Popis projektu

 Cieľom národného projektu je navrhnúť spôsoby implementácie prístupnosti a univerzálneho navrhovania budov a verejných priestorov podľa článkov 2 a 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím  v podmienkach Slovenskej republiky tak, aby ich mohli využívať v najväčšej možnej miere všetci ľudia bez nutnosti úprav alebo špeciálneho dizajnu. Aktivity projektu budú zamerané na výskum metód aplikácie univerzálneho navrhovania v zahraničnej legislatíve a stavebnej praxi, komparatívnu analýzu zahraničnej a domácej stavebnej legislatívy, realizáciu prípadových štúdií pozitívnych príkladov stavieb na Slovensku a v zahraničí, prieskumy o skúsenostiach respondentov s prístupnosťou stavebných prostredí a pod. Na základe získaných vedomostí budú vypracované odporúčania na zmeny v slovenskej legislatíve a praxi a vydané ilustrované metodiky tvorby univerzálne prístupného prostredia, ktoré budú slúžiť ako pomôcka pri projektovaní a realizovaní stavieb. Počas trvania národného projektu bude prebiehať informačná kampaň v rámci celého územia Slovenskej republiky za účelom zvýšenia povedomia odbornej a laickej verejnosti o právach osôb so zdravotným postihnutím a o univerzálnom navrhovaní. Výstupom projektu bude 7 vypracovaných nových, inovatívnych, systémových opatrení a 1 informačná kampaň zameraná na propagáciu prístupnosti a univerzálneho navrhovania za účelom zabezpečenia inklúzie osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti. Očakávaným dopadom projektu bude zavedenie univerzálneho navrhovania do stavebnej praxe v podmienkach SR, ako nástroja na prevenciu a elimináciu diskriminácie osôb so zdravotným postihnutím pri prístupe k fyzickému prostrediu a službám.  Výsledok projektu je v súlade s Operačným programom Ľudské zdroje „Podpora výskumu a vývoja univerzálneho navrhovania tovarov a služieb, zariadení a vybavenia v zmysle čl. 2 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.“

Viac
Subjekt
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2020 - 01.12.2023
Celková suma
1,300,035 €
Vlastné zdroje
65,002 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Tvorba nástrojov na implementáciu unive…
Typ
Podpora výskumu a v…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
22.05.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Tvorba nástrojov na implementáciu unive…
Typ
Podpora výskumu a v…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
22.05.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnávateľov/inštitúcií, ktoré po ukončení projektu poskytujú vzdelávanie/poradenstvo alebo realizujú opatrenia v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet vypracovaných nových, inovatívnych, systémových opatrení
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet aktivít zameraných na zvýšenie povedomia o právach osôb so zdravotným postihnutím
Hodnota
19,0 (počet)
Cieľ
26,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet vypracovaných materiálov (hodnotení, analýz, štúdií, a pod.)
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.07.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 03/2022

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
18,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 03/2022

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 02/2022

Mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 02/2022

Mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY 04/2022

MZDY 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY 04/2022

MZDY 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
18,653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY 05/2022

MZDY 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY 05/2022

MZDY 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
18,653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky PUN 04-05/2022

Paušálne výdavky PUN 04-05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky PUN 04-05/2022

Paušálne výdavky PUN 04-05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 06/2022

Mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
18,653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 06/2022

Mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 07/2022

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
19,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 07/2022

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_08/2022

Mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
19,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_08/2022

Mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_09/2022

Mzdy_09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
19,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_09/2022

Mzdy_09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné paušálne výdavky PUN_08-09/2022

Ostatné paušálne výdavky PUN_08-09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné paušálne výdavky PUN_08-09/2022

Ostatné paušálne výdavky PUN_08-09/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
457 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY 06/2020

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY 06/2020

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY 05/2020

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY 05/2020

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY 092020

MZDY 09/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY 092020

MZDY 09/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY 08/2020

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY 08/2020

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné paušálne výdavky PUN STU 07/2020

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné paušálne výdavky PUN STU 07/2020

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,869 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY 07/2020

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY 07/2020

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 11/2020

mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 11/2020

mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
17,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 10/2020

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

mzdy 10/2020

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
16,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY 01/2021

MZDY 01/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY 01/2021

MZDY 01/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
17,737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY 12/2020

MZDY 12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY 12/2020

MZDY 12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
17,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 04/2021

mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 04/2021

mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
18,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 05/2021

mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 05/2021

mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
17,855 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY 06/2021

MZDY 6/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY 06/2021

MZDY 6/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
17,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY 07/2021

MZDY 07/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY 07/2021

MZDY 07/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
16,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné paušálne výdavky PUN

Ostatné paušálne výdavky PUN

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné paušálne výdavky PUN

Ostatné paušálne výdavky PUN

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY 08/2021

MZDY 08/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY 08/2021

MZDY 08/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
16,687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY 09/2021

MZDY 09/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
18,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY 09/2021

MZDY 09/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY 11/2021

MZDY 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
17,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY 11/2021

MZDY 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY 10/2021

MZDY 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
18,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY 10/2021

MZDY 10/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 01/2022

Mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 01/2022

Mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
18,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné paušálne výdavky 12/2021-01/2020 PUN STU

Ostatné paušálne výdavky PS 12/2021-01/2020 PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné paušálne výdavky 12/2021-01/2020 PUN STU

Ostatné paušálne výdavky PS 12/2021-01/2020 PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 12/2021

Mzdy 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 12/2021

Mzdy 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
17,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 10/2022 PN STU

Mzdy 10/2022 PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
18,645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 10/2022 PN STU

Mzdy 10/2022 PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 10/2022 PN STU

Mzdy 10/2022 PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
18,645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 10/2022 PN STU

Mzdy 10/2022 PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 11/2022 PUN STU

Mzdy 11/2022 PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 11/2022 PUN STU

Mzdy 11/2022 PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
20,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 11/2022 PUN STU

Mzdy 11/2022 PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
20,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 11/2022 PUN STU

Mzdy 11/2022 PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné paušálne výdavky 10-11/2022 PUN STU

Ostatné paušálne výdavky 10-11/2022 PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné paušálne výdavky 10-11/2022 PUN STU

Ostatné paušálne výdavky 10-11/2022 PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné paušálne výdavky 10-11/2022 PUN STU

Ostatné paušálne výdavky 10-11/2022 PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné paušálne výdavky 10-11/2022 PUN STU

Ostatné paušálne výdavky 10-11/2022 PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy PUN 11/2023

Mzdy PUN 11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
16,435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy PUN 11/2023

Mzdy PUN 11/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné paušálne výdavky 11/2023 PUN STU

Ostatné paušálne výdavky 11/2023 PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné paušálne výdavky 11/2023 PUN STU

Ostatné paušálne výdavky 11/2023 PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 12/2022

Mzdy 12/2022 PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 12/2022

Mzdy 12/2022 PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
19,933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné paušálne výdavky 12/2022-01/2023 PUN STU

Ostatné paušálne výdavky 12/2022-01/2023 PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné paušálne výdavky 12/2022-01/2023 PUN STU

Ostatné paušálne výdavky 12/2022-01/2023 PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
16,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 01/2023

Mzdy 01/2023 PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
20,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 01/2023

Mzdy 01/2023 PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 03/2023

Mzdy 03/2023 PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 03/2023

Mzdy 03/2023 PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
20,973 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 02/2023 PUN STU

Mzdy 02/2023 PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 02/2023 PUN STU

Mzdy 02/2023 PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
20,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
16,564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 06/2023 PUN

Mzdy 06/2023 PUN

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 06/2023 PUN

Mzdy 06/2023 PUN

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
20,973 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 07/2023 PUN

Mzdy 07/2023 PUN

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 07/2023 PUN

Mzdy 07/2023 PUN

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
20,837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Ostatné paušálne výdavky PUN STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
16,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy PUN 08/2023

Mzdy PUN 08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
17,499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy PUN 08/2023

Mzdy PUN 08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné paušálne výdavky PUN 08/2023

Ostatné paušálne výdavky PUN 08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné paušálne výdavky PUN 08/2023

Ostatné paušálne výdavky PUN 08/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy PUN 09/2023

Mzdy 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy PUN 09/2023

Mzdy 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
16,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné paušálne výdavky PUN STU 09/2023

Ostatné paušálne výdavky PUN STU 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné paušálne výdavky PUN STU 09/2023

Ostatné paušálne výdavky PUN STU 09/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné paušálne výdavky PUN 10/2023

Ostatné paušálne výdavky PUN 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné paušálne výdavky PUN 10/2023

Ostatné paušálne výdavky PUN 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy PUN 10/2023

Mzdy PUN 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy PUN 10/2023

Mzdy PUN 10/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
16,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
IČO
00397687
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.