Popis projektu

Spoločnosť DOWINA s.r.o. sa venuje výrobe a distribúcii hudobných nástrojov s výhradnou špecializáciou na strunové hudobné nástroje. Od roku 2014 spoločnosť spustila prevádzku výroby akustických gitár v malých sériách v priestoroch polyfunkčnej budovy v . realizácie výskumno-vývojových aktivít je systematicky sledovať vplyv vlastností dreva na úžitkové a zvukové vlastnosti vyrábaných akustických gitár a hydrotermickým zušľachťovaním dreva zvýšiť jeho rozmerovú stabilitu a zvukové vlastnosti. V spolupráci s partnerom  STU v Bratislave realizovať nevyhnutné čiastkové výskumy s využitím laboratórneho vybavenia, podmienok a znalostí. Naplnenie - vývoj jednoúčelových strojov a unikátnych technologických procesov a identifikácia príčin rozptylu kvalitatívnych hraníc umožní systematicky a pravidelne zavádzať inovatívne zlepšenia výrobku s maximálnou kvalitou a vysokou pridanou hodnotou. Hlavné aktivity projektu Priemyselný výskum a Experimentálny vývoj prispejú realizáciou svojich podaktivít k dosiahnutiu inovácie produktu, čím sa naplnia plánované hodnoty merateľných ukazovateľov. Hlavnými merateľnými ukazovateľmi sú . Výsledkom inovácie bude produkt - prototyp akustickej gitary s unikátnymi vlastnosťami presahujúcimi porovnateľné produkty na EU trhu – mimoriadna kvalitatívna úroveň zvuku, inovatívny prototyp konštrukcie krku gitary, výnimočná odolnosť voči rôznym klimatickým podmienkam interiéru v priebehu roka, vynikajúca úroveň spracovania detailov, povrchovej úpravy ako aj  použitého materiálu. Ďalšie merateľné ukazovatele: počet podnikov, ktoré dostávajú granty / podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu/trh nové – 1, počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami resp. výskumných inštitúcii spolupracujúcich s podnikmi  – 1 a počet podporených výskumných inštitúcií – 2.

Viac
Subjekt
DOWINA, s.r.o.
Partneri
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2020 - 01.05.2023
Celková suma
562,823 €
Vlastné zdroje
137,643 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora zvyšovania …
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
31.05.2023
Názov
Experimentálny vývoj
Typ
Podpora zvyšovania …
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
01.07.2020
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
31.05.2023
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora zvyšovania …
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
01.07.2020
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
31.05.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
31.05.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
01.07.2020
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
31.05.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
16.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
16.08.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
16.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
16.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.08.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.08.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Drevo - Sides Maple

Drevo A

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2020
Názov

Drevo - Top Spruce Dolomiti

Drevo A

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2020
Názov

Arduino Ultimate starter kit

Arduino Ultimate starter kit

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2021
Názov

Snímač teploty a vlhkosti pre ethernet prevodník

Ethernet prevodník vlhkosti a Snímač teploty a vlhkosti pre ethernet prevodník

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2021
Názov

Ethernet prevodník vlhkosti

Ethernet prevodník vlhkosti a Snímač teploty a vlhkosti pre ethernet prevodník

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2021
Názov

Doprava

Ethernet prevodník vlhkosti a Snímač teploty a vlhkosti pre ethernet prevodník

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2021
Názov

Digitálne posuvné meradlo 300 mm s dátovým výstupom - 1 ks

Digitálne meradlá s dátovým výstupom

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

Digitálny odchýlkomer 0 až 12,5 mm, s dátovým výstupom 8 ks

Digitálne meradlá s dátovým výstupom

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

Interface na prenos dát z posuvného meradla do PC cez USB - 1 ks

Digitálne meradlá s dátovým výstupom

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

Digitálny posuv horizontálny min. 500 mm s dátovým posunom - 1 ks

Digitálne meradlá s dátovým výstupom

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

Digitálne posuvné meradlo 150 mm s dátovým výstupom 4 ks

Digitálne meradlá s dátovým výstupom

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

Vlhkomer kapacitný

Vlhkomer kapacitný

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

Nožové pravítko

Nožové pravítko

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2021
Názov

Kalibrácia

Nožové pravítko

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2021
Názov

Priemyselný odvlhčovač vzduchu

Priemyselný odvlhčovač vzduchu

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 112021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 112021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 112021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 112021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 112021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 112021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 112021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
2,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 112021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,077 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 112021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 112021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Paušálne výdavky 112021

Paušálne výdavky 112021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Paušálne výdavky 112021

Paušálne výdavky 112021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 122021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2022
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 122021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2022
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 122021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
2,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2022
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 122021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 122021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2022
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 122021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 122021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 122021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 122021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 122021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2022
Názov

Paušálne výdavky 122021

Paušálne výdavky 122021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2022
Názov

Paušálne výdavky 122021

Paušálne výdavky 122021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2022
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 012022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 012022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 012022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 012022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
2,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 012022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 012022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 012022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 012022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 012022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 012022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

Paušálne výdavky 012022

Paušálne výdavky 012022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

Paušálne výdavky 012022

Paušálne výdavky 012022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 022022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2022
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 022022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 022022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 022022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2022
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 022022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
2,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2022
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 022022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 022022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 022022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 022022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 022022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2022
Názov

Paušálne výdavky 022022

Paušálne výdavky 022022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2022
Názov

Paušálne výdavky 022022

Paušálne výdavky 022022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2022
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 032022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 032022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 032022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 032022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
2,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 032022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 032022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 032022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,077 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 032022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 032022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 032022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Paušálne výdavky 032022

Paušálne výdavky 032022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Paušálne výdavky 032022

Paušálne výdavky 032022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 042022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 042022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 042022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 042022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
2,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 042022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 042022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 042022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 042022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 042022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 042022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Paušálne výdavky 042022

Paušálne výdavky 042022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Paušálne výdavky 042022

Paušálne výdavky 042022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 052022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 052022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
2,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

51Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 052022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 052022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 052022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 052022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 052022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

51Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 052022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 052022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 052022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 062022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 062022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
2,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 062022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 062022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 062022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 062022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 062022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 062022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 062022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 062022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Paušálne výdavky 062022

Paušálne výdavky 062022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Paušálne výdavky 062022

Paušálne výdavky 062022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 072022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 072022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2022
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 072022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 072022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 072022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2022
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 072022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2022
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 072022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
2,146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 072022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2022
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 072022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 072022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2022
Názov

Paušálne výdavky 052022

Paušálne výdavky 052022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Paušálne výdavky 052022

Paušálne výdavky 052022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Paušálne výdavky 072022

Paušálne výdavky 072022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2022
Názov

Paušálne výdavky 072022

Paušálne výdavky 072022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 021/07

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 021/07

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 021/07

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 021/07

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 021/07

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2021/10

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2021/10

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 2021/10

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2021/10

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2021/10

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2021/10

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2021/11

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2021/11

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2021/11

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2021/11

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2021/11

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 2021/11

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2022/04

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 2022/04

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2022/04

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2022/04

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2022/04

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2022/04

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2021/12

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 2021/12

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2021/12

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2021/12

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2021/12

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2021/12

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2022/01

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2022/01

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2022/01

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2022/01

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 2022/01

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2022/01

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2022/05

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 2022/05

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2022/05

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2022/05

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2022/05

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2022/05

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2022/02

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2022/02

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2022/02

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2022/02

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2022/02

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 2022/02

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2022/03

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 2022/03

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2022/03

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2022/03

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2022/03

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2022/03

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2022/06

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 2022/06

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2022/06

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2022/06

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2022/06

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2022/06

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 2021/08

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2021/08

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2021/08

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2021/08

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2021/08

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2021/09

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2021/09

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2021/09

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2021/09

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 2021/09

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2021/09

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2022/07

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 2022/07

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2022/07

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2022/07

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2022/07

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2022/07

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 072020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 072020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 072020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 072020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 072020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 072020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 072020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
2,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 072020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 072020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 072020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálne výdavky 072020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálne výdavky 072020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálne výdavky 082020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálne výdavky 082020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2020
Názov

Garant výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 082020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2020
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 082020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 082020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 082020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 082020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 082020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 082020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
2,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 082020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2020
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 082020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2020
Názov

Garant výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 082020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2020/10

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 2020/10

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2020/10

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2020/09

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 2020/09

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2020/09

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálne výdavky 102020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálne výdavky 102020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 102020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 102020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 102020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 102020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 102020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 102020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 102020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 102020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 102020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 102020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálne výdavky 092020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálne výdavky 092020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 092020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 092020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 092020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 092020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 092020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 092020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

Výskumno/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 092020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

Výskumno/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 092020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
2,701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 092020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 092020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

Paušálne výdavky 122020

Paušálne výdavky 122020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2021
Názov

Paušálne výdavky 122020

Paušálne výdavky 122020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2021
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 122020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2021
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 122020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 122020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 122020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 122020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 122020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 122020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2021
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 122020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2021
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 122020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2021
Názov

Paušálne výdavky 112020

Paušálne výdavky 112020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

Paušálne výdavky 112020

Paušálne výdavky 112020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 112020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 112020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 112020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 112020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 112020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 112020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 112020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 112020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 112020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 112020

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
2,283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2020/12

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 2020/12

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2020/12

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 2020/11

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2020/11

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2020/11

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Paušálne výdavky 042021

Paušálne výdavky 042021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Paušálne výdavky 042021

Paušálne výdavky 042021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 042021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 042021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 042021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 042021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 042021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 042021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 042021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 042021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 042021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
2,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 042021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Paušálne výdavky 032021

Paušálne výdavky 032021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

Paušálne výdavky 032021

Paušálne výdavky 032021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 032021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 032021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 032021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 032021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 032021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 032021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 032021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
2,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 032021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 032021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 032021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

Paušálne výdavky 022021

Paušálne výdavky 022021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2021
Názov

Paušálne výdavky 022021

Paušálne výdavky 022021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2021
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 022021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2021
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 022021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 022021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 022021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 022021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2021
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 022021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2021
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 022021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
2,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 022021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 022021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2021
Názov

Paušálne výdavky 012021

Paušálne výdavky 012021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

Paušálne výdavky 012021

Paušálne výdavky 012021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 012021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 012021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 012021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 012021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 012021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 012021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 012021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
2,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 012021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 012021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 012021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2021/04

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2021/04

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 2021/04

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 2021/05

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2021/05

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2021/05

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2021/05

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2021/06

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2021/06

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 2021/06

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 2021/06

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 052021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 052021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 052021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 052021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 052021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 052021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 052021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 052021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 052021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 052021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Paušálne výdavky 052021

Paušálne výdavky 052021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Paušálne výdavky 052021

Paušálne výdavky 052021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 062021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 062021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
2,358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 062021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 062021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 062021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 062021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 062021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 062021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 062021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 062021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Paušálne výdavky 062021

Paušálne výdavky 062021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Paušálne výdavky 062021

Paušálne výdavky 062021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 072021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 072021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 072021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2021
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 072021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2021
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 072021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
2,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 072021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2021
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 072021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2021
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 072021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 072021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 072021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2021
Názov

Paušálne výdavky 072021

Paušálne výdavky 072021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2021
Názov

Paušálne výdavky 072021

Paušálne výdavky 072021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2021
Názov

Paušálne výdavky 092021

Paušálne výdavky 092021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

Paušálne výdavky 092021

Paušálne výdavky 092021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 082021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 082021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 082021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 082021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 082021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 082021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 082021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 082021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
2,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 082021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 082021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

Paušálne výdavky 082021

Paušálne výdavky 082021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

Paušálne výdavky 082021

Paušálne výdavky 082021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 092021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 092021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 092021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 092021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 092021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 092021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 092021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 092021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 092021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
2,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 092021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 102021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 102021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 102021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 102021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 102021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,077 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 102021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 102021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
2,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 102021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 102021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,077 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 102021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Paušálne výdavky 102021

Paušálne výdavky 102021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Paušálne výdavky 102021

Paušálne výdavky 102021

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Mzdy 2022/10

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Mzdy 2022/10

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Mzdy 2022/10

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Mzdy 2022/10

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Technický pracovník

Mzdy 2022/10

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Technický pracovník

Mzdy 2022/11

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Mzdy 2022/11

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Mzdy 2022/11

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Mzdy 2022/11

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Mzdy 2022/11

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Mzdy 2023/02

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Mzdy 2023/02

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Mzdy 2023/02

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Technický pracovník

Mzdy 2023/02

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Mzdy 2023/02

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Mzdy 2022/09

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Technický pracovník

Mzdy 2022/09

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Mzdy 2022/09

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Mzdy 2022/09

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Mzdy 2022/09

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Mzdy 2022/08

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Mzdy 2022/08

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Mzdy 2022/08

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Technický pracovník

Mzdy 2022/08

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Mzdy 2022/08

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Technický pracovník

Mzdy 2022/12

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Mzdy 2022/12

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Mzdy 2022/12

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Mzdy 2022/12

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Mzdy 2022/12

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Mzdy 2023/01

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Mzdy 2023/01

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Technický pracovník

Mzdy 2023/01

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Mzdy 2023/01

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Mzdy 2023/01

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Drevo Sitka

Drevo C

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 082022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 082022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 082022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 082022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 082022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 082022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 082022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 082022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 082022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 082022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Paušálne výdavky 082022

Paušálne výdavky 082022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Paušálne výdavky 082022

Paušálne výdavky 082022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 092022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 092022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 092022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 092022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 092022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 092022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 092022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 092022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 092022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 092022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Paušálne výdavky 092022

Paušálne výdavky 092022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Paušálne výdavky 092022

Paušálne výdavky 092022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2022
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2022
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2022
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2022
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2022
Názov

Paušálne výdavky 10/2022

Paušálne výdavky 10/2022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2022
Názov

Paušálne výdavky 10/2022

Paušálne výdavky 10/2022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
869 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Paušálne výdavky 11/2022

Paušálne výdavky 11/2022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Paušálne výdavky 11/2022

Paušálne výdavky 11/2022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2023
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2023
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2023
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2023
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2023
Názov

Paušálne výdavky 12/2022

Paušálne výdavky 12/2022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2023
Názov

Paušálne výdavky 12/2022

Paušálne výdavky 12/2022

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2023
Názov

Paušálne výdavky 03/2023

Paušálne výdavky 03/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Paušálne výdavky 03/2023

Paušálne výdavky 03/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 01/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 01/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 01/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 01/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 01/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 01/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 01/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 01/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 01/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 01/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

Paušálne výdavky 01/2023

Paušálne výdavky 01/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

Paušálne výdavky 01/2023

Paušálne výdavky 01/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

Paušálne výdavky 02/2023

Paušálne výdavky 02/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2023
Názov

Paušálne výdavky 02/2023

Paušálne výdavky 02/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 02/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 02/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2023
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 02/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 02/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2023
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 02/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 02/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2023
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 02/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
2,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2023
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 02/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 02/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 02/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Výskumno vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 04/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 04/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti – odborná činnosť

Mzdy 04/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Mzdy 04/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Mzdy 04/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Mzdy 04/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti – odborná činnosť

Mzdy 04/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Mzdy 04/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Mzdy 04/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 04/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

Paušálne výdavky 04/2023

Paušálne výdavky 04/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

Paušálne výdavky 04/2023

Paušálne výdavky 04/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 05/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Riadenie aktivity

Mzdy 05/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Mzdy 05/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti – odborná činnosť

Mzdy 05/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť

Mzdy 05/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Mzdy 05/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Mzdy 05/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti – odborná činnosť

Mzdy 05/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník – odborná činnosť

Mzdy 05/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Technický pracovník – odborná činnosť

Mzdy 05/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Paušálne výdavky 05/2023

Paušálne výdavky 05/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Paušálne výdavky 05/2023

Paušálne výdavky 05/2023

Vlastník dokladu
DOWINA, s.r.o.
Dodávateľ
DOWINA, s.r.o.
Žiadaná suma
587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Mzdy 2023/05

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Mzdy 2023/05

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Technický pracovník

Mzdy 2023/05

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Mzdy 2023/05

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Mzdy 2023/05

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Mzdy 2023/03

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Mzdy 2023/03

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Technický pracovník

Mzdy 2023/03

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Mzdy 2023/03

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Mzdy 2023/03

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Mzdy 2023/04

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Technický pracovník

Mzdy 2023/04

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Mzdy 2023/04

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Mzdy 2023/04

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Mzdy 2023/04

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov IČO
Názov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
IČO
00397687
Názov
GM Electronic Slovakia, spol. s r.o.
IČO
31352324
Názov
DOWINA, s.r.o.
IČO
36735540
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.