Popis projektu

V prihraničných oblastiach SR a ČR bude prebiehať koordinovaný monitoring rysa ostrovida a vlka dravého s cieľom nastaviť spoločné nástroje pre ich ochranu a manažment (metodiky, databáza), vyhodnotiť využívanie krajiny (migračné trasy, bariéry) a odhadnúť ich početnosť, genetickú variabilitu, pohlavnú a vekovú štruktúru. Súčasťou projektu bude problematika zisťovania a šetrenia škôd spôsobených veľkými šelmami na hospodárskych zvieratách a raticovej zveri a zvyšovanie informovanosti o biológii a etológii veľkých šeliem u odbornej a laickej verejnosti v prihraničných oblastiach. Získané dáta budú podkladom pre vytvorenie súboru doporučených opatrení pre efektívnu cezhraničnú ochranu a manažment populácií týchto druhov s cieľom stabilizovať ich populácie a zvýšiť ich početnosť na území ČR.

Viac
Subjekt
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Partneri
Národné lesnícke centrum, Hnutí DUHA Olomouc, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Miesta realizácie
Zlín, Vsetín, Uherské Hradiště, Nový Jičín, Frýdek-Místek, Trenčín, Púchov, Považská Bystrica, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Ilava, Žilina, Tvrdošín, Námestovo, Martin, Dolný Kubín, Čadca, Bytča
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2018 - 01.12.2019
Celková suma
504,555 €
Vlastné zdroje
22,587 €
Vyčerpané z projektu
394,168 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Mimo OU_Realizácia aktivít projektu
Typ
Mimo OU_Realizácia …
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Mimo OU_Realizácia aktivít projektu
Typ
Mimo OU_Realizácia …
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Mimo OU_Realizácia aktivít projektu
Typ
Mimo OU_Realizácia …
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celkový povrch rekultivovanej pôdy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (ha)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zavedené ekostabilizačné prvky v krajine
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Systémové nástroje na zvýšenie efektívnosti ochrany prírody a biodiverzity
Hodnota
8,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Dodávateľ
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Žiadaná suma
642 €
Schválené na preplatenie
642 €
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Dodávateľ
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Žiadaná suma
2,283 €
Schválené na preplatenie
2,283 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Dodávateľ
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Žiadaná suma
8,388 €
Schválené na preplatenie
8,388 €
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Dodávateľ
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Žiadaná suma
15,218 €
Schválené na preplatenie
15,218 €
Realizácia
-
Názov

Personálne výdavky

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Dodávateľ
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Žiadaná suma
15,218 €
Schválené na preplatenie
15,218 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Dodávateľ
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Žiadaná suma
8,388 €
Schválené na preplatenie
8,388 €
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Dodávateľ
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Žiadaná suma
2,283 €
Schválené na preplatenie
2,283 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Dodávateľ
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Žiadaná suma
642 €
Schválené na preplatenie
642 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok – ZDV_PP2_1

Vlastník dokladu
Hnutí DUHA Olomouc
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,448 €
Schválené na preplatenie
9,649 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok – ZDV_PP2_1

Vlastník dokladu
Hnutí DUHA Olomouc
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
373 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok – ZDV_PP2_1

Vlastník dokladu
Hnutí DUHA Olomouc
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,123 €
Schválené na preplatenie
2,160 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok – ZDV_PP2_1

Vlastník dokladu
Hnutí DUHA Olomouc
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
627 €
Schválené na preplatenie
579 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok – ZDV_PP2_1

Vlastník dokladu
Hnutí DUHA Olomouc
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,448 €
Schválené na preplatenie
9,649 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok – ZDV_PP2_1

Vlastník dokladu
Hnutí DUHA Olomouc
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
627 €
Schválené na preplatenie
579 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok – ZDV_PP2_1

Vlastník dokladu
Hnutí DUHA Olomouc
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,123 €
Schválené na preplatenie
2,160 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok – ZDV_PP2_1

Vlastník dokladu
Hnutí DUHA Olomouc
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
373 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Dodávateľ
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Žiadaná suma
1,369 €
Schválené na preplatenie
1,369 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Dodávateľ
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
187 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Dodávateľ
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Žiadaná suma
2,782 €
Schválené na preplatenie
2,782 €
Realizácia
-
Názov

Personálne náklady

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Dodávateľ
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Žiadaná suma
18,550 €
Schválené na preplatenie
18,550 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Dodávateľ
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
-
Názov

Personálne náklady

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Dodávateľ
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Žiadaná suma
18,550 €
Schválené na preplatenie
18,550 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Dodávateľ
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Žiadaná suma
2,782 €
Schválené na preplatenie
2,782 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Dodávateľ
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
187 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Dodávateľ
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Žiadaná suma
1,369 €
Schválené na preplatenie
1,369 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Dodávateľ
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie - kapitálové - mimo OÚ

Sumarizačný hárok - ZDV_PP_1

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
8,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie - bežné - mimo OÚ

Sumarizačný hárok - ZDV_PP_1

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
4,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie - mimo OÚ

Sumarizačný hárok - ZDV_PP_1

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
1,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP_1

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
2,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov - mimo OÚ

Sumarizačný hárok - ZDV_PP_1

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
17,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Propagačné predmety s potlačou

04_Naklady na expertízu a ine externe sluzby

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,900 €
Schválené na preplatenie
1,900 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

Propagačné predmety s potlačou

04_Naklady na expertízu a ine externe sluzby

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,900 €
Schválené na preplatenie
1,900 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

03_Cestovne vydavky_SELMYSKCZ_2018

03_Cestovne vydavky_SELMYSKCZ_2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
905 €
Schválené na preplatenie
523 €
Realizácia
17.12.2018
Názov

03_Cestovne vydavky_SELMYSKCZ_2018

03_Cestovne vydavky_SELMYSKCZ_2018

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
523 €
Schválené na preplatenie
523 €
Realizácia
17.12.2018
Názov

02_Personalne vydavky_SELMYSKCZ

02_Personalne vydavky_SELMYSKCZ

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,568 €
Schválené na preplatenie
13,651 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

02_Personalne vydavky_SELMYSKCZ

02_Personalne vydavky_SELMYSKCZ

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,651 €
Schválené na preplatenie
13,651 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_2

Vlastník dokladu
Hnutí DUHA Olomouc
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,795 €
Schválené na preplatenie
1,795 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_2

Vlastník dokladu
Hnutí DUHA Olomouc
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,920 €
Schválené na preplatenie
4,920 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zaměstnance

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_2

Vlastník dokladu
Hnutí DUHA Olomouc
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,661 €
Schválené na preplatenie
14,661 €
Realizácia
-
Názov

Kancelarske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_2

Vlastník dokladu
Hnutí DUHA Olomouc
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
880 €
Schválené na preplatenie
880 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_2

Vlastník dokladu
Hnutí DUHA Olomouc
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
901 €
Schválené na preplatenie
901 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_2

Vlastník dokladu
Hnutí DUHA Olomouc
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,472 €
Schválené na preplatenie
901 €
Realizácia
-
Názov

Kancelarske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_2

Vlastník dokladu
Hnutí DUHA Olomouc
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
880 €
Schválené na preplatenie
880 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zaměstnance

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_2

Vlastník dokladu
Hnutí DUHA Olomouc
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,661 €
Schválené na preplatenie
14,661 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_2

Vlastník dokladu
Hnutí DUHA Olomouc
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,920 €
Schválené na preplatenie
4,920 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_2

Vlastník dokladu
Hnutí DUHA Olomouc
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,738 €
Schválené na preplatenie
1,795 €
Realizácia
-
Názov

05_Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

05_Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,335 €
Schválené na preplatenie
2,048 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

05_Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

05_Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,048 €
Schválené na preplatenie
2,048 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Dodávateľ
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Žiadaná suma
9,305 €
Schválené na preplatenie
9,305 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Dodávateľ
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
312 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Dodávateľ
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Žiadaná suma
3,276 €
Schválené na preplatenie
3,276 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Dodávateľ
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Žiadaná suma
21,843 €
Schválené na preplatenie
21,843 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Dodávateľ
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Žiadaná suma
21,843 €
Schválené na preplatenie
21,843 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Dodávateľ
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Žiadaná suma
3,276 €
Schválené na preplatenie
3,276 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Dodávateľ
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
312 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Dodávateľ
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Žiadaná suma
9,305 €
Schválené na preplatenie
9,305 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zaměstnance

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_3

Vlastník dokladu
Hnutí DUHA Olomouc
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_3

Vlastník dokladu
Hnutí DUHA Olomouc
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_3

Vlastník dokladu
Hnutí DUHA Olomouc
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_3

Vlastník dokladu
Hnutí DUHA Olomouc
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_3

Vlastník dokladu
Hnutí DUHA Olomouc
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zaměstnance

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_3

Vlastník dokladu
Hnutí DUHA Olomouc
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,744 €
Schválené na preplatenie
23,744 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_3

Vlastník dokladu
Hnutí DUHA Olomouc
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,312 €
Schválené na preplatenie
3,312 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_3

Vlastník dokladu
Hnutí DUHA Olomouc
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
944 €
Schválené na preplatenie
944 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_3

Vlastník dokladu
Hnutí DUHA Olomouc
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,488 €
Schválené na preplatenie
2,488 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP2_3

Vlastník dokladu
Hnutí DUHA Olomouc
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,425 €
Schválené na preplatenie
1,425 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
32,883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
4,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
3,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
11,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
12,300 €
Schválené na preplatenie
11,656 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
3,932 €
Schválené na preplatenie
3,932 €
Realizácia
31.12.2019
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
5,008 €
Schválené na preplatenie
4,932 €
Realizácia
31.12.2019
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
33,390 €
Schválené na preplatenie
32,883 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
4,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Náklady na zamestnancov

Zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
28,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Národné lesnícke centrum
Dodávateľ
Národné lesnícke centrum
Žiadaná suma
3,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Dodávateľ
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Žiadaná suma
4,071 €
Schválené na preplatenie
4,071 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Dodávateľ
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Žiadaná suma
27,143 €
Schválené na preplatenie
27,143 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Dodávateľ
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Žiadaná suma
501 €
Schválené na preplatenie
501 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Dodávateľ
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Žiadaná suma
347 €
Schválené na preplatenie
347 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Dodávateľ
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Žiadaná suma
4,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Dodávateľ
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Žiadaná suma
347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Dodávateľ
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Žiadaná suma
501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok – ZDV_HCP_4

Vlastník dokladu
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Dodávateľ
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
Žiadaná suma
27,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok – ZDV_PP2_4

Vlastník dokladu
Hnutí DUHA Olomouc
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok – ZDV_PP2_4

Vlastník dokladu
Hnutí DUHA Olomouc
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné

Sumarizačný hárok – ZDV_PP2_4

Vlastník dokladu
Hnutí DUHA Olomouc
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske,administratívne a iné neprieme výdavky

Sumarizačný hárok – ZDV_PP2_4

Vlastník dokladu
Hnutí DUHA Olomouc
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok – ZDV_PP2_4

Vlastník dokladu
Hnutí DUHA Olomouc
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D016_CESTOVNE NAKLADY-2019

D016_CESTOVNE NAKLADY_2019

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2019
Názov

Vydanie publikácii v rámci projektov p. INTERREG

VO_Publikacie

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

administrativne naklady

Administrativne naklady+mzdy II.cast

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

mzdy_I cast

mzdy_I. časť

Vlastník dokladu
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Dodávateľ
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov IČO
Názov
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
IČO
68081766
Názov
REDA s.r.o.
IČO
31347177
Názov
Národné lesnícke centrum
IČO
42001315
Názov
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
IČO
17058520
Názov
Hnutí DUHA Olomouc
IČO
44936354
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.