Výskum a vývoj v oblasti priemyselnej biotechnológie na rast inovácií pri výrobe zdraviu prospešných potravín

McCarter a.s.

Popis projektu

McCarter a.s. s miestom realizácie v Dunajskej Strede bude rozvíjať svoje aktivity v súlade s investičnou prioritou výzvy "Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím". Na projekte bude formou efektívnej spolupráce participovať Slovenská technická univerzita v BA, pracovisko Fakulty chemickej a potravinárskej technológie v podniku žiadateľa. Samotný výskum a vývoj bude vedený cez aktivitu „Priemyselný výskum“ definujúcu zároveň jeho zameranie na výskum výluhov a extraktov rastlín určených na základnú formuláciu nových potravinárskych výrobkov - biotechnologickú transformáciu poľnohospodárskych surovín na prísady do zdravých potravín. „Realizácia inovačných opatrení“ povedie k dosiahnutiu inovácie procesu výroby zdraviu prospešných potravín a k inovácii produktového radu ovocno-zeleninových nápojov s prídavkom aktívnych látok z rastlín. Rozpočet projektu je 986 tis. eur so žiadaným príspevkom 707 tis. eur na krytie výskumno-vývojového a technického personálu, spotrebného materiálu a modernizáciu infraštruktúry pre dosiahnutie inovácie. Projekt prinesie napr., novú receptúru, angažovanie do práce na modernej výskumnej infraštruktúre, nové poznatky aplikovateľné v kľúčových odvetviach priemyslu - zapojenie VVI do výskumno-vývojových aktivít priemyslu a vice versa.

Viac
Subjekt
McCarter a.s.
Partneri
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Miesta realizácie
Dunajská Streda
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2019 - 01.02.2022
Celková suma
762,622 €
Vlastné zdroje
211,678 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
262 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia inovačných opatrení
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
14.07.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
28.02.2022
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
01.03.2019
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
31.08.2021
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
01.03.2019
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
01.03.2019
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
31.08.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
01.03.2019
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.03.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet inovovaných procesov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.03.2022
Riziko
-
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
30.03.2022
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
30.03.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.03.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.03.2022
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
30.03.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.03.2022
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.03.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

STU MZ 04 2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

STU MZ 04 2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2019
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

STU MZ 03 2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

STU MZ 03 2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad 1131900104

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
2,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2019
Názov

Riadenie aktivity

Interný účtovný doklad 1131900104

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný účtovný doklad 1131900104

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2019
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Interný účtovný doklad 1131900104

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad 1131900104

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2019
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad 1311900122

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
3,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný účtovný doklad 1311900122

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2019
Názov

Riadenie aktivity

Interný účtovný doklad 1311900122

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad 1311900122

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2019
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Interný účtovný doklad 1311900122

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

STU MZ 06 2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2019
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

STU MZ 06 2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

STU MZ 05 2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

STU MZ 05 2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Riadenie aktivity

Interný účtovný doklad 1131900132 Mzdy 05/2019

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2019
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad 1131900132 Mzdy 05/2019

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
5,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2019
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Interný účtovný doklad 1131900132 Mzdy 05/2019

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný účtovný doklad 1131900132 Mzdy 05/2019

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad 1131900132 Mzdy 05/2019

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2019
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Interný účtovný doklad 1131900141 Mzdy 06/2019

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2019
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad 1131900141 Mzdy 06/2019

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
5,993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný účtovný doklad 1131900141 Mzdy 06/2019

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad 1131900141 Mzdy 06/2019

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2019
Názov

Riadenie aktivity

Interný účtovný doklad 1131900141 Mzdy 06/2019

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

STU MZ 08 2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2019
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

STU MZ 08 2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

STU MZ 07 2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2019
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

STU MZ 07 2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2019
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Interný účtovný doklad č. 1131900152 Mzdy 07/2019

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2019
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad č. 1131900152 Mzdy 07/2019

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
5,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný účtovný doklad č. 1131900152 Mzdy 07/2019

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad č. 1131900152 Mzdy 07/2019

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2019
Názov

Riadenie aktivity

Interný účtovný doklad č. 1131900152 Mzdy 07/2019

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2019
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Interný účtovný doklad č. 1131900163 Mzdy 08/2019

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad č. 1131900163 Mzdy 08/2019

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2019
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad č. 1131900163 Mzdy 08/2019

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
5,165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2019
Názov

Riadenie aktivity

Interný účtovný doklad č. 1131900163 Mzdy 08/2019

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný účtovný doklad č. 1131900163 Mzdy 08/2019

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2019
Názov

Paušálna sadzba

MZ STU 10 2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

MZ STU 10 2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Paušálna sadzba

STU MZ 09 2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

STU MZ 09 2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný účtovný doklad 1131900184 MZ 09/2019

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2019
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Interný účtovný doklad 1131900184 MZ 09/2019

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2019
Názov

Riadenie aktivity

Interný účtovný doklad 1131900184 MZ 09/2019

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad 1131900184 MZ 09/2019

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2019
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad 1131900184 MZ 09/2019

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
6,605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2019
Názov

Riadenie aktivity

Interný účtovný doklad 1131900195 MZ 10/2019

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2019
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Interný účtovný doklad 1131900195 MZ 10/2019

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad 1131900195 MZ 10/2019

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2019
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný účtovný doklad 1131900195 MZ 10/2019

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2019
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad 1131900195 MZ 10/2019

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
5,858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2019
Názov

Paušálna sadzba

MZ STU 11 2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

MZ STU 11 2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Paušálna sadzba

MZ STU 12 2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

MZ STU 12 2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný účtovný doklad č. 1131900209

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2019
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad č. 1131900209

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2019
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Interný účtovný doklad č. 1131900209

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2019
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad č. 1131900209

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
6,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2019
Názov

Riadenie aktivity

Interný účtovný doklad č. 1131900209

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2019
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Interný účtovný doklad č. 1131900220

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad č. 1131900220

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2020
Názov

Riadenie aktivity

Interný účtovný doklad č. 1131900220

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad č. 1131900220

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
4,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný účtovný doklad č. 1131900220

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

MZ STU 01 2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
787 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Paušálna sadzba

MZ STU 01 2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Paušálna sadzba

MZ STU 02 2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

MZ STU 02 2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Paušálna sadzba

MZ 02 2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

MZ 02 2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Interný účtovný doklad č. 1132002014

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad č. 1132002014

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
6,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad č. 1132002014

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2020
Názov

Riadenie aktivity

Interný účtovný doklad č. 1132002014

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný účtovný doklad č. 1132002014

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad č. 1132000054

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
5,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad č. 1132000054

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2020
Názov

Riadenie aktivity

Interný účtovný doklad č. 1132000054

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný účtovný doklad č. 1132000054

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Interný účtovný doklad č. 1132000054

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2020
Názov

Chromatografický materiál a sorbenty

Faktúra č. 201212

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Chromatografický materiál a sorbenty

Faktúra č. 201212

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Chromatografický materiál a sorbenty

Faktúra č. 201212

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2020
Názov

Chromatografický materiál a sorbenty

Faktúra č. 201212

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2020
Názov

Chromatografický materiál a sorbenty

Faktúra 201157

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2020
Názov

Chromatografický materiál a sorbenty

Faktúra 201157

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2020
Názov

Chromatografický materiál a sorbenty

Faktúra 201157

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2020
Názov

Chromatografický materiál a sorbenty

Faktúra 201157

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2020
Názov

Suroviny pre výskum - šťavy, ovocie, zelenina, rastliny

Faktúra 202001

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Interný účtovný doklad 1132004010 MZ04/2020

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad 1132004010 MZ04/2020

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
6,223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Riadenie aktivity

Interný účtovný doklad 1132004010 MZ04/2020

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný účtovný doklad 1132004010 MZ04/2020

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad 1132004010 MZ04/2020

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný účtovný doklad 1132003007 MZ03/2020

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
2,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Interný účtovný doklad 1132003007 MZ03/2020

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad 1132003007 MZ03/2020

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2020
Názov

Riadenie aktivity

Interný účtovný doklad 1132003007 MZ03/2020

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad 1132003007 MZ03/2020

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
5,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

STU MZ 07 2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

STU MZ 07 2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

STZ MZ 06 2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Paušálna sadzba

STZ MZ 06 2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Paušálna sadzba

STU MZ 05 2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

STU MZ 05 2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

STU MZ 04 2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Paušálna sadzba

STU MZ 04 2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Suroviny pre výskum - šťavy, ovocie, zelenina, rastliny

Faktúra 2020004

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Suroviny pre výskum - šťavy, ovocie, zelenina, rastliny

Faktúra 2020004

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Suroviny pre výskum - šťavy, ovocie, zelenina, rastliny

Faktúra 2020006

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Suroviny pre výskum - šťavy, ovocie, zelenina, rastliny

Faktúra 2020007

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Suroviny pre výskum - šťavy, ovocie, zelenina, rastliny

Faktúra 2020007

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Suroviny pre výskum - šťavy, ovocie, zelenina, rastliny

Faktúra 2020007

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Suroviny pre výskum - šťavy, ovocie, zelenina, rastliny

Faktúra 2020008

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Suroviny pre výskum - šťavy, ovocie, zelenina, rastliny

Faktúra 2020008

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Suroviny pre výskum - šťavy, ovocie, zelenina, rastliny

Faktúra 2020008

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Suroviny pre výskum - šťavy, ovocie, zelenina, rastliny

Faktúra 2020009

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Suroviny pre výskum - šťavy, ovocie, zelenina, rastliny

Faktúra 2020009

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Suroviny pre výskum - šťavy, ovocie, zelenina, rastliny

Faktúra 2020009

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Suroviny pre výskum - šťavy, ovocie, zelenina, rastliny

Faktúra 2020010

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Suroviny pre výskum - šťavy, ovocie, zelenina, rastliny

Faktúra 2020010

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Suroviny pre výskum - šťavy, ovocie, zelenina, rastliny

Faktúra 2020010

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Suroviny pre výskum - šťavy, ovocie, zelenina, rastliny

Faktúra 2020011

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Suroviny pre výskum - šťavy, ovocie, zelenina, rastliny

Faktúra 2020011

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Interný účtovný doklad: 1132007006

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný účtovný doklad: 1132007006

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad: 1132007006

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
6,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad: 1132007006

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Riadenie aktivity

Interný účtovný doklad: 1132007006

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad: 1132006005

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
6,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad: 1132006005

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Riadenie aktivity

Interný účtovný doklad: 1132006005

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný účtovný doklad: 1132006005

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Interný účtovný doklad: 1132006005

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad: 1132005003

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Interný účtovný doklad: 1132005003

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad: 1132005003

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
6,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný účtovný doklad: 1132005003

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2020
Názov

Riadenie aktivity

Interný účtovný doklad: 1132005003

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

STU MZ 10 2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Paušálna sadzba

STU MZ 10 2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

MZ STU 09 2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Paušálna sadzba

MZ STU 09 2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

STU MZ 08 2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Paušálna sadzba

STU MZ 08 2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Suroviny pre výskum - šťavy, ovocie, zelenina, rastliny

Faktúra 2020014

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2021
Názov

Suroviny pre výskum - šťavy, ovocie, zelenina, rastliny

Faktúra 2020014

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba

STU MZ 01/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

STU MZ 01/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Paušálna sadzba

STU MZ 12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

STU MZ 12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Paušálna sadzba

STU MZ 11/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

STU MZ 11/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Suroviny pre výskum - šťavy, ovocie, zelenina, rastliny

Faktúra 21007

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Suroviny pre výskum - šťavy, ovocie, zelenina, rastliny

Faktúra 21007

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Suroviny pre výskum - šťavy, ovocie, zelenina, rastliny

Faktúra 21008

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Suroviny pre výskum - šťavy, ovocie, zelenina, rastliny

Faktúra 21008

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Riadenie aktivity

Interný účtovný doklad 1132010013 (MZ 10 2020)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný účtovný doklad 1132010013 (MZ 10 2020)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad 1132010013 (MZ 10 2020)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
2,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad 1132010013 (MZ 10 2020)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
7,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Interný účtovný doklad 1132010013 (MZ 10 2020)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad 1132009005 (MZ 09 2020)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
5,999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Interný účtovný doklad 1132009005 (MZ 09 2020)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný účtovný doklad 1132009005 (MZ 09 2020)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2020
Názov

Riadenie aktivity

Interný účtovný doklad 1132009005 (MZ 09 2020)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad 1132009005 (MZ 09 2020)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný účtovný doklad 1132008007 (MZ 08 2020)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2020
Názov

Riadenie aktivity

Interný účtovný doklad 1132008007 (MZ 08 2020)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad 1132008007 (MZ 08 2020)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad 1132008007 (MZ 08 2020)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
7,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Interný účtovný doklad 1132008007 (MZ 08 2020)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2020
Názov

Suroviny pre výskum - šťavy, ovocie, zelenina, rastliny

Faktúra 2020006

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2021
Názov

Suroviny pre výskum - šťavy, ovocie, zelenina, rastliny

Faktúra 21010

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2021
Názov

Suroviny pre výskum - šťavy, ovocie, zelenina, rastliny

Faktúra 21010

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Suroviny pre výskum - šťavy, ovocie, zelenina, rastliny

Faktúra 21012

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Suroviny pre výskum - šťavy, ovocie, zelenina, rastliny

Faktúra 21012

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2021
Názov

Laboratórny spotrebný materiál

Faktúra 4211128

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2021
Názov

Laboratórny spotrebný materiál

Faktúra 4211128

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Laboratórny spotrebný materiál

Faktúra 4202107

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2020
Názov

Laboratórny spotrebný materiál

Faktúra 4200904

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

Laboratórny spotrebný materiál

Faktúra 9200092

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Laboratórny spotrebný materiál

Faktúra 9200037

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2020
Názov

Suroviny pre výskum - šťavy, ovocie, zelenina, rastliny

Faktúra

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Suroviny pre výskum - šťavy, ovocie, zelenina, rastliny

Faktúra

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad č. 1132012022 (mzdy 12/2020)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
6,672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad č. 1132012022 (mzdy 12/2020)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný účtovný doklad č. 1132012022 (mzdy 12/2020)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Interný účtovný doklad č. 1132012022 (mzdy 12/2020)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2021
Názov

Riadenie aktivity

Interný účtovný doklad č. 1132012022 (mzdy 12/2020)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad 1132011007 (mzdy 11/2020)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
6,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad 1132011007 (mzdy 11/2020)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný účtovný doklad 1132011007 (mzdy 11/2020)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

Riadenie aktivity

Interný účtovný doklad 1132011007 (mzdy 11/2020)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Interný účtovný doklad 1132011007 (mzdy 11/2020)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Laboratórny spotrebný materiál

Faktúra č. 4211587

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Laboratórny spotrebný materiál

Faktúra č. 4211587

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

Paušálna sadzba

MZ042 (mzdy a odvody STU 05/2021)

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

MZ042 (mzdy a odvody STU 05/2021)

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

MZ042 (mzdy a odvody STU 04/2021)

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Paušálna sadzba

MZ042 (mzdy a odvody STU 04/2021)

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

MZ042 (mzdy a odvody STU 03/2021)

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Paušálna sadzba

MZ042 (mzdy a odvody STU 03/2021)

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

MZ042 (mzdy a odvody STU 02/2021)

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Paušálna sadzba

MZ042 (mzdy a odvody STU 02/2021)

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Laboratórny spotrebný materiál

Faktúra 4211778

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2021
Názov

Laboratórny spotrebný materiál

Faktúra 4211778

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Snímače s prevodníkom

Faktúra O21172021

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Snímače s prevodníkom

Faktúra O21172021

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2021
Názov

Spektrofotometer

Faktúra O21162021

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Spektrofotometer

Faktúra O21162021

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2021
Názov

Laboratórny spotrebný materiál

Faktúra 4211970

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,031 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2021
Názov

Laboratórny spotrebný materiál

Faktúra 4211970

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,031 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad (MZ 03/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
6,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2021
Názov

Riadenie aktivity

Interný účtovný doklad (MZ 03/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad (MZ 03/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Interný účtovný doklad (MZ 03/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný účtovný doklad (MZ 03/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Interný účtovný doklad (MZ 02/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2021
Názov

Riadenie aktivity

Interný účtovný doklad (MZ 02/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad (MZ 02/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
6,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný účtovný doklad (MZ 02/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad (MZ 02/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Interný účtovný doklad (MZ 04/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný účtovný doklad (MZ 04/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad (MZ 04/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
5,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Riadenie aktivity

Interný účtovný doklad (MZ 04/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad (MZ 04/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Interný účtovný doklad (MZ 05/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný účtovný doklad (MZ 05/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad (MZ 05/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Riadenie aktivity

Interný účtovný doklad (MZ 05/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad (MZ 05/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
4,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Interný účtovný doklad (MZ 06/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad (MZ 06/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
4,689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Riadenie aktivity

Interný účtovný doklad (MZ 06/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad (MZ 06/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný účtovný doklad (MZ 06/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Interný účtovný doklad (MZ 01/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.02.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad (MZ 01/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
5,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný účtovný doklad (MZ 01/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
2,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.02.2021
Názov

Riadenie aktivity

Interný účtovný doklad (MZ 01/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad (MZ 01/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad (MZ 07/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
2,287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad (MZ 07/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný účtovný doklad (MZ 07/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2021
Názov

Riadenie aktivity

Interný účtovný doklad (MZ 07/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Interný účtovný doklad (MZ 07/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad (MZ 08/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

Riadenie aktivity

Interný účtovný doklad (MZ 08/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad (MZ 08/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný účtovný doklad (MZ 08/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Interný účtovný doklad (MZ 08/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad (MZ 09/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

Riadenie aktivity

Interný účtovný doklad (MZ 09/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný účtovný doklad (MZ 09/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad (MZ 09/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Interný účtovný doklad (MZ 09/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad (MZ 12/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný účtovný doklad (MZ 12/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2022
Názov

Riadenie aktivity

Interný účtovný doklad (MZ 12/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad (MZ 12/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Interný účtovný doklad (MZ 12/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
3,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Interný účtovný doklad (MZ 12/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný účtovný doklad (MZ 10/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad (MZ 10/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov

Riadenie aktivity

Interný účtovný doklad (MZ 10/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad (MZ 10/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Interný účtovný doklad (MZ 10/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2021
Názov

Riadenie aktivity

Interný účtovný doklad (MZ 11/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad (MZ 11/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Interný účtovný doklad (MZ 11/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Interný účtovný doklad (MZ 11/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Interný účtovný doklad (MZ 11/2021)

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2021
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

McCarter a.s.

Suma celkom
262 €
Vrátená suma
262 €
Suma na vymáhanie
262 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
IČO
00397687
Názov
McCarter a.s.
IČO
35846011
Názov
Hermes LabSystems, s.r.o.,
IČO
35693487
Názov
TECHNOMILK s.r.o.
IČO
31356753
Názov
FISHER Slovakia, spol. s r.o.
IČO
36483095
Názov
NIIC s. r. o.
IČO
44878516
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.