Krok Kyjov, z. ú.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,653 €
Schválené na preplatenie
10,653 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Krok Kyjov, z. ú.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
538 €
Schválené na preplatenie
538 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Krok Kyjov, z. ú.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
167 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Krok Kyjov, z. ú.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,430 €
Schválené na preplatenie
4,430 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Krok Kyjov, z. ú.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,533 €
Schválené na preplatenie
29,533 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
45,725 €
Schválené na preplatenie
45,725 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
3,684 €
Schválené na preplatenie
3,684 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
1,001 €
Schválené na preplatenie
1,001 €
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky

ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
6,859 €
Schválené na preplatenie
6,859 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
45,725 €
Schválené na preplatenie
45,725 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
3,684 €
Schválené na preplatenie
3,684 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
1,001 €
Schválené na preplatenie
1,001 €
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky

ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
6,859 €
Schválené na preplatenie
6,859 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Krok Kyjov, z. ú.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,946 €
Schválené na preplatenie
2,946 €
Realizácia
-
Názov

Personálne náklady

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Krok Kyjov, z. ú.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,914 €
Schválené na preplatenie
27,914 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Krok Kyjov, z. ú.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
781 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Krok Kyjov, z. ú.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,405 €
Schválené na preplatenie
1,405 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Krok Kyjov, z. ú.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,187 €
Schválené na preplatenie
4,187 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Krok Kyjov, z. ú.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,187 €
Schválené na preplatenie
4,187 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Krok Kyjov, z. ú.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,405 €
Schválené na preplatenie
1,405 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Krok Kyjov, z. ú.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
781 €
Realizácia
-
Názov

Personálne náklady

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Krok Kyjov, z. ú.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,914 €
Schválené na preplatenie
27,914 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Krok Kyjov, z. ú.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,946 €
Schválené na preplatenie
2,946 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Suamrizačný hárok - ZDV_PP1_3

Vlastník dokladu
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávateľ
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Žiadaná suma
2,014 €
Schválené na preplatenie
2,014 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Suamrizačný hárok - ZDV_PP1_3

Vlastník dokladu
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávateľ
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Suamrizačný hárok - ZDV_PP1_3

Vlastník dokladu
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávateľ
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Žiadaná suma
469 €
Schválené na preplatenie
469 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Suamrizačný hárok - ZDV_PP1_3

Vlastník dokladu
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávateľ
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Žiadaná suma
5,214 €
Schválené na preplatenie
5,214 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Suamrizačný hárok - ZDV_PP1_3

Vlastník dokladu
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávateľ
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Žiadaná suma
34,760 €
Schválené na preplatenie
34,760 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Suamrizačný hárok - ZDV_PP1_3

Vlastník dokladu
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávateľ
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Žiadaná suma
34,760 €
Schválené na preplatenie
34,760 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Suamrizačný hárok - ZDV_PP1_3

Vlastník dokladu
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávateľ
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Žiadaná suma
5,214 €
Schválené na preplatenie
5,214 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Suamrizačný hárok - ZDV_PP1_3

Vlastník dokladu
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávateľ
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Žiadaná suma
469 €
Schválené na preplatenie
469 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Suamrizačný hárok - ZDV_PP1_3

Vlastník dokladu
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávateľ
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Suamrizačný hárok - ZDV_PP1_3

Vlastník dokladu
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávateľ
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Žiadaná suma
2,014 €
Schválené na preplatenie
2,014 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
4,273 €
Schválené na preplatenie
4,071 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
35,827 €
Schválené na preplatenie
35,824 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
18,487 €
Schválené na preplatenie
18,487 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
5,374 €
Schválené na preplatenie
5,374 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
5,374 €
Schválené na preplatenie
5,374 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
18,487 €
Schválené na preplatenie
18,487 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
35,824 €
Schválené na preplatenie
35,824 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
4,071 €
Schválené na preplatenie
4,071 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_3

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_3

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_3

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,005 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_3

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_3

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_3

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,005 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_3

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_3

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
9,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
62,532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
4,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
4,873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
24,642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
9,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
24,642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
6,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
4,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Dodávateľ
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Žiadaná suma
62,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_4

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_4

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne náklady

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_4

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_4

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_4

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_4

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne náklady

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_4

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_4

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_4

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_4

Vlastník dokladu
Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne náklady

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Krok Kyjov, z. ú.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Krok Kyjov, z. ú.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Krok Kyjov, z. ú.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Krok Kyjov, z. ú.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Krok Kyjov, z. ú.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Krok Kyjov, z. ú.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Krok Kyjov, z. ú.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne náklady

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Krok Kyjov, z. ú.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Krok Kyjov, z. ú.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Krok Kyjov, z. ú.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investice

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_4

Vlastník dokladu
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávateľ
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Žiadaná suma
11,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a jiné externí služby

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_4

Vlastník dokladu
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávateľ
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Žiadaná suma
20,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_4

Vlastník dokladu
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávateľ
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Žiadaná suma
66,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovní náklady a náklady na ubytování

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_4

Vlastník dokladu
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávateľ
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Žiadaná suma
12,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavení

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_4

Vlastník dokladu
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávateľ
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Žiadaná suma
1,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administrativní, kancelářské a jiné nepřímé výdaje

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_4

Vlastník dokladu
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávateľ
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Žiadaná suma
10,023 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a jiné externí služby

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_4

Vlastník dokladu
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávateľ
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Žiadaná suma
19,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavení

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_4

Vlastník dokladu
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávateľ
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_4

Vlastník dokladu
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávateľ
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Žiadaná suma
66,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovní náklady a náklady na ubytování

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_4

Vlastník dokladu
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávateľ
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Žiadaná suma
12,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investice

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_4

Vlastník dokladu
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávateľ
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Žiadaná suma
11,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administrativní, kancelářské a jiné nepřímé výdaje

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_4

Vlastník dokladu
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Dodávateľ
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Žiadaná suma
10,023 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.